KEMALPAŞA İZMİR


Kemalpaşa HakkındaKemalpaşa İlçesi Hakkında BilgiKemalpaşa Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Kemalpaşa Hakkında Herşey, Kemalpaşa Hakkında Kısa Bilgi, Kemalpaşa Hakkında Şiirler, Kemalpaşa Ulucak, Kemalpaşa Hakkında Kısa Bilgi, Kemalpaşa Hakkında İngilizce Bilgi, Kemalpaşa Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Kemalpaşa Tarihi Yerler, Kemalpaşa Hakkında Yazılar, Kemalpaşa Hakkında Genel Bilgiler, Kemalpaşa İlçesi Gezilecek Yerler, kemalpaşa Köyleri, Kemalpaşa Mesite Alanları, Kemalpaşa Piknik Alanları, Kemalpaşa Hakkında Bilinmeyen, Kemalpaşa İlçesi Hakkında, Güzel Kemalpaşa’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.


  KEMALPAŞA İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

 İzmir'in Kemalpaşa İlçesi, İzmir’in 29 km. doğusunda, İzmir-Ankara Karayolunun 8 km. güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Turgutlu, kuzeyinde Manisa, batısında Bornova ve İzmir merkez, güneyinde Torbalı ve Bayındır bulunmaktadır. Yüzölçümü 658 km2  olup, rakımı 225 metredir.


Kemalpaşa İlçesi güney batısındaki en yüksek noktası 1510 metre olan Nif Dağları ile kuzeyinde kuzeyindeki Manisa Dağları arasında yer alan oldukça verimli ovada kuruludur.

İlçenin en önemli akarsuyu Nif Çayıdır. Bu çay ilçe sınırlarına Ulucak’ın batısından girer ve Kemalpaşa Ovasından doğuya doğru akarak Manisa’da Gediz Irmağına dökülür.


İlçede, 1 Adet Belediye 29 adet Köyü Bulunmaktadır İlçe Merkezi Muhtarlıklarının sayısı 19 dur.   


Kemalpaşa Mahallelerinin Yapısı: 
İlçe Merkezi 6 mahalleden oluşmaktadır. M. Akif Ersoy Mah. , Atatürk Mah. , Sekiz Eylül Mah. , Soğukpınar Mah. , Çiniliköy Mah (2 km)  Örnekköy Mah.(5 km) , Halilbeyli Mah.(24 km) , Yukarıkızılca Mrk.Mah. (9 km) dir.

İzmir Kemalpaşa ilçesinin nüfusu 2016 yılına göre 103.806 kişidir. Bu nüfus, 52.709 erkek ve 51.097 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,78 erkek, %49,22 kadındır.


KEMALPAŞA ADI NEREDEN GELİYOR?


İzmir Kemalpaşa ilçesinin tarihteki adı, Yunanca’da gelin anlamına gelen  “Nif” olmuştur. İlçenin bu adı almasında yaz kış yeşillikler içinde olması, özellikle  bahar  aylarında  kiraz  ve meyve ağaçlarının çiçek açması ile bir gelin  görünümünü alması etkili olmuştur.


16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan işgaline uğrayan “Nif” şehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savandağ Mevkiinde yapılan küçük bir çarpışmayı müteakip Türk askerleri tarafından saat 15:00’te kurtarılmış ve Hükümet Konağına Bayrağımız çekilmiştir. Büyük kurtarıcımız Atatürk 8 Eylül 1922 günü İlçemize gelmiş ve o zaman düşman karargahı olan ve halen Askerlik Şubesi olarak kullanılan binada geceyi geçirmiştir.


O güne kadar “Nif” olan ilçemizin adı, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilçede konaklaması nedeniyle Cumhuriyetin ilanından sonra “Kemalpaşa” olarak değiştirilmiştir.


KEMALPAŞA İLÇESİNİN TARİHÇESİ

Antik Dönem


İzmir’e uzaklığı 29  km olan Kemalpaşa, şarkılara türkülere konu olan, dünyaca ünlü kirazı ve çam ormanlarıyla bilinen bir ilçedir. Nif dağının eteklerinde 200 metre yükseklikte kurulmuştur. Kemalpaşa da Bizans döneminden kalma kale ve surları ile düzlükte bahçeler içinde bir Bizans sarayı yükselmektedir. Roma döneminden bu yana Nymphaion olarak anılan bu yerleşim bölgesi sonradan Nif ve günümüzde de Kemalpaşa olarak anılmaktadır.
Nymphaion kelimesinin kökeninin Luwi kökenli olduğu tahmin edilmekle beraber Helenistik dönemde ‘’Nympha’’ dan türetildiği açıktır. Nympheler mitolojide sularla ilgili bir çeşit tanrıça olarak geçerler. Suların ve ağaçların bol bulunmasından dolayı buraya su perilerine adanmış tapınak anlamına gelen Nymphaion denilmiştir.  Burada Akadlar, Hititler, Helenler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler hüküm sürmüştür. Kemalpaşa tarihi geçmişi M.Ö 13.yy.’la dayanmaktadır. İlçe yakınlarındaki Karabel geçidinde M.Ö 13.yy’a ait Hititlerden kalma iki savaşçı kabartması bulunmaktadır.Kemalpaşa ilçesinin tarihteki adı, Yunanca’da gelin anlamına gelen  “Nif” olmuştur. İlçenin bu adı almasında yaz kış yeşillikler içinde olması, özellikle  bahar  aylarında  kiraz  ve meyve ağaçlarının çiçek açması ile bir gelin  görünümünü alması etkili olmuştur.


İlçemiz Smryna (İzmir) Kenti ile İlydia (Sardes) arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle antik çağlarda birçok yerleşime sahne olmuş, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde dikkate değer boyutta iskan görmüştür.


Türk Hakimiyeti Dönemi


Kemalpaşa ve Çevresi, Saruhan Baba Sultan Kutbeit zamanında, Hacı Emet Bey tarafından fethedilerek Saruhanlı Beyliğine katılmıştır. Daha sonra I. Murat zamanında Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.


Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde İlçemiz hakkında şu bilgiye yer vermiştir. “Kalesi yalçın bir kaya üzerinde, 5 köşeli, 2 kapılı, 200 adımlık içindeki ve altındaki kubbelerden akan soğuk sular vardır. İçinden elini uzatıp bir iki tas su çıkarmak mümkün değildir.”
Kemalpaşa Merkez yerleşiminde yer alan Çarşı Camii kapısındaki taşın üzerinde ise “1306 sabahın hıfzı leyhinde (gece yarısı) yandı bu çarşı” diye yazdığından ilçenin 1890 yılında büyük bir yangın geçirdiği anlaşılmıştır.


Nif yerleşimi, Saruhanlı Sancağına bağlı bir bucak iken 1900 yılında İzmir İline bağlanmış, 1901 yılında kaza olmuştur. Cumhuriyet Dönemi


16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan işgaline uğrayan “Nif” şehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı Savandağ Mevkiinde yapılan küçük bir çarpışmayı müteakip Türk askerleri tarafından saat 15:00’te kurtarılmış ve Hükümet Konağına Bayrağımız çekilmiştir. Büyük kurtarıcımız Atatürk 8 Eylül 1922 günü İlçemize gelmiş ve o zaman düşman karargahı olan ve halen Askerlik Şubesi olarak kullanılan binada geceyi geçirmiştir.
Mustafa Kemal 9 Eylül 1922 Cumartesi günü karargahı ile Belkahve'ye varır. Bir incir ağacının altında Kadifekale'de şanlı bayrağımızın dalgalandığı İzmir'i uzun uzun seyreder. Düşman devletlerin karma donanması körfezdedir. Hava kararıncaya kadar burada kalır. Geceyi geçirmek için Nif (Kemalpaşa)'ya gelinir. Rüşen Eşref Ünaydın anlatır:


"Seni, bir iki basamak merdivenle ilk katına çıkılan, zaten sanırım o ev sadece bir katlı idi, o evin kapısından içeri girişte, başları beyaz örtülerle sımsıkı sarılı köy kadınları karşıladılar. ....Yedi sekiz kadın... Gölgeler gibi çekingendirler. Seni o dar girişte görünce, yerlere doğru eğildiler; sarılıp dizlerinden öptüler; baş örtülerinin ucu ile ayaklarından tozlar aldılar, bir ikisi o tozları gözlerine sürdüler! Ve onların gözlerinden senin ayakkabılarına yaşlar damladı. Sen onları ağır başla selamladın. Onlar senin önünde el bağladılar, yaşlı gözlerle sana uzun uzun baktılar. Bu el bağlayışlar, bu susuşlar sana bir sonsuz minneti ve hayranlığı bin sözden ne kadar daha iyi anlatıyordu."

 

Tarım:


İlçe toprakları, dağlık alanlarda kretase kalker, Nif Çayı ve etrafında alüvial depozitler ve dağ etekleri ile ova arasında kalan alanlarda taşınmış özdekler şeklinde bir yapı gösterir. İlçenin topraklarının büyük bir bölümü kalkersiz kahverengi topraklar sınıfına girmektedir. Akarsu havzalarının düz bölümlerini oluşturan alüvyonel araziler geniş bir alanı kapsamaktadır. İlçe toprakları bu haliyle her türlü tarımsal faaliyete uygun bir yapı sergiler.
İlçenin zengin yer altı ve yüzeysel su kaynakları, su kullanımına dönük sanayinin Kemalpaşa İlçesinde kurulmasında etkili olmuş ancak bu süreçte ovadaki su seviyelerindeki önemli düşüş tarımsal faaliyetleri sekteye uğratmıştır. Sulama kaynağı olarak çoğunlukla yer altı su kaynakları kullanılmakta, damlama sistemi yöntemi ile sulama değişen koşullarda önem kazanmaktadır.

 

Hayvansal Üretim:


İlçemizde ağırlıklı olarak büyükbaş süt ve besi hayvancılığı ile kümes hayvancılığı (et, yumurta tavukçuluğu ile hindi yetiştiriciliği) yapılmaktadır. Bunun yanı sıra koyun-keçi yetiştiriciliği ve arıcılık da yapılmaktadır. 2011 yılı  Ocak-Haziran Ayı itibariyle ilçede üretilen hayvansal ürünler ve miktarları aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşmiştir.
Büyükbaş hayvancılıkta  ilçemizdeki yaygın kapasite 1-20 arasındadır. 100 ve daha fazla kapasiteye sahip 30 işletme vardır. İşletmeler  besicilik ağırlıklı olup süt inekçiliği  az sayıda ve aile işletmeciliği şeklindedir. 


Kümes hayvancılığında yaygın kapasite büküklüğü 10.000-50.000 arasındadır. İlçemiz sahip olduğu hayvancılık işletmelerinin  yapı ve miktarı bakımından  ve ayrıca kesim yapan özel ve kamuya ait kesim yerleri bakımından İzmir ili açısından önemli bir merkezdir.

KEMALPAŞA EĞİTİM


İzmir Kemalpaşa İlçesi Eğitim ile ilgili rakamlardır. Okul/Kurum: 71, Derslik:920, Öğrenci: 17.975, Öğretmen: 996, Derslik Başına Düşen Öğrenci, İlkokul + Ortaokul: 28, Genel Ortaöğretim: 31, Mesleki ve Teknik: 24 'tür.


 

KEMALPAŞA'DA SAĞLIKİzmir Kemalpaşa ilçesinde birçok sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi olmaktadır. Kemalpaşa Devlet Hastanesi; 


Kemalpaşa İlçesi Sağlık Tesislerini Koruma, Geliştirme Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında kurulan bir dernek ile 18.07.2002 tarihinde İzmir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden hastanenin inşaatının zemin durumunun araştırılması talebi ve 07.10.2002 tarihinde Kemalpaşa Belediyesi’nden İnşaat Proje Ruhsatı talep edilmesi ile ilk atılım gerçekleşmiştir.

Dernekten Sağlık Bakanlığına devri: 15.12.2006 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.


- Hastane 5665 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. 1 Haziran 2010 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır, resmi açılışı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın katılımıyla 20.08.2010 tarihinde yapılmıştır.


Kemalpaşa Devlet Hastanesi: 
50 yataklı, 2 ameliyathane, 1 doğumhane servisi, 23 poliklinik, 24 Uzman Hekim, 5 Pratisyen Hekim, 3 Diş Hekimi, 1 Eczacı, 145 diğer sağlık personeli ile hizmet vermektedir.


Kemalpaşa İlçesinde Kemalpaşa Aile Sağlığı Merkezleri Sağlık Ocakları ile 112 istasyonu bulunmaktadır.


KEMALPAŞA'DA GEZİLECEK YERLER

KIZ KULESİ  ( LASKARİS SARAYI)


Tarihte Nil ismiyle alınan ve önemli bir tarihi dokusu olan Kemalpaşa ilçesinde Bizans döneminde 2. Tehedodoros Laskaris tarfından yaptırılan ve o zamanlar Laskaris Sarayı olarak anılan Kemalpaşa Kız Kulesi bulunmaktadır. 


Kulenin tarihi önemi Bizans döneminde dilden dile dolaşan bir efsaneye dayanır. Anlatılan efsaneye göre İyonya prensesi ile Sart kralı evlenecektir ve prenses krala gelin giderken o zamanlar Nif adıyla anılan bugünkü Kemalpaşa ilçesinde kralın öldüğü haberini alır ve bu üzüntülü haber sonrasında prenses buraya bir saray yapılmasını emreder ve hayatının geri kalan bölümünün tamamını burada geçirir. Bina beyaz ve kırmızı tuğlalardan yapılmış üç katlı tarihi bir yapıdır. 


Kemalpaşa ilçesinin girişinden net olarak görülebilen Kemalpaşa Kız Kulesi, zamanla Kemalpaşa ilçesinin sembolü haline gelmiştir. 


ULUCAK HÖYÜK

 Ulucak Höyük, İzmir ve Kemalpaşa ovaları arasındaki Belkahve eşiğinin doğusunda yer almaktadır Bornova- Ankara karayolunun 15.kilometresinde, anayoldan 150 m.içeridedir. Höyük, 125x 125x8m.boyutlarında, deniz seviyesinden 220.86m yüksekliktedir. Günümüzde höyüğün batı ve güneyinde Gediz Nehri’nin bir kolu olan Nif Çayı akmaktadır. Ulucak Höyüğü’nün hemen güneyinde Nif Dağı, kuzeyinde Spil Dağı yükselmektedir. Mimari özellikleri ve küçük buluntuları ile kültür tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunan en eski yerleşimlerden birisi olan Ulucak Höyük,  ilk olarak 1960 yılında İngiliz Araştırmacı Davıd French tarafından tespit edilmiştir. 
İlk kez 1995 yılında İzmir Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Ege Üniversitesi- Arkeoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof.Dr. Altan ÇİLİNGİROĞLU’nun bilimsel danışmanlığında başlatılan kazılar halen devam etmektedir. Höyük ve Mezarlık olmak üzere iki alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. Yürütülen kazı çalışmaları ışığında en eski yerleşim günümüzden 8000 yıl öncesine tarihlenmektedir.  Geç Neolitik, Erken Tunç Çağ, Orta ve Geç Tunç Çağ ve Geç Roma-Erken Bizans olmak üzere dört kültür katı ve bu kültürlere ait mimari katlar tespit edilmiştir. Geç Neolitik Dönem adı verilen dönemde yoğun olarak yerleşilmiş ve düzenli plan veren köy yerleşimine ait mekânlar, işlikler açığa çıkartılmıştır.  Yerleşim ani bir yangınla terk edildiği için o günkü yaşamı olduğu gibi yansıtan buluntular yapıların içinde ele geçmiştir.  Pişmiş toprak; kemik ve taş eserler açısından oldukça zengin buluntular gün ışığına çıkartılmıştır.Mezarlık alanına Erken Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı olmak üzere  iki ayrı dönemde  gömü yapıldığı tespit edilmiştir.  Küplerin veya çömleklerin içerisine ölülerin konulması şeklinde gömü yapılmıştır. Ulucak Mezarlığı, Anadolu’nun batısında Erken Tunç Çağı’na ve Orta Tunç Çağı’na ait höyük yerleşmesi ile mezarlığın bir arada kazıldığı merkez olması açısından önem arz etmektedir.

  

KARABEL ANITI


Karabel kaya anıtı Kemalpaşa-Torbalı yolundaki Karabel geçidinde bir tepenin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Yaklaşık 2.5 metreye 1.5 metre boyutlarındaki bir niş içine işlenmiş kabartma sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan bir erkek figürüdür. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt vardır (Karabel A). Bu anıt MÖ 5. yüzyılda yaşamış tarihçi Herodot tarafından Mısır kralı Sesostris'i tasfir ettiği iddia edilen anıtlardan biri olabilir: "... Iyonya'da bu kişinin kayalara oyulmuş iki tasfiri vardir, biri Efes-Foça yolunda diğeri Sard'dan Smirna'ya giden yolda. Her iki yerde de kayaya oyulmuş, dört buçuk kübit yüksekliğinde, sağ elinde mızrak sol elinde ok ve yay taşıyan bir adam vardır, ... ve bir omuzdan öbürüne göğsünde Mısır hieroglifi ile yazılmış bir yazı bulunur: 'Bu ülkeyi kendi omuzlarımla fethettim.'" (Herodot II.106). Kemalpaşa geçidi antik Sard-Smirna yoluna yakın olmakla beraber üzerinde degildir.Aksine Sard-Efes yolu üzerindedir. Bu Herodot'un mevki tasvirindeki bir hataya baglı olabileceği gibi Karabel'dekine benzeyen farklı anıtlardan bahsediyor olması da mümkündür. Aşınmış olmasından dolayı uzun süre okunamamış olsa da rölyefin Luvice yazıldığı ve anıtın Hitit dönemine ait olduğu tarihçiler arasında uzun süredir bilinmekteydi. Yazıtın en tatminkar tercümesi 1998 yılında David Hawkins tarafından şu şekilde verilmiştir:
Mira (ülkesi) kralı Tarkasnava, 
Mira ülkesi kralı Alantalli'nin (oğlu),
Mira ülkesi kralı ...'nin torunu.
Alantalli ismi kesin değildir. Büyükbaba'nın ismi okunamamakla birlikte Kupanta-Kurunta olabileceği düşünülmektedir. Tarkasnava ismi Boğazköy'de bulunmuş Hitit dökumanları ve mühürlerinden de bilinmektedir. Bu isim 2007'de bulunan Torbalı stelinde de görülmektedir. Mira ülkesi Hititlere bağlı bir vassal krallıktır ve kral Alantalli'nin Hitit kralı IV. Tuthaliya ile cağdaş olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Alantalli'nin oğlu(?) Tarkasnava, Tuthaliya'nın son yılları ve/veya II. Suppilulima dönemine, yani MÖ 13ncü yüzyıl sonlarına tarihlenebilir.

Karabel anıtının yaklaşık 100 metre kadar kuzeyinde ona benzer başka bir rölyef (Karabel B) ve iki ayrı Luvi hieroglifi ile yazılmış yazıt (Karabel C1 ve C2) bulunmaktaydı. Bu üç eser 1977 ile 1982 yılları arasında bir zamanda yol açma çalışmaları sırasında tamamen tahrip edilmiştir. Daha aşınmış durumda olan ikinci rölyefte de mızrak ve muhtemelen bir yay taşımakta olan bir figür bulunmaktaydı. Yanındaki aşınmış yazıta sadece "kral" kelimesi okunabilmiştir.


Diğer iki yazıt da ikinci rölyefin bir kaç metre kuzeyinde aynı kaya üzerinde bulunmaktaydı. Bunlardan daha okunaklı olan C1 kısmen "Kral Tarkasnava" olarak okunabilir. C2 yazıtı ise daha da az okunaklı olmakla beraber üç satırlık yazıtın ilk satırı muhtemelen gene Tarkasnava ve Alantalli'nin ismini içermekteydi.(https://www.hittitemonuments.com/karabel/index-t.htm)EMET BEY ÇARŞI CAMİİ


Halil Ağa Camii, Yukarıkızılca halkının yardımları ile Hacı Halil Ağa tarafından 1311 yılında yaptırılmıştır. Camiiyi Talip isimli bir ustanın yaptırdığı söylenmektedir. Cami, xx. yy 'da yapılan onarımlarla kısmen de olsa özelliğinden uzaklaşmıştır.


 

Cami; kesme taş, moloz taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak oldukça yüksek bir bodrum üzerine yapılmıştır. İki katlı olan caminin önünde beş bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânının üzeri, ahşap bir çatı ile örtülüdür. Mihrap, yuvarlak bir niş şeklindedir. İçerisinde bezeme yönünden dikkat çeken bezeme unsuru bulunmamaktadır. Caminin yanında taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.


NİF KALESİ


Kemalpaşa’nın güneyinde Nif dağının eteklerinde tepe üzerine kurulmuş olan bu yapıtın  çok az duvarı kalmıştır. Halkın “Hamalı Kale” ismini verdiği bu yer. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre 4.000 kiremitlik sayfiye yeri olarak kullanılan bu kalenin belde insanlarının korunması  için yapıldığı anlatılmaktadır. Kalenin kalıntılarından yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu sanılmaktadır.

YEDİGÖZ KÖPRÜSÜ
 

Kemalpaşa’ya 15 km uzaklıkta Çambel Mahallesi civarında bulunan Yedigöz Köprüsü 16.yy. başlarında inşa edilmiştir. Yapının Roma dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Köprünün günümüze sadece dört gözü ulaşabilmiştir. Nif Çayı üzerinde kurulan bu yapıtın, kervanların geçmesi için yapıldığı tahmin edilmektedir. Köprü İzmir Ankara Yolundan dikkatli bakıldığı zaman görülmektedir.

YEŞİLKÖY ANTİK MERMER MOZAİK
 

İlçemize 15 km uzaklıkta bulunan Yeşilköy; Nif dağı ile Mahmut dağı arasında bulunan dört tarafı ormanla çevrili, dağın eteğinde kurulmuş, ismi gibi yeşile bürünmüş bir orman köyüdür. Toplam nüfusu 193 kişi, geçim kaynağı kiraz, bağ, zeytindir.
 

2005 yılında Kemalpaşa Kaymakamlığı öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı Meslek Yüksek Okulu işbirliği içerisinde Antik Mermer Mozaik çalışmalarına başlanmıştır. Mahallemizde başlatılan bu sanat hem mahalle  ekonomisine  hem de ülke turizm büyük katkı sağlamıştır.  
 Evlerin ve işyerlerinin bahçe, zemin ve duvarlarına işleme yapıldığı gibi büyük ebatta kaplama ve tabela çalışmalarına da cevap verilebiliyor. Demonte bir şekilde imalatı gerçekleştirilen bu tür çalışmalar yerinde montaj yapılarak tamamlanıyor. Rengârenk taşlarla nakış gibi işlenmiş mozaiklerin her birinin bir öyküsü mevcuttur. Kuşkusuz Zeugma’ya damgasını vuran en ilginç mozaik, ziyaretçilerin ‘Çingene Kız’ dediği bir Maenad’dır. Bu eserleri eşiz kılan pek çok özellik vardır. Bir halının kalitesi nasıl santimetrekaresindeki ilmiklerin çokluğu ve kullanılan ipliklerin renkliliği ile belirleniyorsa; mozaikler için de aynı durum geçerli. Kullanılan küçük taşlar, yani ‘teserra’lar ne kadar küçülürse, resmin güzelliği de o oranda artmaktadır.
 

Kursiyerlerin çeşitli renk tonlamalarını kullanmaları da resme ayrı bir derinlik katmıştır. Çalışmaları ayrıcalıklı kılan bir başka özellik de, ‘perspektif’in, Rönesans sanatçılarından en az bin yıl önce bu yapıtlarda kullanılmış olmasıdır.KEMALPAŞA BELEDİYESİ ÜMRAN BARADAN GÜZEL SANATLAR MÜZESİ
 

Kemalpaşa Torbalı yolu üzerinde Çiniliköy Mahallemizde bulunan Çinili Köşk, ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından yaptırılmış olup çini çalışmalarından en güzel örneğini teşkil etmektedir. Ayrıca  Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Ümran Baradan arasında yapılan protokol ile Haziran 2009 tarihinde Kemalpaşa Belediyesine devredilmiştir.

Müzede, Ümran Baradan tarafından yapılmış tablo ve seramiklerle, çeşitli sanatçıların ödül almış ve müzayedeye girmiş eserleri bulunmaktadır. Bu eserlerin yanı sıra 49 ülkeden tanınmış sanatçıların seramik ve heykel çalışmaları da müzede bulunmaktadır. 520 m2'si kapalı olmak üzere toplam 2500 m2'lik alana kurulu olan Kemalpaşa Belediyesi Ümran Baradan Güzel Sanatlar Müzesi, haftanın tüm günleri 09.00 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.


Resim ve seramik sanatçısı Ümran Baradan Çiniliköy Mahallemize, kendi çizimi olan Ümran Baradan  Güzel Sanatlar  Lise’sini  yaptırarak  eğitime büyük katkı sağlamıştır.


HALİL AĞA CAMİİ
 


Halil Ağa Camii, Yukarıkızılca halkının yardımları ile Hacı Halil Ağa tarafından 1311 yılında yaptırılmıştır. Camiiyi Talip isimli bir ustanın yaptırdığı söylenmektedir. Cami, xx. yy 'da yapılan onarımlarla kısmen de olsa özelliğinden uzaklaşmıştır.
Cami; kesme taş, moloz taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak oldukça yüksek bir bodrum üzerine yapılmıştır. İki katlı olan caminin önünde beş bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. İbadet mekânının üzeri, ahşap bir çatı ile örtülüdür. Mihrap, yuvarlak bir niş şeklindedir. İçerisinde bezeme yönünden dikkat çeken bezeme unsuru bulunmamaktadır. Caminin yanında taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.


NAZARKÖY BONCUK OCAKLARIİlçemize 6 km uzaklıkta bulunan Boncuk Ocaklarıyla ünlü  Nazarköy Mahallemiz (5) Atölyesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu şirin köyümüz Kemalpaşa-Torbalı Yolu üzerinde yoldan 1 km içeride Nif dağının yamacında kurulmuştur. Engebeli bir arazide kurulan Nazarköy dar sokaklarıyla iki kenarına yerleştirilen evler arasında basit yapılarıyla ve isli görünümüyle  Göz Boncuğu Atölyeleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca köyde Yatır Mevkinde Dede adıyla anılan bir yatır bulunmaktadır. Bu şirin yerleşim yeri 350 nüfusludur. Geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve göz boncuğudur. Köy dere yatağında kurulmasından dolayı Kurudere Köyü ismini almış ancak tarihi, el emeği göz nuru göz boncuğu imalatından dolayı 20.03.2007 günü Bakanlık onayı ile Nazarköy olarak değiştirilmiştir. Nazarköy  yaklaşık 1950 yılından bu yana Nazar Boncuğu Ocakları ile cam süs eşyalarının yapıldığı ve halen devam edildiği görülmektedir. Mahalle sakinleri bu mesleği Arap Selim lakabıyla tanınan Selim ustadan öğrendiklerini ifade etmektedirler. Rivayete göre Arap Selim'in ailesi boncukla uğraşmaktaydı. Arap Selimin Babası  Abdülazim de boncuk ustasıydı. Köy’e Boncuğu getiren Bekir Arabalı ve Ahmet Arabalı bu mesleği Arap Selimden öğrenmişlerdir. 2000'li yıllara kadar köyde doğan tüm çocukların Nazar Boncuğu üretimiyle yetiştiği, 10 yıl öncesine kadar 12 ocağın bulunduğu, Çin süs eşyalarının Ülkemize girmesinden ötürü mahallede faaliyet gösteren Atölye sayısının altıya 6)’ kadar düştüğü mahalle muhtarımız tarafından beyan edilmektedir.  Atölye sahipleri atölyelerin haftanın üç gün üretim yaptığını, zor da olsa bu

sanatı ve kültürü yaşatmaya çalıştıklarını belirtiyorlar. 
Yarım Asırdan beri yapımına devam edilen Nazar Boncuğu ustalık gerektiren oldukça zor bir sanattır. Sipariş üzenine çalışılan ocaklarda çeşitli boncuk imalatları yapılmaktadır. Bunlardan; Göz Boncuğu, Karagöz, Şekerlik, Plaka ve Zar Boncuğu en çok üretilen boncuk çeşididir. Boncuk yapımı esnasında yüksek ateş yüzünden, tıpkı kaynak yapımında çalışan insanlarda olduğu gibi, gözde kızarma ve kaşınma meydana gelmektedir. Bunun için gözlük kullanılmaktadır. Boncuk yapımı sırasında sındırgı- sıdır demiri, ray demiri, çelik çubuk, merteke(maşa) ve kalıp ismi verilen aletlerden yararlanılmaktadır. Göz Boncuğunun ham maddesi cam’dır. Ayrıca Boncuğu renklendirmede kullanılan özel boyalar mevcuttur. En çok
Kullanılan renk mor’dur.

Son yıllarda Kemalpaşa Kaymakamlığı tarafından boncuğun değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla takı tasarımı kursları açılmış, köyde bulunan bayanlar boncuğu zarif takılara dönüştürmektedirler. Bayanlar arasından yapılan zarif takı ve süs eşyaları yine bayanlar tarafından köyde bulunan ahşap satış reyonlarında satışa sunulmaktadır.


Boncuğun yanı sıra bu mahallemizde Dağcılık Kulüplerinin yoğun olarak kullandığı kanyon da bulunmaktadır. Hafta sonu yoğun ziyaretçi akını olmaktadır. Mahalle halkı tarafından yetiştirilen organik ürünlerin yanı sıra Nif Dağı eteklerinden toplanmış şifalı bitkiler de Boncuk Çarşısında satışa sunulmaktadır. Kahvaltı ve yemek ihtiyacının karşılanacağı doğal ve otantik Nazar Cafe Restaurant, gelen ziyaretçilere nezih lezzetler sunmaktadır. Kahvaltınızı yaparken, yemeğinizi yerken, çayınızı yudumlarken veya kahve keyfi yaparken bir yandan da boncuk atölyesinde el emeği göz nuru boncukları yapan boncuk ustalarını seyredebilirsiniz. Ulaşım (özel araçla) İzmir Ankara Asfaltı üzerinden Kemalpaşa'ya, Kemalpaşa içerisinden geçerek Torbalı yolu 5. Km üzerinden sağlanmaktadır. (toplu taşıma araçları ile) İzmir'den Kemalpaşa dolmuşları veya Belediye otobüsleri ile Kemalpaşa'ya, oradan da Kemalpaşa-Nazarköy dolmuşu ile saat başı sağlanmaktadır. (Nazarköy dolmuşu Kemalpaşa Küçük Sanayi sitesi önünden köy istikametine hareket etmekte. Emniyet Müdürlüğü yan tarafındaki market önünden yolcu almaktadır. Köy dolmuşu çift saatlerde köyden, tek saatlerde Kemalpaşa'dan hareket etmektedir.)  


KIMIZ ÇİFTLİĞİ (KAZAK VADİSİ)

İlçeye 4 km uzaklıkta , Nif dağının eteğinde Türk boylarına ait otağ kültürünü tanıtma amaçlı kurulmuş olan  Alaş Kımız Üretme Çiftliği Kazak Otağı, Orta Asya Türk Mutfağı ile ülkemizde bu alandaki ilk ve tek örnektir Kazak otağında kımız içip, Asya Türk yemeklerinden yenilebilir ve ata binerek gezinti yapılabilir. Türk Çadırı özelliğini taşıyan (Otağ) bir merkezde konuklara Türk Müziği eşliğinde servis yapılmaktadır. İzmir'e yakınlığı nedeniyle turistlerin uğradığı otantik bir yer olma özelliğine sahiptir.


KEMALPAŞA İLÇESİNE ULAŞIM

 


Kemalpaşa ilçesi İl merkezine uzaklığı 24 km dir. İlçeye şehir içi ESHOT otobüs ulaşımını kullanarak gitmek isterseniz öncelikle Evka3 –Bornova ya da Fahrettin Altay yönünden Raylı sistem Metro ile Evka- 3 istasyonuna gelmeniz ve 765 KEMALPAŞA - EVKA3 METRO otobüs hattını kullanmanız gerekmektedir. İzmir Yenigaraj’dan da ilçeye otobüs ve dolmuş seferleri ile ulaşmanız mümkündür. İlçenin yakın mahallelerinden ilçeye ulaşım da:


766 ANSIZCA -767 HALİLBEYLİ - 768 VİŞNELİ -769 ÇAMBEL - KEMALPAŞA otobüs hatları ile sağlanmaktadır.KEMALPAŞA İLÇESİ HARİTA

Etiketler: Kemalpaşa , Kemalpaşa Hakkında Bilgi, Kemalpaşa Forum, Kemalpaşa Hastanesi,  İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Kemalpaşa İlçesi Hakkında Bilgi, Kemalpaşa Rehberi, Kemalpaşa  İlçesi Sınırları, Kemalpaşa Nereye Bağlı, Kemalpaşa, Kemalpaşa hakkında, İzmir Kemalpaşa Otelleri, Kemalpaşa Türkiye Otelleri, Kemalpaşa Pansiyon,  Kemalpaşa İlçesi, İzmir Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Kemalpaşa Köyleri, Kemalpaşa Gezilecek Yerler, Kemalpaşa Ulucak, İzmir Kemalpaşa Satılık Ev, İzmir Kemalpaşa Haritası, Yukarı Kızılca Köyü Satılık Ev, Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü Satılık Arsa, Kemalpaşa Yukarı Kızılca Satılık Bahçe, Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü Harita, Kemalpaşa Yukarıkızılca Saklı Cennet, Kemalpaşa Aşağıkızılca Köyü Satılık, Yukarı Kızılca Dolmuş Saatleri, Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü Muhtarlığı, İzmir Yukarıkızılca Merkez satılık ev Satılık Evler, Kemalpaşa Gezilecek Yerler, Kemalpaşa Arnavutköy, Kemalpaşa Koyları, Kemalpaşa Plajları, Kemalpaşa Harita, Kemalpaşa  İlçesi Haritası, Kemalpaşa Belediyesi Burs , Kemalpaşa, İzmir Kemalpaşa Nerede, Kemalpaşa Belediyesi Telefon, Kemalpaşa Hakkında, Kemalpaşa Hakkında Bilgi, İzmir Kemalpaşa Haberleri, İzmir Kemalpaşa Kiralık Daire, Kemalpaşa yangın, İzmir Kemalpaşa Kiralık, Kemalpaşa Belediyesi Etkinlikleri, İzmir Kemalpaşa Satılık Ev, İzmir Kemalpaşa Gezilecek Yerler, İzmir Kemalpaşa Haritası, Kemalpaşa Balık, Kemalpaşa Türkiye Otelleri, Kemalpaşa Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Kemalpaşa Nöbetçi Eczane, Kemalpaşa Hangi İlin İlçesidir, Kemalpaşa Hava Durumu, Kemalpaşa Fotoğrafları, Kemalpaşa İzmir İlindedir, Kemalpaşa Nereye Bağlı, İzmir Kemalpaşa Satılık Daire, Kemalpaşa City Guide, Kemalpaşa adını nereden alır, Kemalpaşa Hakkında Uzun Bilgi, Kemalpaşa Belediyesi Nerede, İzmir Kemalpaşa Adliyesi, Kemalpaşa Mahalleleri, Kemalpaşa Fırsatları,  Kemalpaşa Köyleri, Kemalpaşa Resimleri, Kemalpaşa Eğlence Mekanları, Kemalpaşa Sokakları, Kemalpaşa Eğlence Yerleri, Kemalpaşa gezilecek yerler, İzmir Kemalpaşa köyleri, Kemalpaşa belediyesi hangi partiden,Kemalpaşa Turizm,  İzmir Kemalpaşa kaç km, İzmir Kemalpaşa satılık evler, İzmir Kemalpaşa kaymakamlığı, Kemalpaşa Camileri,  Kemalpaşa Nerede Haritası ve Kemalpaşa Mahalleleri, Kemalpaşa Canlı İzle, Foca Canlı Kamera, Kemalpaşa Gezip görülecek Yerler, Kemalpaşa Nüfusu,  Kemalpaşa gezilecek noktalar, Kemalpaşa Etkinlikleri, Kemalpaşa Pazarı, Kemalpaşa Ulaşım, Kemalpaşa Seyahat, Kemalpaşa Marketleri, Kemalpaşa AVM, İzmir Kemalpaşa Ekşi, Kemalpaşa Harita, İzmir Kemalpaşa Belediyesi, Kemalpaşa Kaplıcaları,  Kemalpaşa Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Kemalpaşa Kiliseleri, Kemalpaşa Haritası,  İzmir Kemalpaşa Gezilecek Yerler, Kemalpaşa Alışveriş Merkezleri, Kemalpaşa Tren İstasyonu, Kemalpaşa Kaymakamlığı, Kemalpaşaya Nasıl Gidilir, Kemalpaşa Sağlık Rehberi,   Kemalpaşa Eğitim Kurumları, Kemalpaşa Sinagogları, Kemalpaşa Kamu Kurum ve Kuruluşları,Kemalpaşa belediyesi iftar çadırı, Kemalpaşa Belediyesi İş İlanları ,  Kemalpaşa Haber, Kemalpaşa Eleman Arayanlar,  Kemalpaşa Son Dakika, Kemalpaşa ilçesi nereye bağlı " Kemalpaşa hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.
Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net