TORBALI İZMİR


Torbalı HakkındaTorbalı İlçesi Hakkında BilgiTorbalı Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Torbalı Hakkında Herşey, Torbalı Hakkında Kısa Bilgi, Torbalı Hakkında Şiirler, Torbalı Nerede, Torbalı Hakkında Kısa Bilgi, Torbalı Hakkında İngilizce Bilgi, Torbalı Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Torbalı Nüfusu, Torbalı Metropolis Antik Kenti, Torbalı Tarihi Yerler, Torbalı Hakkında Yazılar, Torbalı Hakkında Genel Bilgiler, Torbalı İlçesi Gezilecek Yerler, Torbalı Köyleri, Torbalı Mesire Alanları, Torbalı Piknik Alanları, Torbalı Hakkında Bilinmeyen, Torbalı İlçesi Hakkında, Güzel Torbalı’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.


  TORBALI İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir ili Torbalı ilçesi bağlı bulunduğu İzmir İl merkezine uzaklığı 45 km dir. Torbalı, İzmir’in 45 km güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. Torbalı, orta, batı, güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı kısmı dağlar ile çevrili Küçük Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk İlçeleriyle komşudur.


Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.İlçe merkezinin rakımı 35 mt. olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 mt. ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En düşük rakım ise 15-20 mt. ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçük Menderes nehrine güneyden karışmaktadır. Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup, dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır.

İzmir iline bağlı Torbalı'nın nüfusu 2016 yılına göre 164.981 kişidir. Bu nüfus, 83.417 erkek ve 81.564 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,56 erkek, %49,44 kadındır.23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’na göre 33 tane olan köy sayısı 22’ye inmiş olup; 11 tane köyümüz mahalleye dönüştürülmüştür. 5747 sayılı kanun ile de 6 adet ilk kademe belediyesi 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile tüzel kişiliklerini kaybederek Torbalı Merkez Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır .6360 Sayılı Kanun kapsamında 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra kalan 22 köy de Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülmüştür. İlçemizde toplam 60 adet Mahalle bulunmaktadır.

TORBALI ADI NEREDEN GELİYOR?

Torbalı ismini nereden almaktadır. Torbalı İlçesinin ilk ismini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan Metropolis diğer adıyla Triyanna ya da Tripolisten aldığı rivayet edilen Torbalı, tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi durumundadır.

Bir başka rivayette ise Torbalı'nın adı nereden almıştır sorusunda ise;Pek çok kisinin bildigi bir rivayete göre Sultan Abdülhamid’in çiftligine fidanlar diken Murat Bey, fidanlarin zarar görmemesi için develerin agzina “Torba” baglanmasini emretmis, yöre daha sonra “Torbali” ismiyle anilmaya baslanmistir.


TORBALI İLÇESİNİN TARİHİ

TORBALI TARİHÇESİ

Torbalı Tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıkların merkezi içerisinde kalmış olup; ismini antik çağın ünlü şehirlerinden biri olan “Metropolis” bir diğer adıyla Triyanna yada Tripolis’den aldığı rivayet edilmektedir. (Bu günkü yerleşim yerinin yaklaşık 5 km güneyinde)Bugünkü Torbalı Küçükmenderes havzasında verimli topraklar üzerinde kurulmuş olup ; Ephessos (Selçuk), Smyrna (İzmir), Kolophon (Değirmendere), Nation (Ahmetbeyli) ve Nif (Kemalpaşa) antik kentleri arasında kalan bölgede MÖ.  3000 yıllarında ilk yerleşim gerçekleşmiştir.Metropolis kentiyle birlikte M.Ö. 2500 yılında Hititler zamanında yörenin geliştiği, MÖ. VII. yy da Lydia zamanında en parlak çağını yaşadığı anlaşılmıştır. Sırasıyla Neolitik, Kalkolotik,Tunç Çağları ile Frigya, Lydia, Pers, Roma ve Bizans dönemlerini, 1071-1317 tarihlerinde Selçuklular ve Aydınoğulları, daha sonraları Osmanlı dönemini yaşamıştır. Torbalının Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Bayezit’in şehzadesi Ertuğrul Beyi vali olarak Aydın’a atanmasıyla başlamış, o dönemde Torbalı İzmir Sancağına bağlı bir birim olarak kayıtlara geçmiştir.Osmanlı döneminde Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmet’in 1414 yılında İzmir’i alması ile birlikte 1425 yılından sonra İzmir ve civarı tümüyle Osmanlı yönetimi altına girmiştir.Birinci Dünya Savaşını müteakiben 15 Mayıs 1919 -7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın bir süre işgal altında kalmıştır.Kurtuluş Savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihli 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu uyarınca sancaklar kaldırılmış, yerine vilayetler ihdas edilmiş, bunun sonucu Aydın Vilayeti parçalanmış, İzmir Sancağı da İzmir Vilayeti olarak kurulmuştur. Torbalı da İzmir’e bağlı bir nahiye olmuştur.26 Haziran 1926 tarih ve 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanunu ile Torbalı ilçe haline getirilmiş,  ( 26.06.1926 tarih ve 404 Sayılı Resmi Gazete) 1927 yılında ise belediyelik olmuştur.

 

TORBALI EKONOMİSİ

Torbalı İlçesinin coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır.


İlçemizde mevcut Pancar Organize Sanayi Bölgesinin 128,5 hektarlık alanın birinci etabı olarak 95 hektarlık bölümün tüm imar, altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirmeleri ve uygulamaları tamamlanmıştır. İkinci etap olan 33,5 hektarlık kısmının Kamulaştırma çalışmaları 2013 yılı ikinci çeyreği itibariyle tamamlanmış olup, bu bölüme ait imar ve altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılında ikinci etap altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. Torbalı Organize Bölgesinde yapılan altyapı etüt projeleri doğrultusunda; Arazilerin Kamulaştırma işlemleri bitirilmiş olup, imar planı Bakanlıkça onaylanmıştır. Altyapı inşaatı tamamlanmıştır. 2014 yılında 9 firmanın yapı ruhsatı müracaatı alınmış.2014 yılı ikinci döneminde bahsi geçen 5 firmanın inşaatlarına başlaması ile devam eden süreç 2015 yılında bölgenin ½ sinin inşaatının tamamlanması ile devam edecek ve inşaatların tamamlanmasını takiben bölgenin ½ sinin 2016 yılında faaliyete geçeceği tahmin edilmektedir.


İlçemiz, tarım yöresi özelliği göstermesi ile birlikte sanayileşmenin başlangıcı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanmakta, bu gün ise sanayinin hızla geliştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Yöremiz, önemli endüstri hammaddelerine sahiptir. Yetiştirilen pamuk, tütün, zeytin gibi çeşitli tarım ürünleri dokuma, sigara ve yağ endüstrisinin kurulmasını ve gelişmesini beraberinde getirmiştir. Tahıl, sebze, meyve üretimi ile potansiyel üretim alanları besin endüstrisi için yeni alanlar yaratacak düzeydedir. Yörede işletilen mermer, perlit, demir, zımpara taşı ve tuğla toprağı önemli endüstri hammaddelerini oluşturmaktadır. İlçemiz, coğrafi konumu itibariyle hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşımın rahat yapılabildiği merkezi bir konumdadır. Bu konumu itibariyle sanayici için cazibe merkezidir. Aynı zamanda yörenin tarım ve sanayideki artı değerleri potansiyel iş gücüne bağlı olarak dışarıdan göçü hızlandırmıştır. İlçemizde toplam 7 ayrı sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi mevcuttur. tahakkuku ve 9.772.131.070,27-TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Oran %98,10 ‘dur.

TORBALI'DA EĞİTİM


İlçe genelinde 2’si özel ilköğretim olmak üzere 30 ilkokul, 2’si Özel olmak üzere toplam 33 Ortaokul, 1’i Özel Lise olmak üzere toplam 13 lise, 10 Birleştirilmiş sınıf İlkokul ve 3 müstakil Ana Okulu mevcuttur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müstakil hizmet binası mevcut olup; müstakil bir binada hizmet vermektedir. 1 Müdür, 3 Şube Müdürü, 5 Şef, 2 Memur, 4 V.H.K.İ. (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ), 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför, 2 Hizmetli personeli ile hizmet vermektedir. İlçemizde okuma-yazma oranı 2014/2. Dönem sonu itibariyle kayıtlarına göre %72.00’dır.


İlkokulda toplam 643 öğretmen, Ortaokulda 592 öğretmen, Lise ve dengi okullarda toplam 554 öğretmen bulunmaktadır. İlkokul 10.568, Ortaokul 9.405 olmak üzere Toplam: 19.973 öğrenci, lise ve dengi okullarda 8.093 okul öncesi 1.560 öğrenci olmak üzere toplam olarak 29.626 öğrenci vardır.

TORBALI İKLİM

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.İlçe merkezinin rakımı 35 mt. olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 mt. ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En düşük rakım ise 15-20 mt. ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçükmenderes nehrine güneyden karışmaktadır.Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup, dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır.


TORBALI İLÇESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL 

İlçede kültür merkezi, çok amaçlı salon olmayıp sosyal aktiviteler ve sanatsal aktiviteler, fonetik sanatlar, tiyatro ve sergiler için  okul ve spor salonları kullanılmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta 10 yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden ve Philip Morris/Sabancı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti, yörenin en önemli ören yeridir. Çevre ilçe müzeleri ve il müzelerinde buradan çıkan eserler sergilenmektedir. Çıkan eserlerin yerinde teşhiri önem arzettiğinden ilçede bir müzeye ihtiyaç vardır.


Şehir merkezinde Abdülhamit’in evi ve Hipodrom olarak nitelendirilen bina, 1. derece SİT alanı içinde bulunup, emlak vergilerinden aktarılan Kültür Varlıkları  Payından kesilen parayla   % 90’ı İl Özel İdaresinden karşılanarak Belediye Başkanlığınca restore edilmiştir. Bu binaya müze/kütüphane  gibi yeni bir fonksiyon kazandırılmalıdır.

İlçe merkezinde 1941 yılında halk evi olarak yapılan tek katlı bina, sonraları biçki-dikiş kursu olarak kullanılmış, şimdi ise kütüphane olarak kullanılmaktadır. Tadilatlarla iki salona dönüştürülen binanın yeterli olmadığı, kütüphanede bulunan 10.281 koleksiyonla hizmet vermesine rağmen standart kitap raflarına, bilgisayar gibi makine donanımına ihtiyaç vardır.Yılda 10.000’i aşkın okuyucuya hizmet veren kütüphanenin koleksiyonunda cilt bütünlüğü olan herhangi bir ansiklopedinin bulunmadığı ve cilt bütünlüğü olan ansiklopedilere ihtiyaç olduğu, binanın da yeterli tadilata ve kalorifer sistemine ihtiyacı olduğu bilinmektedir. 

Torbalı son yıllarda İzmir ilinde en çok göç olan ilçe konumundadır. Bu göç, tüm bölgelerden olmakla birlikte en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden gelmektedir. Göçle gelen vatandaşlarımız da örf ve adetlerine aynen devam etmektedirler. Örneğin; düğünler birkaç gün sürmekte ve genelde yemekli olmaktadır.

TORBALI SAĞLIK


İzmir'in Torbalı ilçesi sağlık alanındada diğer merkez ilçeleri aratmayacak sağlık kurum ve kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu sağlık kuruluşları arasında ise 70 bin metrekare arsa üzerine yapılan 250 yataklı Torbalı Devlet Hastanesi'de bulunmaktadır. 20 Ağustos 2017 tarihinde saat: 09:00'da Yadi Eylül mahallesi Ekoten Caddesi No:2 adresinde hasta kabulüne başladı. 


7 Temmuz 2014 yılında temeli atılan ve 70 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen Torbalı Devlet Hastanesinde çalışmalar tamamlandı. 250 yataklı yeni devlet hastanesi, her branştan uzman hekimlerle beraber hastalara hizmet vermeye başladı. Yeni devlet hastanesi, Küçük Menderes Havzasının en büyük ve en teknolojik hastanesi olarak nitelendirilirken, acil servise ilk gün 500 hastanın kaydı yapıldı. Hastanede toplamda 300 personelin hizmet vereceği ifade edilirken, yeni devlet hastanesinin ilk ziyaretçileri arasında Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de vardı.


TORBALI'DA TURİZM

       
Torbalı ilçesi tarihi, doğal ve sahip olduğu değerler itibari ile  büyük  bir   turizm  potansiyeline  sahiptir. Torbalı Ünlü Antik kent"Metropolis Antik Kent" e ev sahipliği yapmasının yanında Efes'e, Meryem Ana Evi'ne ve İzmir Adnan Menderes Havaalanına yakınlığı ile bir cazibe merkezidir. 

TORBALI'DA NE YENİR

İzmir iline bağlı Torbalı ilçesinin doğayla içiçe bir ilçe olmasından kaynaklı bir çok restaurant ve Yemek yerleri bulunmaktadır. Bu restaurantlardan Yeniköy Dağ Restaurant; Torbalı-Yeniköy’de, yeşil, görkemli bahçesini ve doğal havuzunu koruyan bir alanda 10 seneyi aşkın bir süredir, Türk Kebapları,  Deniz Balıkları, Sıcak ve Soğuk Mezelerinden oluşan menüsüyle hizmet vermektedir.

Doğanın tüm güzelliklerini bulabileceğiniz, yeşilin her tonunun olduğu geniş bahçesi, doğal havuzu ile tam bir doğa köşesidir. Afiyetler Olsun.

 

TORBALI'DA GEZİP GÖRÜLECEK YERLER

METROPOLİS ANTİK KENTİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Metropolis Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan “Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı Düzenlemesi Projesi “ ile Metropolis ören yeri statüsüne kavuşacaktır. Projenin temel amacı ziyaretçilerin Metropolis’deki tarih yolculuğunda, günümüz teknolojisi ve koşulları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanları sunmaktır. Proje, idari birim ve sosyal amaçlı birim olmak üzere 2 yarı açık, geçici strüktür olarak tasarlanmıştır. Bu iki birim bir meydan ile birbirine bağlanıp, bu meydandan, gezi güzergâhlarına ulaşılmaktadır. Metropolis Ören Yeri Ziyaretçi karşılama Merkezi ve Gezi Güzergâhı Düzenlemesi Projesi, özellikle çevre ve tarih duyarlılığında tüm kriterleri sağlamaya çalışan, mevcut antik yapılarla herhangi bir rekabete girmeyen ve hatta onlardan ayrışan bir tasarım anlayışı ile hazırlanmıştır. Proje, insan ölçeğini aşmayan silueti, geçirgenlik temalı çizgileri ile arkeolojik alanda zeytin ağaçları arasında kaybolan birimler oluşturmayı hedeflemiştir. Proje kapsamında tamamlanan karşılama merkezi yapıları yanında tüm proje alanını çevreleyen çit, gece-gündüz kayıt yapan kamera güvenlik sistemi, aydınlatmalı yürüme yolları ile hem kalıntıların hem ziyaretçilerin güvenliği en üst derecede sağlanmaya çalışılmıştır.

METROPOLİS: ANA TANRIÇA KENTİ

İzmir–Aydın otoyolunun 52. kilometresinde yer alan, İzmir İli, Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey Mahalleleri arasındaki bir tepe ve yamaçlarında kurulmuş olan Metropolis, antik yazarlar tarafından bir İon kenti olarak anlatılır. Antik Gallesion (Alaman) Dağının, doğu yamaçlarında bulunan Metropolis adını,  kent yazıtlarında görülen “Meter Gallesia” ifadelerine göre Gallesion Dağının koruyucusu Ana Tanrıça’dan almıştır. Metropolis Ana Tanrıça Kenti anlamına gelmektedir. Gallesion Dağındaki Uyuzdere Mevkiinde yer alan Ana Tanrıça kült mağaraları ve burada bulunan çok sayıda kült hediyesi Ana Tanrıçanın Metropolis için önemini gösterir. Şehir, verimli Kaystros (Küçük Menderes) ovasına hâkim konumdadır. Nehrin ve ovanın getirdiği zenginlik çağlar boyunca bölgenin canlı kalmasında etken olmuştur. Coğrafyacı Strabon Metropolis'in bağcılıktaki ününden ve Metropolis ekonomisine sağladığı katkıdan bahseder. Bununla beraber kent zeytin ve zeytinyağı gibi tarım ürünleri yanında hemen yakınındaki liman işletmesinden önemli gelirler elde eder.

Metropolis ve çevresinde, Neolitik Dönem’den günümüze kadar buluntu tespit etmek mümkündür. Metropolis yakınındaki ilk yerleşim izleri Dedecik-Heybelitepe'de gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Metropolis'in yaklaşık 1 km. güneyinde yer alan yerleşimdeki en erken buluntular Geç Neolitik/ Erken Kalkolitik Döneme tarihlendirilmiştir. Bu alanda tespit edilen obsidyen aletlerin Melos Adası’ndan getirilen hammadde ile üretilmiş olduğu düşünülmektedir. Metropolis’in yaklaşık 8 km. güneyinde bulunan Bademgediği Tepe’de ise Neolitik Dönem’den itibaren yerleşim izlerine rastlamak mümkündür.

Metropolis'in güçlü bir surla çevrili Akropolis’i, dönemin modern şehircilik anlayışına uygun olarak MÖ 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Kent, Pergamon Krallığı’nın desteği ile MÖ 2. yüzyılda zenginleşmiştir. Bu düzeyi en iyi sergileyen örnekler Tiyatro, Stoa, Bouleuterion, gibi görkemli anıtlardır.
Romalı tarihçi Plinius MÖ 1. yüzyılda Metropolis’i, Ephesos’un mahkeme bölgesi, yani conventus’u içinde gösterir. Tarihçi Appianos’tan öğrendiğimize göre, Ephesos, Tralleis (Aydın), Hypaipa (Ödemiş) gibi kentlerin yanı sıra Metropolis de M.Ö. 86 yılında Mithridates’in kısa süreli boyunduruğu altına girmiştir. Roma İmparatorluğu’nun kurucusu Augustus ile birlikte başlayan barış süreci (Pax Romana) Metropolis’de de hissedilir. Bu süreç kentte bir canlanmaya yol açmıştır. Tiberius Dönemi’ne kadar süren refah dönemi MS 17 yılındaki deprem felaketi ile son bulmuştur. MS 18 yılından itibaren depremden zarar gören kentin tekrar yaralarını sarmaya başladığı görülür. MS 3. yüzyıl sonlarından itibaren kent ekonomik yönden gerileme içine girmiştir. Bu durum MS 6. yüzyılda Metropolis’in piskoposluk merkezi olarak tanınmasına kadar sürmüştür. Araplıtepe Mevkii’nde farklı dönemlerde değişikliklere uğramış Büyük Kilise, MS 6. yüzyıldan itibaren piskoposluk kilisesi olarak kullanılmış olmalıdır. Türkler’in Anadolu’da giderek güçlenmeleri Bizanslılar’ın savunma yapılarına önem vermelerini zorunlu kılmıştır. Stratejik konumu bir kez daha gündeme gelen Metropolis’de inşa edilen Bizans Kalesi, olasılıkla Laskarisler Dönemi'nde (1204-1261) yapılmış ya da büyük çapta onarım görmüştür. Ayrıca, Araplıtepe mevkiindeki kilisede Laskarisler Dönemi’yle çağdaş, beylikler dönemi izleri tespit edilmiştir. Osmanlı kaynaklarında, Torbalı yakınında olması gereken Kızılhisar adlı bir kalenin varlığından söz edilir. Metropolis Kalesi bu tarife uygun görünmektedir. Eski Bizans Kalesi Osmanlılar Dönemi’nde bir süre kullanılmış, Osmanlılar’ın yörede barışı sağlamalarından sonra dağ yamacındaki bu kale yerleşimi işlevini tamamladıktan sonra terk edilmiş ve yerleşim ovadaki bugünkü Torbalı’nın olduğu yere taşınmış olmalıdır.  

 

Tiyatro

 

Helenistik dönemde yapılmış tiyatroların örneklerinden bir olan Metropolis Tiyatrosu, tamamen ana kaya oyularak mermerden yapılmıştır. Tek diazomalı yaklaşık 4000 kişilik bir tiyatrodur.   Ele geçen epigrafik ve arkeolojik buluntulara göre, yapıda teatral gösterilerin yansıra sosyal ve dini törenlerin de yapıldığı anlaşılmaktadır. 1990 yılından beri yapılan kazılar sonucu, iyi korunmuş sahne (scene), oturma sıraları (cavea) ve oyun alanı (orkhestra) ortaya çıkarılmıştır. Roma döneminde sahne ve orkestrada bazı değişiklikler yapılmıştır. Helenistik sahne genişletilmiş orkestra zemini mavi-beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Bizans döneminde yapının işlevinin yitirdiği üzerine çiftlik yapıları ve cam atölyesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 2001 yılında da yapının restorasyonu tamamlanmıştır.   

 

Mozaikli Salon

Tiyatronun doğu kenarına bitişik inşa edilen Roma Dönemine ait geniş mekânın duvarlarında geometrik şekilli freskler, taban döşemesinde ise, renkli taşlarla yapılmış iki panel mozaik ortaya çıkarılmıştır. Ana mozaiğin merkezinde, tiyatro ve eğlence tanrısı Dionysos, karısı Ariadne ile konuyla ilgili mitolojik karakterler (Menad vb.) yer almaktadır. Yan panelde ise, komedi ve trajedi masklarının yanı sıra balık ve kuş figürleri olduğu için, bu mekanın tiyatro yapısıyla ilgili bir resepsiyon salonu olduğu kabul edilmektedir.

Yukarı Hamam

Roma Hamamları, yıkanma işlevinin yanı sıra, günümüzdeki spor merkezleri gibi sosyalleşme alanlarıydı. Tipik bir Roma Hamamı’nda sıcak mekan (caldarium), ılık mekan (tepidarium) ve soğuk mekan (frigidarium) birimleri bulunurdu. Yazıtlara göre, Ön Hamam, Masaj Odası ve Ana Hamam bölümlerinden oluştuğu anlaşılan Metropolis Hamamı’nda, sıcaklık döşeme altında bulunan bir metre yüksekliğindeki ısıtma sistemiyle (hypocaust) ve duvarlara yerleştirilen içi boş tuğlalarla (tubuli) sağlanıyordu. Hamamda yapılan araştırmalar sonucunda yapının M.S. 2. yy ortalarında inşa edildiği anlaşılmıştır. Bu alanda yapılan kazı sırasında ortaya çıkarılan sikke grubu, hamamın M.S. 272 yılından sonra kullanılmadığını kanıtlamaktadır. 1997 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda, yapının üstü geçici olarak kapatılmış ve ayrıca hamam kompleksinin güneydoğu köşesinde bir Umumi Tuvalet (Latrina) bulunmuştur.

 

Bouleuterion (Meclis Binası)

Antik dönemin meclis binaları olarak adlandırılan bouleuterionlarda, kentle ilgili kararlar alınırdı. MÖ. 2. yüzyılın ortalarında yapılan Metropolis Bouleuterionu, 16,90 x 17,70 m. boyutlarıyla kareye yakın bir forma sahiptir. 400 kişi kapasiteli toplantı salonu, ışınsal merdivenlerle iki bölüme (kerkides) ayrılmıştır. Dairesel formlu oturma sıraları, antik tiyatrolarda olduğu gibi atnalı formunda tasarlanmıştır.


Mimari bloklar ışığında, yapının çift yüzlü sütunlardan oluşan Dor düzeninde bir cephesi olduğu anlaşılmaktadır. Ön cephede dört pencere ile açıklık sağlanırken, yan duvarların iç kısmında nişlerin bulunduğu düşünülmektedir. 13. yüzyılda yapılan Bizans Kalesi’nin güney duvarları, meclis binasının üzerinden geçmektedir. Kazılar sırasında ve Bizans surlarının içinde çok sayıda heykel ve sunak ele geçmiştir.

Stoa

Yağmur ve güneşten korunmak amacıyla yapılan stoalar, dini törenlerde, siyasi ve felsefi toplantılarda, ticari ve kültürel etkinliklerde kullanılmaktaydı. MÖ. 2. yüzyılda inşa edilen Metropolis Stoası’nın uzunluğu 67 m. ve genişliği 10 m. (200x30 ayak) ölçülerindedir. Yapının çatısı, Dor düzenindeki iki sütun sırası sayesinde taşınmaktadır.


Stoa kazılarında ortaya çıkarılan sütunlarda, inşaat için bağışta bulunanların adlarının yazılı olması nedeniyle, sponsorluk kurumunun ilk örneklerinden biri olduğu düşünülebilir. Roma döneminde Stoa’nın güney kısmında zemin altına, beş adet tonozlu mekan eklenmiştir. Bizans döneminde ise, Stoa kalıntıları üzerine kalenin sur duvarları ve kuleleri inşa edilmiştir.


Metropolis Kent Planını Görmek İçin Tıklayınız.

 

SULTAN ABDÜLHAMİT'İN SEYİR KÖŞKÜ

Torbalı İlçe merkezinde, Yeniköy mahallesinde bulunan ev, İkinci Abdülhamit tarafından 1879 yılında medrese olarak yaptırılmıştır. Arazileri ise, Abdülhamit tarafından, Baltacı Dimyos isimli bir Rumdan satın alınmıştır. Köşk arazisi üzerindeki mantar meşesi ağaçları İspanya Kralı İkinci Alfonso tarafından, Sultan İkinci Abdülhamit’e hediye edilmiştir. 119 yıllık bu yapı, 1950-1968 yılları arasında kazı evi, 1968 yılında ilköğretim okulu olarak kullanılmıştır.

 

AQUAPOLİS YÜZME HAVUZU

Torbalı Belediyesi’ne ait Aquapolis yüzme havuzu ve sosyal tesisleri yenTorbalı Belediyesine ait Yüzme havuzundan haftanın bir günü engelli çocuklar fizyoterapistler eşliğinde ücretsiz yararlanacak. Havuzda 10 cankurtaran hizmet veriyor.i sezonu açtı. Tesislerden yüzme sporları dahil birçok etkinlik yapılacak. Haftanın bir günü ise  engelli çocuklar fizyoterapistler eşliğinde ücretsiz yararlanacak. Havuzda 10 cankurtaran hizmet veriyor.


AQUAPOLİS sosyal tesislerinden yetişkinler hafta sonu 25, hafta içinde ise 20 lira liradan yararlanabilecek. 15 yaşından küçüklerden hafta içi 15 hafta sonu 20  lira ücret alınacak. Eylül sonuna kadar açık kalacak olan havuz için Torbalı Belediyesi araç ücretsiz servis aracı tahsis etti. Bayanlar  ise haftanın Çarşamba günü  havuzdan özel olarak yararlanabilecek.

Aquapolis Yüzme Havuzu’nda Türkiye Su Altı Federasyonu’nun yönetmeliği eksiksiz olarak uygulanıyor. Havuz suyunun temiz olmasına büyük özen gösteriliyor.2 tane havuz suyu operatörü bunun için görev yapıyor. Havuzdan alınan su örnekleri muntazam olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilirken günlük tahlil sonuçları vatandaşların görmesi amacıyla her gün havuz girişine açılıyor.

Aquapolis yüzme havuzunda bu sezon farklı uygulamalar da var. Aquapolis’e gelen herkese havuza girmeden önce ayak dezenfeksiyonu uygulanıyor. Duş almadan havuza girmek de yok. Havuzda bu sene de çeşitli yarışmalar ve eğlence programları düzenlenecek.


TORBALI İLÇESİNE ULAŞIM

İzmir iline bağlı Torbalı ilçesine ulaşım ile ilgili bir problemi yoktur. İlçenin batısından İzmir-Aydın E-87 karayolu geçer. İzmir’e 47, Manisa’ya 75,  Ankara’ya 617, İstanbul’a ise 597 kilometre uzaklıktadır. Otogarın şehir merkezine uzaklığı 1 kilometredir. Şehir merkezine, seyahat firmalarının şehir içi servisleri ile gidilebileceği gibi şehir içi dolmuşlarla da gidilir. İlçemiz Adnan Menderes Havaalanı’na  30 kilometre uzaklıktadır. İlçemizde İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi)’a ait 4 adet istasyon bulunmaktadır. Bunlar; Pancar, Torbalı, Tepeköy ve Kuşçuburun’dur. Aliağa-Torbalı arasındaki 111 km. lik İZBAN Banliyö hattı, 2016 yılında yapılmış hizmete girmiştir.  

Torbalı İlçesine İzmir Otogarından (Yenigaraj) , Gaziemir Semt Garajndan hareket eden dolmuşlarla doğrudan ulaşmanız mümkündür. İzmir merkezden 302 KONAK- OTOGAR hattı ile Yenigaraj’a ulaşabilirsiniz.

 
İlçeye şehir içi ESHOT otobüs ulaşımını kullanarak gitmek isterseniz ; Raylı sistemi kullanarak Evka3 – Bornova ya da Fahrettin Altay yönünden Metro ile Halkapınar ya da Hilal aktarma Merkezlerinden Cumaovası- Menderes yönüne giden İZBAN banliyösü ile Sarnıç istasyonunda inerek 720 TORBALI - SARNIÇ AKTARMA yada Cumaovası istasyonunda inerek 718 TORBALI - CUMAOVASI AKTARMA otobüs hatları ile ilçeye ulaşmanız mümkündür.
 
İlçenin Karabel Geçidi üzerinden, Kemalpaşa - Ankara karayoluna bağlantısı vardır. Selçuk, Ödemiş, Tire, Bayındır ile birçok yakın yerleşimlerden Torbalı’ya şehiriçi ESHOT otobüs seferleri ile ulaşabilirisniz. Bu hatlar; 795 ÖDEMİŞ- 798 TİRE- 727 BAYINDIR – 770 SELÇUK – 721 KARAKUYU – 722 YAZIBAŞI – 723 AYRANCILAR – 724 ŞEHİTLER -786 KARAOT -785 DAĞTEKKE -784 DOĞANCILAR -783 SAĞLIK -780 BÜLBÜLDERE -782 TAŞKESİK -781 TULUMKÖY – TORBALI hatlarıdır.

TORBALI İLÇESİ HARİTAEtiketler: Torbalı, Torbalı Hakkında Bilgi, İzmir Torbalı Gezilecek Yerler, İzmir Torbalı Arası Kaç Km, İzmir Torbalı Otobüs, Torbalı Belediyesi, İzmir Torbalı Tren, İzmir Torbalı Harita, Torbalı Türkiye Turistik Yerler, İzmir Torbalı Nüfusu, Torbalı Forum, Torbalı Hastanesi, İzmir İli Torbalı İlçesi, Torbalı İlçesi Hakkında Bilgi, Torbalı Rehberi, Torbalı İlçesi Sınırları, Torbalı Nereye Bağlı, Torbalı İzmir, Torbalı hakkında, İzmir Torbalı Otelleri, Torbalı Türkiye Otelleri, Torbalı Pansiyon,  Torbalı İlçesi, İzmir Torbalı Belediyesi, İzmir Torbalı Köyleri, Torbalı Gezilecek Yerler, İzmir Torbalı Satılık Ev, İzmir Torbalı Haritası, Köyü Satılık Ev, Torbalı Köyü Satılık Arsa, Torbalı Satılık Bahçe, Torbalı Köyleri Harita, Torbalı, Torbalı Köyü Satılık, Dolmuş Saatleri, Torbalı Köyü Muhtarlığı, İzmir Merkez satılık ev Satılık Evler, Torbalı Nüfusu, Torbalı Gezilecek Yerler, Torbalı Nedir, , Torbalı Koyları, Torbalı Plajları, Torbalı Köyleri, Torbalı Harita, Torbalı İlçesi Haritası, Torbalı Belediyesi Burs, Torbalı, Torbalı kurtuluş günü, İzmir Torbalı Nerede, Torbalı Belediyesi Telefon, Torbalı Hakkında, Torbalı Otogar, Torbalı Ünlüleri, Torbalı Kuruluş Tarihi, Torbalı Hakkında Bilgi, İzmir Torbalı Haberleri, İzmir Torbalı Kiralık Daire, Torbalı yangın, İzmir Torbalı Kiralık, Torbalı Belediyesi Etkinlikleri, Torbalı Gezilecek Yerler, İzmir Torbalı Birgi, İzmir Torbalı Nüfusu, İzmir Torbalı Kaç Km, İzmir Torbalı Köyleri, Torbalı Harita, Torbalı Nüfusu 2017, Torbalı Türkiye Otelleri, İzmir Torbalı Satılık Ev, İzmir Torbalı Gezilecek Yerler, Torbalı Rehberi, İzmir Torbalı Rehberi, Torbalı Posta Kodu, Torbalı Kaymakamı Kimdir, Torbalı Belediye Başkanı Kimdir, Torbalı Kurtuluşu, Torbalı Adı Nereden geliyor, İzmir Torbalı Haritası, Torbalı Balık, Torbalı Okulları, Torbalı Türkiye Otelleri, Torbalı Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Torbalı Nöbetçi Eczane, Torbalı İzmir, Torbalı Hangi İlin İlçesidir, Torbalı Öğretmenevi, Torbalı Eğitim, Torbalı Hava Durumu, Torbalı Fotoğrafları, Torbalı İzmir İlindedir, Torbalı Hayvancılık, İzmir Torbalı arası kaç Km'dir?, Torbalı Nereye Bağlı, İzmir Torbalı Satılık Daire, Torbalı City Guide, Torbalı adını nereden alır, Torbalı Hakkında Uzun Bilgi, Torbalı Belediyesi Nerede, Torbalı hakkında Bilgi, Torbalı nereye Bağlı, İzmir Torbalı İlçesi Posta Kodu, İzmir Torbalı Adliyesi, Torbalı Mahalleleri, Torbalı Fırsatları, Torbalı Sağlık, Torbalı Köyleri nelerdir, Torbalı Resimleri, Torbalı Eğlence Mekanları, Torbalı'da Gezilmesi Gereken Yerler, Torbalı'da Gezilmesi Görülmesi Gereken Yerler, Torbalı Sokakları, Torbalı Eğlence Yerleri, Torbalı gezilecek yerler, İzmir Torbalı köyleri, Torbalı belediyesi hangi partiden, Torbalı Turizm,  İzmir Torbalı kaç km, İzmir Torbalı satılık evler, Torbalı'da Yapılacak Şeyler,Torbalı'da Ne Yapmalı?,Torbalı'ın Tarihi Yerleri, İzmir Torbalı kaymakamlığı, Torbalı Resimleri, Torbalı Camileri, Torbalı Camileri,  Torbalı Nerede Haritası ve Torbalı Mahalleleri, Torbalı Canlı İzle, Torbalı Canlı Kamera,  Torbalı Fotoğrafları, Torbalı Mobese, Torbalı Gezip Görülecek yerler, Torbalı kalınıcak yerler, Torbalı Hava Durumu, Torbalı Gezi Rehberi, Torbalı Mobesa, Torbalı Ulaşım Rehberi, Torbalı Nüfusu,  Torbalı gezilecek noktalar, Torbalı Etkinlikleri, Torbalı Pazarı, Torbalı Sağlık, İzmir Otogar Torbalı Arası Kaç Km, İzmirden Torbalı'ya Nasıl Gidilir, Torbalı Rehberi, Torbalı Sokakları, Torbalı'da Gezilecek Yerler, İstanbul İzmir Torbalı Kaç Kilometre, İzmir Havaalanı Torbalı Arası Kaç Km, İzmirle Torbalı Arası Kaç Km, İzmir Torbalı Konak Arası Kaç Km, Torbalı Alsancak Arası Kaç Km, İzmir Narlidere Arasi Kac Dakika, Torbalı Ulaşım, Torbalı Seyahat, Torbalı Marketleri, Torbalıte Ne Yenir, Torbalıda Nereye Gidilir, Torbalı Yemekleri, Torbalı Yöresel Yemekleri Nelerdir, Torbalı Köfte, Torbalı kahvaltı yerleri, Torbalı Turizm, Torbalı AVM, İzmir Torbalı Ekşi, Torbalı Haritası, Torbalı Yol Tarifi,  İzmir Torbalı Belediyesi, İzmir Torbalı Belediyesi, Torbalı Nüfusu, Torbalı emlak, İzmir Torbalı Haberleri, Torbalı Belediyesi e İmar, İzmir Torbalı Nasıl Bir Yer, İzmir Torbalı Kiralık Evler, İzmir Torbalı Arası Kaç Km, Torbalı Kaplıcaları, Torbalı Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Torbalı Kiliseleri, Torbalı Haritası, İzmir Torbalı Gezilecek Yerler, Torbalı Alışveriş Merkezleri, İzmir Torbalı Mahalleleri, Torbalı Efes, Torbalı Tren İstasyonu,  Torbalı Kaymakamlığı, Torbalı Nasıl Gidilir, Torbalı Sağlık Rehberi,   Torbalı Eğitim Kurumları, Torbalı'da Ne Yapılır?, Torbalı'da Ne Yapılır?, Torbalı'da Nereye Gidilir?, Torbalı Sinagogları, Torbalı Kamu Kurum ve Kuruluşları, Torbalı belediyesi iftar çadırı, Torbalı Belediyesi İş İlanları, Torbalı Haber, Torbalı Posta Kodu, İlçe Kodları, Torbalı Eleman Arayanlar,  Torbalı İlçesi Mahalle Listesi ve Mahalle Haritaları, Torbalı Son Dakika, Torbalı ilçesi nereye bağlı " Torbalı hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net