BORNOVA HAKKINDA BİLGİ


Bornova Hakkında, Bornova İlçesi Hakkında Bilgi, Bornova Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Bornova Hakkında Herşey, Bornova Hakkında Bilgi, Bornova Hakkında Şiirler, Bornova Hakkında Kısa Bilgi, Bornova Hakkında İngilizce Bilgi, Bornova Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Bornova Tarihi Yerler, Bornova Hakkında Yazılar, Bornova Hakkında Genel Bilgiler, Bornova Gezilecek Yerler, Bornova Mahalleleri, Bornova Köyleri, Bornova Hakkında Bilinmeyenler, Bornova İlçesi Hakkında, Güzel Bornova’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  BORNOVA İLÇESİBORNOVA HAKKINDA BİLGİLER; 

İzmir’in kuzeydoğusunda, Yamanlar Dağı eteğinde, 380 kuzey enlem ve 270 derece boylam üzerinde bulunan Bornova, İzmir’e 8 km uzaklıktadır. 400 bin yerleşik ve 1 milyon hareketli nüfusa sahip olan Bornova, köyleriyle birlikte 205 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır.Günümüzden 8 bin 500 yıl önce yaşamın başladığı Bornova dünden bugüne pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bornova, 17. yüzyıldan itibaren antik kaynakları rehber alan Batılı araştırmacı ve gezginlerin ilgi odaklarından biri olmuştur. Osmanlı devrinde bu bölgenin verimli bir tarım bölgesi ve bunun yanı sıra yoğun bitki örtüsü nedeniyle bir sayfiye yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ovanın su kaynakları bakımından çok zengin olduğu bilinmektedir.

Bornova, İzmir-Ankara, İzmir-Aydın ve İzmir-Çanakkale karayolu ağının merkezinde bulunmaktadır. 2000 yılında da Metro ve Garaj’ın gelmesi ile önemini bir kat daha arttırmıştır. Yeşili, bamyası, domatesi, nar bahçeleri ve piknik alanlarıyla bilinen Bornova, tarihin akışı içinde değişik kültürleri konuk etmiş ve bu misyonunu halen sürdürmektedir.

Prehistorik dönemde zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun çevre koşullarına sahip Bornova Ovası, İzmir’in ilk yerleşimcilerine ev sahipliği yapmıştır. İzmir’in en eski yerleşimine ait kalıntılar Bornova sınırları içerisindeki Yeşilova Höyüğü’nde bulunmuştur. 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Bornova Ovası’nda ortaya çıkartılan Yeşilova Höyüğü’nün sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de bilinen en eski yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. İlk toplulukların Yeşilova Höyüğü’ne günümüzden 8-9 bin yıl önce yerleşmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Osmanlı devrinde bu bölgenin verimli bir tarım bölgesi ve bunun yanı sıra yoğun bitki örtüsü nedeniyle bir sayfiye yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ovanın su kaynakları bakımından çok zengin olduğu bilinmektedir.

 

Bilinen en eski adı “Birun-u Abad” olan Bornova’da yerleşim Hellenistik çağda başlamıştır. Amazonlar, Hititler, İonlar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergama Krallığı ve Romalılar bu bölgede hüküm sürmüş ve yaşamışlardır.

İşgalden Kurtuluş

1071 yılında Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’ya adım atan Türkler, 1076 yılında Bornova’nın yönetimini Emir Çakabey’e vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra 15 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayan Bornova, 9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Ordusunun Belkahve sırtlarından İzmir’e girmesiyle düşman işgalinden kurtulmuştur.

İlk Belediye

1881 yılında ilk belediye teşkilatı oluşturulan Bornova, 1981 yılından bu güne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metropol belediyesi olarak işlevini sürdürmektedir.

 

İlk Futbol Maçı

Türkiye’deki ilk futbol maçı 1890 yılında İzmir’e gelen İngiliz denizcilerle, İzmirli gençler arasında Bornova’da yapılmıştır. Yine ülkemizdeki ilk atletizm yarışmaları da 1895 yılında Bornova’da gerçekleşmiştir.

BORNOVA ADI NEREDEN GELİYORBilinen en eski adı “Birun-u Abad” olan Bornova’da yerleşim Hellenistik çağda başlamıştır. İsmi Osmanlı kayıtlarında Birunabad olarak geçmiş ise de, Farsça "dış, harici" anlamına gelen "birun" kelimesinin, genellikle yer isimlerinde bir özel isimle birlikte kullanılan "-abad" takısı (İslamabad, Haydarabad gibi) ile pek uyuşmaması, Birunabad'ın başka bir ismin tahrif edilmiş veya uyarlanmış şekli olabileceğini düşündürmektedir. İsmin başlangıçta "Burunova" şeklinde geçtiği de öne sürülmüştür. Amazon’lar, Hititler, İon’lar, Frigya’lılar, Lydya’lılar, Pers’ler, Makedonya’lılar,Bergama Krallığı ve Roma’lılar bu bölgede hüküm sürmüş ve yaşamışlardır.

Bornova Tarihi

Bornova İlçesi Osmanlı devrinde bu bölgenin verimli bir tarım bölgesi ve bunun yanı sıra yoğun bitki örtüsü nedeniyle bir sayfiye yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ovanın su kaynakları bakımından çok zengin olduğu bilinmektedir.

Prehistorik dönemde zengin bitki örtüsü ve hayvan kaynaklarıyla uygun çevre koşullarına sahip Bornova Ovası, İzmir’in ilk yerleşimcilerine ev sahipliği yapmıştır. İzmir’in en eski yerleşimine ait kalıntılar Bornova sınırları içerisindeki Yeşilova Höyüğü'nde bulunmuştur.    (yesilovahoyugu.bornova.bel.tr/) 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Bornova Ovası’nda ortaya çıkartılan Yeşilova Höyüğü’nün sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Ege Bölgesi’nin de bilinen en eski yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. İlk toplulukların Yeşilova Höyüğü’ne günümüzden 8-9 bin yıl önce yerleşmeye başladıkları tespit edilmiştir.

Yeşilova Höyüğü ve höyüğün 400 metre kuzeyinde yer alan Yassıtepe Höyüğü ile birlikte ovada Bayraklı, Pınarbaşı, Bornova Anadolu Lisesi höyükleri gibi beş höyüğün yer alması, Bornova’daki yoğun eski yerleşimlerin varlığını ortaya koymuştur. Bu prehistorik yerleşimlerle Bornova ve İzmir’in geçmişi bilinenden çok daha eski tarihlere gitmiştir.

 

Bilinen en eski adı “Birun-u Abad” olan Bornova’da yerleşim Hellenistik

 

çağda başlamıştır. Amazonlar, Hititler, İonlar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Bergama Krallığı ve Romalılar bu bölgede hüküm sürmüş ve yaşamışlardır.

1071 yılında Malazgirt Zaferi'yle Anadolu’ya adım atan Türkler, 1076 yılında Bornova’nın yönetimini Emir Çakabey’e vermişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra 15 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayan Bornova, 9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk Ordusunun Belkahve sırtlarından İzmir’e girmesiyle düşman işgalinden kurtulmuştur.

1881 yılında ilk belediye teşkilatı oluşturulan Bornova, 1981 yılından bu güne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metropol belediyesi olarak işlevini sürdürmektedir.

 

Türkiye’deki ilk futbol maçı 1890 yılında İzmir’e gelen İngiliz denizcilerle, İzmirli gençler arasında Bornova’da yapılmıştır. Yine ülkemizdeki ilk atletizm yarışmaları da 1895 yılında Bornova’da gerçekleşmiştir.

 

BORNOVA' DA KÜLTÜR HİZMETLERİ

 

Bornova İzmir’in diğer ilçeleriyle karşılaştırıldığında turizm açısından değerlendirilebilecek bir potansiyele sahip değilse de; tarih boyunca ilçede hüküm süren uygarlıklardan geriye kalan birçok eser bulunmaktadır.15.yüzyılda yapıldığı sanılan Erzene Mahallesinde bulunan Yıkık Minare Camisi, Alişir-Nezir-Beşir Gazi Hazretleri Türbesi, 1880’li yılların başında inşa edilen Büyük Ev (The Charlton Whittall Home-E.Ü. Rektörlük Hizmet Binası) ve Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki Yeşil Köşk adıyla bilinen sosyal tesis olarak kullanılan Pandispanya Köşkü, Katolik Santa Maria Kilisesi ve Protestan kiliseleri, 14.yüzyılda yaptırıldığı düşünülen Büyük Camisi (Hüseyin İsa Bey Camisi), Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1878’de yaptırılan Çiçekli Köyü Camisi ve Nif çayı üzerinde bulunan ve M.S.300 yılında yapıldığı varsayılan Roma Köprüsü Manisa-İzmir-Aydın kervan (Osmanlı Kaldırım) yolu bu uygarlıkların günümüze kalabilen miraslarıdır.

 

TARİHİ YAPILAR

 

Peterson Köşkü

İngiliz tacir John Peterson tarafından 1859 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Bugünkü Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 38 odalı köşkün birçok yapı malzemesi Avrupa ve İngiltere'den getirilmiştir. Yedi kez değişikliğe uğrayan köşkte 1991 yılında Kültür Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmış, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayı ile de çevresindeki 54 bin metrekarelik alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmıştır. Kültür Bakanlığı, Peterson Köşkü'nün kullanım hakkını 49 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kiralamıştır.

 

Santa Maria Katolik Kilisesi

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Kars İlköğretim Okulu yanındaki kilisenin yapım tarihi 1797'dir. Franciscan Mezhebince inşa edilen yapı, Bizans tarzındadır ve halen misyonunu sürdürmektedir.

 

Paggy Köşkü

Ege Üniversitesi Rektörlük binasının karşısında bulunan köşk, 1800 yıllarında Fontan d'Escalon tarafından inşa edilmiştir. Restore edilen köşk halen canlılığını korumaktadır.

 

Pandespanian Köşkü

Eski tren istasyonu son durağı ve üniversite kampüsü girişindeki köşk, 1880 yılında Pandespanian ailesi tarafından inşa edilmiştir. Ege Üniversitesi tarafından restore edilen köşk, enfes mimari tarzı ile bugün üniversitenin sosyal tesisi olarak kullanılmaktadır.

 

Murat Evi (Perili Köşk)

Halk arasında 'Perili Köşk' olarak bilinen Murat Evi, Fevzi Çakmak Caddesi ile Gençlik Caddesi'nin kesiştiği yerdedir. Bina, 1880'de İngiliz ailesi olan Edwards tarafından yaptırılmıştır. Büyük bahçesinin arka kısmında yıkılmaya yüz tutan bir hamam bulunur.

Rivayate göre uzun yıllar köşke geceleri bakire bir kız uğrayıp bir şeyler taşımıştır. Dilden dile dolaşan bu rivayet nedeniyle köşkün adı halk arasında; "Perili Köşk" olarak anılır.

 

Belhomme Evi

Aliberti House'nin evini yapan İngiliz mimar Clark tarafından 1880 yılında inşa edilmiştir. Yakın geçmişte Belhomme Ailesi'nden gelen ve UNESCO'da görev yapan Helene ARMAND tarafından restore ettirilmiştir. Gösterişli dış cephesi ve girişte muhteşem kolonlara sahip olan binanın röleve ve restorasyonu 1997 yılında dönemin Belediye Başkanı Prof. Dr. Aysel BAYRAKTAR tarafından yapılmıştır.

Fevzi Çakmak Caddesi İş Bankası'nın yanında no:34'te bulunan bina, bugün Bornova Belediyesi Kitaplığı (Atatürk Kitaplığı) olarak kullanılmaktadır.

 

Steinbuchel Evi

Hürriyet Caddesi üzerinde halen Ege Üniversitesi Rektörlük binasının karşısında yer alan köşk, İngiliz John Maltass tarafından 1860 yılında inşa edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda ise bu muhteşem köşk Atatürk'ün karargahı olarak kullanılmıştır.

 

Charlton Whittal (Büyük Ev)

Gençlik Caddesi üzerinde bulunan ve günümüzde Ege Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanılan köşk, tarih içinde Hollandalı rahibelerin manastırı olarak kullanılmıştır. Evin sahibi ünlü Whittal Şirketi'nin kurucusu Charlton Whittal'dir. Giraud Ailesi'ne satılan ev daha sonra Türk yetkililere geçmiştir.

 

Giraud Evleri

Bugünkü Sanat Sokağı'nın yanında Dokuz Eylül İlköğretim Okulu'nun karşısında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan köşk, 1860 yılında William Gıraud tarafından inşa edilmiştir. William Gıraud'un babası Türkiye'de ilk tekstil fabrikasının kurucularındandır. Bina uzun yıllar Jean BAPTISTE'nin yeğeni Lui Cortazzı tarafından Venedik Konsolosluğu olarak kullanılmıştır.

 

Atatürk Bornova’da

1933 – Atatürk’ün, Bornova’da yeni yapılan Ziraat Mektebi’ni ziyareti.

30 Ocak 1933’te Atatürk Gülcemal Vapuru ile Antalya’dan İzmir’e geldi. Bornova’da yeni yapılan Ziraat Mektebi’ni ve Milli Kütüphane’yi ziyaret etti. 4 Şubat’ta Afyon’a doğru yola çıktı.Üç günlük bu gelişinde de yine evinde kalmıştır.
Bugünkü E.Ü. Hastanesi ile Yeşil Köşk arasındaki tarla ve araziler 1922 yılının Aralık ayında kurulan Bornova Ziraat Mektebi’nin ihtiyaçları için 1924-1925 yıllarında kamulaştırılmıştır. Bu arazilerden birisi içinde yer alan Sarı Köşk, 1933 yılında tamamlanan yeni binasına taşınmasına kadar Ziraat Okulu Müdürlüğü olarak hizmet vermiştir. Köşk, günümüze kadar korunarak gelen içindeki gösterişli şömineleri ve önündeki oval havuzunun yanı sıra bahçesindeki Atatürk büstüyle de dikkat çeker.
Mustafa Kemal Paşa; Komutanları, Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa, Batı Cepesi Kumandanı İsmet ( İnönü) Paşa, 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa ile Bornova’ya girmeden önce Belkahve’den harekatı izliyordu. Kadifekale’de dalgalanan Türk Bayrağı’nı bir incir ağacı altından dürbünle seyretti. Bütün körfez görünüyordu.

Atatürk’ün 18 Haziran 1926 yılında ziyaret ettiği köşkün bahçesine, bu ziyaretin anısına Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippell’e yaptırılan Atatürk büstü konmuştur. Bu eser Krippell’in günümüzde çok az bilinen ilk heykellerinden biri olup, Atatürk’ün belki de yapılan ilk büstüdür

 

BORNOVA SOSYAL TESİSLER

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi          373 11 42

Naldöken Toplum Merkezi ve Cemevi  478 32 25

Giysi Bankası     342 35 88

Altındağ Toplum Merkezi            467 67 62

Türkan Saylan Kadın Konuk Evi  461 47 94

Gençlik Merkezi              339 60 37

Genç Kaşifler Bilim Evi   461 78 92

İlçe Merkez Kütüphanesinde okuma salonu  ve hizmet alanları son derece yetersizdir. Bu nedenle bina teminine ve yeterli sayıda personele ihtiyaç duyulmaktadır. Şube Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi de aynı sorunlarla karşı karşıyadır.

 

KONAKLAMA

İzmir İli Bornova İlçesinde 2 adet otel bulunmaktadır. Bunlardan biri 4 yıldızlı olup Ege Üniversitesi Hastanesinin hemen arkasında bulunmakta, İkea'nın tam karşısında olup merkezi yerdedir. Diğer Otel ise 2 yıldızlı olup Atatürk Stadyumunun karşısında bulunmaktadır.

 

SINIFI / CLASS

ADI / NAME

ADRESİ / ADRESS

****

Anemon Ege Sağlık Oteli

Ege.U.Tıp.Fak.Ark.Bornova

**

Ege Güneş Oteli

Fatih Cad. No:69 Çamdibi

 

BORNOVA'DA EĞİTİM

İzmir'in Bornova İlçesi İzmir'de eğitimin adeta kalbi konumundadır. İzmir Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi İzmir'in Bornova İlçesi sınırları içindedir.

 

BORNOVA GEZİLECEK YERLER

İzmir'in şirin ilçelerinden olan Bornova İlçesi geniş yüzölçümü ile Türkiye'nin Marka Üniversitelerinden olan Ege Üniversitesini, Yaşar Üniversitesini içerisinde barındırmaktadır. Bornova Üniversite öğrencilerinin yoğun olması nedeniyle enerjisi yüksek bir ilçe olup pekçok gezilecek yer ve mekan bulunmaktadır.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

 

Bornova’da 231 dönüm alanda yer alan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda; 12 bin metrekare alanlı olimpik buz pateni ve buz hokeyi salonu tribünleri, beş bin kişilik amfitiyatro, yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, mini futbol sahaları, 2 kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Alanda, 641 araçlık otopark alanı da mevcut.

 

Çiçekliköy – Yakaköy

Hafta sonunda şehirden kaçmak isteyenlerin yeni adresleri arasında ilk sıralarda Çiçekliköy-Yakaköy geliyor. Sayıları gittikçe artan kahvaltı mekanları ve restoranları ile Bornova’nın yeşil yüzü Çiçekliköy’de doğal ürünlerle donatılmış köy kahvaltıları, temiz hava konuklarını cezbediyor. Manisa – İzmir Karayolu’na 2 km, Bornova’ya 6 km uzaklıkta art arda sıralanan iki köy, Bornova ve İzmir’in akciğeri olarak da görülüyor.

 

Homeros Vadisi

Kentin yoğun yaşamından uzaklaşmak isteyen İzmirlilere, günübirlik tatil ihtiyacı için eksiksiz bir rekreasyon alanı yaratıldı. Bornova’nın merkezi ile Kayadibi arasında uzanan Bornova Çayı’nın yatağı, Homeros Vadisi Projesi ile yepyeni bir çehreye büründü.

 

M.Ö. 8. yüzyılda İzmir’de veya Sakız Adası’nda yaşadığı sanılan Homeros, Yunan duygu ve düşüncesinin ilk ürünleri olan İlyada ve Odysseia adlı destanların derleyicisidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova’da hayata geçirdiği Homeros Vadisi, adını ünlü yazardan almıştır. Mitolojik bir efsaneye göre Homeros, vadideki mağarada yaşamıştır. Eğer, Homeros’a ve yaşadığı döneme ilişkin arkeolojik buluntular ortaya çıkarılabilirse, Homeros Vadisi Rekreasyon Alanı, dünyada çekim merkezi olabilir. İlyada ve Odessa’nın yazarı Homeros ile ilgili buluntular elde etmek, tüm dünyada ses getirecektir.

 

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki vadi boyunca göletler ve su bentleri inşa edilerek; çiçekler ve ağaçlarla çevrili piknik alanları düzenlendi. Piknik alanları içerisine doğayla uyumlu ahşap oturma grupları yerleştirildi ve güvenlik ekipleri oluşturularak alanın güvenliği sağlandı. Halkın inancına göre Bornova Çayı’nın aşağı kısmında bir mağara ve kaya kitlesinin bulunduğu ve burada İzmirli olduğu bilinen ünlü ozan Homeros’un yaşadığı varsayıldığı için, uygulanan proje ile bu vadinin dünya insanlığı için bir çekim merkezi olması sağlanmaya çalışılmış ve adı da “ Homeros Vadisi” olarak konmuştur. Doğanın yapısını bozmadan, İzmir’e özgü endemik bitki türlerinin de kullanıldığı, kentin ekolojik yapısına katkı sağlayan 500 bin metrekarelik Homeros Vadisi; kentin yoğun yaşamından uzaklaşmak isteyenler için doğal zenginlik haline gelmiştir.

 

Vadideki uygun yerlere at kestanesi, ıhlamur, çınar, sığla gibi yapraklı türlerle birlikte; sedir, ladin, fıstık çamı gibi ibreli türler olmak üzere; 3 bin 1 adet ağaç; zakkum, kızılcık, defne, leylak, berberis gibi türler olmak üzere 31 bin 777 adet çalı ve zeminin renklenmesi için, bodrum papatyası, mesem, katır tırnağı gibi türler olmak üzere 156 bin 920 adet yer örtücü, mevsimlik ve sarılıcı bitki dikimi yapılmış olup; Vadinin III. Kısmında yapılan çalışmaların sonucunda yerleştirilen piknik masaları ve çocuk oyun grubunun yanı sıra; dikimleri gerçekleştirilen yer örtücü bitkiler zemini mor renge boyandı.

 

EĞLENCE

 

Eğlencenin adresi Küçükpark

Üniversite öğrencilerinin yoğun olması nedeniyle enerjisi yüksek bir ilçe olan Bornova’da eğlencenin kalbi Küçükpark’ta atıyor. 100’ü aşkın kafe ve restoranın yer aldığı Küçükpark, günün her saatinde canlılığını koruyor. Daha çok gençlerin tercih ettiği bar ve kulüplerin yer aldığı bölgede, farklı müzik türlerinin çalındığı, her zevke hitap eden gece kulüpleri bulunuyor. 2000’li yılların başında bir-iki kafenin yer aldığı sakin bir sokak iken, 10 yıl içerisinde hızlı bir dönüşüm geçirerek bugün eğlence mekanlarının adresi olan Küçükpark, sadece Bornovalı gençlerin değil, tüm İzmirli gençlerin uğrak noktası haline geldi. Küçükpark’ta sadece eğlence değil, fast food ürünlerinden yöresel yemeklere kadar değişik lezzetlerin bulunduğu onlarca restoran da yer alıyor.

 

SPOR

 

Sayısız yeşil alanlarıyla Bornova, doğa sporlarına meraklı olanlara da alternatifler sunuyor. Özellikle Çamiçi, Çiçekli, Eğridere, Kayadibi, Karaçam, Yaka, Laka, Kavaklıdere ve Pınarbaşı köyleri yürüyüş ve bisiklet sporları için ideal bölgelerden bazıları.

 

Yürüyüş parkurları:

 

Bornova- Kurudere- Karagöl üstü- Gökçeler Yürüyüşü / 24 km

Gökdere Kanyonu – Kaynaklar / 24 km

Evka 3 – Çiçekli – Yakaköyü / 20 km

Evka 3 – Çiçekli- Ulucak- Belkahve / 25 km

Çamiçi- Karagöl- Karatepe- Çamiçi / 22 km

Karatepe antenler – İkizgöl- Homeros Vadisi / 20 km

Eğridere – Karatepe antenler – Laka Köyü / 18 km

Sabuncubeli – Yaka Yaylası – Çiçekli Köyü / 25 km

Kavaklıdere – Nif / 27 km

Pınarbaşı – Kurutepe – Kavaklıdere / 20 km

 

Bisiklet parkurları:

Bornova- Evka 3 – Çiçekli Köyü

Bornova- Sabuncubeli – Çiçekli Köyü – Kavaklıdere – Belkahve

Bornova Kampüs – Manisa Yolu – Çiçekli köy – Yakaköyü – Ulucak Köyü

Belkahve

YARIŞ PİSTİ

1997 yılından beri, Pınarbaşı yarış pisti birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. 250 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan pistin uzunluğu 2 bin 186 metre. Bu gelişmiş spor kompleksinin içinde; iki go-kart pisti (800 m – 1100 m), fuar alanı, VIP salonu ve kafeterya bulunuyor. Her yıl yapılan üç Türkiye Pist Şampiyonası, dört özel kupa şampiyonası, üç motosiklet pist şampiyonası, ulusal ve yerel drag yarışları, Go Kart Endurans Şampiyonası, yarış eğitimleri, güvenli sürüş eğitimleri, motosiklet kullanım eğitimleri dışında 8 – 16 yaş gruplarına go kart yarış okulu, büyüklere de Safari Yarış Okulu eğitimleri veriliyor. Artan popülaritesi ile Pınarbaşı Yarış Pisti renkli ve heyecanlı aktivitelerin merkezi olmayı sürdürüyor.BORNOVA İLÇESİ NÜFUSU

İzmir'in Bornova ilçesinin nüfusu 2016 yılına göre 438.549. Bu nüfus, 218.410 erkek ve 220.139 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,80 erkek, %50,20 kadındır.

 

Toprak çok verimlidir. Özellikle Küçük Menderes ovasında (patates, kavun, karpuz, slajlık mısır ve tüm sebze çeşitleri) ekilir. Fazla rüzgâr almayan bölgelerde narenciye de yetişmektedir. Beydağ ve çevresi yaz kış yeşilliğini korur.

BORNOVA ULAŞIM

İzmir'in Bornova İlçesi İl merkezine uzaklığı 4 km uzaklıktadır. Bornova- Evka3 güzergahından başlayan raylı sistem Metro hattı İzmir Merkezden ilçeye ulaşımı hızlandırmaktadır. Metro dan Bornova istasyonunda inip 565 EVKA 4 - BORNOVA METRO aktarma hattı ile ilçe merkezine ulaşabilirsiniz.Bornova'ya gelmek için eğer İzban’ı kullanıyorsanız Halkapınar ve Hilal Akatarma Merkezlerinden direkt Bornova yönüne giden Metro hattı ile ya da Halkapınar, Kemer yada Salhane Aktarma Merkezi’nde inip

498 BORNOVA METRO - HALKAPINAR METRO

348 BORNOVA METRO - 59 BORNOVA METRO - KEMER AKTARMA ile

328 ya da 338 BORNOVA METRO - SALHANE AKTARMA  eshot otobüs hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

İlçeye şehir içi otobüs ulaşımını kullanarak gitmek isterseniz: diğer metropol ilçelerden

830 EGEKENT AKTARMA - 390 ya da 415 TINAZTEPE - BORNOVA METRO

63 BORNOVA - KONAK hatları ile ulaşabilirsiniz.

Bornova Havalimanı ulaşımı için 204 BORNOVA METRO – HAVALİMANI hattını ya da Metro-Cumaovası İZBAn hattı Havalimanı istasyonunu kullanmanız gerekmektedir.

İlçeye Çiğli Egekent, Karşıyaka, Yeşilyurt, Gaziemir, Buca, Alsancak, Yenigaraj güzergahlarından da gün içinde her 10 dk bir olan minibüs (dolmuş) seferleri ile ulaşmanız mümkündür.

Bornova’nın yakın semt ve mahallelerine de :119 ALTINDAĞ - 267 PINARBAŞI - 268 DOĞANLAR - 313 YENİ MEZARLIK- 314 EVKA 3 -358 HURDACILAR SİTESİ - 368 BATIÇİM-ÜMİT MAHALLESİ - 505 ÇAMKULE - 525 E.Ü. KAMPÜS - 565-566 ya da 568 EVKA 4 - 570 LAKA MAHALLESİ - 585 EVKA 4 otobüs hatları ile BORNOVA METRO ulaşımı ile mümkün olmaktadır.

İZMİR BORNOVA İLÇESİ HARİTASI


Etiketler: Bornova , Bornove Hakkında Bilgi, Bornova Forum, Ege Üniversitesi, Bornova Trafik Hastanesi,  İzmir İli Bornova İlçesi, Bornova İlçesi Hakkında Bilgi, Bornova  İlçesi Sınırları, Bornova Nereye Bağlı, Bornova  İlçesi Haritası, Bornova Belediyesi Burs , Bornova, İzmir Bornova Nerede, Bornova Belediyesi Telefon, Bornova Hakkında, Bornova Hakkkında Bilgi, İzmir Bornova Haberleri, İzmir Bornova Kiralık Daire, Bornova Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Bornova Nöbetçi Eczane, İzmir Bornova Satılık Daire, Bornova Hakkında Uzun Bilgi, Bornova Belediyesi Nerede, İzmir Bornova Adliyesi, Bornova Mahalleleri, Bornova Köyleri, Bornova Sokakları, Bornova gezilecek yerler, İzmir Bornova köyleri, Bornova belediyesi hangi partiden, İzmir Bornova kaç km, İzmir Bornova satılık evler, İzmir Bornova kaymakamlığı, Bornova Nerede Haritası ve Bornova Mahalleleri, Bornova Belediyesi İş İlanları ,Bornova Eleman Arayanlar " Bornova hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net