İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZLERİİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE KADIN   SIĞINMA ARA İSTASYONU  

“Kadın ilerlemesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bir insan hakları sorunudur ve sosyal adaletin şartıdır ve sadece bir kadın sorunu olarak görülmemelidir. Bunlar; sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yoludur. Kadının güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliği bütün insanlar için politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın ön koşuludur". (Pekin+5 Siyasi Deklarasyon ve Sonuç Belgesi)

Bununla mücadele etmek tüm toplumun görevidir. Yerel yönetimler ise bu görevi yerine getirecek önemli kurumlardan biridir.

Bunun yanı sıra, Yerel Yönetimlerin, işlevsel bir demokrasiye sahip olabilmek için politikalarında kurumsal yapılarında ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğine mutlaka kapsamlı yer vermeleri gerekmektedir. 

Bu duyarlılıkla, İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Mart 2008 tarihinde Kadın Danışma Merkezi’ni, 01 Ocak 2009 tarihinde Kadın Sığınma ara istasyonu’nu açtı.


KADIN DANIŞMA MERKEZİ

Amacı

İzmir’de yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri ve korunmaları amaçlanmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 Mart ayında  hizmete açılan merkeze bugüne değin  kadın başvurdu ve  merkeze ulaşamayan kadınlara kendi bölgelerinde “Toplumsal cinsiyet ve farkındalık” ile “Kadının İnsan Hakları” eğitim programları uygulandı. Eğitim programları kapsamında 1774 kişiye ulaşıldı.

Hizmet alanı: 

Bu amaca yönelik olarak; merkeze şahsen veya telefonla başvuranlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermek ve gerekirse farklı sosyal hizmet yardımlarından destek sağlamak. Ayrıca her kesimden birime, kadının insan hakları ve eşitlik politikaları konusunda istendiği takdirde ücretsiz eğitim vermek. 
Merkezde hukuki ve psikolojik destek almak üzere başvuran kadınlarımızın çocukları için iyi vakit geçirebilecekleri bir oyun odası oluşturulmuştur. 
Kadın Danışma Merkezi kurumsal işbirliğine önem vermektedir. Bu bağlamda; İzmir Barosu, Emniyet Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmaktadır.

 


KADIN SIĞINMA ARA İSTASYONU

 Amacı: 

Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmış ve şiddete maruz kalma riski taşıyan kadınlar ile terk edilmiş ve ekonomik yoksunluğa düşmüş kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici bir süre ücretsiz kalabilecekleri, insan onuruna yakışan, çağdaş sağlıklı bir ortamın oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Hizmet alanı: 

Bu amaca yönelik olarak; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğramış ve uğrama riski taşıyan veya terk edilmiş kadınlar için koruyucu destek hizmetlerinin sağlanmasıdır. Kadın Sığınma Evimiz, 28 kapasite de olup, bir oyun odası, bir etüt odası, bir revir odası, yatak odaları, oturma ve yemek salonları ve idari bölümlerden oluşmaktadır. 
Kadın Sığınma Evimiz ile iletişim kurmak için KADIN DANIŞMA MERKEZİ’mize başvurulması gerekmektedir.


KADIN DOSTU KENTLE

İzmir Büyükşehir Belediyesi; “ Kadın ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ortak programı” doğrultusunda 20.01.2010 tarihinde Kadın Dostu Kent unvanı almıştır.

Bu unvan  çerçevesinde, yerel yönetimlerde kadınlara ve kız çocuklarına özel destek hizmetlerinin oluşturulması, var olan hizmetlerden onların da eşit biçimde yararlanmaları ve ihtiyacı olan hizmetlerin tespit edilerek, çözüm üretilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Kadın Danışma Merkezi' ne,
SOSYAL PROJELER MERKEZİ KÜLTÜRPARKLOZAN KAPISI GİRİŞİ NO 50 adresinden
ve 445 56 17 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
 
 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net