İzmir Kentsel Dönüşüm ile ilgili olarak Kentsel Dönüşüm İzmir Uzundere, İzmir Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Başlayacak, Kentsel Dönüşüm İzmir Karabağlar, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Ne Zaman Başlayacak, Kentsel Dönüşüm İzmir Karşıyaka, İzmir Kentsel Dönüşüm Bornova, Kentsel Dönüşüm İzmir Bayraklı, İzmir Kentsel Dönüşüm Son Durum hakkında bilgiler vereceğiz.
KENTSEL  DÖNÜŞÜM  PROJELERİ


Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarındaki Çalışmalarımız 5393 Sayılı Belediye Kanununun 5998 Sayılı Kanun ile Değişen 73. Maddesi kapsamında; Daha yaşanabilir İzmir için, sağlıklı ve güvenli konutlarla, kentsel mekan standartlarında yaşam alanları oluşturma amacıyla, "yerinde dönüşüm sağlamak", "mevcut kültürel zenginlikleri korumak", "sosyal dönüşümü desteklemek","toplumsal barışa katkı sağlamak", "tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşımak", "sosyal ve teknik altyapıyı güçlendirmek" hedefleriyle, ”Bütüncül bakış açısı", "disiplinler arası uyumlu çalışma", "katılımcı karar süreci", "şeffaflık", "sürdürülebilirlik" ve “uzlaşma” ilkeleri ışığında gerçekleştiriliyor.

 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen Kentsel Dönüşüm proje alanlarında, bazı kişilerin belediyemizin adını kullanarak “projelerimizde üretilecek olan konutların satışı” için vatandaşlardan para talep ettikleri duyumları alınmıştır.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm proje görüşmeleri, Belediyemize ait İletişim ve Tanıtım Merkezleri'nde "uzlaşma esaslı" olarak gerçekleştirilmektedir.


Dönüşüm alanlarında sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun ile değişik 73. Maddesi kapsamında belirlen hak sahipleri ile sözleşmeler imzalanmaktadır. Hak sahiplerine teklif edilen konut tip ve büyüklükleri, hesaplanan yeni inşaat hakları üzerinden belirlenmektedir. Proje görüşmelerinde ve sözleşme aşamasında hak sahipleri ile hiçbir şekilde para alışverişi yapılmamaktadır.


Bu süreçte, Belediyemizce yürütülen Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında herhangi bir şahıs veya şirketin dönüşüm alanları ile ilgili görüşme yapması, sözleşme imzalaması, konut satış vaadinde bulunması ve herhangi bir isim altında para alışverişi yapması vb. gibi hususlarda hiç bir yetkisi bulunmamaktadır.


Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak kendilerinden Kentsel Dönüşüm alanlarında üretilecek konutların satışı vaadiyle para talep eden kişilere itibar etmemeleri ve bu kişiler hakkında ilgili yerlere şikayette bulunmaları hususunu önemle bilgilerinize sunarız. Çağdaş kentlerde, standardı yüksek bir yaşam sürmek her kentlinin hakkıdır. Plansız ve sağlıksız yerleşme nedeniyle hizmetlerin güçlükle götürülebildiği, kentsel donatıların yetersiz kaldığı veya olmadığı yerleşim birimlerinde kentsel çözümleri halkla birlikte üreterek uyguluyoruz. Kentsel dönüşüm projelerinde uzlaşma, paylaşma ve yerinde dönüşüm ilkeleri göz önünde tutuluyor.

VADİ PROJELERİUzundere ve Yeşildere vadileri kentin önemli aksları üzerinde bulunan kendi içlerinde birbirinin devamı niteliğindeki Kentsel Dönüşüm projelerini barındırıyor.

 

YEŞİLDERE VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİÜlkemizde, afet gerçekleşmeden önlem alınan az rastlanır projelerden biri olan Kadifekale ve Bayraklı Heyelan Bölgelerinde yaşayan hak sahipleri ile yürütülen uzlaşma görüşmelerinin sonunda, hak sahipleri ile uzlaşılarak, konut isteyenlere, kalan borçlarını 15 yıl geri ödemeli olarak ve maliyet fiyatlarıyla 1094 konut tahsis edilmiş, istemeyenlere kamulaştırma bedelleri nakit olarak ödenmiştir.

                                

Kadifekale Kentsel Yenileme Projesi Kronolojisi

Bölgeye ilişkin farklı tarihlere (1959 – 2005) ait Jeolojik Etüd Raporları mevcut olup 1978, 1981, 1998 ve 2003 yıllarında Bakanlar Kurulu Kararları ile Afete Maruz Bölge ilan edilen çalışma alanında;İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile protokol yapıldı
(4 Şubat 2005)


İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yeni Yerleşmeler ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü kuruldu (13 Mart 2006). Daha sonra organizasyon şemasında Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlanarak “Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Şube Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürdü.


Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi işbirliği ile Kadifekale İrtibat Bürosu faaliyete başladı.
(19 Haziran 2006)


İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenince kamulaştırma kararı alındı.
(20 Temmuz 2006)


Uzundere Toplu Konutları için tanıtım gezileri düzenlenmeye başlandı.
(11 Ağustos 2006)


Kadifekale halkını bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
(2006-2007)


İlk yıkım gerçekleştirildi.
(21 Eylül 2007)


Uzundere Toplu Konutları için kura çekimi gerçekleştirildi.
(19 Temmuz 2008)


Hak sahipleri ile konut sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.
(23 Temmuz 2008)


Uzundere Toplu Konutları’nın anahtar teslimleri yapıldı.
(21 Nisan 2010)İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kuruldu
(15 Ekim 2010)


1000. yapı yıkıldı.
(08 Aralık 2010)


Bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.
(29 Nisan 2011)


1881 adet yapı yıkıldı.
(10 Mayıs 2012)


Bölgede oturan binlerce vatandaşı güvenli konutlara taşıyarak boşaltılan heyelan bölgesinde “Kent Ormanı” oluşturmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi; kent dönüşümünde Türkiye için örnek bir model uyguladığı Kadifekale’de 10.12.2011 tarihinde “ağaç dikme şenliği” düzenlendi.


42 hektar büyüklüğünde 9 mahalleyi kapsayan ‘Kadifakele Kentsel Yenileme Projesi, 200 milyon liraya mal olmuş ve tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandı.
Uzun yıllar sonra yeniden kentin cazibe merkezi olmaya aday Kadifekale’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmalarında, 420 bin metrekarelik alanın 60 bin metrekarelik bölümü ağaçlandırılmıştır. Yaz aylarında kalenin denize bakan tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları Yeşildere tarafında da sürüylor. Bölgeye şu ana kadar 15 farklı türde 2142 ağaç dikildi.


Bu projenin uygulanmasıyla;Afet olmadan can ve mal güvenliği sağlanarak, kente 500 bin metrekare  yeşil alan kazandırıldı ve  İzmir'in tarihsel simgesi olan Kadifekale'nin güney ve güneybatı silüeti ortaya çıkarıldı.


Yeşildere Heyelan Bölgesinin Tasfiye Edilmesi


Kadifekale Konak Kentsel Yenileme Projesi’nin devamı niteliğindeki Yeşildere Heyelan Bölgesi’nde de can ve mal güvenliği sağlanması amacıyla Yenileme çalışmalarına başlanılmıştır. Yaklaşık 2 ha. büyüklüğünde ve 153 yapıyı kapsayan proje alanında uzlaşma görüşmeleri tamamlanmıştır. Anlaşma sağlanan hak sahiplerine ait yapıların yıkımına 25 Nisan 2012'de başlayan yıkımla 12 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir.


Yeşildere Heyelan Bölgesi ve Çevresi
Proje Alanından Genel GörünümProje Alanındaki Yapıların Görünümü


Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi


Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Çevresi Proje Alanından Görünüm

Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı; kentimizin önemli ulaşım akslarından “Yeşildere Caddesi' ne“ komşu konumdadır. Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı tescilinin bir kısmı tamamlanmış olan Proje Alanı’nda parselasyon planı, üst ve alt ölçekli imar planları incelenerek halihazır durumu, mülkiyet durumu ve 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonundaki plan kararları dikkate alınarak belirlenen ve 16.09.2011 tarih, 05.791 sayı ile Belediyemiz Meclisince uygun görülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanının Sınırına ilişkin dosyası hazırlanarak, 18.10.2011 tarih ve 1410 sayı ile Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere İzmir Valiliği’ne gönderilmiştir.


Alana ilişkin tespit ve fizibilite çalışmaları devam etmekle birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmesini takiben uygulamaya yönelik proje çalışmaları başlayacak.


Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı


UZUNDERE VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİUzundere Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanı ve Çevresi


Uzundere Vadisi; kentin çeperinde, Karabağlar ve Gaziemir ilçe sınırlarında yer alan, Çeşme-Aydın Otoyolu’na cepheli projelerimizin konumlandığı bölgedir. Uzundere Vadisi projelerinin amacı, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu’nda da belirtilen kuzey-güney yönlü gelişme makroformunu desteklemek ve gelişimin kontrollü ilerlemesini sağlamaktır.


Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Çevresi; Cennetçeşme Mahallesi, Universiade Olimpiyat Evleri, Uzundere Toplu Konutları, Yurtoğlu Mahallesi (Kon-Kent Toplu Konut Alanı) gibi yeni konut alanları arasında kalan  Çeşme-Aydın Otoyolu kenarında plansız gelişmiş bir bölgedir.


Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve Çevresi


Fiziksel yapıdaki yenilemenin yanında, sosyo-ekonomik gelişmeyi de hedefleyen çeşme Kentsel Dönüşüm Projesinin başlangıç noktası, fiziksel ve sosyal yapının bir bütün olarak ele alınmasıdır. Belediyemizin kentsel dönüşüme bakış politikası çerçevesinde projenin temel ilkeleri, uzlaşma, paylaşma ve yerinde dönüşümdür.İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında (1/25000), 1 Nolu Sağlıklaştırma- Yenileme Program Alan sınırları içinde ilk sırada gösterilen Cennetçeşme Mahallesi’nde 70'li yılların sonlarında başlayan yerleşim, 80'li yıllarda yoğunlaşarak sürmüştür. Bugün yaklaşık 1500 birim konutta 7000’ni aşkın nüfus yaşamaktadır.Cennetçeşme Mahallesi için hazırlık çalışmaları sürdürülen dönüşüm projeleri, yurttaşların huzur ve refah içinde yaşayacakları kentsel dokuyu yaratmak ve mahalleyi bir çekim merkezi durumuna getirmek üzere mahalle halkı ile birlikte geliştirilecek.

Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı


Proje kapsamında; İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüd, Zemin ve Zeminüstü Envanteri, CBS Veri tabanı çalışmaları tamamlanmış,
Anket Çalışmaları, Öneri İmar Planı,  Dağıtım Modeli, Mimari Avan Proje çalışmaları da devam ediyor.


“Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı” Belediyemiz Meclisinin 13.12.2010 Tarih ve 1312 Sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03.02.2011 tarih 164/7358 sayılı yazı ile İzmir Valiliği'ne gönderilmiştir.Proje Alanında Tasarlanan Yapıların 3 Boyutlu Görünümü


Çalışma alanında tasarlanan proje ve önerilen plan ile depreme dayanıklı, çevre ve yaşam standardı yüksek sağlıklı konutların yapılması hedeflenmektedir.


Cennetçeşme Kentli Merkezi

Kentsel Dönüşüm Projeleri; mekânsal yenilemenin yanı sıra sosyal uyumun, değişimin ve kentle bütünleşebilmenin sağlanarak, sosyal anlamda desteklenmesi ile yürütülecek projelerdir. Kentsel dönüşümün (fiziksel yenileme) sürdürülebilirliği ve kalıcılığı, sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesi ile yakından ilgilidir. Bu amaçla, Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm Projesi öncesinde Cennetçeşme Kentli Merkezi kuruldu.


Cennetçeşme Kentli merkezi içinde çalışma birimleri oluşturularak mahalleli ile paylaşımlar ilgili meslek gurupları tarafından yürütülmektedir. Tanıtım birimi; mahalleli ile Kentsel Dönüşüm projesinin paylaşılmasını, Halkla İlişkiler birimi; istenilen organizasyonları düzenlemeyi, Sosyoloji meslek gurubu alanın sosyo-kültürel/ekonomik yapı verilerini elde ederek mekânsal çözümlere katkı sağlamayı ve mahalleli için çözüm olabilecek öneriler sunmayı, mahallelinin kişisel sorunları için çözümler bulabilmeyi ve daha sağlıklı bir topluma ulaşabilmeyi hedefleyen çalışmaları yürütmektedir.

 

Aktepe - Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi


Aktepe - Emrez Mahalleri,  İzmir'in güney aksında, batıda ve kuzeyde Karabağlar ilçe sınırı ile Emrez ve Aydın mahalleleri sınırını, güneyde Aydın-Çeşme Otoyolu ile doğuda Polis Lojmanları ve Akçay Caddesini çevreleyen  yaklaşık  121,7 hektar  büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Bölge, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planında, “Sağlıklaştırma-Yenileme Program Alanları 1 No'lu Program Alanı “ olarak belirlendi. 


Çevresel özellikleri, ulaşım bağlantıları gibi özelliklerinin yanında Çeşme-Aydın otoyolu üzerinde yer alan Cennetçeşme Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Uzundere Toplu Konut Alanı, Yeni Fuar alanı, Uzundere Rekreasyon alanlarının da içinde bulunduğu “Uzundere Vadisi Kuşağı' nın” içinde yer alması,  kentsel dönüşüm projesi ile söz konusu aks üzerindeki uygulamaları tamamlayacı nitelik taşıması,  çevrede daha önce gerçekleştirilmiş uygulamaların bu bölgede yaşayan halkın bakış açısını, dönüşüm uygulamaları konusundaki tavrını ve beklentilerini etkilemiş olabileceği yönündeki varsayım da program alanları arasından Aktepe-Emrez Mahallelerinin tercih edilmesinin önemli bir nedeni olmuştur. 


Gaziemir Belediye Başkanlığı' nın 09/02/2011 tarih ve 310.10.0-1261/1240 sayılı yazısı ile; Belediye Meclisince alınan 07/02/2011 tarih ve 18 sayılı karar doğrultusunda söz konusu alanın 5393 (D.5998) sayılı Belediye Yasasının 73. maddesi kapsamında değerlendirilerek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi talep edilmiştir. Alan sınırı, Belediyemiz Meclisinin 14.03.2011 Tarih ve 229 Sayılı kararı ile uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 25.04.2011 tarih 609 sayılı yazı ile İzmir Valiliği'ne gönderilmiştir


Uzundere Toplu Konutları


Boşaltılan heyelan bölgelerinde taşınmazları kamulaştırılan hak sahiplerine dağıtılmak üzere yaptırılan Uzundere Toplu Konutları, alışveriş, sağlık, sosyal, ilköğretim ve orta öğretim, dine ve spor tesisleri, belediye hizmet alanları ve yeşil alanlarla birlikte 42 ha genişliğinde.  Konutların, 161 adet C tipi, 557 adet B2 tipi, 274 adet B tipi, 102 adet F tipi olmak üzere toplam 1094 adedi Kadifekale Heyelan Bölgesi sakinlerine tahsis edildi. Körfeze egemen konumu ve iklimi, kent merkezine, İnciraltı sahiline, havaalanına kolay ulaşımı, Ege Serbest Bölgesi ile yeni fuar alanı ve Uzundere Rekreasyon alanına yakınlığı gibi özellikleriyle çekim merkezi olmaya aday Uzundere Toplu Konutları, kentin gelişme ve yenilenmesine katkı koyuyor. 

                                

Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjesiKarabağlar İlçesi, Uzundere ve Yurtoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan; batısında Yurtoğlu Mahallesi ve Uzundere Rekreasyon Alanı, güneyinde Aydın – Çeşme Otoyolu, doğusunda Eski İzmir caddesi ve bu yolu otoyola bağlayan bağlantı yolu ile kuzeyinde Yüzbaşı Şerafettin – Yurtoğlu Mahalleleri sınırı ile belirlenmiş olan bölgedir.Bölgenin henüz yoğunlaşmamış sağlıksız konut alanına sahip olması, uygulama planlarının hazırlanmış ve tescilinin yapılmış olması, kentin gelişme alanında bulunması ve Uzundere Toplu Konut Alanı yakınındaki konumu projenin uygulanabilirliğini artırıyor.


661 nolu parselasyon planı ile tescili sağlanan, yaklaşık 32 ha.'lık alanda yapıların taşınmaz değerlemesine esas zeminüstü ölçümleri tamamlandı,  uygulamaya esas “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında fizibilite ve etüd çalışmaları devam ediyor


Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı 14.10.2011 tarih ve 05.880 sayılı Belediyemiz Meclis kararı ile uygun bulunurarak,  Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 11.11.2011 tarih ve 1495 sayılı yazımızla İzmir Valiliği’ne gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu kararının ardından uygulama çalışmalarına devam edilecek.

EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Yaklaşık 6 hektarlık  Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı; Liman Arkası’nda,  İzmir’in turizm kapısı Alsancak Limanı’nın yakınında bulunuyor.

İzmir’in eski yerleşim yerlerinden olan bu mahalle bugün, sosyal ve ekonomik koşulların beslediği sorunlar, bölgedeki kaçak ve sağlıksız yapılaşma, sosyal donatı eksikliği, kentsel altyapı hizmetlerinin yetersizliği gibi fiziksel etmenlerin yanı sıra; işsizlik, kent merkezinde yaşanılmasına rağmen sosyal etmenler nedeniyle, kentle bütünleşmede süreklilik sağlanamıyor. 

Kent merkezinde bulunan bu bölgenin, fiziksel ve sosyal yapının bir bütün olarak ele alınmasıyla üretilecek projelerle kente kazandırılabilmesi için  Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi alan sınırı Belediyemiz Meclisinin 16.09.2011 tarih 05.790 sayılı kararı ile uygun bulunarak,  Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 18.10.2011 tarihinde İzmir Valiliği’ne gönderilmiştir. Alana ilişkin fizibilite ve tespit çalışmalarımız devam ediyor.


Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında, Arazi Tespit ve Zemin-Zeminüstü envanter çalışmaları Temmuz 2011 tarihi itibariyle tamamlandı. Taşınmazlara ait Değerleme ve Hak Sahipliği Tespiti çalışmalarına devam edilmektedir.


TORBALI, MENEMEN, BAYINDIR İLÇELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİTorbalı; Çaybaşı–Yenimahalle'de yaklaşık 5.7 Ha. büyüklüğündeki alan, Menemen; Ahıhıdır Mahallesinde yaklaşık 8 Ha. büyüklüğündeki alan ve Bayındır; Çırpı Semti Necati Uza Mahallesinde yaklaşık 8,2 Ha. lık alan, Yenice Mahallesi’nde yaklaşık 2.9 Ha. lık alan ile Hatay Mahallesinde yaklaşık 2 Ha.lık büyüklüğündeki alanların; 5393 (D.5998) Sayılı Belediye Yasasının 73.maddesi kapsamında değerlendirilerek “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak belirlenmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun bulunarak Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 03/02/2011 tarihli yazı ile İzmir Valiliği' ne gönderilmiştir.


BAYRAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ


Kuzeyinde; İzmir – Çanakkale Otoyolu, güneyinde; kent içi ana ulaşım akslarından biri olan Altınyol”, batısında; Atatürk Ormanı ve Askeri Yasak Bölge bulunan yaklaşık 60 Ha. büyüklüğündeki alandır.

  
Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ve Çevresi

Fuat Edip Baksı, Cengizhan ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını içeren alan; Bayraklı Belediye Meclisi’nin 01.03.2010 tarih 10/46 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2010 tarih 01.718 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmiştir.

1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonunda Bayraklı İlçesinin büyük bölümü Sağlıklılaştırma Yenileme Program alanı olarak belirlenmiştir. İlan edilen dönüşüm alanı bu alanın yaklaşık 1/5’ini kapsamaktadır. Proje alanının bir kısmında ve çevresinde eksik olan “Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” hazırlatılması süreci başlatılmıştır.


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile birlikte Bayraklı İlçesi bütününde mevcut ulaşım sisteminin revize edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmekle birlikte, uygulamaya yönelik Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Hizmet Alım İhalesi tamamlanmıştır. Ayrıca yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup söz konusu alana ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.Bayraklı 2 No’lu Sağlılaştırma Yenileme Alanı (üstte)

 Bayraklı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı 

 

KARŞIYAKA - ÖRNEKKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ


Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesindeki  "Kentsel Dönüşüm ve G
elişim Alanı”,  Anadolu Caddesi, İzmir- Çanakkale Otoyolu ve Girne Caddesi arasında yer alan 18 hektarlık alanı kapsıyor. 

                                                    

Karşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje AlanıKarşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı 11.07.2011 tarih ve 05.579 sayılı Beledimiz Meclis Kararı ile uygun bulunmuş,  Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere 26.07.2011 tarihinde İzmir Valiliği’ne gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu kararının alınmasının ardından çalışmalar devam edecek

İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJELER 

PROJE İLETİŞİM MERKEZ VE ADRESLERİ


Aktepe Mahallesi 129 Sokak No:4 Gaziemir
Tel: 0 232 253 09 90

Ballıkuyu İletişim ve Tanıtım Merkezi
Ballıkuyu Mahallesi Ballıkuyu Caddesi No:121/B Konak 
Tel: 0 232 484 70 93 - 293 93 88 - 89 -90

Bayraklı İletişim ve Tanıtım Merkezi
Cengizhan Mah. 1620/39 Sok. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı Karşıyaka 
Tel: 0 232 293 91 75

Ege Mahallesi İletişim ve Tanıtım Merkezi 
Kültürpark Lozan Kapısı Girişi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Binası Alsancak
Tel: 293 39 39 

Örnekköy İletişim ve Tanıtım Merkezi
Baş Pehlivan Kaarali Caddesi No:67 Karşıyaka 
Tel: 0 232 365 85 15

Uzundere İletişim ve Tanıtım Merkezi
Uzunere Mahallesi 3962/1 Sokak No.9 Karabağlar 
Tel: 0 232 293 92 56 - 57 - 58

RESMİ LİNKLER

 

– T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  www.csb.gov.tr 

– T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir  www.csb.gov.tr/iller/izmir  

– T.C. İzmir Valiliği  www.izmir.gov.tr 

– AFAD www.deprem.gov.tr 

– İzmir Büyükşehir Belediyesi  www.izmir.bel.tr 

 

KANUN VE YÖNETMELİKLER

– Güncel 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği
– 6306 Kanun Uygulama Yönetmeliği Ek-2
– Özel Hesap Aktarım Yönetmeliği 
– Kooperatifler Kanunu İle Bazı Kanun Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
– Belediye Kanunu
– Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

  Riskli Alanlar ve Yapılar

  – Riskli Alanlar ve Yapılar

 

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Adres: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası Kat: 9-10-11 Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km Mustafa Kemal Mahallesi No:278 PK: 06530 Lodumlu - Çankaya/ANKARA

 
0 Yorum - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net