KONAK İZMİR
Konak Hakkında
Konak İlçesi Hakkında BilgiKonak Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Konak Hakkında Herşey, Konak Hakkında Kısa Bilgi, Konak Hakkında Şiirler, Konak Ulucak, Konak Hakkında Kısa Bilgi, Konak Hakkında İngilizce Bilgi, Konak Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Konak Tarihi Yerler, Konak Hakkında Yazılar, Konak Hakkında Genel Bilgiler, Konak İlçesi Gezilecek Yerler, Konak Köyleri, Konak Mesite Alanları, Konak Piknik Alanları, Konak Hakkında Bilinmeyen, Konak İlçesi Hakkında, Güzel Konak’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.  KONAK İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER


İzmir ili Konak ilçesi yüzölçümü 24,4 km² yüzölçümü ile doğusunda Bornova ve Buca, kuzeyinde İzmir Körfezi ve Bayraklı, güneyinde Karabağlar, batısında Balçova İlçeleri bulunmaktadır. Anadolu'nun batısında Ege Sahilinde Çatalkaya Dağları ile çevrili körfez kıyısında, yüksek tepeler ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu İlçemizde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Rakım Konak meydanında 3 metre, Kadifekale'de 185 metredir.
İlçemizin köy ve beldesi yoktur. 113 mahalle, 2.905 sokak, 90 cadde, 19 bulvar, 14 meydan bulunmaktadır.

İzmir'in Konak ilçesinin 113 adet mahallesi bulunmaktadır. Konak Mahalleleri; 1. Kadriye Mahallesi,  2. Kadriye Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, 26 Ağustos Mahallesi,  Akarcalı Mahallesi,  Akdeniz Mahallesi,  Akın Simav Mahallesi,  Akıncı Mahallesi,  Ali Reis Mahallesi,  Alsancak Mahallesi,  Altay Mahallesi,  Altınordu Mahallesi,  Altıntaş Mahallesi,  Anadolu Mahallesi,  Atamer Mahallesi,  Atilla Mahallesi,  Aziziye Mahallesi,  Ballıkuyu Mahallesi,  Barbaros Mahallesi,  Boğaziçi Mahallesi,  Bozkurt Mahallesi,  Cengiz Topel Mahallesi,  Çahabey Mahallesi,  Çankaya Mahallesi,  Çınarlı Mahallesi,  Çınartepe Mahallesi,  Çimentepe Mahallesi,  Dayıemir Mahallesi,  Dolaplıkuyu Mahallesi,  Duatepe Mahallesi,  Ege Mahallesi,  Emir Sultan Mahallesi,  Etiler Mahallesi,  Faikpaşa Mahallesi,  Fatih Mahallesi,  Ferahlı Mahallesi,  Fevzipaşa Mahallesi,  Göztepe Mahallesi,  Güneş Mahallesi,  Güneşli Mahallesi,  Güney Mahallesi,  Güngör Mahallesi,  Güzelyalı Mahallesi,  Güzelyurt Mahallesi,  Halkapınar Mahallesi,  Hasan Özdemir Mahallesi,  Hilal Mahallesi,  Hurşidiye Mahallesi,  Huzur Mahallesi,  İmariye Mahallesi,  İsmetkaptan Mahallesi,  İsmetpaşa Mahallesi,  Kadifekale Mahallesi,  Kahraman Mescit Mahallesi,  Kahramanlar Mahallesi,  Kemalreis Mahallesi,  Kestelli Mahallesi,  Kılıçreis Mahallesi,  Kocakapı Mahallesi,  Kocatepe Mahallesi,  Konak Mahallesi,  Kosova Mahallesi,  Kubilay Mahallesi,  Kurtuluş Mahallesi,  Küçük Ada Mahallesi,  Kültür Mahallesi, Lale Mahallesi,  Levent Mahallesi,  M. Ali Akman Mahallesi,  Mecidiye Mahallesi,  Mehmet Akif Mahallesi,  Mehtap Mahallesi,  Mersinli Mahallesi,  Millet Mahallesi,  Mimar Sinan Mahallesi,  Mirali Mahallesi,  Mithat Paşa Mahallesi,  Murat Mahallesi,  Muratreis Mahallesi,  Namazgah Mahallesi,  Namık Kemal Mahallesi,  Odun Kapı Mahallesi,  Oğuzlar Mahallesi,  Pazar Yeri Mahallesi,  Piri Reis Mahallesi,  Sakarya Mahallesi,  Saygı Mahallesi,  Selçuk Mahallesi,  Sümer Mahallesi,  Süvari Mahallesi,  Ş. Nedim Tuğaltay Mahallesi,  Tan Mahallesi,  Tınaztepe Mahallesi,  Trakya Mahallesi,  Turgut Reis Mahallesi,  Tuzcu Mahallesi,  Türkyılmaz Mahallesi,  Uğur Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi,  Umurbey Mahallesi,  Ülkü Mahallesi,  Vezir Ağa Mahallesi,  Yavuz Selim Mahallesi,  Yeni Mahallesi,  Yeni Doğan Mahallesi,  Yeni Gün Mahallesi,  Yenişehir Mahallesi,  Yeşildere Mahallesi,  Yeşiltepe Mahallesi,  Yıldız Mahallesi,  Zafertepe Mahallesi,  Zeybek Mahallesi,  Zeytinlik Mahallesi bulunmaktadır.  İzmir Konak ilçesinin nüfusu 2016 yılına göre 370.662 kişidir. Bu nüfus, 181.407 erkek ve 189.255 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,94 erkek, %51,06 kadındır.

 

 


KONAK ADI NEREDEN GELİYOR?

İzmir’in Konak ilçesine isminin verilme sebebi olan KONAK, İzmir Ayanı ve Derebeyi olan Katipzade Mehmet Efendi tarafından  1804 senesinde yaptırılmıştır. Kendi zamanında yapılan sarı kışlanın da mülkü kendisine aittir. Bugünkü Konak meydanının tapusu Dolmabahçe arşivinde yer almaktadır.

KONAK İLÇESİNİN TARİHÇESİ

 Konak'ın TarihiGünümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda Bayraklı ilçesinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin, eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu kabul görmektedir. Kazılardaki buluntular İ.Ö. 3000 yıllarında İzmir'in bir Aiol kenti olduğunu göstermektedir. Bir dönem Hitit İmparatorluğu'nun nüfuz alanı içine girmiş (İ.Ö. 2000-1200), sonra İ.Ö. 800 dolaylarında ticari faaliyetlerini İzmir Körfezi'nin son noktasına kadar yaymak isteyen İonialılar kenti ele geçirmiş, Kent, ticaret aracılığıyla kısa sürede zenginleşmiş ve gelişmiştir. Kentin zenginliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İÖ. 610-600 yıllarında Lydia orduları, kenti ele geçirmeyi başardı. Lydialılar daha sonra kenti yıkıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers ordularının saldırısı sonucu, İ.Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra, Bayraklı'daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim oluşamadı.

İzmir'in yeniden kurulması, Büyük İskender olarak anılan Makedonyalı Alexandros'a bağlanır. Büyük İskender İran seferinin başlarında, İ.Ö. 334 yılında Pers İmparatorluğu'nun Anadolu'daki ordusunu yendikten sonra, ordularıyla Efes üzerine ilerlemişti. Bu harekat sırasında İzmir yöresine geldiğinde, söylenceye göre şimdiki Kadifekale (Pagos Dağı) civarında gördüğü bir rüya üzerine yeni İzmir'in Pagos Dağı'nda kurulmasını ister. Yeni kent, Kadifekale yamaçlarından, denize doğru uzanıyordu. Kentin varlığı yine deniz ticaretiyle yakından ilgiliydi. Çünkü kentin konumlandığı alan, Kadifekale'nin bulunduğu yer ile küçük bir koydan oluşan doğal liman arasında bulunuyordu. Kent esas olarak bu doğal limanın var ettiği bir yerleşim olacak ve geleceği bu limanın canlılığına göre şekillenecektir.


İzmir, İ.Ö. III. yüzyıl başlarında Efeslilerin tavsiyesi üzerine on üçüncü üye olarak Ion kentleri arasındaki birliğe kabul edildi. Daha sonra Bergama Krallığına bağlanan İzmir, İ.Ö. 133'de Bergama kralı III. Attalos'un vasiyeti gereğince, Roma İmparatorluğu'na katılınca, diğer Ion kentleriyle birlikte Roma topraklarının bir parçası oldu. İzmir'in Roma döneminde giderek önem kazandığı ve ticaret kenti olma özelliğini geliştirmeye başladığı görülmektedir. Roma İmparatorluğu İ.S. 395 yılında ikiye ayrıldı. Bu bölünmede Anadolu, dolayısıyla İzmir, Doğu Roma toprakları içinde yer aldı. İ.S.476 yılında Batı Roma'nın yıkılmasıyla birlikte Doğu Roma, bölgenin hakimi oldu. İzmir, önemli bir ticaret kenti olarak varlığını sürdürdü. 608 yılındaki Sasaniler'in saldırılarını, 637 yılından başlayarak bir süre devam edecek olan Arap akınları izledi. 665 yılındaki Emevi seferinde, İzmir Arapların eline geçti.

İzmir, XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarihinde yaşadığı önemli dönüşüm evrelerinden birisine daha girdi. Kentteki Doğu Roma egemenliği tartışmalı hale geldi. Bu dönemde Doğu Roma İmparatorluğu ile bölgeye ulaşan Türkler arasında İzmir'in birkaç kez el değiştirdiği bilinmektedir.


1071 yılında Büyük Selçuklu Ordusu'nun Doğu Roma Ordusu karşısında kazandığı zafer, Anadolu tarihi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim 1071'den kısa bir süre sonra 1076 yılında, İzmir önlerinde Türk kuvvetleri görülmeye başlamıştır. Aynı yıl, İzmir kısa bir zaman sürecek olan Türk egemenliğini de tanıyacaktır. Bu dönemi, büyük Türk denizcisi Çaka Bey'in 1095 yılına kadar devam edecek olan egemenlik yılları izler. İzmir'deki bu ilk dönem Türk egemenliği, yaklaşık yirmi yıl sürer. Bu olaydan sonra ilk haçlı seferini (1096) izleyen günlerde, Doğu Roma kuvvetleri kenti ele geçirirler. Türklerin kısa bir dönem yönettikleri İzmir, yeniden bir Doğu Roma kenti haline gelir ve 1317 yılına kadar kentin bu konumu değişmeden kalır. XIV. yüzyılda İzmir, Doğu Roma yönetiminde olmakla birlikte, 1261 Nif antlaşmasıyla İzmir'de yerleşim hakkını elde eden Cenevizliler ve Venedikliler, kentte ticari açıdan etkin bir konuma yükselmişlerdir. İzmir, 1317 yılında bir Türkmen Bey'i olan Aydınoğlu Umur Bey'in denetimi altına girer.

1344 yılında Papa VI. Clement'in örgütlediği, Venedik, Kıbrıs ve Rodos şövalyelerinin katıldığı bir Haçlı seferinde Liman Kalesi Latinlerin eline geçer ve Pagos Dağı'nın zirvesindeki Kadifekale ise Türklerin egemenliğinde kalır. Böylece kent, uzun bir süre devam edecek olan bu yapısına kavuşmuş olur, yukarıda "Türk İzmir" ve aşağıda "Hıristiyan İzmir" olmak üzere ikiye bölünür. XV. yüzyılın başında Timur İzmir'e bir sefer düzenleyerek, Rodos şövalyelerinin egemen olduğu Liman Kale'yi ele geçirir ve onu yıktırarak, Türkmen Aydınoğlu Beyliği'nin canlanmasını sağlar ve İzmir'i Umur Bey'in torunu Aydınoğlu Cüneyt Bey'e verir.

1426'da Osmanlılar, Aydınoğlu Beyliği'ne son vererek, Batı Anadolu ve İzmir'i egemenlikleri altına aldılar. Böylece, Osmanlı egemenliğine dek süren İzmir'in idari belirsizliği de sona ermiştir. Osmanlı egemenliğine girdiği dönemde küçük bir kasaba konumunda olan İzmir, Osmanlı Barışıyla birlikte nüfusu artmaya başlayınca, 1528-1529 yıllarında Türkler, tepedeki yerleşim yerlerinden limana doğru yönelerek, Yukarı Kale ile Liman Kalesi arasında kesintisiz bir Türk yerleşim kuşağı oluşturmuşlardır. İzmir'in ticaret merkezi olarak yükselişinin ardında, Doğu Akdeniz ticaretinde egemen olan Fransa ve Venedik ile rekabete girişen İngilizlerin Yakın Doğu'da yayılma çabalarının etkisi büyüktür. 1610 ile 1630 yılları arasında İngilizler ve Fransızlardan sonra Hollandalılar da İzmir'e gelerek, Batı Anadolu'daki ticareti yeniden biçimlendirmeye başladılar. Böylece İzmir Doğu Akdeniz'in en önemi liman kentlerinden biri haline geldi.


XIX. yüzyıla girilmesiyle, İzmir ve Batı Anadolu'nun tarihsel serüveninde çok önemli dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. 1838 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret antlaşmasıyla, İmparatorlukta yabancılara ticaret yapma hakkının tanınmasıyla, Sakız Adası'nda ticaretle uğraşanlar İzmir'e gelip, yerleşmeye başladılar. Böylece İzmir, Batılı devletlerle olan ticari hacmine paralel olarak büyük bir gelişim ve dönüşüm içine girdi. 1850'li yıllardan itibaren hız kazanan bu değişim, I. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılına kadar aralıksız devam etmiştir.

I. Dünya Savaşı'nın yitirilmesi, İzmir ve Ege için bir sonun başlangıcı oluyordu. 15 Mayıs 1919'da başta İzmir olmak üzere, tüm Ege Bölgesi Yunan işgali altına giriyor ve bölgede yeni bir yapılanma başlıyordu. I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri, işgalle, Osmanlı Devleti'ne Sevr Antlaşması'nı imzalatmayı hedefliyorlardı. Sevr Antlaşması, başta İzmir olmak üzere, Ege Bölgesi'nin Yunanistan'a bağlanmasını öngörüyordu. İzmir'in işgaliyle birlikte, Ege'de işgalci Yunanlılara karşı Türk ulusal direniş hareketi başlar. İzmir'de Gazeteci Hasan Tahsin tarafından atılan ilk kurşun, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını simgeler.
9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi ile Yunan işgali sona erer. Ancak, İzmir 13 Eylül sabahı tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamaktan kurtulamaz. Basmane semtinde başlayan yangın, 260 hektarlık bir alanda 20.000'den fazla ev ve işyerini yok eder. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sonrası "Zümrüdü Anka" kuşu gibi kendi külleri içinden adeta yeniden doğar. Bütün bu tarihi olayların merkezinde de bu gün Konak İlçesi olarak adlandırılan İzmir'in kalbi olan ilçemiz yer almaktadır.

Önceden İzmir İl merkezi olarak bilinen Konak, Büyükşehir Belediyelerinin oluşturulması nedeniyle, İl Merkezlerinde de idari birim olarak ilçe oluşturulması öngörüldüğünden, 04.07.1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3392 sayılı Kanunla İlçe olmuş ve 22.07.1988 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

KONAK İLÇESİ'NDE SAĞLIK DURUMU

a)Genel Durum


Son yasal düzenlemelerden sonra sağlık teşkilatı 3'lü bir yapıya kavuşmuş olup, İlçemizde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 4, İzmir İli Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan 2 olmak üzere resmi 6 yataklı tedavi kurumu bulunmaktadır. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı birimleri mevcuttur.


İlçedeki resmi sağlık birimlerinde; 837'si uzman doktor, 178'i diş hekimi olmak üzere 1.693 doktor, 2.988 yardımcı sağlık personeli (109'u aile sağlığı merkezlerinde), 777 diğer personel olmak üzere toplam 6.779 kamu çalışanı ile 2.549 hizmet alım personeli görev yapmaktadır. Toplam rakam ise 7.994'tür.

Özel sektörde ise; 613 yatak kapasiteli 12 özel hastane, 27 yataklı 7 tıp merkezi, 48 yataklı 12 özel dal merkezi, 15 yataklı 15 özel poliklinik olmak üzere toplam 832 yatak kapasitesi, 410 hekim muayenehanesi, 31 ağız ve diş sağlığı polikliniği, 284 diş hekimi muayenehanesi, 52 diş protez laboratuvarı, 5 diyaliz merkezi, 27 görüntüleme merkezi, 14 ısmarlama protez-ortez merkezi, 112 optik müessesesi, 28 işitme merkezi, 33 laboratuvar, 1 sağlık kabini olmak üzere toplam 1.043 özel sağlık kuruluşu bulunmakta, ayrıca 228 eczane, 3 ecza deposu ve 80 aktar olmak üzere toplam 371 işyeri faaliyet göstermektedir.

İlçedeki toplam 1.043 özel sağlık birimlerinde ise; 1.314 hekim, 1.099 yardımcı sağlık personeli, 2.098 diğer personel olmak üzere toplam 4.511 kişi çalışmaktadır.


Resmi ve özel tüm sağlık birimlerinde toplam 12.505 kişi çalışmakta olup, bunun 3.007'si doktor, 4.087'si yardımcı sağlık personelidir.

İlçemizde; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Dr. Suat SEREN Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İŞGÖREN Devlet Hastanesi ve Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İzmir İli Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışan İzmir Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Eğitim Diş Hastanesi bulunmaktadır.

1-Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1971'de 500 yataklı SSK Hastanesi olarak açılmış, 1972'de 200 yataklı Çocuk hastanesi hizmete girmiş, 1976 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi hüviyetine kavuşmuş, 2005'te Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Aynı yıl 275 yataklı Ege Doğum Evi de hastane bünyesine dahil edilmiştir. Halen 40.000 metrekare alan üzerindeki 77.000 metrekare kapalı alanda 3.559 personel ve 1.030 yatak kapasitesi ile hizmet veren Ege Bölgesinin en büyük hastanesidir. Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın hastalıkları ve Doğum Hastanesi 2012 yılından beri Konak semt Polikliniği olarak hizmet vermekte, Alsancak Tren İstasyonu bünyesindeki eski adıyla Devlet Demir Yolları Hastanesi binası da Çocuk İşitme Değerlendirme ve Ergen Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermektedir.


Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm branşlarda poliklinik hizmeti verilmekte olup, 2015 yılında hastane bünyesinde 1.385.362 poliklinik, 382.803 acil poliklinik gerçekleştirilmiş, toplam 1.768.165 poliklinik sayısına ulaşılmıştır. 72.501 hastanın yatışı sağlanmış, A grubu 4.507, B grubu 6.906, C grubu 9.121, D ve E grubu 14.418, Günübirlik ameliyat 19.981 olmak üzere toplam 54.933 ameliyat gerçekleştirilmiştir. 13.167 doğum, 194 yatakta 20.150 yoğun bakım yatışı hizmeti sunulmuştur.

Hastanede 148 oda bulunmakta olup, 1.030 yatak kapasitesine sahiptir. 279 Poliklinik odası, 57 yatağa sahip 10 Acil müşahede odası, 27 diyaliz cihazı, 21 kuvöz mevcuttur. Hastanede 456 uzman, 322 asistan, 20 pratisyen olmak üzere toplam 798 doktor, 16 Sözleşmeli İdareci ile 102 idari personel, 791'i hemşire, 217'si ebe, 146'sı sağlık memuru olmak üzere 1.357 yardımcı sağlık personeli, 23 teknik hizmetler, 139 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 2.435 kamu çalışanı ve 17 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 344 veri giriş, 449 temizlik, 76 teknik hizmet, 143 güvenlik, 82 Danışma Yönlendirme, 53 Yemekhane olmak üzere toplam 1.147 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 3.599'dur.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2015 yılı geliri 259.143.160-TL, gideri 262.878.410-TL olmuş, 3.735.250-TL açık oluşmuştur. 8'i resmi, 6'sı kiralık olmak üzere toplam 14 araç kullanılmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hasta Hakları Kurulu oluşturulmuş olup, vatandaşlarımızın şikayetlerini inceleyerek çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Bu çerçevede 2015 yılında kurula yapılan 99 başvurunun 11'inde ihlal olduğu, 88'inde olmadığı şeklinde sonuçlandırılmış, ayrıca Hasta İletişim Birimine yapılan 1.251 başvuruya yerinde çözüm getirilmiştir.

2- Dr. Suat SEREN Göğüs Hast. ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1910 Yılında bulaşıcı hastalığı olanların tecrit edildiği, 10 yataklı baraka şeklinde kurulmuş, Balkan savaşında kolera salgınında karantina olarak kullanılmış, 1916'da Özel İdare tarafından 25 yatak yaptırılmış, 1924'te yatak sayısı 50'ye yükseltilmiş, 1930'da röntgen binası, 1933'te Bakteriyoloji laboratuvarı kurulmuş, 1946'da İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Devlet Hastanesi adını almış, 1948'de 125 yatak kapasitesine ulaşmış, 1952'de ameliyathane ve çocuk servisi açılmış, yatak sayısı 275'e çıkmıştır. 1955'te yatak kapasitesi 575'e çıkmış, İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi adını almıştır. 1971'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin bazı kliniklerine ait 332 yatak, 442'si hastanenin olmak üzere 774 yatak kapasitesine ulaşmıştır. 2000 Yılında Hastane şimdiki adını almıştır. Kendi alanında bölgenin en büyük ve uzman hastanesidir.


Hastane halen 80.000 metrekare alan üzerinde bulunan çoğu eski 22 ayrı binada 186 oda, 450 yatak ve 3 ameliyathane ile hizmetlerini sürdürmektedir. Göğüs hastalıkları servislerinde 234, TBC servisinde 54, Uyku kliniğinde 6, mahkum servisinde 8, Göğüs cerrahi servislerinde 50, yan dallar servisinde 23, 2. Basamak yoğun bakımda 7, 3. Basamak yoğun bakımda 26, Acil müşahede de 31 yatak olmak üzere toplam 450 yatak mevcuttur.

2015 Yılında 476.424 poliklinik, 51.267 acil olmak üzere toplam 527.691 poliklinik muayene yapılmış, 15.549 hastanın yatışı sağlanmış, A grubu 839, B grubu 1.170, C grubu 2.175, D grubu 1.569, E grubu 416, D, E ve Diğer Günübirlik ameliyat 4.622 olmak üzere toplam 10.791 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Hastanede 122 uzman, 31 asistan, 5 pratisyen, 2 diş hekimi olmak üzere toplam 160 doktor, 11 Sözleşmeli İdareci ile 24 idari personel, 315'i hemşire, 18'i sağlık memuru olmak üzere 402 yardımcı sağlık personeli, 12 teknik hizmetler, 43 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 652 kamu çalışanı ve 9 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 115 veri giriş, 230 temizlik, 71 teknik hizmet, 48 güvenlik, 16 Danışma Yönlendirme, 66 Yemekhane olmak üzere toplam 546 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 1.207'dir.

Hastanenin 2015 yılı geliri 83.115.640-TL, gideri 85.190.333-TL olmuş, 2.074.693-TL açık oluşmuştur. Kiralık 2 ambulans, 1 minibüs, 1 otomobil olmak üzere toplam 4 araç kullanılmaktadır.

Hastanesinde Hasta Hakları Kurulunda 2015 yılında yapılan 3 başvuruda da hasta hakları ihlali olmadığı yönünde karar verilmiş, ayrıca Hasta İletişim Birimine yapılan 456 başvuruya yerinde çözüm getirilmiştir.

3-Alsancak Nevvar Salih İŞGÖREN Devlet Hastanesi

1857'de Fransızlar tarafından inşa edilen A Blok, 1907 yılında genişletilmiş ve uzun yıllar Fransız Hastanesi olarak hizmet vermiştir. 1935'te B Blok yapılmış, 1978'de Sağlık Bakanlığına devredilerek çeşitli amaçlarla kullanılmış, 1986 yılında 50 yataklı Alsancak Devlet Hastanesi olarak hizmete açılmıştır. 1996'da hayırsever işadamı Salih İŞGÖREN tarafından C Blok yaptırılmış ve 200 yatakla yeni ismini almıştır.


7.114 metrekare arsa üzerinde 11.261 metrekare kapalı alanda, 1.yerleşkede 3 blok, 2. Yerleşkede Bayraklı Semt Polikliniği, 3. Yerleşkede Arşiv ve depo bulunmaktadır. 60 Poliklinik odası, 177 yatak (12 yoğun bakım, 3 kuvöz), Acil müşahede 8 yatak mevcudu vardır.

2015 Yılında 629.956 poliklinik, 109.464 acil, 18.097 diş olmak üzere toplam 757.517 poliklinik muayene yapılmış, 7.099 hastanın yatışı sağlanmış, A grubu 182, B grubu 1.423, C grubu 2.324, D grubu 912, E grubu 99, D, E ve Diğer Günübirlik ameliyat 9.325 olmak üzere toplam 14.265 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Hastanede 87 uzman, 20 pratisyen, 8 diş hekimi olmak üzere toplam 115 doktor, 8 Sözleşmeli İdareci ile 23 idari personel, 102'si hemşire, 44'ü ebe, 10'u sağlık memuru olmak üzere 252 yardımcı sağlık personeli, 7 teknik hizmetler, 22 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 420 kamu çalışanı görev yapmaktadır. Ayrıca 75 veri giriş, 77 temizlik, 9 teknik hizmet, 21 güvenlik, 10 Yemekhane olmak üzere toplam 292 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 712'dir.

Hastanenin 2015 yılı geliri 30.356.839-TL, gideri 30.938.554-TL olmuş, 581.715-TL açık oluşmuştur. 1 Kamyonet, 2 otomobil ve kiralık 1 ambulans olmak üzere toplam 4 araç kullanılmaktadır.

2015 yılında 63 şikayetten 7 adedi Hasta Hakları Kurulunda görüşülmüş, 6'sında hasta hakları ihlali olmadığı, 1'inde olduğu yönünde karar verilmiş, diğer şikayetlere yerinde çözüm getirilmiştir.

4-Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

1964 Yılında SSK İlk Yardım Hastanesi olarak açılan, 1967 yılında SSK Alsancak Dispanseri olarak adı değiştirilen birime 1984 yılında Diş Tedavi ve Protez Merkezi ilave edilmiş, 2001 yılında mevcut ismini almıştır.

Hastane binası 3657 metrekare kapalı alana sahip olup Buca Semt Kliniği 260 metrekare, Bayraklı semt polikliniği 760 metrekare kapalı alana sahiptir. 36 Entegre kliniği, Pedodonti kliniği, Ortodonti kliniği, Engelli kliniği ve cerrahi müdahale birimi ile 76 diş üniti mevcuttur. Buca ve Bayraklı semt polikliniklerinde de 12'şer diş üniti bulunmaktadır.


Hastanede 8'i uzman olmak üzere 96 diş hekimi, 6 Sözleşmeli İdareci ile 15 idari personel, 45'i diş protez teknisyeni olmak üzere 68 yardımcı sağlık personeli, 2 teknik hizmetler, 11 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 198 kamu çalışanı ve 1 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 43 veri giriş, 32 temizlik, 15 teknik- diş klinik hizmet, 10 güvenlik, 3 Yemekhane olmak üzere toplam 102 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 301'dir.

Hastanenin 2015 yılı geliri 19.296.972-TL, gideri 16.741.357-TL olmuş, 2.555.615-TL kar gerçekleşmiştir. Hastaneye ait 1 araç kullanılmaktadır.

Hasta hakları kapsamında; 2015 yılında hastaneye 89 müracaat olmuş, bunlardan 14 şikayet hakkında işlem yapılmış, sorununun çözümünü talep eden 70 vatandaşın diş hekimi değiştirilerek yardımcı olunmuş, 5 teşekkür alınmıştır.

5-Dr. Behçet UZ Çocuk Hastalıklar ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanenin kurucusu Dr. Behçet Uz tarafından 1938 yılında temeli atılan bina 1947'de hizmete açılmış, 150 yatakla başlayan hizmet 1968 yılında ilave 550 yatağa ulaşmıştır. Halen 17.337 metrekare alan üzerindeki 29.913 metrekare kapalı alanda 1 ana ve 9 ek binada 100 oda ve 343 yatak ile hizmet vermekte, Karabağlarda Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ortak bir Semt Polikliniği de mevcuttur. Ege Bölgesinin en büyük ve önemli çocuk hastanesidir.

2015 yılında hastane bünyesinde 531.570 poliklinik, 125.577 acil poliklinik gerçekleştirilmiş, toplam 657.147 poliklinik sayısına ulaşılmıştır. 13.437 hastanın yatışı sağlanmış, A grubu 513, B grubu 1.202, C grubu 2.534, D grubu 2.656, E grubu 2.545, Günübirlik ameliyat 4.176 olmak üzere toplam 13.626 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Ameliyathanede 6 adet ameliyat salonu ve masası bulunmaktadır.

Hastanede 100 hasta odası bulunmakta olup, 343 yatak kapasitesine sahiptir. Bunların 85'i yoğun bakım yatağıdır. Odaların 63'ü tek veya iki kişilik nitelikli oda, 37'si koğuş sistemi odadır. Ayrıca 14 acil müşahede yatağı, 127 kuvöz, 5 diyaliz yatağı ve makinesi bulunmaktadır.


Hastanede 124 uzman, 105 asistan, 3 pratisyen, 4 diş hekimi olmak üzere toplam 236 doktor, 9 Sözleşmeli İdareci ile 25 idari personel, 374'ü hemşire, 44'ü ebe, 19'u sağlık memuru olmak üzere 593 yardımcı sağlık personeli, 9 teknik hizmetler, 32 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 898 kamu çalışanı ve 6 işçi görev yapmaktadır. Ayrıca 100 veri giriş, 174 temizlik, 17 teknik hizmet, 50 güvenlik, 20 Yemekhane olmak üzere toplam 361 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 1.265'dir.

Hastanenin 2015 yılı geliri 61.753.196-TL, gideri 67.876.010-TL olmuş, 6.122.814-TL açık oluşmuştur. 1 nakil ambulansı ile hizmet alımı 1 minibüs, 3 binek araç olmak üzere toplam 5 araç kullanılmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Hasta Hakları Kuruluna 8 müracaattan ihlal kararı çıkmamış, Hasta İletişim Birimine yapılan 204 başvuruya yerinde çözüm getirilmiş, 5 düzenleyici önleyici başvuruya gerekli düzenleme getirilmiştir.

6-İzmir Eğitim Diş Hastanesi

1950 yılında İzmir Devlet Hastanesi olarak hizmete açılıp, 1983'te Diş Hastanesi unvanını almıştır. 6.172 metrekare arsada 4.369 metrekare kapalı alana sahip, ana bina ve ek bina (mahkum kliniği) bulunmakta, ayrıca 576 metrekare kapalı alana sahip Gaziemir ve 7406 metrekare kapalı alana sahip Menderes Semt Poliklinikleri de hastaneye bağlı hizmet vermektedir. Merkezde 32, Gaziemir'de 4 Menderes'te 5 oda olmak üzere toplam 41 poliklinik odası mevcut olup, toplam 20 yatak kapasitesine sahiptir.


2015 Yılında 336.622 poliklinik, 50.047 acil olmak üzere toplam 386.669 poliklinik yapılmış, Hastanede 22'si uzman olmak üzere 95 diş hekimi, 1 pratisyen hekim, 5 Sözleşmeli İdareci ile 10 idari personel, 23'ü hemşire, 46'sı diş teknisyeni olmak üzere 92 yardımcı sağlık personeli, 2 teknik hizmetler, 8 yardımcı hizmetler olmak üzere toplam 212 kamu çalışanı görev yapmaktadır. Ayrıca 10 veri giriş, 45 temizlik, 33 teknik-klinik destek hizmet, 10 güvenlik, 3 Yemekhane olmak üzere toplam 101 hizmet alım personeli hizmet vermektedir. Toplam hastane çalışanı sayısı 313'tür.

Hastanenin 2015 yılı geliri 20.041.675-TL, gideri 16.940.114-TL olmuş, 3.101.561-TL kar elde edilmiştir. 2 Resmi araç kullanılmaktadır.

2015 yılında Hasta Hakları Kuruluna 2 müracaat olmuş, birisinde hasta hakları ihlali olmadığı, 1'inde olduğu yönünde karar verilmiş, Hasta İletişim Birimine 1.757 başvuru olmuş bu şikayetlere yerinde çözüm getirilmiştir.

 KONAK EĞİTİM


a)İlçenin Genel Eğitim Durumu

İlçenin genel eğitim durumu İzmir ortalamaları civarında olup, eğitim kurumlarında fiziki mekan itibariyle yetersizlikler mevcuttur. İlçedeki bazı okullarımızda ikili öğretim devam etmekte olup, bunların normale çevrilmesi ve kullanılamayacak binaların yenilenmesi gerekçeleriyle ek derslik ihtiyacı ve eski binalarda tadilat ve tamirat ihtiyacı mevcuttur. Öğrencilerin TEOG (Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş) Sınavı başarı düzeyi İzmir ortalamalarının altında olup, Yüksek Öğretime Giriş başarı düzeyi İzmir ortalamaları civarındadır. Nüfusun genel eğitim seviyesi vb. hususlar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye ortalamalarının civarında görülmektedir.İlçe genelinde; 118 resmi, 89 özel, toplam 207 okul ve 2.056 resmi, 924 özel, toplam 2.980 derslik bulunmakta olup, bu okullardaki şube sayıları 2.699 resmi, 873 özel, toplam 3.572'dir. Öğrenci mevcudu ise 65.211 resmi, 10.532 özel okul öğrencisi olmak üzere toplam 75.773'tür. 27.000 civarındaki yaygın eğitim kursiyerleri ile toplam sayı 103.000'e ulaşmaktadır. İlçemizde ikamet eden Suriyeli ailelerin 6-18 yaş arası okul çağındaki 5.746 çocuktan 1.140'ı okula devam etmekte, çoğunluğu okula gelmemektedir.

İlçemizdeki Resmi Okul ve Kurum Sayıları: 3 Ana Okulu, 2 Özel Eğitim Okulu, 1 Özel Eğitim ve İş Okulu, 44 İlkokul, 34 ortaokul, 2 İmam Hatip Ortaokulu, 10 Anadolu Lisesi, 20 Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, 2 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam 118 resmi okul bulunmaktadır. Resmi Kurum olarak 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Olgunlaşma Enstitüsü ve 1 Rehberlik Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Toplamda ise 118'i okul, 3'ü kurum olmak üzere 121 resmi okul ve kurum bulunmaktadır.

İlçemizdeki Özel Okul ve Kurum Sayıları: 34 Anaokulu, 16 Özel Eğitim Okulu, 5 ilkokul, 4 ortaokul, , 3 Fen Lisesi, 4 Anadolu Lisesi, 2 Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, 21 Temel Lise okul olmak üzere toplam 89 özel okul bulunmaktadır.

Kültür

a)Genel Kültürel Yapı

İlçedeki kültürel yapı homojen değildir. Farklı semtlerde farklı kültürel özellikler görülür. Alsancak, Küçükyalı, Güzelyalı, Göztepe gibi sahile yakın semtlerde uzunca süredir İzmir'de ikamet eden eğitim ve kültürel seviyesi yüksek ve ekonomik olarak daha üst gelir seviyesine sahip yerli İzmirliler ikamet ederken, bu semtler aynı zamanda Hristiyan ve Yahudi nüfusu da kısmen barındırmakta, kilise ve havralar bulunmaktadır. Bir kuşak geride orta gelir gurubuna mensup, kısmen Konya, Manisa ve çevre İllerden ve Karadeniz bölgesinden gelen Anadolu kültürü ağırlıklı nüfus bulunmaktadır. Kadifekale ve civarında Mardin ağırlıklı olmak üzere doğu ve güneydoğu ağırlıklı bir demografik ve kültürel yapı mevcuttur. İç kesimlerde Balkan göçmenlerin yoğun olduğu mahalleler o kültür öğelerini yansıtmakta, Tepecik başta olmak üzere birçok mahallede 50.000 civarında roman vatandaşımızın hayat tarzı da farklı kültürel öğeleri sergilemekte, dolayısıyla İlçe geneli renkli bir Türkiye mozaiği barındırmaktadır. Bu çok kültürlü yapıya ilçedeki birkaç yüz hemşeri derneği de insanların bu kültürel özelliklerini yaşatma açısından önemli katkı sağlamaktadır.

b)Kültür Merkezleri

İlçemizde 8 adet Kültür Merkezi bulunmakta olup, bu salonların bünyesinde 12 büyük 6 küçük olmak üzere 18 salon bulunmaktadır. Toplam koltuk kapasitesi 5.903'tür. Bunlara ilişkin bilgiler aşağıda tabloda özetlenmiştir.

KONAKTAKİ KÜLTÜR MERKEZLERİ VE KOLTUK SAYILARI

NO

KÜLTÜR MERKEZİNİN ADI

BİRİMİ

SALON 1

SALON 2

SAL.3

1

Ahmet Adnan SAYGUN Sanat Mrk.

İzmir Büyükşehir B.

1.133

243

 

2

İsmet İnönü Kültür Merkezi

İzmir Büyükşehir B.

720

 

 

3

İzmir Sanat Kültür Merkezi

İzmir Büyükşehir B.

300

 

 

4

Alsancak Kültür Merkezi

Konak Belediyesi

100

 

 

5

Dr.Selahattin AKÇİÇEK Kültür Mrk.

Konak Belediyesi

465

278

 

6

Güzelyalı Kültür Merkezi

Konak Belediyesi

296

40x5

 

7

Sabancı Kültür Merkezi

9 Eylül Üniversitesi

538

124

30

8

Atatürk Kültür Merkezi

Ege Üniversitesi

652

624

 

İlçemizde Konak Belediyesine ait değişik semtlere dağılmış 8 adet Semt Merkezi bulunmakta olup, buralarda sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapılmaktadır.


KONAK EKONOMİ


Konak İlçesi ekonomisi büyük ölçüde ticaret, finans, hizmet ve turizm sektörüne dayalı olup, ilçede büyük sanayi tesisi bulunmamaktadır.

a) EKONOMİK SEKTÖRLER

1-Ticaret Sektörü

Konak İlçesi ticari olarak İzmir'in kalbi sayılmaktadır. Merkezi Konak İlçe sınırları içerisinde olan İzmir Ticaret Odasına kayıtlı olup, ticari alanda faaliyet gösteren 16.069 aktif üye, 6.219 üyeliği askıda olan üye olmak üzere toplam 22.286 ticaret erbabı bulunmaktadır. Ayrıca İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği (İESKKKB) olmak üzere 2 Birlik, ticari alanda faaliyet gösteren 150 kooperatif ve bunlara ortak olan 21.382 kişi bulunmaktadır.

Merkezi Konak İlçesi sınırları içerisinde olan 41 adet Esnaf ve Sanatkar Odasına üye olan 48.537 kişi mevcut olup, 6 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin toplam ortak sayısı 16.198'dir. 2015 Yılında kullandırılan toplam kredi miktarı ise 174.144.087-TL olmuştur. Takibe düşen kredi oranı kooperatiflere göre farklılık arz etmektedir. Bu hususlara ilişkin tablolar aşağıdadır.

Esnaf Meslek Odalarına İlişkin Üye Bilgileri

NO

MESLEK ODASI ADI

ÜYE SAYISI

NO

MESLEK ODASI ADI

ÜYE SAYISI

1

Gültepe Esnaf ve San. Odası

560

22

İ.Kuaför. Manikür. Güz.Sal. İşl.ESO

2466

2

Gültepe Otobüs ve Şoförler E.O.

455

23

İ.Kurukah. Kuruyemiş. Baharat. EO

370

3

İzmir Bakkallar ve Bayiler E.O.

4179

24

İzmir Kuyumcular ve Sarraflar ESO

733

4

İzmir Berberler E.S.O.

2214

25

İ. Lokantacılar ve Gazinocular E.O.

2293

5

İzmir Büfeciler ve Kantinciler E.O.

1159

26

İzmir Matbaacılar E.S.O.

515

6

İ. Camcılar ve Aynacılar E.S.O.

288

27

İ.Milli Piy.Sat. Şans Oyun Bayi EO

1312

7

İ. Demir İşleri Esnaf ve San.O.

1691

28

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası

1199

8

İ. Elbiseciler ve Benzerleri E.O.

980

29

İ. Odun Kömür Satıcıları E.O.

283

9

İ. Elektrik Teknisyenleri E.S.O.

1459

30

İzmir Otel, Pansiyon ve İşçileri E.O.

138

10

İ. Elektronikçiler Esnaf ve S.O.

1300

31

İ.Oto Galeri.Oto alım-satım, İş T.EO

718

11

İzmir Emlak Komisyoncuları E.O.

1566

32

İzmir Oto Tamircileri E.S.O.

1729

12

İzmir Fotoğrafçılar E.S.O.

245

33

İ.Otobüsçü. Um.Servis Araç İş.EO

3025

13

İzmir Gömlek, Triko vb. E.S.O.

356

34

İzmir Pazarcılar Esnaf Odası

3093

14

İ. Hamamcılar Banyocular E.O.

162

35

İzmir Perakendeci Kasaplar E.O.

327

15

İ.İnş. Malz. İmalat ve Satıcıları ESO

438

36

İ. Pide Gevrek İmalat. vb. E.S.O.

834

16

İzmir İnşaat Sanatkarları E.O.

348

37

İzmir Saatçiler Esnaf ve San. Odası

150

17

İzmir Kahveciler Odası

2942

38

İ.Sabit-Seyyar Sebze Meyveci E.O.

347

18

İ. Kaloriferciler ve Sıhhi Tesis. ESO

637

39

İ. Şekerciler ve Pastacılar E.O.

868

19

İ.Kamyoncularve Kamyonetçiler EO

2913

40

İ.Terziler ve Konfeksiyoncular ESO

1896

20

İzmir Kantinciler Esnaf Odası

636

41

İ. Tuhafiye Manifatura vb. E.O.

1148

21

İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler E.O.

565

 

E.S.O. TOPLAM ÜYE SAYISI

48.537


Kredi Kefalet Kooperatiflerine İlişkin Üye ve Kredi Bilgileri

NO

KOOPERATİFİ

ORTAK SAYISI

KULLANILAN KREDİ MİKTARI

TAKİP ORANI

1

SS. İzmir E.S. Kredi Kefalet Koop.

9414

54.894.841

% 0

2

SS. İzmir Merkez E.S. Kre.Kef. Koop.

1279

7.790.627

% 51

3

SS. Gültepe Merkez E.S. Kre.Kef. K.

4128

62.389.472

% 3

4

SS. İz. Bil. E.S. ve Ser.Araç E.S.KKK

205

10.845.967

% 11

5

SS. Halkapınar E.S. Kre.Kef. Koop.

308

5.919.604

% 10,8

6

SS. Eski İzmir E.S. Kre.Kef. Koop.

864

32.303.576

% 0

 

Kredi Kefalet Koop. Toplamı

16.198

174.144.087

 İlçede farklı günlerde değişik semtlerde 18 adet sebze-meyve ve giyecek pazarı kurulmaktadır. Pazar günleri Eşrefpaşa, Güzelyalı, Çimentepe, Yenişehir ve Alsancak, Cumartesi; Yeşilyurt, Millet mahallesi, Levent, Cuma; Esendere, Eski İzmir, Toros, Gürçeşme, Bozyaka, Kahramanlar, Günaltay, Perşembe; Hatay, Çarşamba; Gültepe ve Kooperatif evleri pazarları kurulmaktadır. İlçemizde oto pazarı kurulmamaktadır. Büyük Alışveriş Merkezleri de yer almamaktadır Ancak tarihi Kemeraltı Çarşısında binlerce işyeri geleneksel satış yöntemleri ile her kesimden vatandaşa hitap etmekte, Mimar Kemalettin Moda Merkezi ise giyim sektöründe 1.000'i aşkın esnafın faaliyet gösterdiği bir semt olarak ülke genelinde bilinmektedir. Kültür Park'ta gerçekleştirilen İzmir Enternasyonel Fuarı eski cazibesini yitirmişse de, yine de bir ekonomik hareket ve canlılık getirmekte, bunun yerine ağırlık kazanan ihtisas fuarları ilçemiz dışında konuşlandırılan Fuar İzmir'de yoğunlaşmıştır. İlçemizde bulunan gıda çarşısı da 1000'i aşkın işyeri ile önemli bir ticari faaliyet merkezi olarak İl ve bölge bazında önemini korumaktadır.

2-Gümrük Hizmetleri

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 Şube ve 21 Müdürlük bulunmakta olup, bunlardan ilçemiz sınırları içerisinde konuşlanan Bölge Müdürlüğü bünyesinde 161 amir ve memur, İzmir Gümrük Müdürlüğü bünyesinde 222, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünde 45, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde 62 olmak üzere toplam 490 personel görev yapmaktadır.

İzmir Gümrük Müdürlüğü A sınıfı gümrük idaresi olarak her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaktadır. İthalatı yapılan başlıca ürünler; makinalar ve mekanik cihazlar, plastik ve plastikten eşya, elektrikli makine ve cihazlar, bakır ve bakırdan eşyalar ağırlıklı olup, en çok ithalat yapılan ülkeler Almanya, İsviçre, İtalya, Çin H.C., A.B.D., İngiltere, Hollanda, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç'tir. Başlıca ihraç edilen ürünler arasında ise makinalar ve mekanik cihazlar, motorlu kara taşıtları, motosikletler, bisikletler ve aksamları, elektrikli makine ve cihazlar, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler, plastikler ve plastikten eşya yer almakta olup, en fazla ihracat yapılan ülkeler ise Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, A.B.D., Hollanda, Fransa, İsrail, İspanya ve Rusya Federasyonudur.
İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü A sınıfı Gümrük idaresi olarak her türlü giriş, çıkış ve transit işlemleri yanında ithalat, ihracat, transit, NATO, takrir, ikinci iskele, posta, Fuar gümrük işlemleri ile İl sınırları dahilindeki kaçak içki, sigara ve yolcu beraberi eşyanın 5607 ve 4733 sayılı Kanunlara yönelik işlemlerini de yürütmektedir.


İzmir Yolcu salonu Gümrük Müdürlüğünde; yolcu gemisi işlemleri, Türkiye'ye yerleşmek üzere gelen veya giden Türk veya yabancı uyruklu kişilerin eşya ve araçlarının giriş çıkış işlemleri, limanda bulunan ve yurtdışı sefere çıkacak olan gemilere verilen yakıt ve kumanya işlemleri, Yurtdışı edilmek üzere diğer gümrüklerden limana gelen eşyaların ikinci iskele işlemleri, NATO personelinin eşya ve araçlarının giriş çıkış işlemleri, Konsolosluk ve büyükelçiliklerin eşya ve araçları ile personellerinin eşyalarının giriş ve çıkış işlemleri yapılmaktadır.


3-Sanayi Sektörü

İlçemizde sanayi ve imalat sektörünün yoğun olduğunu söylemek mümkün değildir. Büyük sanayi tesisi veya sanayi sitesi bulunmamaktadır. İlçe sınırları içerisinde 15 adet akaryakıt istasyonu mevcuttur.

4-İŞKUR Faaliyetleri

Türkiye İş Kurumu, İzmir Çalışma ve İş Kurumu Konak Hizmet Merkezi; 73 personel ve 2 kiralık araç ile, İl Müdürlüğü ile müşterek kullanılan binanın 850 metrekarelik kullanım alanında hizmet vermekte olup, Konak ilçesi yanında, Balçova, Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Seferihisar ve Urla İlçelerindeki 694.500 nüfusa hizmet vermektedir. 2015 yılı içerisinde 45.218 kişi Hizmet Merkezine başvurmuş olup, toplam kayıtlı sayısı 90.100'dür. Yıl içerisinde 42.974 açık iş (talep) alınmış, bu açık işlere 155.518 kişi işverenlerle görüşmek üzere gönderilmiştir. Bunlardan 24.378 kişi işe yerleştirilmiştir. 2015 Yılı sonu itibariyle İŞKUR Şubesinde 83.916 kişi kayıtlı olup, 45.130 kişi işsizdir. Kayıtlı diğer kişiler ise daha iyi şartlarda iş arayan, emekli veya işsizlik ödeneği alanlardır.


Yurtdışı işlemleri olarak, değişik ülkelerde iş alan Türk firmalarına 2015 yılında 297 kişi iş sözleşmesi imzalanmak suretiyle yurtdışına gönderilmiştir.

Mesleki eğitim hizmetleri kapsamında 2015 yılında İstihdam garantili açılan kurs bulunmamakta, işbaşı eğitimi kursu sayısı 124, kursa devam eden kişi sayısı 1.907, eğitimini tamamlayıp işbaşı yapan kişi sayısı 118, UMEM Projesi kapsamında açılan kurs sayısı 27, kursa devam eden kişi sayısı 370, eğitimini tamamlayıp işbaşı yapan kişi sayısı 21, girişimcilik eğitiminde açılan kurs sayısı 23, kursa devam eden kişi sayısı 576'dır.

İşsizlik Sigortası İşlemleri kapsamında 2015 yılında 19.011 kişi işsizlik ödeneği talebinde bulunmuş, bu başvurulardan şartları tutup ödeme yapılan kişi sayısı 11.517, ödemesi halen devam eden kişi sayısı ise 6.239'dur. Çalışma İlişkileri Servisi ve İdari Para Cezası Servisi İl Müdürlüğüne bağlı olduğundan Hizmet Merkezinde işlem yapılmamaktadır.

5-Hizmet Sektörü


Hizmet sektöründe 245 banka şubesi, 16 döviz bürosu, sigorta acenteleri, çok sayıda mimarlık, mühendislik büroları, avukat ve hukuk büroları, özel güvenlik ve diğer alanlarda faaliyetlerini yürütmektedir.

6-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Konak ilçesi, İzmir merkezinde bulunduğundan ekonomisinde tarım ve hayvancılık üretimine ilişkin gelir yer almamaktadır. Ancak gıda denetimleri ve diğer görevler açısından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürmektedir.

26.12.2013 tarihinde geçici tahsisli bir binada faaliyete geçen İlçe Müdürlüğünde 1 Müdür (Su ürünleri mühendisi), 5 gıda mühendisi, 6 ziraat mühendisi, 3 tütün teknolojileri mühendisi, 3 veteriner hekim, 1 su ürünleri mühendisi, 4 tekniker, 1 memur, 1 işçi, 1 geçici görevli 4/C'li personel olmak üzere toplam 26 personel ve 3 araçla hizmet vermektedir.


İlçede 2.979 gıda satış, 2.517 gıda toplu tüketim yeri ve 432 gıda üretim yeri olmak üzere toplam 5.928 gıda işletmesi, 45 yem işletmesi bulunmakta olup, Gıda Kontrol kapsamında; 2015 yılında yapılan 7.171 denetimde, mevzuata aykırı durumları tespit edilen 177 işletmeye 794.064-TL idari para cezası uygulanmış, 30 işletmeye faaliyetin durdurulması cezası verilmiş, 10'u hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

2015'te Müdürlükçe 170 adet gıda numunesi alınmış, 137 numune olumlu, 30 olumsuz sonuçlanmış, 3 numunenin işlemi devam etmektedir. Alo 174 Gıda hattına 2015 yılında gelen 515 şikayetten 350'si olumlu, 125'i olumsuz olmak üzere 475'i sonuçlanmış, 40 işletmenin işlemi 2016'ya sarkarak tamamlanmıştır. 2015'te 79 üretim yeri, 558 satış yeri, 587 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 1.224 işyeri kayıt edilerek İşletme Kayıt Belgesi verilmiş, 921 işletme kayıt belgesi ise iptal edilmiştir. 2015 yılında döner sermaye geliri 112.836-TL olarak gerçekleşmiştir.

İlçemizde 15 yem ve zirai işletme, 22 adet pet shop, 33 adet veteriner kliniği, 41 adet su ürünü perakende satış yeri (balıkçı) olmak üzere toplam 111 işletme bulunmaktadır. 2015 yılında; yem ve zirai işletmelere 18 denetim uygulanmış, 1 işletmeye 2.928-TL tutarında idari para cezası ve 1 savcılı suç duyurusu, veteriner kliniklerine 30 denetim gerçekleştirilmiş olup, 2 yere 2.926-TL idari para cezası uygulanmış, pet shoplara 22 denetim de 2 yere 2.926-TL idari para cezası uygulanmış, su ürünleri satışı yapan yerlere 145 adet denetim gerçekleştirilmiş, 11 adet işyerine 11.605-TL tutarında ceza kesilmiştir.

Kurban Bayramı döneminde ilçede kurulan 2 hayvan pazarı ile 2 kurban kesim yeri denetlenmiş, dönem içerisinde ilçemize 3.065 büyükbaş, 6.170 küçükbaş olmak üzere 9.235 hayvan getirilmiş ve kesimi yapılmıştır.

TAPDK Belgesi işlemleri ile ilgili olarak; 2015 yılında 575 yeni başvuru olmuş, 24 satış belgesi iptal başvurusu, 2.000 satış belgesi süre uzatımı başvurusu olmuş, 498 adet basılan yeni satış belgesi ile birlikte toplam 3.097 işlem gerçekleştirilmiştir. 498 işletme süre uzatımı başvurusu yapmamış, 13 adet denetim yapılmıştır.

7-Turizm Sektörü

İlçemiz turizm açısından Türkiye'nin en zengin yerleşim birimlerinden biri olup, her bir köşesi ayrı kültürel ve tarihi hazine barındırmaktadır.


İlçede turizm yatırım belgeli 11 otelde toplam 905 oda, 1.762 yatak kapasitesi mevcut olup, turizm işletme belgeli 56 otelde toplam 4.398 oda, 8.626 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Toplamda ise turizm belgeli 67 otelde 5.303 oda ve 10.388 yatak kapasitesi mevcuttur.

Turizm İşletmesi Belgeli ve Turizm Yatırım Belgeli Otellerin isim, oda ve yatak kapasitelerine ilişkin tablolar aşağıdadır.

TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ TESİSLER

 

NO

OTEL ADI

ODA

YATAK

NO

OTEL ADI

ODA

YATAK

1

Ak Oteli **

42

83

29

Kaya Prestige Oteli ***

142

284

2

Aksan Oteli ****

87

174

30

Key otel (B)

31

62

3

Alican 2 Oteli **

24

48

31

Kilim Otel ***

70

140

4

Alican Oteli ***

71

142

32

Kordon Otel ****

60

114

5

Anemon Fuar Otel ****

117

242

33

Kordon Otel Alsancak ***

84

138

6

Anemon Oteli ****

98

196

34

Marla Oteli ***

68

136

7

Antik Han Oteli (Ö)

31

62

35

Marlight Butik Otel (B)

40

80

8

Armis Otel ****

74

148

36

Megapole ***

35

70

9

Baylan Otel 2 **

36

54

37

Met Otel (B)

38

76

10

Baylan Oteli ***

30

57

38

Mini Oteli **

15

30

11

Best Western Konak ****

86

172

39

Movenpick Oteli *****

185

370

12

Beyond Oteli (B)

60

120

40

Oğlakçıoğlu Park Otel (B)

49

94

13

Blanca Otel ****

75

135

41

Ontur Otel İzmir (B)

80

160

14

Blue Otel (Ö)

24

48

42

Otel Vesta Fuar ***

60

120

15

Devak Otel ***

44

92

43

Otel Vesta Liman ***

38

76

16

DoubletreeBy Hilton İzmir****

115

220

44

Palm City Oteli ****

55

103

17

Ege Palas Oteli ****

116

236

45

Renaissance İzmir Otel****

110

220

18

Grand Corner (B)

53

106

46

S.C Inn Boutique Otel (B)

63

126

19

Grand Zeybek Oteli ***

42

84

47

Susuzlu Otel ***

40

80

20

Hilton Oteli *****

380

764

48

Susuzlu Atlantis Oteli ****

54

108

21

İbis İzmir Otel ***

140

280

49

Susuzlu Seçkin Otel ***

35

70

22

İsmira Otel ****

78

162

50

Swiss Otel Grand Efes*****

402

806

23

İzmir Comfort Oteli (B)

30

60

51

Tanık Otel ***

36

72

24

İzmir Palas Oteli ****

148

307

52

Vera Palas Otel ***

35

65

25

Kabaçam Oteli ***

28

51

53

Walk In Hotel **

37

72

26

Karaca Oteli ****

72

144

54

Yumukoğlu Oteli ***

79

158

27

Katipoğlu Oteli **

41

82

55

Ramada Plaza İzmir ****

207

414

28

Kaya Oteli ***

52

99

56

İzan Otel ***

56

122

TOPLAM

4.398

8.626


TURİZM YATIRIM BELGELİ TESİSLER

NO

OTEL ADI

ODA

YATAK

NO

OTEL ADI

ODA

YATAK

1

Graystone Hotel (B)

49

98

7

N Butik Otel (B)

49

98

2

Emsiar Otel (5)

157

316

8

Hay Hotel İzmir (3)

54

94

3

Karamba Otel (3)

137

274

9

Four Points By Seraton İzmir (4)

110

220

4

Volley Hotel İzmir (4)

63

144

10

Lagora Old Town Hotel (2)

18

36

5

Smarts Hotels İzmir (3)

70

125

11

Kordon Otel Çankaya (4)

170

309

6

Çağla Pınar Otel (3)

28

48

 

TOPLAM

905

1.762KONAK GEZİLECEK YERLER

 Müze ve Ören Yerleri

İlçemizde 7 müze ve 2 Ören Yeri bulunmaktadır.

1-İzmir Etnoğrafya Müzesi; 19. YY'da neoklasik tarzda yapılan bina 1831'de St. Roch Hastanesi olarak kullanılmış, Hıfzı Sıhha ve Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmış, 1984'ten itibaren de müze olarak kullanılmaktadır.
2-İzmir Arkeoloji Müzesi; 1927'de Aya Vukla (Gözlü) Kilisede açılan müze 1984'ten beri Konak Bahribaba Parkı içinde hizmet vermektedir.
3-İzmir Tarih ve Sanat Müzesi; 2004'te açılan müzede Smyrna ve batı harabelerinden çıkarılan Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemine ait eserler vardır.
4-Atatürk Müzesi; Alsancak 1. Kordon'da yer alan bina 1880'de inşa edilmiştir. Osmanlı ve Levanten mimarisi karışımı neoklasik binada Atatürk konaklardı.
5-İnönü Evi Müzesi; 1999'da ziyarete açılan müzede bu binada doğan İsmet Paşaya ait eşyalar sergilenmektedir.
6-İ.B.B. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi; Uzun yıllar itfaiye binası olarak kullanılan bina 2004'te müzeye çevrilmiştir.
7-TCDD Müze ve Sanat Galerisi; 1958'de İngilizlerin inşa ettiği binada lokomotif ve vagonlar ile Atatürk fotoğrafları sergilenmektedir.


8-Agora Ören Yeri; Agora etimolojik olarak şehir meydanı, çarşı, pazar yeri demektir. Ticarî, adlî, dinî, siyasî fonksiyonları olan agora, sanatın yoğunlaştığı, felsefenin temellerinin atıldığı; stoaların, anıtların, sunakların, heykellerin bulunduğu yerdir. Tüccarların kalbidir. Agora, ticari bir alan olmakla birlikte politik toplantıların ya da halk mahkemelerin de yapıldığı devlete ait bir alandır. İzmir'in Namazgâh semtinde bulunan Agora, Roma Dönemi'nden (M.S. II. YY) kalmadır ve Hippodamos şehir planına göre merkeze yakın yerde üç kat halinde inşa edilmiştir. İzmir Agorası İon Agoralarının en büyük ve en iyi korunmuş olanıdır. Burada bulunan Tanrıça Vesta kabartmasının ilk dönem kazılarda çıkarılan Zeus Sunağı kabartmalarının devamı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Tanrı Hermes, Dionysos, Eros, Herakles heykelinin yanı sıra pek çok erkek-kadın-hayvan heykeli, baş, kabartma, figür vb. mermer, taş, kemik, cam, maden ve pişmiş topraktan eserler ele geçirilmiştir. Roma'daki Traianus'tan sonra dünyadaki en büyük bazilika buradadır. Çıkarılan Demeter, Poseidon, Artemis ve Amphitrite heykelleri İzmir'deki Müzelerde sergilenmektedir. Agora'nın önemli bölümü henüz toprak altındadır ve üzerinde park ve Osmanlı dönemi Namazgâh Hamamı bulunmaktadır.
9-Kadigekale (Pagos) Ören Yeri; Helenistik ve Roma dönemi kentinin Akropolü M.Ö. 334'te Pagos dağı eteklerinde bir tepe üzerinde bulunan bu kale Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği ile generallerinden Lysimachos tarafından yapılmış ve böylece İzmir yabancı kavimlerin saldırılarından da korunmuştur. Bugün Kadifekale olarak adlandırılan mevkide yeni şehir kurulmuştur. Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde onarım gören kalenin günümüzde görülen duvarlarının önemli bölümü Orta Çağ'a aittir. İ.Ö.III Yüzyıl yapımı olan kale surları içinde Bizanslılar'dan kalma sarnıç ve depolar bulunmaktadır. Vaktiyle körfeze bakan kuzey yamacında bir amfi tiyatro ve batıya bakan tepelerin yamacında stadyum bulunmaktaysa da zamanla bu yapılar, genellikle "başka yapılarda kullanılmak üzere" taşları sökülerek yok edilirler. Kadifekale, Körfez'in ve onu çevreleyen tüm yerleşim alanlarının en güzel göründüğü, 185 metre yükseklikteki tepe üzerindedir. "Yukarı kale" olarak ta anılmıştır. Kadifekale yapıldığı dönemde günümüzdeki halinden daha büyüktür. 6000 metreyi aşan çevresinde 24 burç ve kule vardır ve dış surlar denize kadar inmektedir.

Tarihi ve turistik bina ve mekanlar

1-Konak Meydanı; Konak Meydanı bir anlamda İzmir'in kalbidir. Hem yönetim merkezi olması hem de ulaşım kolaylığı Konak'ı önemli yapan özelliklerdir. İlk çağ İzmir'inde bu alanın bulunduğu yer iç limanın bir bölümüdür. Timurlenk'in 1402 yılındaki İzmir kuşatmasında, önemli bir bölümü Kadifekale'den getirilen taşlarla doldurulan ve bu dolgu işlemi sonrası yıllarda da süren iç limanın sağ köşesindeki alan günümüzün "Konak Meydanı" olur.

2-Saat Kulesi; İzmir'in simgesi, Konak Meydanı'nın odak noktasıdır Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılında armağan olarak 1901 yılında inşa edilen kulenin mimarı M. Raymond Pere'dir. Kulede kullanılan yeşil ve pembe renkli mermer sütunlar Marsilya'dan getirtilir. Sekizgen şekilde inşa edilen ve dört bölümden oluşan kula tabanının dar kenarlarında yer alan ve dörder küçük sütun üzerine oturan, at nalı kemerli sebillerin üçer çeşme kurnası ve ortalarında fıskiyeleri vardır. Platform beyaz mermerden, diğer bölümler ise Denizli yakınlarından getirtilen kesme taşlar yapılmıştır. Üst bölümde, dış yüzlerde bulunan dört adet saat Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından armağan edilmiştir.
3-Hükümet Konağı; İzmir, 19. Yüzyıl'da Aydın Vilayeti merkezi olunca günümüzdeki Hükümet Konağı yerinde bulunan ve Katipzade Konağı olarak bilinen ahşap yapı Vali Konağı olarak kullanılmaya başlar. Bölgenin "Konak" adıyla anılması işte bu eski konak nedeniyledir. "Devlet dairelerinin bir çatı altında toplanmasını" sağlanmak için harap hale gelen Katipzade Konağı yıktırılarak, 1868 yılında yeni Hükümet Konağı'nın yapımına başlanır. Planları Fransız mühendis Rufo tarafından, inşaat ise Salepçioğlu Hacı Ahmet Efendi tarafından yapılır. İzmir'de Napoli tarzıyla döşenen ilk kaldırım, Anafartalar Caddesi'nin bu konak yanında kalan giriş bölümünde uygulanır. 1872 yılında tamamlanan ve 1919 yılında İzmir'in işgalini ve 1922 yılında Kurtuluşu yaşayan Hükümet Konağı 1970 yılında yanar ve tamamen yıkılsa da, ana bina aslına sadık kalınarak onarılır.
4-Anıtlar : a)Atatürk anıtı; Kordonboyu'nda yer alan eser at üzerinde Atatürk'ü askeri kıyafetle simgeler. 1933 Yılında İtalyan heykeltraş Pietro Canunica'ya yaptırılmıştır.
b) Hasan Tahsin Anıtı; Konak Meydanı'nda, İzmir B.B. binası önünde olup, İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Heykeltıraş Turgut Pura'ya yaptırılmış ve 1974 yılında açılmıştır. Osman Nevres Recep; 1888 yılında Selanik'te doğar ve Paris'te Siyaset Bilgiler Okulu'nu bitirir. İzmir'e yerleşip, Hasan Tahsin adıyla gazete çıkarmaya başlar. 15 Mayıs 1919 günü, İzmir'e ayak basan işgal askerine ilk kurşunu atarak, aynı gün şehit edilir.
5-Kemeraltı; Konak Meydan'ında Hükümet Konağı yanından başlayarak, geniş bir kavis sonunda Şadırvan Camisi önünde son bulan Anafartalar Caddesi merkezli, 5 kilometrekare büyüklüğünde ve 15.000 dükkânı kapsayan ülkemizin en büyük çarşısıdır. Kemerli bir taş köprüden adını alan Kemeraltı, İzmir şehrinin Cumhuriyet dönemi boyunca en önemli ticaret bölgesi olmakla kalmayıp, sembol olmuş adlarından biridir.

6-Uşakizade Latife Hanım Köşkü; Atatürk tarafından ikametgah ve karargah olarak kullanılan bina, M. Kemal ile Latife Hanım'ın 1923'teki nikahına da tanıklık etmiştir. 2001 Yılından beri okul ve müze olarak kullanılmaktadır.
7-Meserret Oteli; XIX. Yüzyıl ikinci yarısında inşa edilen Küçük Barut Hanın önemli oranda düzenlenmesiyle, 1911 yılında hizmete girmiş ve otuz üç odalı bir oteldir. Yapı, yakın yıllarda gördüğü onarımdan sonra çarşı ve kafe olarak çalışmaktadır.
8-Başdurak Camii; Kemeraltı bölgesinde Başoturak Camisi merkezli bölgenin adıdır. 1652 Yılında zahire tüccarı Hacı Hüseyin tarafından yaptırılmış olup, duvarları taş, minberi mermerdir. 1894'te onarım görmüştür.


9-Hisar cami; Hisarönü semtinde 16. YY eseri olarak bulunan cami, 18 ve 19 YY'da onarım görmüş, Osmanlı cami mimarisinin güzel örneklerinden biridir. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün dantel kadar zarif, ipek kadar kıvrımlı işlemeleri mükemmeldir.
10-Konak Yalı cami; Saat Kulesi yanında bulunan 18.Y.Y. eseri bu cami, sekizgen yapısı ve Kütahya çinileriyle biblo gibi bir eserdir.
11-Saint. Polycarp kilisesi; Aziz Polycarp adına 17. YY'da Fransız Kralı 13. Louis tarafından yaptırılıp, deprem ve yangından sonra 18. YY'da Fransız mimar Raymond Perre tarafından tekrar inşa edilen kilisede 23 Şubatta ayinlar düzenlenir ve St. Polycarp bayramı kutlanır. Duvar ve tavanlarındaki muhteşem freskolar ve süslemeleriyle ünlüdür.
12-Ali Paşa meydanı ve şadırvanı; 19. Yüzyıl başında Sadrazam Hacı Salih paşa tarafından yaptırılıp, Ali paşa olarak ünlenen Şadırvan, sekiz yüksek mermer sütun üzerine oturtulmuş, kurşun örtülü büyük bir kubbenin altındadır
13-Havra Sokağı; 929. Sokak, halk arasında bu adla anılır. Çarşının en hareketli bölgelerinde biridir. Çevresindeki havraların yanı sıra, yakın zamanlara kadar meyhaneleriyle ünlü olan bu sokak, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana İzmir'in balık ve sebze pazarı gibidir.


14-Kızlarağası Han; Hisar cami'nin hemen yanındaki Han, 18.YY yapısı olarak, enfes taş işçiliği, 4.000 metrekarelik alana yayılmış, avlusu, bedestenleri ve kurşun çatısı ile Osmanlı mimarinin tipik örneklerinden olup, turistik eşya satışı ile en bilinen handır.
15-Abacıoğlu Han; Balcılariçi adıyla anılan bölgedeki iki katlı avlulu han, 18. YY başlarında, Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırılır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında "Sebze ve meyve hali" işlevinin yanı sıra çevre ilçeleri yolcu ve yük taşıyan motorlu araçların hareket merkezlerinden biri olarak kullanılmıştır. Onarım çalışması 2007'de tamamlanmıştır.
16-Çakaloğlu Hanı; Form olarak benzeri olmayan bir handır ve üstü tonozlu bir kapalı çarşıdır. Hanın tavanında, 1922 İzmir yangınından kalma izleri hala görebilirsiniz.
17-İl Turizm Müdürlüğü; 1891'de izmir Ticaret Borsası olarak yapılan bina işgal yıllarında yunan milli bankası, daha sonraları postane olarak kullanılmış bir eserdir.
18-Cumbalı Evler; Levanten ve Osmanlı-Türk mimarisinin izlerini taşıyan cumbalı evler özellikle Alsancak'ta yoğunlaşmıştır.
19-Pasaport İskelesi ve binası; Kordonboyunun önemli duraklarından biri olan rıhtım İngiliz ve Fransız, bina ise Cumhuriyetin ilk yıllarında görülen Osmanlı mimari izlerini taşır.
20-Oteller Sokağı; Basmane Semti'nin ünlü sokaklarının başında gelir. Birkaç sokağın oluşturduğu ve eski konutlardan bozma otellerin bulunduğu bölgenin neredeyse tamamı için kullanılır olmuştur. Müşterisi özellikle Afrika kökenli yabancılardır.
21-Emniyet Oteli; 1903'de inşa edilmiş bu yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cihan Palas Otel ve gazinosu olarak hizmet verir. Bütün odalarında para kasaları bulunan 56 odalı yapı, 1954 yılında el değiştirir ve Emniyet Oteli adını alır. 1974 yılında faaliyeti durduran, odalarının tavan resimleri ve süslemeleriyle dikkat çeker.
22-Basmane; İzmir'in tarihi dokusunu koruyarak günümüze ulaşmış eski bir semttir. Adını, 1740 burada İzmirli bir Ermeni tüccar tarafından kurulan basma fabrikasından almıştır. Kadın başörtüleri ile yazmalara çiçekli desenlerin basılmış ve ilk elli yılda oldukça başarılı işletilmiştir. Basma fabrikası binası ve arazisi demiryolu ve istasyonunun yapımı için istimlâk edilir. Burada şimdi Basmane Garı bulunmaktadır.


23-Asansör; Biri diğerinden 58 m. yüksekte olan ve 155 basamakla ulaşılan iki semt (Mithatpaşa Caddesi ile, Halil Rıfatpaşa Caddesi) arasında işleyen iki asansörü barındıran kuledir. 1907'de Musevi işadamı Nesim Levi (Bayraklıoğlu) tarafından yaptırılmıştır.
24-Kordonboyu; Alsancak'taki 4 kilometrelik sahil şeridi yürüme alanı, fayton gezintisi, park ve balık restoranlarıyla İzmir'in en turistik bölgelerindendir.
25-Kültür Park; 421 dekar alanda 8.000 civarında ve 200'ün üzerinde değerli ağaç türü ile İzmir'in akciğeri sayılan parkta İzmir Enternasyonal Fuarı yapılmaktadır.
26-Dönertaş Sebili; Anafartalar Caddesinde yer alan sebil, mermer süslemeleri ve kusursuz bitki motifleriyle 19. YY başı Osmanlı mimarisinin mükemmel örneklerinden biri olup, elle döndürülebilen mermer sütunun durması halinde deprem olacağına inanılırdı.27- Diğer tarihi ve turistik bina ve mekanlar; Kemeraltı camii, Kestanepazarı cami, Salepçioğlu Cami, Hamidiye cami, Hisar cami, Eşrefpaşa cami, Faik paşa cami, İzmir Atatürk Lisesi, Gazi Ortaokulu, İzmir Kız Lisesi, Mithatpaşa Lisesi, Milli Kütüphane, El-Hamra Sineması (opera ve bale), Gazi Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi, TBMM Egemenlik Evi (Eski Belediye binası), Yunan Konsolosluğu binası, Borsa Sarayı, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, Vakıflar Bankası, Turizm Müdürlüğü binaları, Büyük Kadırçalı han, Saint John Kilisesi, Anglikan Kilisesi, Şalom Sinagogu, Bet İsrail Sinagogu, Bet İllel Sinegogu, Alsancak Gar, Yeşildere semtindeki Atatürk Rölyefi.

KONAK İLÇESİNE ULAŞIM

 

İzmir’in kalbi olma özelliğiyle Konak şehir içi otobüs servislerinin merkezi konumundadır. Metro ile bağlantılı raylı sistemi (İZBAN) kullanarak Adnan Menderes Havalimanı dahil olmak üzere diğer civar ilçelere de ulaşım kolaylıkla mümkündür.

 
Göztepe, Konak, Pasaport ve Alsancak iskeleleri ile Körfez ulaşımı sağlanmaktadır. Üçkuyular ile Bostanlı arasında düzenli olarak araba vapurları çalışmaktadır. Alsancak ve Basmane Garlarından diğer ilçe ve kentlere düzenli tren seferleri bulunmaktadır.
 
İzmir metropoldeki tüm yerleşim yerlerinden Konak ilçesine şehir içi Eshot otobüs seferleri ile 152 GAZİEMİR – 920 ÇİĞLİ -63 BORNOVA -940 BUCA – 950 NARLIDERE – 193 YURTOĞLU -15 İNÖNÜ 18 YEŞİLYURT – 224 CENNETÇEŞME – 21 HALİL RIFAT PAŞA -23 UZUNDERE – 27 ÇAMLIK – 33 KADİFEKALE -34 ESENTEPE – 35 BALLIKUYU – 45 GÜLTEPE – 104 TINAZTEPE – 152 GAZİEMİR – 169 BALÇOVA -302 OTOGAR -554 NARLIDERE – 587 LİMONTEPE – KONAK ve Raylı sistem aktarma merkezlerinden ve Bostanlı Vapur İskelesinden de Konak ‘a 802 EGEKENT AKTARMA – 838 ŞİRİNYER AKTARMA – 887 SARNIÇ AKTARMA - 233ESBAŞ AKTARMA – 253 -252-251 H.PINAR METRO – 10 F.ALTAY AKT. -63 EVKA3 METRO – 121 BOSTANLI İSKELE - KONAK otobüs hatları ulaşılmak mümkündür.


Konak ilçesi İzmir İl merkezinde yer almakta olduğundan karayolu ulaşımı açısından merkezi bir konuma sahiptir. Denize paralel sahil yolu bulunmakta olup, arka cephede bölünmüş yol bağlantısı yer almaktadır. İlçedeki tüm yollar asfalt veya parke kaplama olup, özellikle merkezi yollarda sabah ve akşam trafik sıkışıklığı, eski yerleşim alanlarındaki dar yollarda ise geçiş sorunları yaşanmaktadır.


Karayolları Genel Müdürlüğü Konak Tünelleri: Yeşildere Caddesini Konak Meydanına bağlayan 23.09.2011'de temeli atılan, 220 milyon TL maliyetli, 1674 metre, 2 gidiş, 2 geliş 4 şeritli 2 tüp geçit şeklinde yapımı tamamlanan Konak Tünelleri ve kavşak 24.05.2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından hizmete açılarak trafikte rahatlama sağlanmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde 2015 yılı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelyalı semtindeki Mustafa Kemal Bulvarına (sahil yolu) yeraltı geçidi ve üzeri park olarak inşaata başlanmış olup devam etmektedir.

İlçemizde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZDENİZ tarafından, Konak, Alsancak, Pasaport, Göztepe iskelelerinden özellikle Karşıyaka, Bostanlı, Bayraklı ve Üçkuyular'a şehir içi vapur hatları çalışmaktadır. Alsancak Limanının ilçemiz sınırları içerisinde yer alması nedeniyle yoğun bir yük ve yolcu sirkülasyonu da yaşanmaktadır.

Raylı sistem olarak ise; TCDD tarafından ülke demiryolu ağına bağlı Basmane ve Alsancak Garı aracılığıyla şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığına büyük katkı sağlamakta, İlçemizde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İzmir Metrosunun Fahrettin Altay - Ev-Ka 3 istasyonları arasında çalışan hattının büyük bir kısmı (17 istasyondan 11'i) Konak ilçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca havaalanı, Aliağa hattında çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZBAN raylı sistemi de Konak ilçe merkezinden geçmekte ve Hilal istasyonunda İzmir metrosuyla kesişme sağlamaktadır.Üçkuyular'dan Konak Meydanına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılı sonunda başlanan Tramvay hattı çalışmaları da devam etmektedir. Karşıyaka ile Konak arasında devam eden tramvay tattı da bittiğinde Üçkuyular Karşıyaka tramvayla birbirine bağlanmış olacaktır.

İlçemizin konut ve işyeri ağırlıklı olup, boş alan bulunmaması nedeniyle havaalanı bulunmamakta olup, Gaziemir ilçesindeki tüm il geneline hizmet veren Adnan Menderes havaalanından yararlanılmaktadır.

 İyi Yolculuklar Dileriz.

KONAK İLÇESİ HARİTAEtiketler: Konak, Konak Hakkında Bilgi, Konak Forum, Konak Hastanesi, İzmir İli Konak İlçesi, Konak İlçesi Hakkında Bilgi, Konak Rehberi, Konak İlçesi Sınırları, Konak Nereye Bağlı, Konak İzmir, Konak hakkında, İzmir Konak Otelleri, Konak Türkiye Otelleri, Konak Pansiyon,  Konak İlçesi, İzmir Konak Belediyesi, İzmir Konak Köyleri, Konak Gezilecek Yerler, İzmir Konak Satılık Ev, İzmir Konak Haritası, Köyü Satılık Ev, Konak Köyü Satılık Arsa, Konak Satılık Bahçe, Konak Köyleri Harita, Konak, Konak Köyü Satılık, Dolmuş Saatleri, Konak Köyü Muhtarlığı, İzmir Merkez satılık ev Satılık Evler, Konak Nüfusu, Konak Gezilecek Yerler, Konak Nedir, , Konak Koyları, Konak Plajları, Konak Köyleri, Konak Harita, Konak  İlçesi Haritası, Konak Belediyesi Burs, Konak, Konak kurtuluş günü, İzmir Konak Nerede, Konak Belediyesi Telefon, Konak Hakkında, Konak Otogar, Konak Ünlüleri, Konak Kuruluş Tarihi, Konak Hakkında Bilgi, İzmir Konak Haberleri, İzmir Konak Kiralık Daire, Konak yangın, İzmir Konak Kiralık, Konak Belediyesi Etkinlikleri, İzmir Konak Satılık Ev, İzmir Konak Gezilecek Yerler, Konak Sosyal Yardım, Konak Rehberi, İzmir Konak Rehberi, Konak Postta Kodu, Konak Kaymakamı Kimdir, Konak Belediye Başkanı Kimdir, Konak Kurtuluşu, Konak Adı Nereden geliyor,  İzmir Konak Haritası, Konak Balık, Konak Okulları, Konak Türkiye Otelleri, Konak Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Konak Nöbetçi Eczane, Konak Hangi İlin İlçesidir, Konak Öğretmenevi, Konak Eğitim, Konak Hava Durumu, Konak Fotoğrafları, Konak İzmir İlindedir, Konak Hayvancılık, İzmir Konak arası kaç Km'dir?, Konak Nereye Bağlı, İzmir Konak Satılık Daire, Konak Manzara, Konak Meşhur Yemekleri, Konak Mutfağı, Konak City Guide, Konak adını nereden alır, Konak Hakkında Uzun Bilgi, Konak Belediyesi Nerede, İzmir Konak Adliyesi, Konak Mahalleleri, Konak Fırsatları,  Konak Köyleri nelerdir, Konak Resimleri, Konak Eğlence Mekanları, Konak Sokakları, Konak Eğlence Yerleri, Konak gezilecek yerler, İzmir Konak köyleri, Konak belediyesi hangi partiden, Konak Turizm,  İzmir Konak kaç km, İzmir Konak satılık evler, İzmir Konak kaymakamlığı, Konak Resimleri, Konak Camileri,  Konak Nerede Haritası ve Konak Mahalleleri, Konak Canlı İzle, Konak Canlı Kamera,  Konak Fotoğrafları, Konak Mobese, Konak Gezip Görülecek yerler, Konak kalınıcak yerler, Konak Hava Durumu, Konak Gezi Rehberi, Konak Mobesa, Konak Ulaşım Rehberi, Konak Nüfusu,  Konak gezilecek noktalar, Konak Etkinlikleri, Konak Pazarı, Konak Sağlık, Konak Ulaşım, Konak Seyahat, Konak Marketleri, Konak AVM, İzmir Konak Ekşi, Konak Haritası, Konak Yol Tarifi,  İzmir Konak Belediyesi, Konak Kaplıcaları, Konak Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Konak Kiliseleri, Konak Haritası, İzmir Konak Gezilecek Yerler, Konak Alışveriş Merkezleri, Konak Tren İstasyonu,  Konak Kaymakamlığı, Konak Nasıl Gidilir, Konak Sağlık Rehberi,   Konak Eğitim Kurumları, Konak Sinagogları, Konak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Konak belediyesi iftar çadırı, Konak Belediyesi İş İlanları, Konak Haber, Konak Eleman Arayanlar,  Konak Son Dakika, Konak ilçesi nereye bağlı " Konak hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net