DİKİLİ İLÇESİDikili, Dikili İzmir’ in şirin bir İlçesidir. Dikili Hakkında Detaylı Bilgi, dikili hakkında genel bilgi, dikili hakkında kısa bilgi, dikili taş hakkında bilgi, dikili hakkında yorumlar, dikili otelleri, dikili fotoğrafları, dikili haritası, Dikili, İzmir İli Dikili İlçesiDikili HakkındaDikili Hakkında BilgiDikili İlçesi Hakkında BilgiDikili Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Dikili Hakkında Herşey, Dikili Hakkında Kısa Bilgi, Dikili Hakkında Şiirler, Dikili Hakkında Kısa Bilgi, Dikili Hakkında İngilizce Bilgi, Dikili Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Dikili Tarihi Yerler, Dikili Hakkında Yazılar, Dikili Hakkında Genel Bilgiler, Dikili Gezilecek Yerler, Dikili Hakkında Bilinmeyen, Dikili İlçesi Hakkında, Güzel Dikili’ mız hakkında bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.


  DİKİLİ İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir Dikili İlçesi konumu itibariyle Ege denizi kıyısında ve Midilli Adası karşısında yer alır. Komşu ilçeler Ayvalık, Bergama ve Aliağa’dır. Dikili’nin yerel konumu 39 derece 03 saniye kuzey enlemi ile 26 derece 52 saniye doğu boylamı arasına düşer. İlçe Merkezinin konumu ise Batısı Ege denizi, Güneyi Karadağ’ın eteği olan Kızılçukur ve Ali Petre bayırı, doğusu Uçar ve Katrancı bayırı ve kuzeyi de ova ile çevrilidir.Dikili' nin sınırları ise; kuzeyden Madra Çayını izleyerek Kozak yükseltisine ve Kaplan Köyünün altındaki köprüye kadar uzanır. Büveler, Kemente ve Kartal yaylalarını içine alarak Geyikli Dağı’na ulaşır. Güneyden kemikli burnundan Bakırçay’ın ağzına ve Bakırçay boyunca Aşağıkırıklar köyü yakınına kadar gelir. Batıdan Madra Çayı ağzından Dikili, Bademli ve Çandarlı, Doğudan Aşağıkırıklar köyü yakınından Sağancı ve Yenice köyleri arasından Geyikli Dağına kavuşur. İlçe İzmir’e 118, Ayvalık’a 42, Altınova’ya 25, Bergama’ya 24 ve Kınık’a 42 km. uzaklıktadır. Deniz yolu olarak ise İzmir’e 66 mil, İstanbul’a 228 mil ve Midilli’ye 18 mil uzaklıktadır. Dikili'nin Yüzölçümü : 541 km2, Rakımı : 2 metredir. Plaj Uzunluğu : Dikili Plajı 20 Km, Çandarlı Plajı 22 Km.dir.


Nüfus Durumu


İlçe Merkezi, Çandarlı Nahiyesi ve köylerin nüfus dağılımı aşağıda belirtilmiş olup, nüfus dağılımı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kesin sonuçlarıdır.


İlçe Merkezi ve Köylerde oturan nüfusun %85’i tarımla uğraşır. Diğer nüfus ise küçük esnaf, zanaatkar, tüccar ve hizmet sınıfını oluşturur.


Dikili İlçesi Merkez ve köylerde kadın-erkek nüfus oranı %50 olup, hiçbir yerleşim yerinde bu oranın dengesiz dağılımı görülmez.


İdari Durum


İlçenin bir kasabası ve 25 köyü ,Dikili İlçe Merkezinde 4, Çandarlı Kasabasında 2 olmak üzere toplam 6 Mahallesi vardır. Köyler genellikle ulaşım yollarına ve tarım alanlarına yakın kurulmuşlardır. Bu köylerin yol, su, elektrik gibi sosyal yaşantısı, bunun yanında devlet yönetimi ile halkın arasındaki müspet ilişkiyi sağlayan hizmetler açısından bir problemi yoktur. Devletin yapmakta olduğu hizmetler açısından hizmetin gitmediği köy yoktur. İdareye yardımcı, idare ile halk arasında ilişkiyi sağlayan muhtarlık birimleri, yasalar ve görevleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahiptirler. İlçe halkının devlet yönetimine güveni tamdır. Bu güveni sarsacak veya devletin müdahalesini gerekli kılacak çapta hiçbir olay olmamıştır. Halkın ekonomik gücünün ve eğitim düzeyinin iyi oluşu devlet yönetimiyle halk arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmasını sağlamaktadır.


DİKİLİ ADI NEREDEN GELİYOR ?


Araştırmalara göre; "Dikili" sözcüğünün Dikili ilçesine nasıl ad olduğuna dair bir kayda rastlanamamıştır. Dikili'nin olduğu bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığı tarihin 1800'lü yıllara rastladığı sanılmaktadır. Bugünkü Beylik Zeytinliğinin olduğu yere Bergama Voyvodası Karaosmanoğlu bir çiftlik kurmuş ve civarlarına da zeytin ağaçları dikmiştir. Zeytin ağaçlarının dikildiği yere "Dikmelik" denir. Bir varsayıma göre Dikili sözcüğü bu dikmelik sözcüğünden gelmektedir. Karaosmanoğlu Dikili'de bir çiftlik kurmuştur. Karaosmanoğlu’na ait başka çiftliklerde olduğundan bu çiftliği diğerlerinden ayırt etmek üzere zeytinlerin dikili olduğu veya dikili çiftlik denmesi büyük bir olasılıktır.


Yapılan araştırmalarda yöre halkından alınan bilgiye göre: İngiliz dükleri (Kraliyet mensupları) yatlarıyla buralara gelir, bir müddet kalır ve araştırmalar yaparlarmış. Bundan ötürü de buralara düklerin kaldığı yer anlamına gelen "Dük-ili" denirmiş. Bu sözcük zamanla Dikili olmuş bu da başka bir olasılıktır. 

DİKİLİ İLÇESİNİN TARİHÇESİ 


İlk arkeolojik bilgilere göre Dikili’nin M.Ö. 4000–5000 yıllarına kadar uzanan geniş bir geçmişi vardır. İlk yerleşim yerlerinden Ağıltepe ve Kaletepe’de yapılan kazılar sonucunda Akalar’ın yaşadığı bu bölgeye Aterneus denildiği belirtilmiştir. Eoılı’lerin Dikili toprakları üzerinde Aterneus, Pytani, Astria, Teutronia gibi kentleri ve siteleri bulunduğu arkeolojik kazılardan anlaşılmıştır. İlk çağlarda Lidyalılar, İranlılar, Frikya ve Mysialılar daha sonra Romalılar, Bergamalılar; orta çağda da Bizanslılar, Cenovalılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakim olmuşlardır. Dikili bölgesindeki tarihi kent ve sitelerde Aristo, Hermos, August, İskender gibi ünlü isimler zaman zaman bulunmuşlardır.


Yeni Dikili tarihi Bergamalı Karaosmanoğlu’nun Dikili’de çiftlik kurması ve burada dikmelik yetiştirmesi ile başlamıştır. Önceleri Dikmelik olarak geçen isim daha sonra Dikili haline gelmiştir.


Karaosmanoğlu ayrıca bugünkü Pazaryerinin yanında çiftlik kurmuş, bölgede hayvancılıkla geçinenleri burada toplayarak küçük bir köy haline gelmesini sağlamıştır.


Selçuklular bölgeyi ele geçirdikten sonra, uzun süre Türk ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmış, 1919–1922 yılları arasında Yunanlıların işgali altına giren Dikili, 14 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarılmıştır.


Dikili 1860 yılında Bergama’nın bir köyü iken bu tarihte Bergama’ya bağlı bir bucak, 1923 yılında da belediyelik olmuştur. 13 Ekim 1928 tarihinde de Bergama’dan ayrılarak İzmir İlinin bir ilçesi olmuştur.

 

SOSYAL DURUMU


Tarım girdileri ve diğer sektörlerin kazançlarının yüksek oluşu halkın satın alma gücünü artırmakta ve sosyal seviyeyi yükseltmektedir. Halkın satın alma gücünün yüksekliği, köylerimizde bile elektrikle çalışan soğutucu, televizyon ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanımda %60-70’ler boyutuna gelmiştir.


İlçede konut büyük boyutlara ulaşan bir sorun değildir. Yapılan istatistiklerden her 5 kişiye bir konut düştüğü görülmüştür. Turistik özelliği sebebiyle yaz aylarında geçici olarak konut sorunu olmaktadır. Bunun yanında sadece yaz aylarında kullanılan, halkın yazlık dediği konut miktarı da yine ilçenin turistik özelliği sebebiyle devamlı artmaktadır.


Okuma yazma oranı yüksek olan ilçemizde, halkın kişisel ve toplumsal münasebetlerindeki sosyal yaşantısı belli bir düzeyin üzerindedir.


İlçe halkının tümünde davranış konuşma tarzı , giyim, kuşam, gelenek, görenek ve bunların uygulaması hadiselere tepki ve duyarlılık yönünden devamlı bir uyumluluk gözlenmektedir.İlçede günlük yaşam ve mevcut küçük sanayinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Bergama Trafo Merkezinden temin edilmektedir. Usulsüz ve kaçak elektrik kullanımına karşı devamlı önlemler alınmaktadır. Şu anda elektriği olmayan köyümüz bulunmamaktadır. İlçede merkezindeki elektrik abone sayısı 13.226, toplam ilçe abone sayısı ise 25.348’dir. PTT İşletme Genel Müdürlüğüne bağlı İlçede Posta Merkez Müdürlüğünün yalnızca Çandarlı kasabasında 1 şubesi bulunmaktadır.

SAĞLIK DURUMU


İlçe Sağlık Grup Başkanlığına bağlı olarak Dikili Merkezde 2, Çandarlı Kasabası ile Kabakum ve Bademli köylerinde 1’er olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı Mevcuttur. Kocaoba, Salihler, Deliktaş ve Denizköy köylerinde 1’er adet sağlık evi bulunmaktadır.

İlçede Sağlık Durumu ile ilgili 2005 yılı içerisinde yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.


İlçede sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, suları klorlamak, hastalık etkeni kara sinek ve sivri sinek gibi haşerelerle mücadele, tedavi yöntemlerinin uygulanması, aşılama kampanyaları ile devamlı yürütülmektedir. Bu hizmetler Sağlık Grup Başkanlığı ile Çandarlı Sağlık Ocağı doktorları ve yardımcı personeli ile yapılmaktadır.


İlçe merkezinde 8, Çandarlı beldesinde 3 olmak üzere ilçede toplam 11 adet eczane bulunmakta olup, ilaç sıkıntısı yoktur. 

TARIM


İlçenin toplam yüzölçümü 541.000 dekardır. Tarım arazisi 124.231 dekar olup , bunun 70.900 dekarı sulu alan, 53.331 dekarı kuru alandır. Ayrıca 33.977 dekarı zeytinlik, 83.289 dekarı mera ve tabi çayır, 207.650 dekarı orman arazisi, 82.965 dekarı taşlık ve kayalık, 3.500 dekarı göller ve su satıhları, 39.365 dekarı meskun sahalardan oluşmaktadır.66.306 dekarda tarla bitkileri, 8.296 dekarda yem bitkileri, 262 dekarda açıkta sebze yetiştiriciliği, 40 dekarda örtü altı yetiştiriciliği, 1.316 dekarda meyve yetiştiriciliği, 180 dekarda turunçgiller yetiştiriciliği yapılmakta olup, 130 dekar ise bağ olarak kullanılmaktadır.


2006 yılı içerisinde 409 çiftçiye 1.217.000,00 YTL destekleme primi uygulaması yapılmış, 142 çiftçiye 79.938,00 YTL Zeytin Yağı ve 4 çiftçiye 9.241,00 YTL dane mısır destekleme primi uygulaması gerçekleşmiştir. Ayrıca yine 2006 yılı içerisinde doğrudan gelir desteği ödemeleri için 1566 çiftçiye dosya açılmış olup, 108.886 dekar tarım arazisi çiftçi kayıt sistemine kaydedilmiştir.

 

TİCARET


Bölgenin genel olarak tarım ürünleri ile madenleri ihraç edilmektedir. 2000 yılında 135 metre boyunda ve 8,5 metre derinliğinde tamamlanan Dikili Limanında 2006 yılı içerisinde, 469.000 ton yükleme-boşaltma yapılmış, toplam 11681 yolcuya ve 187 adet gemiye hizmet verilmiştir. İlçemizin yanında bölgemize de hizmet vermektedir.


Halkın kırsal kesimde geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayalı olup denize kıyısı olan köylerde balıkçılık önem arz etmektedir.


Dikili'nin nahiyesi olan Çandarlı, daha çok kentsel alanlardan kaçma, doğa ile bütünleşme, kent yaşamının yarattığı gerilimlerden kurtulma özlemini çekenler için iklimi, doğa oluşumları, doğal güzellikleri, adaları, adacıkları, dorukları, yamaçları, seyirlik alanları, koyları, termal kaynakları ve çevre metropollere yakınlığı ile hızlı bir gelişme içinde bulunan önemli bir turizm çekim merkezidir. İlçe merkezinden denize girme olanağı sunduğu gibi uzun bir kumsal şeridi ile geniş bir sahil seçeneği sunmaktadır. Yerleşme çevresinde M.Ö. 10. yüzyıla tarihlenen antik ATERNEUS kenti ile PİTANE (Çandarlı) kenti kalıntıları bulunur.


Dikili aynı adla anılan limanı ile hareketli bir gümrük kapısı durumundadır. İzmir' e gelen turistlerin önemli bir bölümü Dikili'den giriş yapar. Bunların çoğu yakında bulunan Bergama (Pergamon) kentinin tarihi-kültürel varlıklarını görmeye gelen günübirlik turistlerdir. Dikili antik dönemde Pergamon'un bir limanı durumundaydı. Bugünde aynı işlevini sürdürmektedir.

  

TURİZM


Dikili ilçesi doğal ve antik güzelliklerin bulunduğu zengin turizm potansiyeli ile gelecekte seçkin bir yerleşim birimi olmaya hazırdır. Karaçam ormanları, su kaynakları, mesire yerleri meşhurdur. Eko turizm potansiyeli yüksektir. Su çıktı memba suyu ve saz çayırı yaz aylarında bir gezi ve dinlenme yeridir. Alaçam ormanları içinde Yayla, Bebek, Gölcük, Hacıkerim bölgeleri başlıca kamp ve dinlenme yerleridir. Bademli köyünün tarihi ve tabii güzellikleri; Merdivenli ve Denizköy'de bulunan krater gölleri ile mağaralar ve Madra Çayı'na dayanan ormanlar diğer tarihi ve tabii zenginlikleri oluşturmaktadır.

  

DİKİLİ GEZİLECEK YERLER


Dikili ilçesi doğal ve antik güzelliklerin bulunduğu zengin turizm potansiyeli ile gelecekte seçkin bir yerleşim birimi olmaya hazırdır. İlçe merkezinden denize girme olanağı sunduğu gibi uzun bir kumsal şeridi ile geniş bir sahil seçeneği sunmaktadır. Yerleşme çevresinde M.Ö. 10. yüzyıla tarihlenen antik ATERNEUS kenti ile PİTANE (Çandarlı) kenti kalıntıları bulunur.

Dikili aynı adla anılan limanı ile hareketli bir gümrük kapısı durumundadır. İzmir' e gelen turistlerin önemli bir bölümü Dikili'den giriş yapar. Bunların çoğu yakında bulunan Bergama (Pergamon) kentinin tarihi-kültürel varlıklarını görmeye gelen günübirlik turistlerdir. Dikili antik dönemde Pergamon'un bir limanı durumundaydı. Bugünde aynı işlevini sürdürmektedir.

ATERNEUS:

Bergama-Dikili karayolunun Dikili yol ayırımına yakın bir yerde (Ağılkale) bulunur. Aterneus Kalesi'nin yapım tarihi Pergamon'dan daha eskidir ve tunç devrine dayanmaktadır. 14 hektar alan üzerinde kurulmuş olan Dikili Aterneus Kalesi'nde bulunan en eski malzeme MÖ.1200 tarihine kadar gitmektedir. Münih Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeofizik Uzmanı  Dr. Albrecht Matthaei başkanlığında yapılan yüzey kazılarında, kazılmadan yüzeyde ne varsa o ortaya çıkarılmıştır. Alanda seramik araştırmaları yapılarak buradaki kentin tüm kronolojisini bulunmuştur. Bu bulgulara göre; MÖ. 1200 yılından 2.yüzyıla kadar kentte kesintisiz bir yerleşmenin olduğu ve bundan sonra kentin terk edildiği, MS 13. yüz yıla kadar harabe olarak kaldığı, daha sonra buraya Bizansların geldiği anlaşılmaktadır. Kent M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında çok büyümüş ve kentin diğer kentlerle ilişkisi sınırlı, içine dönük olarak kalmış, kendileri ürettikleri malzemeleri kullanıp diğer kentlerle alışveriş yapmamışlardır. Daha sonra ne olduğu anlaşılamadan her yerden mal almaya başlamışlardır.
Surların genişliğinden kentin çok büyük olduğunu anlıyoruz. Kentin örenyeri 177 m. yükseklikteki Kaletepe üzerinde bulunmaktadır.  Dr. Matthaei bu tepenin yamaçlarının evlerle dolu olduğunu belirterek; "Buranın M.Ö 2. yüzyılda sivrisinek ve sıtma yüzünden terk edilmiş olabileceğini, bu konuda jeomorfologların araştırma yaptığını söylemiştir. İnsanlar buradan ayrıldıktan sonra burada harçsız yapılan surlar zamanla toprak hareketleri, doğa olayları ile kendiliğinden harabe haline dönmüş ve kayan topraklar ve taşlar evlerin üzerlerini kapatmıştır. Helenistik dönemde yapıldığı için önemli bir yerdir ve Helenistik dönem bütün ayrıntılarıyla burada yaşamaktadır.

PİTANE (ÇANDARLI):

Dikili'nin güneyindeki Çandarlı Körfezinin kuzey kıyısında yer alan bir yerleşim yeridir. Eoılı kenti olan Çandarlı'nın Akropukin'de gerçekleştirilen kazılarda "Myken Keramiği" M.Ö. 625-500 yıllarına dayanan vazolar, küçük yapıtlar ve arkaik heykel bulunmuştur. Bu eserler günümüzde İstanbul ve Bergama Arkeoloji Müzelerinde sergilenmektedir. Çandarlı'nın 13 ya da 14. yüzyıllarda yapıldığı bilinen görkemli kalesi ülkemizin en iyi korunmuş kalelerinden biridir. 15.yy.'da Türkler tarafından yenilenen kale 1957 yılında onarılmıştır.Çandarlı (Pitane) yöresinde söylenceye göre Amazon kadın savaşçılar yöreye egemen olmuşlar ve pitane başta olmak üzere birçok kıyı kentin kurucusu olmuşlardır. Anlamı; kadın kenti, kraliçe kenti olan Pitane sözcüğü de buradan gelmektedir. Pitane adından sonra Çandarlı'ya Türkler Asar ve Hisar gibi adlar vermişlerdir. Çandarlı ortaçağ döneminde önemini yitirmiş, Bizans ve Ceneviz güdümünde kalmış, Türk egemenliği altına girince kıyı kent olması nedeni ile pek ilgi görmemiştir. II. Murat'ın ünlü sadrazamı Çandarlı Halil Paşa, Cenevizlilerden kalma köhne kaleyi yeniden yaptırmış ve kenti bayındır hale sokmuştur. Böylece Çandarlı Kalesi sağlam ve korunaklı bir hal almıştır. O zamandan beri de Pitane adının yerini Çandarlı almıştır. Başka bir deyişle Çandarlı'nın isim babası Halil Paşa'dır.

ÇANDARLI KALESİ:

2013 yılında “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” kapsamında Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan 7 kaleden 2’si İzmir İlindedir. Cenevizliler döneminde önemli bir ticaret limanı olan ve kentin savunmasında önem taşıyan Foça Kalesi ile sağlamlığı ve görkemli yapısıyla dikkat çeken Çandarlı Kalesi listeye girmiştir ve asıl listeye alınması yönünde çalışmalar devam etmektedir.Çandarlı Kalesi’nin bulunduğu alan arkaik dönemden kalmadır, fakat kalenin yapım tarihi tam olarak belli değildir. 13. ve 14. yy’larda Cenevizliler Foça’da hâkimiyetlerini sürdürürken Çandarlı’yı da kontrol altına alıp bu limanı ticaret amacıyla kullanmışlardır. Cenevizliler, güvenli bir ticaret limanı olan Çandarlı sayesinde etkilerini arttırabilmişlerdir. Bu kale, Cenevizliler tarafından restore edilmiştir. Burada Ceneviz etkisinin çok fazla olduğunu belirtmek gerekir. Bir dikdörtgen şeklindeki Çandarlı Kalesi; günümüzde beş kulesi, yağmur olukları, kapılar ve duvarları ile oldukça iyi bir şekilde korunmaktadır.

NEBİLER ŞELALESİ:

Dikili'den çok kısa bir yolculukla ulaşabilen Nebiler Köyü’nde, şelalelerden mağara ve nehirlere kadar doğanın keşfedilmeyi bekleyen sürprizleri ziyaretçilerini beklemektedir. Nebiler şelalesi, çevresindeki mağaralar, yaşlı ağaçlar ve büyüleyici ortam ziyaretçilere büyük bir doğa keyfi ve huzur verecektir.


Nebiler Köyü ve Şelalesi, barındırdığı küçük şelaleleri ve düdeni ile birlikte sahip olduğu güzel trekking parkurları ile özellikle genç turistlerin doğa yürüyüşü ve trekking aktiviteleri için büyük ilgi odağı konumundadır. Dikili ve Bergama'da konaklayan turistler için Nebiler Köyü'ne trekking turları düzenleyen acentalar bulunmaktadır.

DİKİLİ ATATÜRK BOTANİK BAHÇESİ:

Tropik bölgelerden Alp dağlarına kadar çok geniş bir coğrafyaya ait pek çok bitki türünü barındıran Atatürk Botanik Bahçesi, otuz hektarlık alan üzerinde kurulmuştur. Yaklaşık üç bin bitki çeşidinin yarattığı renk cümbüşü ile ziyaretçilerine keyif veren güzelliği ve zenginliği dünya literatürüne girmeyi başarmıştır.Burası, ülkemizin en yetkin ve uluslararası nitelikteki tek botanik bahçesidir. Arbeterum'da yüzlerce ağaç ve çalı türü yetiştirilmektedir. Ayrıca kurutulmuş bitki örneklerinin korunduğu ve üzerinde bilimsel araştırmaların yapıldığı bir Herbaryum Merkezi de yer almaktadır.Atatürk'ten Latin alfabesi dersi alan doğa aşığı merhum Macit Ersoy'un Dikili'de oluşturduğu botanik bahçesi dünya literatürüne girmiştir. Dikili Belediyesi'nin gösterdiği otuz hektarlık alanda çalışmalara başlayan bitki araştırmacısı Ersoy, gezdiği tüm ülkelerden getirdiği bitki tohumlarını yetiştirerek Türkiye'nin kamuya açık ilk botanik bahçesini oluşturmuştur. 

DİKİL'YE ULAŞIM 


İzmir'in İlçesi Dikili'ye yılın her ayında hava şartları ilçeye ulaşım için uygundur. İl merkezine uzaklığı 105 km dir. 


Dikili Limanı’nda iç ve dış pazarlara devamlı tahmil ve tahliye işleri yapılmaktadır. Bu liman yaz aylarında da yabancı gemilerin turist indirip bindirdikleri bir gümrük kapısı olarak görev yapmaktadır. 837 Dikili-Aliağa Aktarma.

 

DİKİLİ HARİTASI

 Etiketler: Dikili , Dikili Hakkında Bilgi, Dikili Forum,Dikili Hastanesi,  İzmir İli Dikili İlçesi, Dikili İlçesi Hakkında Bilgi, Dikili Rehberi, Dikili  İlçesi Sınırları, Dikili Nereye Bağlı, Dikili  İlçesi Haritası, Dikili Belediyesi Burs , Dikili, İzmir Dikili Nerede, Dikili Belediyesi Telefon, Dikili Hakkında, Dikili Hakkkında Bilgi, İzmir Dikili Haberleri, İzmir Dikili Kiralık Daire, Dikili Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Dikili Nöbetçi Eczane, Dikili Hangi İlin İlçesidir, Dikili İzmir İlindedir, Dikili Nereye Bağlı, İzmir Dikili Satılık Daire, Dikili City Guide, Dikili Hakkında Uzun Bilgi, Dikili Belediyesi Nerede, İzmir Dikili Adliyesi, Dikili Mahalleleri, Dikili Köyleri, Dikili Sokakları, Dikili gezilecek yerler, İzmir Dikili köyleri, Dikili belediyesi hangi partiden, İzmir Dikili kaç km, İzmir Dikili satılık evler, İzmir Dikili kaymakamlığı, Dikili Nerede Haritası ve Dikili Mahalleleri, Dikili Nüfusu,  İzmir Dikili Ekşi, Dikili Harita, İzmir Dikili Belediyesi, Dikili Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, İzmir Dikili Gezilecek Yerler, Dikili Tren İstasyonu, Dikili Kaymakamlığı, Dikili Eğitim Kurumları, Dikili Kamu Kurum ve Kuruluşları,Dikili belediyesi iftar çadırı, Dikili Belediyesi İş İlanları ,Dikili Eleman Arayanlar, Dikili ilçesi nereye bağlı " Dikili hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net