• 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ - 02/10/2019


 • Yüzyıllar boyunca hayvanları sadece gıda ve yolculuk aracı olarak gören insanoğlunun bakış açısı zamanla değişmiş ve hayvanları evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya başlamışlardır. Hayvanlar ve insanlar arasında gittikçe yoğunlaşan bu sıcak ilişki insanların, hayvanların korunması konusunda birlikte hareket etmeleri fikrini doğurmuştur. Amaçları hayvanlara daha iyi davranılmasını sağlamak, onları korumak, daha iyi şartlarda beslenme ve yaşamalarına ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasına yardımcı olmak olan hayvan sevenler ilk kez İngiltere’de 1822 yılında bir araya gelerek Hayvanları Koruma Birliği‘ni kurdular. Ve bu hareket daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başladı.

  Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği’nin 1908 yılında kurulmasıyla hayvanların sorunlarıyla ilgilenilmeye başlandı. Dünya çapında konunun önemi anlaşıldıkça yıllardır hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların, eziyetlerin, acımasızlıkların farkında olan insanlar bir araya gelerek dernekler kurmaya ve bu şekilde onları korumaya başladılar. Aynı amaçlı dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’deDünya Hayvanları Koruma Federasyonu‘nu oluşturdular. 1931 yılında toplanan bu kuruluş4 Ekim‘iHayvanları Koruma Günüilan etti.

  Dünya Hayvanları Koruma Gününün Misyonu;  Dünya çapında refah standartlarını yükselterek hayvanların durumunu iyileştirmektir. Dünya Hayvanlar günü kutlaması küresel bir hareket olan ve Dünyayı hayvanlar için daha iyi bir yer yapmak için seferber olan hayvan refahı hareketini birleştirmektedir. Her ülkede milliyet, din, inanç veya politik ideolojilere bakılmaksızın farklı yollarla kutlanmaktadır. Amaç artan farkındalık ve eğitim yoluyla hayvanlara her zaman yaşam hakkı tanındığı ve refahları için tam saygı gösterildiği bir Dünya yaratmak mümkün olduğunu göstermektir.

  23 Eylül 1977 yılında Londra’da yapılan 3. Uluslararası toplantıda; Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni olarak kabul edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Paris’te, UNESCO Sarayında 15 Ekim 1978 yılında, törenle ilan edilmiştir. Bu kısa öz ve net bildirinin her birey tarafından en azından bir kere okunmuş olması gerektiğini düşünmekteyiz.

  1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
  2.  Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.
  3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
  4.  Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
  5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar, uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
  6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız bir davranıştır.
  7. Bütün çalışan hayvanlar, iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
  8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
  9. Hayvan, beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
  10. Hayvanlardan, insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
  11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi, yaşama karşı suçtur.
  12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
  13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.
  14. Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da, insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

  İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana birlikte yaşadığımız, yıllar geçtikçe evcilleştirdiğimiz en yakın dostlarımız, bazen geçim kaynağımız, her biri farklı özellikleriyle bizleri kendilerine hayran bırakan hayvanlar alemi. Medeniyet ilerledikçe haklarında öğrendiklerimizi arttığımız ama yaşam alanlarını ve kalitelerini azalttığımız, daha fazla verim alabilmek adına kafeslere kapattığımız, işkenceler yaptığımız, ruhlarını ve acılarını görmezden geldiğimiz hayvan dostlarımıza yapılanlara karşı en azından bir koca günlük farkındalık yaratabilmek adına kutladığımız hayvanları koruma günü bugün.
  Üyelik Girişi
  DUYURU
  booked.net