GÜZELBAHÇE HAKKINDAGüzelbahçe Hakkında, Güzelbahçe Hakkında Bilgi, Güzelbahçe İlçesi Hakkında BilgiGüzelbahçe Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Güzelbahçe Hakkında Herşey, Güzelbahçe Hakkında Kısa Bilgi, Güzelbahçe Hakkında Şiirler, Güzelbahçe Hakkında Kısa Bilgi, Güzelbahçe Hakkında İngilizce Bilgi, Güzelbahçe Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Güzelbahçe Tarihi Yerler, Güzelbahçe Hakkında Yazılar, Güzelbahçe Hakkında Genel Bilgiler, Güzelbahçe Gezilecek Yerler, Güzelbahçe Hakkında Bilinmeyen, Güzelbahçe İlçesi Hakkında, Güzel Güzelbahçe’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  GÜZELBAHÇE İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi, İzmir ilinin Yarımada denilen bölgesinde yer alan adı gibi güzel bir ilçesidir. Güzelbahçe İlçesinin doğusunda Narlıdere ilçesi, batısında Urla, güneyinde Seferihisar ilçeleri, kuzeyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır. İzmir İli Güzelbahçe ilçesi Nüfusu 2016 yılına göre 29.835 kişidir. Bu nüfus, 14.699 erkek ve 15.136 kadından oluşmaktadır.İlçenin Nüfusu Yüzde olarak ise: %49,27 erkek, %50,73 kadından oluşmaktadır.

 

Güzelbahçe nüfusu 2016 yılına göre 132.566 kişidir. Bu nüfusun, 66.505 erkek ve 66.061 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 kadındır.


GÜZELBAHÇE ADI NEREDEN GELİYOR?

Güzelbahçe İlçesinin İsmi M.Ö. VII.yüzyılda bölgede kurulan Klazomenia şehrinin  ismi zaman içerisinde halk dilinde Klizman şekline dönüşmüştür.

Uzun yıllar bu isim kullanılmış ancak Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan sonra, yapılan devrimlere bağlı olarak, 1936 yılında İlçeyi ziyaret eden Vali Kazım DİRİK’in “Bu yörenin toprağı kızıl ve Kurtuluş Savaşı sırasında buralarda çok fazla şehit kanı döküldü, buranın ismi artık Kızılbahçe olsun” önerisi kabul görmüş ve Kızılbahçe’nin ismi kullanılmaya başlamıştır.

Ancak geçen süre içerisinde “Kızıl” kelimesine karşı gelişen tepki üzerine, 1954 yılında Belediyenin kuruluşu sırasında isim yeniden değiştirilerek Güzelbahçe olmuştur.GÜZELBAHÇE TARİHİ


Güzelbahçe’nin tarihi M.Ö. VII.yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde bölgemizi Dor Kabilesi işgal etmiş ve buraya “Klonamiye” adında bir şehir kurulmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen ilçemiz, aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenia (merkezi Urla’dır.) şehri civarındadır.

Yöre tarih boyunca, Pers, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş, özellikle askeri birliklerin konakladıkları bir merkez haline gelmiştir.

Bölge 1084 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. Daha sonra Haçlıların işgaline uğramış, 1403 yılında Timurlenk tarafından alınıp, Aydınoğulları’na verilmiştir.

 

16. yüzyılda Kağızmanlı Türkler, İzmir’e ve oradan da denizi takip ederek, bu günkü Güzelbahçe – Buldanaltı mevkiine yerleşmişlerdir. Burada, Rumların hakimiyetinde bulunana, Klazomen Beyliği’nin yönetimi altında yaşamışlardır. Yerleşmeye karar verdikleri bölge orman olduğundan İnsan gücü ile tarıma elverişli araziler açmışlardır. 

Bu bölgede uzun süre yaşamışlar ancak zaman zaman korsanların baskınlarına uğradıklarından, güneye çekilerek Dede Mezarı, Küp Deresi ve Kuduz Deresi’ni kapsayan bölgeye göçmüşlerdir. Bunu Küp Deresi çevresinde bulunan, o zamana ait kiremit ve çömlek ocaklarından anlamaktayız. Halen mevcut mezarlar, bu yerleşim bölgesinde uzun süre yaşadıklarını belgeler.            

18. yüzyılda bölgede baş gösteren veba salgını nedeniyle halk, ilk yerleşik hayata geçmiş oldukları aşağı çarşı mevkiine gelmiştir. Bu olayı takiben, bölge Kalyonların getirdiği göçmenler ve Hıristiyan kökenli Rumlar yerleşmişlerdir. Zamanla, Aşağı Çarşı olarak tabir ettiğimiz bölgede  muntazam sokaklar, hanlar inşa edilmiştir. Rumların nüfusunun çoğalmasıyla, Yeni Mahalle adıyla ( Bugünkü Çelebi Mahallesi ) ikinci bir yerleşim alını olmuştur. 


1893 yılında, Girit’te yaşayan Müslümanların bir kısmı Muhacir olarak Güzelbahçe’ye gelip, bu mahalleye yerleşmişlerdir. 1912 yılında yapılan mübadele sonucunda bu mahallede yaşayan Rumlar gönderilerek,  yerlerine Girit’ten gelen Müslümanlar yerleştirilmiştir. 

1919 – 1922 yılları arasında bölge Yunanlıların işgali altında kalmıştır.12 Eylül 1922 ’de Albay Çolak İbrahim Bey ile Yüzbaşı Kemal Beyin’in birlikleri Narlıdere, Güzelbahçe ve Urla’yı aynı gün düşman işgalinden kurtarmışlardır. 

Cumhuriyet döneminde ( 1936 yılında ) İlçemiz Bucak Müdürlüğü olarak Urla’ya bağlanmış ve Klizman ismi Kızılbahçe olarak değiştirilmiştir. 1954 yılında Büyük Hamidiye Köyü, Büyük Kaya ismi ile mahalleye dönüştürülmüştür. Böylece merkez nüfusu 2000’i geçirilmek suretiyle Urla’ya bağlı ilk belediye kurularak Kızılbahçe adı verilmiştir. İlk Belediye Başkanı Mustafa TUNAR olmuştur. 1958 yılında, Kızılbahçe ismi değiştirilerek Güzelbahçe ismini almış ve aynı tarihte köyleri ile birlikte Urla İlçesinden ayrılarak, İzmir - Merkez kazasına bağlanmıştır.

12. Eylül 1980 ihtilalinde belediyenin lağvedilerek, İzmir Belediyesine mahalle olarak bağlanması Güzelbahçe’nin  gelişimini durdurmuştur. 26 Mart 1984 yılında oluşan 3030 sayılı yasa sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, Güzelbahçe Büyükşehir’e bağlı Merkez İlçe Belediyesine dahil edilmiştir. 1988 yılında Merkez İlçe Belediyesi Konak İlçe Belediyesi olarak de-ğişime uğramıştır. 1988-1992 yılları arasında Güzelbahçe Konak İlçe Belediyesine bağlı olarak kalmış; 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı yasayla Narlıdere  ile birleştirilerek Narlıbahçe adını almıştır. Daha sonra 27 Aralık 1993 gün ve 3949 Sayılı Yasa ile müstakil ilçe hüviyetini kazanmış,  ilk Kaymakam Dr.M.Remzi GÜRSU ‘nun 09.05.1994 tarihinde göreve başlatılması ile Kaymakamlık fiilen faaliyete geçmiştir.

Güzelbahçe Mahalleleri

Güzelbahçe İlçemizin 12 adet mahallesi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Atatürk Mahallesi, Yalı Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Siteler Mahallesi, Çelebi Mahallesi, Kahramandere Mahallesi, Yelki Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çamlı Mahallesi, Küçükkaya Mahallesi, Payamlı Mahallesi, Yaka Mahallesi' dir.

Çamlı, Küçükkaya ve Payamlı olmak üzere 3 adet Köyümüz vardır.

Köylerimizin Nufüsları: 

Çamlı                1.002            504           498  
Küçükkaya           150             76             74  
Payamlı                262           129           133  

Bucak Toplamı   1.414           709           705  

Çamlı Köyü

Çamlı Köyü Güzelbahçe Seferihisar yolu üzerinde olup Güzelbahçe Seferihisar kavaşığından 7 km Güzelbahçe Şehir merkezinden 10 km uzaklıktadır.

Çamlı Köyüne Üçkuyulardan kalkan Seferihisar dolmuşları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Belediye otobüslerinden 320 ve 730 numaralı hatlarla ulaşılabilir.

Küçükkaya Köyü

Güzelbahçe ilçe merkezine 5 km mesafede olup Atatürk mahallesiden özel araçla ulaşım vardır.

Payamlı Köyü

Güzelbahçe ilçe merkezine 11 km mesafede olup Atatürk mahallesiden araçla ulaşım vardır.

GÜZELBAHÇE EKONOMİSİ

Sanayi ve Ticaret: İlçe Merkezinde 13 adet sanayi kuruluşu, ilçe dışında ise 10 olmak üzere toplam 23 sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan Kütaş Tarım Ürünleri, MT. Tekstil, Cemdağ Kolektif Şt. Puffy hazır çorba fabrikalarında 300’ü aşkın işçi çalışmaktadır. Ayrıca Yelki Beldesinde Mermer İşlemeciliği yapılmaktadır. Küküçkaya Köyünde bulanan mermer ocağı maden yasası kapsamındadır.

Küçük El Sanatları: İlçemizde faaliyet gösteren küçük el sanatları işletmeleri mevcuttur. Bu işletmelerin bir kısmı İlçe merkezinde ve kısmen Yelki Belediyesinde faaliyet gösterdikleri görülmektedir.

Balıkçılık: İlçemizin 6-7 km uzunluğunda sahil şeridine sahip olması nedeniyle balıkçılık İlçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. İlçede Balıkçılığının ülke ekonomisine yaklaşık 110 tekne ile avlanma sonucu 1200 ton /Yıl kapasite ile katkıda bulunması bu sektörün ilçemiz için ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır. Tamamı piyasada tüketilen balığın azımsanmayacak bir gelir kaynağı olması bu sektördeki istihdamın artmasına sebep olmaktadır.

Her türlü su ürünlerinin istihsali depolaması, pazarlanması konularında ortaklarına hizmet vermekte dayanışma içerisinde bulunmak destek olmak amacıyla 1978 yılında kurulan S.S.Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi 65 ortak sayısı ile tarımsal amaçlı kooperatifler grubuna dâhil olup; balıkçılığın merkezi konumuna gelmiş olan ilçede başta kooperatif ortakları olmak üzere tüm balıkçılara hizmet vermektedir. Bölge dahilinde oldukça büyük bir Balık Pazarı bulunmaktadır.

Bankacılık Sektörü: Güzelbahçe’de üç banka şubesi hizmet vermektedir.

GÜZELBAHÇE ‘DE TURİZM

İlçede ralli yarışıları yapılıp paraşütle atlama gibi spor etkinlikleri de düzenlenmektedir. Yalı Mahallesi'nde balık lokantaları, Yelki Mahallesi'nde şarap tadım evi mevcuttur. Kavak Yelleri dizisinin lise çekimleri burada (İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi) yapılmıştır.Güzelbahçe’nin turistik arzını plajlar, İnkaya Mağarası, dağ bisikleti, motokros, dağ yürüyüşlerinin yapıldığı eko turizme yönelik güzergahlar ile balık ve et restoranları, kahvaltı salonları oluşturmaktadır.

 

GÜZELBAHÇE GEZİLECEK YERLER

İNKAYA MAĞARASI 

İzmir merkez ilçeye bağlı Yelki köyü batısındaki Kocadağın doğu yamacında yer alan İnkaya mağarasına, Yelki Köyü'nden mağaranın yakınına kadar arazi taşıtı veya traktörle gidilebilir. Sonra dik ve makilik bir yamaçtan 20 dakika yürünerek mağaraya ulaşılabilir.

Özellikleri: Toplam uzunluğu 222 m. olan mağaranın girişe göre en derin noktası -30 m dir. Genellikle yatay, kısmen de dikey tipinde kuru bir mağaradır. Ekim ayında mağara ısısı salonda 18ºC, son kısımda 22ºC'dir.


Mağara içinden çıkan çanak ve çömleklerden tarihi dönemlerde yerleşme amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Jeoloji-Jeomorfoloji:Kretase yaşlı kireçtaşları içinde, birbirlerine kesen birkaç kırık boyunca gelişmiştir. Mağara dik bir inişten sonra, geniş bir salon halinde genişlemektedir. Salonun genişliği 20-20 m., tavan yüksekliği ortalama 5 m. civarındadır.Taban toprak ve molonlarla örtülüdür.Salon kenarındaki geçitlerle küçük süslü odacıklara geçilir. Salon güneye doğru tabanı eğimli bir galeriden devam eder.Galerinin sonunda 7 m. derinliğinde bir kuyudan mağaranın son ve en alt bölümüne inilir.


GÜZELBAHÇE ANIT AĞAÇ


Güzelbahçe gezilecek yerler arasında Anıt ağaç Yemişçi Mevkii'ndeki ağaç 118 yaşındadır. Bu ağaçlar Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından incelenmiş, koruma altına alınması gereken doğal değerler olarak tescillenmiştir. Yaren Dede Çamı ise 168 yaşındadır.


GÜZELBAHÇE YEMİŞÇİ ÇİFTLİĞİ, (PARK CEREMONİE)Güzelbahçe Kilizman'daki tarihi Yemişçi Çiftliği, gerçekleştirilen restorasyonun ardından Firuz Özçekici ve Emre Güven işletmeciliğinde Parc Ceremonie Kilizman olarak 2016 yılında hizmet vermeye başladı. 


Yemişçi Çiftliği( Park Ceremonie)Orijinal haliyle bugüne kadar korunmuş kameriyesi, 200 yıllık anıt ağaçlarıyla, farklı etkinliklere göre tasarlanmış bölümleriyle hizmete açılan mekan, her türlü kullanıma açık. İzmir'in yepyeni ama tarih kokan etkinlik bahçeleri doğum günlerinden, grup yemeklerine, kır düğünlerinden özel partilere deneyimli ekibi ile hizmet veriyor. 


22 Dönümlük yemyeşil bir alanda yer alan mekanlardan Atatürk'ün Urla'ya geçerken Yemişçi Çiftliği'ne uğrayıp kahve içtiği Kameriye de yoğun ilgi gören bölümlerden biri. 100 yıllık hatıraları taşıyan Kameriye'de Atatürk'ün oturduğu koltukta kahve içmek ise farklı bir keyif. Tarihi Sırma Köşk, 15 kişilik özel yemek ya da küçük grup toplantıları için tasarlanan farklı ölçülerde oda seçenekleriyle hizmet veriyor. 
Kır düğünleri başta, gala yemekleri, lansman veya konser etkinlikleri için 1000 kişilik Firuz ve 1200 kişilik Yemişçi bahçeleri mevcut. Fotoğraf: Hakkı Çılgın

GÜZELBAHÇE'YE NASIL GELİNİR / GİDİLİR

Güzelbahçe İlçesine Ulaşım; Güzelbahçe İlçesi İzmir İl merkezine uzaklığı  28 km dir.

İlçeye şehir içi ESHOT otobüs ulaşımını kullanarak gitmek isterseniz: 8 GÜZELBAHÇE - F.ALTAY AKTARMA Merkezi otobüs hattını kullanarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Güzelbahçe güzergahında bulunan yakın belde otobüsleri ile ilçeye giden anayoldan ulaşabilirsiniz.

Bunlar: 9 YELKİ - ÖZZÜMRÜT EVLERİ 209 ZEYTİNALANI - 320 BADEMLER - 725 URLA - F.ALTAY AKTARMA merkezi otobüs hatlarıdır. Güzelbahçe’den Payamlı’ya 28 PAYAMLI – GÜZELBAHÇE hattı ile ulaşmanıs mümkündür.

Metropol ilçelerden Fahrettin Altay’a ulaşmak için:

879 F.ALTAY AKT. - GAZİEMİR SEMT GARAJI

879 F.ALTAY AKT. - GAZİEMİR SEMT GARAJI

969 BALÇOVA - F.ALTAY AKTARMA

12 - 581 F.ALTAY AKTARMA - HALKAPINAR METRO

671- 690 TINAZTEPE - F.ALTAY

8 GÜZELBAHÇE - F.ALTAY AKTARMA hatlarını kullanabilirsiniz.

Fahrettin Altay Aktarma Merkezinden Güzelbahçe ilçesine ulaşım sağlayabileceğiniz diğer hatlar ise;

971 NARBEL - F.ALTAY AKTARMA

209 ZEYTİNALANI - F.ALTAY AKTARMA

17 UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - F.ALTAY AKT.

24 KAVACIK - F.ALTAY AKT.

25 OYUNLAR KÖYÜ - F.ALTAY AKT.

82 SİTELER - F.ALTAY AKT.

167 BALÇOVA KABRİSTAN - F.ALTAY AKTARMA

305 2. İNÖNÜ MAH. - F.ALTAY AKTARMA

311 İNCİRALTI - F.ALTAY AKTARMA

486 İNCİRALTI - F.ALTAY AKTARMA ‘dır.

GÜZELBAHÇE HARİTASI


Etiketler: Güzelbahçe , Güzelbahçe Hakkında Bilgi, Güzelbahçe Forum, Güzelbahçe Hastanesi,  İzmir İli Güzelbahçe İlçesi, Güzelbahçe İlçesi Hakkında Bilgi, Güzelbahçe Rehberi, Güzelbahçe  İlçesi Sınırları, Güzelbahçe Nereye Bağlı, Güzelbahçe  İlçesi Haritası, Güzelbahçe Belediyesi Burs , Güzelbahçe, İzmir Güzelbahçe Nerede, Güzelbahçe Belediyesi Telefon, Güzelbahçe Hakkında, Güzelbahçe Hakkında Bilgi, İzmir Güzelbahçe Haberleri, İzmir Güzelbahçe Kiralık Daire, Güzelbahçe yangın, İzmir Güzelbahçe Kiralık, Güzelbahçe Belediyesi Etkinlikleri, İzmir Güzelbahçe Satılık Ev, İzmir Güzelbahçe Gezilecek Yerler, İzmir Güzelbahçe Haritası, Güzelbahçe Balık, Güzelbahçe Türkiye Otelleri, Güzelbahçe Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Güzelbahçe Nöbetçi Eczane, Güzelbahçe Hangi İlin İlçesidir, Güzelbahçe Hava Durumu, Güzelbahçe Fotoğrafları, Güzelbahçe İzmir İlindedir, Güzelbahçe Nereye Bağlı, İzmir Güzelbahçe Satılık Daire, Güzelbahçe City Guide, Güzelbahçe adını nereden alır, Güzelbahçe Hakkında Uzun Bilgi, Güzelbahçe Belediyesi Nerede, İzmir Güzelbahçe Adliyesi, Güzelbahçe Mahalleleri, Güzelbahçe Fırsatları,  Güzelbahçe Köyleri, Güzelbahçe Resimleri, Güzelbahçe Eğlence Mekanları, Güzelbahçe Sokakları, Güzelbahçe Eğlence Yerleri, Güzelbahçe gezilecek yerler, İzmir Güzelbahçe köyleri, Güzelbahçe belediyesi hangi partiden,Güzelbahçe Turizm,  İzmir Güzelbahçe kaç km, İzmir Güzelbahçe satılık evler, İzmir Güzelbahçe kaymakamlığı, Güzelbahçe Camileri,  Güzelbahçe Nerede Haritası ve Güzelbahçe Mahalleleri, Güzelbahçe Canlı İzle, Foca Canlı Kamera, Güzelbahçe Gezip görülecek Yerler, Güzelbahçe Nüfusu,  Güzelbahçe gezilecek noktalar, Güzelbahçe Etkinlikleri, Güzelbahçe Pazarı, Güzelbahçe Ulaşım, Güzelbahçe Seyahat, Güzelbahçe Marketleri, Güzelbahçe AVM, İzmir Güzelbahçe Ekşi, Güzelbahçe Harita, İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kaplıcaları,  Güzelbahçe Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Güzelbahçe Kiliseleri, Güzelbahçe Haritası,  İzmir Güzelbahçe Gezilecek Yerler, Güzelbahçe Alışveriş Merkezleri, Güzelbahçe Tren İstasyonu, Güzelbahçe Kaymakamlığı, Güzelbahçeya Nasıl Gidilir, Güzelbahçe Sağlık Rehberi,   Güzelbahçe Eğitim Kurumları, Güzelbahçe Sinagogları, Güzelbahçe Kamu Kurum ve Kuruluşları,Güzelbahçe belediyesi iftar çadırı, Güzelbahçe Belediyesi İş İlanları ,  Güzelbahçe Haber, Güzelbahçe Eleman Arayanlar,  Güzelbahçe Son Dakika, Güzelbahçe ilçesi nereye bağlı " Güzelbahçe hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net