KARABURUN
Karaburun Hakkında, Karaburun Hakkında Bilgi, Karaburun İlçesi Hakkında BilgiKaraburun Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Karaburun Hakkında Herşey, Karaburun Hakkında Kısa Bilgi, Karaburun Hakkında Şiirler, Karaburun Hakkında Kısa Bilgi, Karaburun Hakkında İngilizce Bilgi, Karaburun Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Karaburun Tarihi Yerler, Karaburun Hakkında Yazılar, Karaburun Hakkında Genel Bilgiler, Karaburun Gezilecek Yerler, Karaburun Hakkında Bilinmeyen, Karaburun İlçesi Hakkında, Güzel Karaburun’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  KARABURUN İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir'in Karaburun ilçesi, Üzerinde yer aldığı Yarımada' ya adını veren Karaburun' un ilk yerleşim yeri olarak ne zaman seçildiği kesin olarak bilinmemektedir. Yarımada  Kalkolitik Çağdan itibaren insan yaşamına ev sahipliği yaptığına göre yerleşimin de bu doğrultuda olması beklenebilir. Tunç Devrine özel bazı eşyaların ve aletlerin Çakmaktepe mevkiinde (Karaburun Merkezinin yaklaşık 3-4 km.güneyi)  bulunması Karaburun' un da çok eski bir yerleşim birimi olduğunu düşündürmektedir.

 

Karaburun nüfusu 2016 yılına göre 9.575 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfus, 4.947 erkek ve 4.628 kadın'dır. Bu Nüfus, Yüzde olarak ise: %51,67 erkek, %48,33 kadındır.


KARABURUN ADI NEREDEN GELİYOR?

Karaburun İlçesinin İsmi, Karaburun adının nereden geldiği konusunda çok değişik görüşler ve varsayımlar mevcuttur. Çok eski dönemlerde yarımadanın adının "Capo Calaberno" olması fonetik olarak adın buradan değişerek geldiğini düşündürmektedir. Bir varsayıma göre ise deniz yoluyla yarımadaya ilk varışta "Kömür Burnu" denilen mevkiin görülmesi nedeniyle, kayaların rengi esas alınarak "Karaburun" denildiği şeklindedir. Bir başka varsayımda eski Türk adlandırma usullerinde kuzey yönünün "kara", güney yönünün ise "ak" olarak adlandırılması mantığına dayandırılmadır. Şimdiki ilçe merkezi eski haritalarda "Karaburun", Eşendere burnu ise "Akburun" olarak geçmektedir.)


Uzun yıllar bu isim kullanılmış ancak Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan sonra, yapılan devrimlere bağlı olarak, 1936 yılında İlçeyi ziyaret eden Vali Kazım DİRİK’in “Bu yörenin toprağı kızıl ve Kurtuluş Savaşı sırasında buralarda çok fazla şehit kanı döküldü, buranın ismi artık Kızılbahçe olsun” önerisi kabul görmüş ve Kızılbahçe’nin ismi kullanılmaya başlamıştır.

Ancak geçen süre içerisinde “Kızıl” kelimesine karşı gelişen tepki üzerine, 1954 yılında Belediyenin kuruluşu sırasında isim yeniden değiştirilerek Karaburun olmuştur.KARABURUN TARİHİ


Karaburun’nin tarihi M.Ö. VII.yüzyıla dayanmaktadır. Bu dönemde bölgemizi Dor Kabilesi işgal etmiş ve buraya “Klonamiye” adında bir şehir kurulmuştur. Yerleşim yeri olarak seçilen ilçemiz, aynı zamanda 12 İyon kentinden biri olan Klazomenia (merkezi Urla’dır.) şehri civarındadır.

Yöre tarih boyunca, Pers, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olmuş, özellikle askeri birliklerin konakladıkları bir merkez haline gelmiştir.

Bölge 1084 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında Çaka Bey tarafından ele geçirilmiştir. Daha sonra Haçlıların işgaline uğramış, 1403 yılında Timurlenk tarafından alınıp, Aydınoğulları’na verilmiştir.


16. yüzyılda Kağızmanlı Türkler, İzmir’e ve oradan da denizi takip ederek, bu günkü Karaburun – Buldanaltı mevkiine yerleşmişlerdir. Burada, Rumların hakimiyetinde bulunana, Klazomen Beyliği’nin yönetimi altında yaşamışlardır. Yerleşmeye karar verdikleri bölge orman olduğundan İnsan gücü ile tarıma elverişli araziler açmışlardır.  

Bu bölgede uzun süre yaşamışlar ancak zaman zaman korsanların baskınlarına uğradıklarından, güneye çekilerek Dede Mezarı, Küp Deresi ve Kuduz Deresi’ni kapsayan bölgeye göçmüşlerdir. Bunu Küp Deresi çevresinde bulunan, o zamana ait kiremit ve çömlek ocaklarından anlamaktayız. Halen mevcut mezarlar, bu yerleşim bölgesinde uzun süre yaşadıklarını belgeler.            

18. yüzyılda bölgede baş gösteren veba salgını nedeniyle halk, ilk yerleşik hayata geçmiş oldukları aşağı çarşı mevkiine gelmiştir. Bu olayı takiben, bölge Kalyonların getirdiği göçmenler ve Hıristiyan kökenli Rumlar yerleşmişlerdir. Zamanla, Aşağı Çarşı olarak tabir ettiğimiz bölgede  muntazam sokaklar, hanlar inşa edilmiştir. Rumların nüfusunun çoğalmasıyla, Yeni Mahalle adıyla ( Bugünkü Çelebi Mahallesi ) ikinci bir yerleşim alını olmuştur. 


1893 yılında, Girit’te yaşayan Müslümanların bir kısmı Muhacir olarak Karaburun’ye gelip, bu mahalleye yerleşmişlerdir. 1912 yılında yapılan mübadele sonucunda bu mahallede yaşayan Rumlar gönderilerek,  yerlerine Girit’ten gelen Müslümanlar yerleştirilmiştir. 

1919 – 1922 yılları arasında bölge Yunanlıların işgali altında kalmıştır.12 Eylül 1922 ’de Albay Çolak İbrahim Bey ile Yüzbaşı Kemal Beyin’in birlikleri Narlıdere, Karaburun ve Urla’yı aynı gün düşman işgalinden kurtarmışlardır. 

Cumhuriyet döneminde ( 1936 yılında ) İlçemiz Bucak Müdürlüğü olarak Urla’ya bağlanmış ve Klizman ismi Kızılbahçe olarak değiştirilmiştir. 1954 yılında Büyük Hamidiye Köyü, Büyük Kaya ismi ile mahalleye dönüştürülmüştür. Böylece merkez nüfusu 2000’i geçirilmek suretiyle Urla’ya bağlı ilk belediye kurularak Kızılbahçe adı verilmiştir. İlk Belediye Başkanı Mustafa TUNAR olmuştur. 1958 yılında, Kızılbahçe ismi değiştirilerek Karaburun ismini almış ve aynı tarihte köyleri ile birlikte Urla İlçesinden ayrılarak, İzmir - Merkez kazasına bağlanmıştır.

12. Eylül 1980 ihtilalinde belediyenin lağvedilerek, İzmir Belediyesine mahalle olarak bağlanması Karaburun’nin  gelişimini durdurmuştur. 26 Mart 1984 yılında oluşan 3030 sayılı yasa sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, Karaburun Büyükşehir’e bağlı Merkez İlçe Belediyesine dahil edilmiştir. 1988 yılında Merkez İlçe Belediyesi Konak İlçe Belediyesi olarak de-ğişime uğramıştır. 1988-1992 yılları arasında Karaburun Konak İlçe Belediyesine bağlı olarak kalmış; 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı yasayla Narlıdere  ile birleştirilerek Narlıbahçe adını almıştır. Daha sonra 27 Aralık 1993 gün ve 3949 Sayılı Yasa ile müstakil ilçe hüviyetini kazanmış,  ilk Kaymakam Dr.M.Remzi GÜRSU ‘nun 09.05.1994 tarihinde göreve başlatılması ile Kaymakamlık fiilen faaliyete geçmiştir.

Karaburun Mahalleleri

Karaburun ilçesine bağlı 16 Mahalle mevcuttur. İzmir'in Karaburun ilçesinin en kalabalık Mahallesi Mordoğan'dır. Bu mahalleler Merkez Mahallesi, Mordoğan, Ambarseki, Bozköy, Hasseki, Saip, Tepeboz, Yayla, Eğlenhoca, İnecik, Kösedere, İskele,Küçükbahçe, Salman, Parlak ve Sarpıncık'tır. 


İlçe Merkezine bağlı Merkez ve İskele Mahalleleri ile Mordoğan Mahallesinde bulunan Merkez, Ardıç, Kütlücek, Çatalkaya ve Eski Mordoğan vardır.

KARABURUN COĞRAFYASI

Karaburun Yarımadası, Anadolu Yarımadası'nın Batısının büyük bir bölümünü oluşturan Ege Bölgesi'nin Ege Denizi'ne doğru uzanan ve en çıkıntı yapan kara parçası olan Urla Yarımadası'nın Kuzey bölümünü oluşturur. Güneyinde Çeşme, Doğusunda Urla yer alır. Doğu, Batı ve Kuzeyi denizlerle çevrili olan, İzmir Körfezinin girişinde yer alan ve körfezin Güney kıyılarının büyük bir bölümünü oluşturan Karaburun Yarımadası, 36 - 38° Doğu boylamları arasında yer almakta olup, 415 km² yüz ölçümüne sahiptir.


Yarımada genelde oldukça engebeli bir yeryüzü yapısına sahiptir. Orta bölümünde kuzey-güney istikametinde uzanan Bozdağ kütlesi, 1212 metreye ulaşan yüksekliğiyle (Akdağ Tepesi) yarımadanın en yüksek kesimini oluşturur. Dağlar denize dik inerler ve bu durum Karaburun Yarımadası' nın yerleşimini oldukça etkilemiştir. Mordoğan, Yeni Liman, Badembükü ve Denizgiren mıntıkalarının bir bölümü ovalıktır.Yarımada'nın iklimi Akdeniz İklimi ve bitki örtüsü de tipik bir Akdeniz Bitki Örtüsü özelliği taşır.Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. Son 5 yılın ortalamalarına göre yıllık yağış miktarı 650 - 750 mm, en düşük sıcaklık -2°C ve en yüksek sıcaklık ise 35°C dir.

İzmir körfezi boyunca Kuzey ve Batı kıyıları çok güzel manzaralı bir şerit halinde uzanmakta olup, çok sık koyları vardır. Bu koylar sırasıyla; Sıcağıbükü, Kumburnu, Çatalkaya Körfezi, Mordoğan İskelesi, Ardıç, Kaynarpınar, Boyabağı, Akbük, Eşendere, Olcabük, Bodrum, Karaburun İskelesi, Yeniliman, Denizgiren, Karareis, Kocadere ve Gerence'dir. Karaburun'da herhangi bir yerleşimin söz konusu olmadığı Büyük Ada, Uzun Ada, Göyne ve Bayta (Goni) Adaları mevcuttur. İdari sınırları hemen hemen coğrafi sınırlarına uyar. Karaburun İlçe Merkezi İzmir'e 100 km, Çeşme İlçesine46 km uzaklıktadır. Gene Yarımada kıyıları, Foça'ya 14 mil, Yunanistan'ın Midilli Adası'na 20 mil ve Sakız Adası'na 15 mil uzaklıktadır.

KARABURUN'UN DEPREM GERÇEĞİ
Son yüzyılda orta büyüklükteki;

1909 M=5.8 Foça, 
1928 M=6.5 ve M= 5.5 Torbalı, 
1939 M=6.6 Dikili, 
1949 M=6.6 Karaburun
1953 M=5.1 Karaburun
1969 M=5.6 Karaburun, 

1972 M=5.8 ve 1977 M=5.3 İzmir, 
1979 M=5.9 Karaburun
2003 M=5.6 Urla, 

2005 M=5.8 Urla ve M=5.9 Seferihisar depremleri İzmir ilçelerinde hasara neden olurken 1928 M= 6.5 Torbalı, 1939 M= 6.6 Dikili ve 1949 M=6.6 Karaburun Depremleri bu depremler içerisinde en büyük ve en tahripkar olanlarıdır.
Büyük Menderes graben fayına bağlı Kiraz, Ödemiş, Tire ilçeleri ile Konak ilçesinde heyelan olayları yoğun olarak gözlenmektedir.
Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup, Bergama, Konak (Kadife kale) ilçelerinde gözlenmektedir.
Su baskını olayları, Küçük Menderes havzasında yer alan ilimizin Bornova, Bergama, Torbalı, Menemen, Çiğli ve Kiraz ilçelerinde gözlenmektedir. İl genelinde çığ tehlikesi olan tek yer Bozdağ Kayak Merkezi sınırları içindedir.

KARABURUN ‘DA TURİZM

İzmir'in Karaburun ilçesi, Yarımada'nın İzmir iline 100 km uzaklıkta kıyı kentidir. Mordoğan İzmir'e 80 km. İzmir Karaburun için güzel bir yol boyunca otobüsle yolculuk esnasında gördüğünüz manzaralara şaşıracaksınız, daha fazla insanların yakınında yaşayan fok,Akdeniz Fokuyok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

Karaburun Yarımadası'nın köyleri iyi bir yol üzerinden kolayca ulaşılabilir. Yol boyunca, tenha plajları, bozulmamış doğa ve huzur derin bir duygusu ihtişamı ve huzurun tadını çıkarabilirsiniz. Dağlar ve tepeler olarak, renkli ve güzel kokulu çiçekleri .......Temiz deniz suyu, taze ve en lezzetli balığı sadece Karaburun'da bulabilirsiniz....

KARABURUN GEZİLECEK YERLER

DİLEK PINARI (NARKISSOS)

Dilek Pınarı (Narcissos)

Dilek Pınarı’nın (Narcissos) mitolojik bir hikâyesi var, buna göre orman perisi Ekho, Narcissos’a karşılıksız bir aşka tutulmuş, hatta bu aşkla eriyip gitmiş, yok olmuş. Bunun intikamını aşk tanrıçası Afrodit, Narcissos’u kendisine aşık ederek almış. Ormanda dolaşan Narcissos bir pınarın suyunda daha önce hiç görmediği kendi yansımasına aşık olmuştur. Sonunda o da bu aşktan Ekho gibi eriyip yok olur. Öldüğü yerde çok güzel bir çiçek, nergis çıkar. Narsizm ve nergis çiçeğinin adı da bu hikâyeden geliyor. Hikâyede bahsi geçen pınarın kuruduğunu ve şu an orada sadece bir dilek ağacı bulunmaktadır.

 


MÜESSER AKTAŞ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Müesser Aktaş Etnografya Müzesi; Eski Mordoğan köyünün ortaokulu olarak 1932 yılında yapılan daha sonra ise bir süre kullanılmayıp kaderine terk edilen bina şu anda Müesser Aktaş Tarih Evi olarak Müesser Hanımın yıllardır biriktirdiği nostaljik giysiler, mutfak eşyaları ve eskiye dair pek çok objeyi bulmak mümkün. Yörenin geçmişini yansıtan bu eşyalar özellikle burada sergilenen pek çok şeye yabancı yeni nesil için ilgi çekici olacaktır.KARABURUN'A NASIL GELİNİR / GİDİLİR

İzmir'in Karaburun İlçesine Ulaşım; Karaburun İlçesi İzmir İl merkezine uzaklığı 105 km dir.

Karaburun ilçesi karayolu ile Urla İlçesi üzerinden İzmir’e bağlıdır. İzmir Yenigaraj’dan ve Fahrettin Altay’daki Üçkuyular Semt Garajı’ndan Yaz aylarında yarım saat, kış aylarında ise bir saat ara ile hareket eden otobüs ve dolmuş seferleri ile ilçeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Yine fahrettin Altay’dan Çeşme’ya şehir içi ESHOT otobüslerini kullanarak
 
725 Urla-F.Altay
761 Karaburun-Urla otobüs hatlarıyla aktarmalı olarak ulaşmak mümkündür.
 
Yaz aylarında Foça-Karaburun-Mordoğan arasında yapılan vapur seferleriyle de Foça’ya ulaşılabilir.

Karaburun, Urla üzerinden karayolu ile İzmir' e bağlıdır. Aynı Karayolu, Karaburun' dan Çeşme' ye kadar uzanmaktadır. İzmir' e 100 km. ve Çeşme' ye 46 km. uzaklıktadır. İzmir - Karaburun yolunun 45 km.kısmı Otoyol, kalan kısmı ise asfalt tarzındadır. İzmir - Üçkuyular Semt Garajından kışın saat başı, yazın ise yarım saatte bir kalkan otobüslerle düzenli bir ulaşım söz konusudur.

KARABURUN İLÇESİ HARİTASI


Etiketler: Karaburun , Karaburun Hakkında Bilgi, Karaburun Forum, Karaburun Hastanesi,  İzmir İli Karaburun İlçesi, Karaburun İlçesi Hakkında Bilgi, Karaburun Rehberi, Karaburun  İlçesi Sınırları, Karaburun Nereye Bağlı, Karaburun, Karaburun hakkında, İzmir Karaburun Otelleri, Karaburun Türkiye Otelleri, Karaburun Pansiyon, Karaburun Gezilecek Yerler, Karaburun Arnavutköy, Karaburun Koyları, Karaburun Plajları, Karaburun Harita, Karaburun  İlçesi Haritası, Karaburun Belediyesi Burs , Karaburun, İzmir Karaburun Nerede, Karaburun Belediyesi Telefon, Karaburun Hakkında, Karaburun Hakkında Bilgi, İzmir Karaburun Haberleri, İzmir Karaburun Kiralık Daire, Karaburun yangın, İzmir Karaburun Kiralık, Karaburun Belediyesi Etkinlikleri, İzmir Karaburun Satılık Ev, İzmir Karaburun Gezilecek Yerler, İzmir Karaburun Haritası, Karaburun Balık, Karaburun Türkiye Otelleri, Karaburun Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Karaburun Nöbetçi Eczane, Karaburun Hangi İlin İlçesidir, Karaburun Hava Durumu, Karaburun Fotoğrafları, Karaburun İzmir İlindedir, Karaburun Nereye Bağlı, İzmir Karaburun Satılık Daire, Karaburun City Guide, Karaburun adını nereden alır, Karaburun Hakkında Uzun Bilgi, Karaburun Belediyesi Nerede, İzmir Karaburun Adliyesi, Karaburun Mahalleleri, Karaburun Fırsatları,  Karaburun Köyleri, Karaburun Resimleri, Karaburun Eğlence Mekanları, Karaburun Sokakları, Karaburun Eğlence Yerleri, Karaburun gezilecek yerler, İzmir Karaburun köyleri, Karaburun belediyesi hangi partiden,Karaburun Turizm,  İzmir Karaburun kaç km, İzmir Karaburun satılık evler, İzmir Karaburun kaymakamlığı, Karaburun Camileri,  Karaburun Nerede Haritası ve Karaburun Mahalleleri, Karaburun Canlı İzle, Foca Canlı Kamera, Karaburun Gezip görülecek Yerler, Karaburun Nüfusu,  Karaburun gezilecek noktalar, Karaburun Etkinlikleri, Karaburun Pazarı, Karaburun Ulaşım, Karaburun Seyahat, Karaburun Marketleri, Karaburun AVM, İzmir Karaburun Ekşi, Karaburun Harita, İzmir Karaburun Belediyesi, Karaburun Kaplıcaları,  Karaburun Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Karaburun Kiliseleri, Karaburun Haritası,  İzmir Karaburun Gezilecek Yerler, Karaburun Alışveriş Merkezleri, Karaburun Tren İstasyonu, Karaburun Kaymakamlığı, Karaburunya Nasıl Gidilir, Karaburun Sağlık Rehberi,   Karaburun Eğitim Kurumları, Karaburun Sinagogları, Karaburun Kamu Kurum ve Kuruluşları,Karaburun belediyesi iftar çadırı, Karaburun Belediyesi İş İlanları ,  Karaburun Haber, Karaburun Eleman Arayanlar,  Karaburun Son Dakika, Karaburun ilçesi nereye bağlı " Karaburun hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net