GAZİEMİR HAKKINDA

 Gaziemir Hakkında, Gaziemir Hakkında Bilgi, Gaziemir İlçesi Hakkında BilgiGaziemir Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Gaziemir Hakkında Herşey, Gaziemir Hakkında Kısa Bilgi, Gaziemir Hakkında Şiirler, Gaziemir Hakkında Kısa Bilgi, Gaziemir Hakkında İngilizce Bilgi, Gaziemir Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Gaziemir Tarihi Yerler, Gaziemir Hakkında Yazılar, Gaziemir Hakkında Genel Bilgiler, Gaziemir Gezilecek Yerler, Gaziemir Hakkında Bilinmeyen, Gaziemir İlçesi Hakkında, Güzel Gaziemir’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  GAZİEMİR İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir İline bağlı bir ilçe olan Gaziemir, kuzey ve doğusunda Buca, batı ve kuzeybatısında Konak, güneyinde de Menderes ile çevrili Bulunmaktadır.Gaziemir İlçesi, İzmir merkezindeki Çatalkaya Dağı’nın eteğinde yer almaktadır. Gaziemir özellikle 1970’lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır.Yakın zamanda devreye konulan otoyol ağı ve hava limanının da etkisiyle, ilçe hudutları dahilinde kurulmuş Ege Serbest Bölgesi ise bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır. Gaziemir nüfusu 2016 yılına göre 132.566 kişidir. Bu nüfusun, 66.505 erkek ve 66.061 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,17 erkek, %49,83 kadındır.GAZİEMİR ADI NEREDEN GELİYOR?

XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden “Seydiköy” yanında bugün resmen kullanımda olan Seydiköy’ün yerini almış olan “Gaziemir” isminin kaynağı; burayı “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey’in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir’de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan  Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan “Gazi Umur Bey”  e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi “Gazi Umur”un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.GAZİEMİR TARİHİ

XIV. yüzyılın başlarında Seydiköy  Aydınoğulları Beyliği zamanında  “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”nin  vakıfları arasında yer almış olup,  XV. Ve XVI. Yüzyıllarda demografik ve ekonomik açıdan büyük bir köy konumuna yükselmiştir. Civardaki diğer yerleşmelere göre sahip olduğu bu büyüklük onu, XIX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra nahiye merkezi konumuna getirmiştir. İşgal yıllarında tamamıyle tahrip edilmiş olmasından dolayı bir ara merkezin Cumaovası’na taşınmasına rağmen ismi değişmemiş, mübadil göçmenlerin iskanıyla yeniden imar ve inşa edilerek, idari merkez olma özelliğini devam ettirmiştir. XIX. Asrın sonlarında Aydın tren yolu ve Gaziemir adıyla anılan bir istasyonun inşa edilmiş olması, özellikle yerleşme bakımından etkileyici bir faktör olmuştur.

1926 yılında belediye olan Gaziemir özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında, Cumhuriyet Döneminin hakim kıldığı modern şehircilik anlayışı doğrultusunda yaşanan hızlı gelişmelerle birlikte, İzmir’in önemli metropolleri arasına girmiştir.

1970’lerden itibaren yoğunluk kazanan sanayi ve ticaret merkezi haline gelmesi bunda önemli rol oynamıştır.Yakın zamanda devreye konulan otoyol ağı ve hava limanının da etkisiyle, ilçe hudutları dahilinde kurulmuş Ege Serbest Bölgesi ise bu gelişmeyi olgunlaştırmıştır.

Gaziemir, tarihi Seydiköy’ün üzerinde gelişmiştir. XIV. Yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan dönemde ve halen halk arasında gayr-ı resmi kullanımı devam eden “Seydiköy” yanında bugün resmen kullanımda olan “Gaziemir” isminin kaynağı  Aydınoğulları Beyliğinin en renkli simasını oluşturan “Gazi Umur Bey” tarafından, “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi” ne verilmiş olmasıdır.

Günümüzde Seydiköy’ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı “Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Bey’in eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmir’de ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Bey’e izafeten verilmiş olan bir isimdir. Gaziemir ismi “Gazi Umur”un zaman içerisinde uğramış olduğu değişim sonucunda yaygınlaşan bir isim olduğudur.

Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir.1980-1992 yılları arasında Konak İlçe Belediyesi sınırlarına dahil edilmiştir.1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir.

Gaziemir Mahalleleri

İzmir Gaziemir İlçesi Mahalleleri; Aktepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Atıfbey Mahallesi, Beyazevler Mahallesi, Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, Dokuz Eylül Mahallesi, Emrez Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gazi Mahallesi, Gazikent Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Irmak Mahallesi, Menderes Mahallesi, Sevgi Mahallesi, Yeşil Mahallesi, Zafer Mahallesidir.

   

Sağlık Hizmetleri

 İlçede Sağlık Kuruluşu olarak;


KONAKLAMA

SINIFI / CLASSADI / NAMEADRESİ / ADRESS
***Orty OteliAdnan menderes Havalimanı Girişi  GAZİEMİR


 

GAZİEMİR GEZİLECEK YERLER

İzmir'in Gaziemir İlçesinde özellikle çevre ilçelerde birçok gezip görülecek yer bulunmaktadır. Biz bunlardan Gaziemir ilçe sınırları içerisinde bulunan gezip Görülecek yerleri; Gaziemir Seydibaba Türbesini, Gaziemir'in eski tren istasyonunu (Anı Evi) ve Gaziemir'in 1980'li yıllardan beri hergeçen gün büyüyen Türkiye'nin sayılı Havalimanları arasına giren Adnan Menderes Havalimanı hakkında bilgileri sizlere sunacağız.

GAZİEMİR SEYDİBABA TÜRBESİ VE SEYDİKÖY

İzmir  Gaziemir’de Yağhaneler Çocuk Parkı’nın hemen karşı caddesinde bulunan türbe İzmir’in önemli türbeleri arasındadır.

Seydiköy (Gaziemir) adını Türklerin İzmire yerleşimi ile başlayan Aydınoğlu döneminde Gazi Umur Beyin komutanlarından Seyd-i Mükremüddün den adını alır.
Emir Çaka Beyin İzmir i almasıyla başlayan İzmir'deki Türk yerleşimi Aydınoğulları döneminde artarak devam etmiştir.

Peygamber soyundan gelen Seyd-i Mükremüddün taifesinin Seydiköy e yerleşimiyle Türk hakimiyeti artmaya başlamıştır. Aydınoğulları döneminde Seydiköy, Birgiden sonra önemli bir yerleşim yeridir.

Günümüzde Seydiköy ün yerini almış olan Gaziemir adı; burayı Seyyid Mükerremüddin Zaviyesi”ne vakfetmiş olan ve babası Mehmet Beyin eski Türk devlet geleneği ve idare anlayışı doğrultusunda kendisine verdiği İzmirde ikamet ederek, hayatını savaşlarla geçirmiş olan Aydınoğlu Gazi Umur Beye izafeten verilmiş olan bir isimdir.


GAZİEMİR ESKİ TREN İSTASYONU (ANI EVİ)

Geçmişe yakından bakmak

Gaziemirlilerin hatıralarında önemli bir yer tutan 136 yıllık Seydiköy Tren İstasyonu binası altın günlerini yaşıyor. Anı Evi olarak yeniden hayat bulan bina restorasyonla gençleşecek

Ülkenin her köşesinde otlarla örtülmüş raylar ve köhneleşmiş tren istasyonları mühürlü hazineler gibi açılmayı beklerken Gaziemir Belediyesi tarihi Seydiköy Tren İstasyonu’nu sosyal hayata kazandırdı. Atıl ve mezbelelik haldeki binayı TCDD’den 10 yıllığına kiralayan Gaziemir Belediyesi, istasyonu yerel tarihi açığa kavuşturmak için Anı Evi haline getirdi. 10 Şubat 2011’de hizmete açılan Anı Evi’ne Gaziemirliler de çok miktarda tarihi eşya bağışladı. 


Duvarları eski fotoğraflarla süslü, eşyaları inceleyen Seydiköylüler’in çocukluk ve gençlik yıllarına dalıp gittiği Anı Evi'ni bir yılda 20 binden fazla ziyaretçi gezdi. Girişte açılan deftere yazılanlar ise; Gaziemirlilerin, belediyenin tarihe sahip çıkan bu çalışmasından duyduğu memnuniyeti ortaya koydu.

Sıraya binanın restorasyonunu alan Gaziemir Belediyesi, gereken paranın yüzde 80’ini İzmir İl Özel İdaresi fonlarından kullanmaya hak kazandı. Özel İdare’den bina için 18 bin TL ödenek çıktı. Restorasyonla ilgili olarak çizim ihalesi tamamlandı. Yüksek Mimar Yusuf Perçin Erturan’ın hazırladığı restorasyon projesi ile, 1876 yılında inşa edilen binaya sonradan eklenen, özgün olmayan parçalar sökülerek, tarihi istasyon aslına uygun hale getirilecek. Binada, 1960’lı yıllardan önce açık olduğu belirlenen bekleme salonunundaki ön duvar yıkılacak. Tütüncülük ve Seydiköylülerin meslekleri ile ilgili malzemelerinin sergilendiği bahçe bölümü de restorasyonla birlikte yeniden düzenlenecek.

Demiryolu toprak altında

İzmir’’in çok sayıdaki tren istasyonu arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olan Seydiköy Tren İstasyonu; 19. yüzyılın sonlarında yapılmış. O dönem, İzmir’’de özellikle yabancı uyruklular ile kente gelen yabancılar ve levantenler, eğlenme ve dinlenme için Buca, Bornova ve Seydiköy’’e geliyordu. Buralar 19. yüzyılın ilk yarısı içinde varlıklı ailelerin yazlık köşklerinin bulunduğu yerler olarak da anılıyor. Bu banliyölerin sürekli iskan edilmesi, ancak ulaşım olanaklarının iyileştiği ve özellikle demir yolu bağlantılarının sağlandığı 1876 yılından sonra arttı. 1876 yılı Aralık ayında işletmeye açılan Gaziemir-Seydiköy bağlantısını, Seydiköylü Fotiadis (Seydiköylü zengin Rumlar’dan) ve Purser aileleri hattın yapım masrafları karşılayarak sağlamış, bu nedenle imtiyaz hakkını da almışlardı. 1907’de imtiyaz hakkı, adı geçen bu kişilerden, Aydın Demiryolu Şirketi’nce devir alındı ve şirket daha sonra tamamıyla Türkler’in eline geçti. Bu hat üzerindeki Seydiköy İstasyon binası da o dönem inşa edildi ve trenler buraya 1986 yılına kadar uğradı. Daha sonraki dönemlerde kullanılmayan demiryolu hattının üzeri kapatılarak toprak altına alındı, istasyon binası da kaderine terk edildi. TCDD’ye ait olan tescilli bina, Gaziemir Belediyesi tarafından TCDD’den 10 yıllığına kiralandı.Anı Evi'nde, 1925-1950 yıllarında Seydiköy'de yaşayan bir ailenin ev hayatı da canlandırılıyor. Gelin odası, oturma odası ve mutfak bölümlerinin bulunduğu binada, dönemin kıyafetlerini de kadın, erkek ve çocuk maketleri üzerinde sergileniyor.

Seydiköy’ün 1890 yılına ait yerleşim planının maketi de Anı Evi’nde sergileniyor.

Bu yol Efes’e çıkardı...

Gazemir Belediyesi’nin başlattığı önemli restorasyon projelerinden biri de Antik Efes Yolu Köprü’de gerçekleştirilecek. Antik dönemde Efes kenti güzergahındaki İzmir - Değirmendere yolu üzerinde bulunan ve bugün Irmak Mahallesi sınırlarında kalan tescilli köprünün restorasyonu için yine İzmir İl Özel İdaresi fonlarından yararlanılacak. Projesi çizilen köprü için önümüzdeki günlerde uygulama ihalesine çıkılacak. Araç trafiğine açık olan köprü, restorasyondan sonra araç geçişine kapatılacak, sadece yayaların kullanımına bırakılacak. Araçlar için, 15-20 metre ileriye yeni bir köprü daha yapılacak. Köprünün üzerindeki asfalt sıyrılıp, geçmişte tahmin edilen haline getirilecek. Köprünün altına daha sonra ilave edilen kiriş kaldırılacak, orijinal olmayan tüm parçalar sökülecek. Mimar Ali Boygar Özlen tarafından projesi çizilen köprü ve çevresi, Gaziemir’in sahiplenilen tarihini yeniden gözler önüne serecek.İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı açılmadan önce gerek sivil ve gerekse askeri uçaklar için Çiğli Askeri Havaalanı hizmet vermekteydi. 1980 ` li yıllarda ülke turizmin gelişmesine bağlı olarak havacılık sektörünün süratle gelişmesi nedeniyle İzmir ve çevre mizde yeni bir sivil havalimanı inşa edilmesi ihtiyacı doğdu.


Bu doğrultuda 17 Kasım 1987 tarihinde DHMİ Adnan Menderes Hava Limanı hizmete açıldı. Dönemin şartlarına uygun olarak inşa edilen havalimanı ilerleyen yıllarda özel havayolu şirketlerinin kurulması ve uçuşlarına başlaması nedeniyle terminal ve apron kapasite yetersizliği kendini göstermeye başladı. Bu bağlamda yeni dış hatlar terminali, iç hatlar terminali ve ilave apron yapımıyla söz konusu sıkıntılar aşılmış oldu. Her geçen yıl artış gösteren uçak ve yolcu trafiğine bağlı olarak ortaya çıkan ve çıkabilecek sıkıntıları giderebilmek amacıyla çalışmalar halen devam etmektedir.

GAZİEMİR'E NASIL GELİNİR / GİDİLİR

Gaziemir İlçesine Ulaşım; Gaziemir İlçesi İzmir İl merkezine uzaklığı 14 km dir. İlçeye şehir içi ESHOT otobüs ulaşımını kullanarak gitmek isterseniz:


152 KONAK-GAZİEMİR90 HALKAPINAR METRO-GAZİEMİR

510 BALÇOVA- GAZİEMİR

353 TINAZTEPE- GAZİEMİR hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz. 

Raylı sistemi kullanmak istediğinizde; Evka3 –Bornova ya da Fahrettin Altay yönünden metro ile Halkapınar ya da Hilal aktarma Merkezlerinden Cumaovası- Menderes yönüne giden İZBAN’ı kullanarak da ilçeye ulaşmanız mümkündür.

Ayrıca Gaziemir ile Üçyol, Yenigaraj (Otogar), Buca, Bornova, Basın Sitesi, Yeşilyurt arasında düzenli olarak dolmuş seferleri bulunmaktadır.

GAZİEMİR HARİTASI


Etiketler: Gaziemir , Gaziemir Hakkında Bilgi, Gaziemir Forum, Gaziemir Hastanesi,  İzmir İli Gaziemir İlçesi, Gaziemir İlçesi Hakkında Bilgi, Gaziemir Rehberi, Gaziemir  İlçesi Sınırları, Gaziemir Nereye Bağlı, Gaziemir  İlçesi Haritası, Gaziemir Belediyesi Burs , Gaziemir, İzmir Gaziemir Nerede, Gaziemir Belediyesi Telefon, Gaziemir Hakkında, Gaziemir Hakkında Bilgi, İzmir Gaziemir Haberleri, İzmir Gaziemir Kiralık Daire, Gaziemir Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Gaziemir Nöbetçi Eczane, Gaziemir Hangi İlin İlçesidir, Gaziemir Hava Durumu, Gaziemir Fotoğrafları, Gaziemir İzmir İlindedir, Gaziemir Nereye Bağlı, İzmir Gaziemir Satılık Daire, Gaziemir City Guide, Gaziemir adını nereden alır, Gaziemir Hakkında Uzun Bilgi, Gaziemir Belediyesi Nerede, İzmir Gaziemir Adliyesi, Gaziemir Mahalleleri, Gaziemir Fırsatları,  Gaziemir Köyleri, Gaziemir Resimleri, Gaziemir Eğlence Mekanları, Gaziemir Sokakları, Gaziemir Eğlence Yerleri, Gaziemir gezilecek yerler, İzmir Gaziemir köyleri, Gaziemir belediyesi hangi partiden,Gaziemir Turizm,  İzmir Gaziemir kaç km, İzmir Gaziemir satılık evler, İzmir Gaziemir kaymakamlığı, Gaziemir Camileri,  Gaziemir Nerede Haritası ve Gaziemir Mahalleleri, Gaziemir Canlı İzle, Foca Canlı Kamera, Gaziemir Gezip görülecek Yerler, Gaziemir Nüfusu,  Gaziemir gezilecek noktalar, Gaziemir Etkinlikleri, Gaziemir Pazarı, Gaziemir Ulaşım, Gaziemir Seyahat, Gaziemir Marketleri, Gaziemir AVM, İzmir Gaziemir Ekşi, Gaziemir Harita, İzmir Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Kaplıcaları,  Gaziemir Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Gaziemir Kiliseleri, Gaziemir Haritası,  İzmir Gaziemir Gezilecek Yerler, Gaziemir Alışveriş Merkezleri, Gaziemir Tren İstasyonu, Gaziemir Kaymakamlığı, Gaziemirya Nasıl Gidilir, Gaziemir Sağlık Rehberi,   Gaziemir Eğitim Kurumları, Gaziemir Sinagogları, Gaziemir Kamu Kurum ve Kuruluşları,Gaziemir belediyesi iftar çadırı, Gaziemir Belediyesi İş İlanları ,  Gaziemir Haber, Gaziemir Eleman Arayanlar,  Gaziemir Son Dakika, Gaziemir ilçesi nereye bağlı " Gaziemir hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net