TİRE İZMİR


Tire Hakkında
Tire İlçesi Hakkında BilgiTire Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Tire Hakkında Herşey, Tire Hakkında Kısa Bilgi, Tire Hakkında Şiirler, Tire Nerede, Tire Hakkında Kısa Bilgi, Tire Hakkında İngilizce Bilgi, Tire Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Tire Fotoğrafları,    Tire Tarihi Yerler, Tire Hakkında Yazılar, Tire Hakkında Genel Bilgiler, Tire İlçesi Gezilecek Yerler, Tire Köyleri, Tire Mesire Alanları, Tire Piknik Alanları, Tire Hakkında Bilinmeyen, Tire İlçesi Hakkında, İzmir Tirenin Yer Şekilleri, İzmir Tire Yer Şekilleri, İzmir Tirenin Tarihçesi, İzmir Tire Denize Uzaklığı, Tirenin Nüfusu, Tirenin Kültürel Özellikleri, Tire Belediyesi Nereye Bağlı, Tire de Nereler Gezilir ?, Güzel Tire’ miz hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  TİRE İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir ili Tire ilçesi bağlı bulunduğu İzmir İl merkezine uzaklığı 80 km dir. İzmir ili Tire ilçesi İzmir'in yaklaşık 80 km güneydoğusunda yer almaktadır. Tire'nin doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, kuzeybatısında Torbalı, batısında Selçuk ilçeleri, güneyinde ise Aydın ili bulunmaktadır.Tire’nin yüzölçümü 792 km² dir. Bir beldesi (Gökçen) ve 64 köyü bulunmaktadır. 2016 Yılı Nüfus Müdürlüğü verilerine göre toplam nüfusu 82100`dür. Bu nüfusun yaklaşık 45.000`i merkezde, 38.000’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır.

İzmir ili Tire İlçesinin 87 Adet Mahallesi Bulunmaktadır. Tire'nin Mahalleleri; 4 Eylül Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi, Akçaşehir Mahallesi, Akkoyunlu Mahallesi, Akmescit Mahallesi, Akyurt Mahallesi, Alacalı Mahallesi, Alaylı Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Ayaklıkırı Mahallesi, Bahariye Mahallesi, Başköy Mahallesi, Boynuyoğun Mahallesi, Büyükkale Mahallesi, Büyükkemerdere Mahallesi, Büyükkömürcü Mahallesi, Cambazlı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayırlı Mahallesi, Çeriközü Mahallesi, Çiniyeri Mahallesi, Çobanköy Mahallesi, Çukurköy Mahallesi, Dağdere Mahallesi, Dallık Mahallesi, Dere Mahallesi, Derebaşı Mahallesi, Dereli Mahallesi, Dibekçi Mahallesi, Doyranlı Mahallesi, Duatepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Dündarlı Mahallesi, Eğridere Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Eskioba Mahallesi, Fatih Mahallesi, Gökçen Mahallesi, Halkapınar Mahallesi, Hasançavuşlar Mahallesi, Hisarlık Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Işıklı Mahallesi, İbni Melek Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, İpekçiler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Kaplan Mahallesi, Karaca Ali Mahallesi, Karateke Mahallesi, Ketenci Mahallesi, Kırtepe Mahallesi, Kızılcahavlu Mahallesi, Kireli Mahallesi, Kocaaliler Mahallesi, Kurşak Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Küçükburun Mahallesi, Küçükkale Mahallesi, Küçükkemerdere Mahallesi, Küçükkömürcü Mahallesi, Kürdüllü Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi, Mehmetler Mahallesi, Musalar Mahallesi, Ortaköy Mahallesi, Osmancık Mahallesi, Paşa Mahallesi, Peşrefli Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Saruhanlı Mahallesi, Somak Mahallesi, Toki Mahallesi, Topalak Mahallesi, Toparlar Mahallesi, Turan Mahallesi, Turgutlu Mahallesi, Üzümler Mahallesi, Yamandere Mahallesi, Yeğenli Mahallesi, Yemişler Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yeniçiftlik Mahallesi, Yenioba Mahallesi, Yenişehir Mahallesi'dir. 

İzmir İline bağlı Tire nüfusu 2016 yılına göre 83.082 kişidir. Bu nüfus, 40.952 erkek ve 42.130 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,29 erkek, %50,71 kadındır.

TİRE ADI NEREDEN GELİYOR?

Tire ismini nereden almaktadır. Tire adını nereden almıştır. Tarihi belgelerde Thira, Thyera, Tyrha, Apaterie ve teira olarakta geçen Tire ismi Hatti-Luvi dil ailesinden gelmekte olup kale, hisar anlamlarını ihtiva etmektedir. Sırasıyla Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans devletlerine ev sahipliği yapmış olan Tire’de 13.yy’da Aydınoğulları Beyliğiyle birlikte Türk egemenliği başlamıştır. Bu egemenlik 1426 yılında Osmanlı devletiyle devam etmiş olup günümüze dek gelmiştir.

TİRE İLÇESİNİN TARİHİ


TİRE TARİHÇESİ

Tarihçe

1. Milattan Önce TİRE

Tire; Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapmış, tarihin zengin kültür mirasına sahip bir kenttir.           
Ne var ki, Tire tarihiyle ilgili belgesel bilgiler, Roma döneminden öteye, pek sağlıklı inmemektedir. Ya da diğer bir deyişle, milât öncesi 2000'le başlayan süreç, henüz sağlıklı bir zemine oturtulamamıştır.
Efes'teki Artemis Tapınağı’ndan Tire'nin batı köylerini de içine alan ve Bozdağa dek ulaşan Artemis Tapınağı Kutsal Toprakları, yüzlerce yıl, Tire'ye adeta bir kutsallık kazandırmıştır.

Roma dönemine ait belgesel zenginlik, Tire' nin bu döneme ait Tarihi coğrafyasında, bazı köylerin, ciddi yerleşim alanları oluşturdukları, buralarda ortaya çıkan arkeolojik belgelerden anlaşılmaktadır. Bu yerleşim bölgeleri içinde; Başköy (Uzgur), Akyurt (Zeamet Kilisesi), Hisarlık, Gökçen (Fota), Eskioba, yani Dormara (Almura), Büyükkale ve Kürdüllü Köylerini, özellikle belirtmek gerekir.        


Ayrıca hemen belirtmeliyiz ki, Eğridere, Peşrefli gibi ilk çağ köylerinin yoğunluk merkezleri doğuda (Katoika), batıda (Bonita) olarak adlandırılmıştır. Batıda Büyükkale ve doğuda, Boynuyoğun-Yeğenli hattı, bu sıralamada yer almaktadır. 

Dağlık kesimin güneyinde ise, Efes'ten başlayarak, Belevi / Hasan Çavuşlar / Büyükkale / Küçükkale / Eskioba ve Mahmutlar yönünden, Bozdağ'a değin ulaşan Tapınak arazisi Tire Ovası’nı kucaklamaktadır.   

Ünlü Roma İmparatorları Jül Sezar, Augustos ve Trian'ın, Tire topraklarından bir bölümünü Artemis Tapınağı’na bağışladıkları, belgelerden anlaşılmaktadır. Tire Müzesi’nde, bu tapınağa ait arazilerden elde edilen bulgular, geniş bir yer tutmaktadır.     

Tire'nin bu süreçte, Roma Senatosunda; “Kaystros Senatörlüğü” yani, Küçük Menderes Senatörlüğü adıyla temsil edildiği görülür. Daha sonra başlayan Bizans Döneminde, özellikle Ortodoksluğun biçimlendirilmesinde, Istanbul'un Kadıköy'ü ki, o dönemin adıyla “Halkedon” ve de İznik , o dönemdeki adıyla “Nikea” daki Ayasofya, Kilise Meclislerinde Tire; etkin, karar sahibi, Hristiyan bir kent görünümünde olduğunu kanıtlamıştır. Bu Konsüllerde, oy kullanma hakkına da sahip olan Kent, Bizans tarihi boyunca, bu parlak dönemini sürdürmüştür.

Ünlü coğrafyacı Strabon, ilk dönem sürecinde, Tire'nin yaslandığı Güme Dağı'nın mabetler zenginliğinin yanı sıra iki dinin de kutsallığını simgeleyen üzüm bağlarıyla donandığını
ve bu üzümlerden yapılan şaraplarının ününü anlatır. Küçük Menderes Ovası için ise, “Efes Artemis'in, Kutsal Toprakları’nın çevrelediği bir bahçe gibidir ” der.

Tire, daha sonra, giderek Hristiyan kültürünün hakim olduğu bir isarlık Köyü olarak adlandırdığımız bu kent, adını Bizans İmparatoru Arkadius'tan almıştır.
kent görünümü kazanır. Tire ve Arkadiopolis, yani şimdiki Hisarlık yöresi, Bizans'ın Ünlü Ortodoks kentlerinden biri haline gelir. Bugün Hisarlık Köyü olarak adlandırdığımız bu kent, adını Bizans İmparatoru Arkadius'tan almıştır.

2. Türkleşme Sürecinde TİRE

Tire tarihinde ikinci dönem, Türklerin Batı Anadolu'yu ele geçirmeleriyle başlar. Bizans sonrasında, adına Beylik Devri dediğimiz bu dönem, yüz yıllık bir zaman dilimini kaplamaktadır ki, diğer bir rakamsal ifadeyle,15. yüzyıla kadar uzanır.

14 yüzyılın başlarından itibaren kentte, Türkmen tesirli Oğuz Boylarına ait sosyal doku, kent coğrafyasını, doğudan batıya doğru saran Heteroksi özellikli, Babalar yoğunluğu gösterir. Tire'nin yaslandığı dağ eteklerini, doğudan batıya doğru mekân tutan Baba Zaviyeleri Yöre güvenliğinin adeta sigortası gibidir. Oysa tarih yazımına alınmayan bu “Dede-Baba” liderler, büyük bir ihtimalle Tire' nin fethinde, aşiret liderleri görevini ifa etmişlerdir. Bu Türkmen Beyleri, Asyatik Türk kültürünün, kırsal kesimde yaşayan ve özenle korunan, “Dede” kimlikli unsurlarıdır. Bu unsurlar, Tire' de Şaman- İslâm hamurunu yoğuran hoşgörüyü, yani dinsel özgürlüğü, yaşamın yeni yorumu olarak sunan süreç adlarıdır. Bu dönemdeki Tire' nin oluşumunda, böyle bir dinsel özgürlüğün önemli payı vardır.


Tire'nin Bizans'tan alınışı, 1300' lü yılların başında gerçekleşmiştir. Önce Menteşe Bey'in damadı ve Menteşe Ordularının Başkumandanı Emir Sasa Bey tarafından zorlanan Kent, 1304-1308 yıllarında, Türklerle Bizanslılar arasında defalarca el değiştirdikten sonra nihayet, 1308 yılında, kesin olarak Türk egemenliğine geçmiştir. Belgelere göre Sasa Bey, yalnız Tire'nin değil, bölgenin de ilk fâtihidir o dönemlerde… Daha sonra, Aydınoğlu Mehmet Bey, Sasa Bey'in elinden bölgeyi alarak, Aydınoğulları Beyliği’ni kurmuştur. İki Beyin egemenlik savaşında Mehmet Bey galip gelmiş, Sasa Bey ise yapılan savaşta ölmüştür. Tire'deki “Kesikbaş” adlı yatırın, büyük bir ihtimalle Sasa Bey'e ait olduğu , bugün bile Tire halkınca dile getirilmektedir.

Bölge coğrafyasının, Aydınoğullarının egemenliğine geçmesinden itibaren, önce Birgi ve sonra da Tire'nin idâri merkezler olduğu anlaşılmaktadır. Türkler öncesi tarih, kültür ve inançların zengin birikimine sahip olan Tire'nin , Beylikler Devri sürecinde de, sanat ve mimaride, kendilerine özgü bir yapı özelliğini ortaya koyduğu görülür. Bu yeni Türk kentine, o tarihten itibaren, 200'ü aşkın Oğuz kaynaklı aşiret, oba ve oymak halkının yerleştirildiği görülmektedir. Bu gelişmelerin Tire'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunduğu gibi, folklorik zenginliğine büyük bir katkısı olmuştur.  

Aydınoğlu Beyliğinin 1402 Ankara Savaşı'ndan sonraki yönetim kenti Tire olmuş, İsa Beyin oğullarından Musa ve İkinci Umur Bey'ler, babalarının ölümünden sonra, Beyliği Tire'den yönetmişlerdir. Yine Ankara Savaşı’ndan sonra kışı geçirmek için, Tire'ye gelen Timur ve, Osmanlı' ya karşı örgütlenen Şeyh Bedrettin, tarihsel belgelerin yanı sıra, anonim bilgilerin de günümüze dek ulaşmasını sağlamışlardır.

3. Osmanlı Döneminde TİRE

Tire'nin üçüncü tarihsel evresi, Osmanlı Dönemi' dir. Bu dönemi, iki süreç başlığı altında toplamak gerekmektedir.           


Osmanlı sürecinin 16. yüzyıl sonlarına dek uzanan kısmı, imparatorluğun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yönden doruğa ulaştığı bir dönemdir. Tire'nin de ana karakteri, bu yüzyılda oluşmuş ve bu yöre insanının sosyolojik yapısı, bu yüzyıllardan başlayarak, çeşitli tarikat kültürleriyle, zenginliğe ulaşmıştır.14. yüzyılda Tire' de, Alevi-Mevlevi mücadeleleri görülürken, 15.ci yüzyılı takibeden asırlarda da, kentte Mevlevi ve Halveti ağırlığı hissedilir. Kentteki Mevlevilik tutkusu giderek daha etkili olur. Burada şunu önemle belirtmek gerekir ki, kentin geçmiş yüzyıllardaki kazanımları, daha sonraki Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde bile varlığını korumuştur. Tire'nin sosyo-kültürel dokusunda, o yüzyılların önemli bir payı vardır.

Osmanlı döneminin ikinci kısmı diyebileceğimiz 17. yüzyıldan, Cumhuriyet'e kadar uzanan zaman kesitinde Tire'nin kendine özgü özelliklerini yitirdiği görülür. Bir başka deyişle, Osmanlı Devleti’nin, duraklama, gerileme ve yıkılış dönemleri, adeta bu kentin kaderiyle de özdeşleşmektedir.

Tire topraklarının bu yöreye bahşettiği ekolojinin etkisiyle, olağan üstü doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtmeliyiz. Küçük Menderes Ovası’nda, günümüzde mevcut olmayan 17 göl içinde, halen var olan Belevi, Akarca, Karagöl ve Gümüş göllerinde, 30 - 35 kiloya ulaşan sazan ve yayınlar, çevre yerleşimlerinin beslenmesinde, önemli bir etken olmuşlardır. Ayrıca avlanmalar dışında, buradan elde edilen “sazlar”da, Tire'nin hasır tezgâhlarının temel hammaddesini oluşturmaktaydı.Tire' nin sırtını verdiği, eski adı “Messogis” olan “ Güme Dağı ”, Beylikler ve Osmanlı tarihi boyunca,”Kestane Dağı”olarak anılır ve bu adla kayıtlara geçer. Bu dağın, ”Kestane Dağı” olarak tanımlanması, Evliya Çelebi ile devam etmiştir. Zaten Evliya Çelebi'de,Tire'de yetişen ürünlerin lezzetini methede methede bitiremez.         

Tire'nin uygun iklim ve coğrafyaya sahip olması nedeniyle, geniş tarih dönemlerinde, seferdeki orduların, burada karargâh kurmalarında, önemli etkisi olmuştur. Timur' un Ankara Savaşı' ndan sonra, kışı Tire' de geçirmesinin yanı sıra, Çelebi Sultan Mehmet, Aydınoğlu Cüneyt Bey'in takibinde ve Kanuni Sultan Süleyman da, Rodos Seferi sonrasında, iki aya varan dinlenme süresi için, Tireyi seçmişlerdir.          

1426 yılında kesin olarak, Osmanlı Devleti'ne bağlanan Tire, bu tarihten itibaren, yönetim merkezi olarak hem siyasi geçmişinden, hem de ekonomik gücünden yararlanmak suretiyle, tekrar tarih sahnesine çıkmıştır.       

Sürekli başkaldıran kentin, olaylardan uzak tutulması için ilk Sancak Beyi Abdullahoğlu Halil Yahşi Bey'den başlanarak, Tire'ye hep güçlü kişiler atanır. Özellikle Sultan II.Murad ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde girişilen imâr hareketleri kenti, kısa sürede imparatorluk toprakları içinde, birinci dereceden bir kent konumuna sokar. 

Sultan Çelebi Mehmet'in, Karamanoğullarını dize getirmek için, Tire' yi üs seçmesi yine aynı zaman dilimi içinde, Osmanlı Fetret Devri'nin en ciddi olaylarından“ Şeyh Bedreddin Hareketi”nin plân merkezinin de Tire olması, kent tarihini oldukça önemli kılmaktadır.

4. Cumhuriyet Döneminde Tire

Yirminci yüzyıl başlarında, Osmanlı Devleti’nin, I.Dünya Savaşından yenik çıkması ve ardından 18 Ekim 1918'de imzalanan, Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesine dayanılarak 15 Mayıs 1919 tarihinde, İzmir'in Yunanlılarca işgâli ile başlayan sürece, 28 Mayıs 1919'da da Tire'nin Yunan’lılarca işgâli eklenmiştir. 


Ne var ki, Tire'yi işgâl edenlerin, buradaki efe guruplarından hemen tepki görmesiyle, kentin kaderi değişmiştir. Bölgenin bu kahraman evlatlarının oluşturduğu milli direniş örgütlerinin başında, Gökçen Hüseyin Efe'de bulunmaktaydı. Gökçen Hüseyin Efe, bir çatışmada şehit düşünce, simgesel hale gelmiş ve Tire Kurtuluş Cephesi’nin ve Mücadelesi’nin anısına Fota adlı Rum Köyünün adı, Gökçen olarak değiştirilerek, kalıcı hale getirilmiştir.

Efeler'in ve Türk ordusu mensuplarının bu onurlu mücadeleleri sonucunda, İşgâl Kuvvetleri 4 Eylül 1922 günü Tire'den atılmış ve Kent yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.

29 Ekim 1923'te, Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, onbeş yıl gibi kısa bir zaman dilimine sığdırılan kent yapılanması, kent peyzajının da değişmesine katkı sağlamıştır. Kaynaklardan elde edilen bu yeni dönem yapılanmasını tarihleriyle anımsamakta, kuşkusuz yarar vardır.

Tire'de, Türk Ocağı tarafından ilk sosyal nitelikli tesis olarak, 1927 yılında Şehir Sineması hizmete girmiştir.  

Ardından 1929'da Tire İdmanyurdu'nun kuruluşu, 1930'da Kız Meslek Lisesi bahçesindeki “Millet Parkı”nın yapılışı, 1933'de Hükümet Konağının ve Alay Parkı'nın yapılışı, 1934'de Aydın Demiryolu Yönetimince, Tire İstasyon Parkı'nın yapılışı, 1934'de Bahçekahve'de, ilk Ortaokul'un açılışı. 1939'da Tire Cumhuriyet Meydanı'nın yapılışı, 1940'da İstasyon Caddesi ile Şehir Stadının açılışları, Cumhuriyetin ilk nimetleri olarak, kent tarihinde yer almış, önemli girişimlerdir.

Hızla ilerleyen zaman içinde, Tire Belediyesi'nin 1971 yılından bu yana devlet yatırımlarında esas olmak üzere, verdiği taşınmaz mallar, hizmet anlayışının öncüleri olarak, daima hatırlanacak eserlerdir.     

Kaymakamlık, Belediye, Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Lojmanları, Adli Personel Lojmanları, Öğretmenevi, Ticaret Lisesi, Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, 9 Eylül Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu, Halk Eğitim Merkezi, Çıraklık Eğitim Merkezi, Esnaf Kefâlet Kooperatifi İşhanı, Düşkünler Yurdu, Kapalı Spor Salonu, 4 Eylül Stadyumu, İtfaiye Teşkilâtı, Otogarı ve Sineması gibi daha bir çok tesis ve oluşum hep cumhuriyet dönemindeki süreçte Tire'nin elde ettiği hızlı ve önemli kazanımlardandır.

TİRE BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

Batılı anlamada belediye örgütlerinin işleyişi 1864 yılında başlamıştır. Osmanlı Döneminde önce ‘İhtisap Nazırlığı’ sonra ‘Şehir Eminliği’ gibi kurumsallaşma dönemi geçiren hizmet anlayışı, 1869 yılında kabul dilen ‘İdare-i Belediye Nizamnamesi’ ile örgütlü bir yapıya kavuşmuştur. Kurumsal yapıya geçişle beraber Belediye binası yapımına da başlanmıştır.

1955 yılında yapılan bugünkü belediye sarayından önce, belediyenin hizmetlerini değişik semtlerde sürdürdüğünü görüyoruz. Kız meslek lisesi önceki dönemin belediye binası idi. Daha önceleri Cumhuriyet Mahallesinde Ağa Camii’nin güneydoğusunda yer almaktaydı. Çok partili yaşama geçiş dönemiyle birlikte bağımsız ve örgütlü yapısal binanın tesisi 1950’li yıllarda başlamıştır. Tire Belediye binası da 1955 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.


Belediye başkanları da 1950 yılından önce atama yoluyla göreve gelmişlerdir. Tire belediye başkanları cumhuriyet öncesine değin genellikle tüccarlardan seçilirken, cumhuriyetten 1950 yılına değin ise toprak sahiplerinden seçilmişlerdir. 1950 den sonra çok partili siyasi yaşama geçiş, halk oyuyla seçimi öngördüğünden belediye başkanlarının geliş kaynakları da değişmiştir. Halk iradesi daha özgür geliştiğinden toprak sahipleri ve tüccar kökenli başkanlar, yerlerini yerel güçlerin belirlediği değişik kesim ve iş sahiplerine bırakmak zorunda kalmışlardır. Tarihi süreç belediye başkanlarının geliş kaynaklarını gayet açık bir şekilde ortaya koymaktadır.COĞRAFİ ÖZELLİKLER

Coğrafi Konum

Tire; İzmir'in yaklaşık 80 km güneydoğusunda yer almakta olup doğusunda Ödemiş, kuzeyinde Bayındır, kuzeybatısında Torbalı, batısında Selçuk ilçeleri, güneyinde ise Aydın ili bulunmaktadır.

Tire’nin yüzölçümü 792 km² dir. Bir beldesi (Gökçen) ve 64 köyü bulunmaktadır. 2016 Yılı Nüfus Müdürlüğü verilerine göre toplam nüfusu 82100`dürr. Bu nüfusun yaklaşık 45.000`i merkezde, 38.000’i ise belde ve köylerde yaşamaktadır.

Deniz seviyesinden yüksekliği 92 metre olan Tire ilçenin; kuzeyindeki Küçük Menderes Ovası ve akarsuyu ile güneyindeki Aydın Dağları'nın bir uzantısı olan Güme (Küme) Dağları en önemli yer şekillerini oluşturmaktadır.


Küçük Menderes Ovası tektonik  hareketler sonucunda oluşmuş bir çöküntü ovasıdır(Graben) . Ova boyunca akan Küçük Menderes Nehri , taşıdığı alüvyonları biriktirerek tarımsal anlamda oldukça verimli arazilerin  oluşmasını sağlamış, bu özelliği ile ilk çağlardan bu yana insanların başlıca yerleşim alanını teşkil etmiştir. 175 km uzunluğundaki Küçük Menderes Nehri, Selçuk ilçesi yakınlarından Ege Denizine dökülmektedir.

Doğubatı doğrultusunda uzanan 1646 m. yüksekliğindeki Güme (Küme) Dağları, Aydın Dağları'nın bir kolu olup epirojenez  hareketler sonucu oluşan  yükselti birimidir (Horst). Bunun yanı sıra Küçük Menderes Ovası içinde irili ufaklı tepe/ tepecikler vardır.

İklim Özellikleri

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Tire, yazları sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlıdır. İlçede sıcaklık yazın +40 dereceye kadar yükselirken kışları en düşük sıcaklık +3 derece civarında olmaktadır. Her yıl ortalama yağış miktarı 600-650 mm olarak gerçekleşmekte, en fazla yağış Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında görülmektedir.


Egemen rüzgâr yönü Kuzey yönlü rüzgarlar olup çevre ilçelere oranla Tire'nin  bol yağış almasını sağlamaktadır. Ege Bölgesinde dağların denize dik uzanmasından dolayı denizel etkiler iç kısımlara kadar girebilmektedir.

Bu yönüyle Tire de denizin ılıman etkisi altındadır.  Bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini ve verimliliğini olumlu yönde etkilemektedir.

Bitki Örtüsü

Doğal bitki örtüsünü, karakteristik Akdeniz iklimine ait bozulmuş ormanlıklar ve makiler oluşturmaktadır.

Güme Dağları'nın yüksek kısımlarında kızıl çam ormanlarına rastlanmaktadır.

TİRE EKONOMİSİ

Günümüzde Tire ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Tarım ürünleri başta süt hayvancılığı olmak üzere, zeytin, incir, ceviz, kestane, karadut, buğday, arpa, tütün, pamuk ve her türle meyve, sebzeden oluşmaktadır.

Tire'deki sanayi ve ticaret faaliyetleri de çoğunlukla tarım ürünlerine dayanmaktadır. Sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı tarım ürünlerini işlemektedirler. Konserve fabrikaları, süt ve süt ürünleri tesisleri, tarım makinası fabrikaları, zeytinyağı üretim tesisleri, et ve et ürünleri imalathaneleri akla gelen ilk örneklerdir.

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ)

TOSBİ Hakkında Bilgi

Tire Organize Sanayi Bölgesi 1993 yılında faaliyete geçmiş,1998 yılı içerisinde altyapı ve parsel düzenleme inşaatı işlerine başlamıştır. TOSBİ A ve B Bölgesi olarak ikiye ayrılmıştır. TOSBİ'de bulunan sanayi parselleri toplam 2.780.459 m2 yüzölçümüne sahiptir. İçerisinde büyüklükleri 5.000 ile 200.000 m2 arasında değişen 200 adet sanayi parseli bulunmaktadır. OSB tarafından satılabilir nitelikteki sanayi parsellerinin %65'i olan ve yaklaşık 1.800.000 m2 alana sahip 111 adet parsel katılımcılara tahsis edilmiştir.


Öte yandan Tire ekonomisi,  Organize Sanayi Bölgesi ile son yıllarda hızlı bir gelişim ile yüzünü sanayi ürünlerine çevirmiştir. Sigara, tıbbı malzeme, ağaç ürünleri, makina ve gıda  gibi sektörlerde  üretilen ürünler Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerine pazarlanmaktadır.

EL SANATLARI

URGANCILIK: Tire'nin sembolü olup urgancılık deyince kenevirden üretilen kendir urgancılığı akla gelmektedir. Küçük Menderes Ovası'nın verimli topraklarında yüzyıllar boyunca bölgenin en kaliteli kendiri yetiştirilmiş ve beyazlığı ve sağlamlığı ile tüm yurtta ün kazanmıştır. Osmanlı Donanması'nın halatları da Tire'de dokunmaktaydı. Bu nedenle kent yüzyıllar boyu Kendir Vergisi'nden muaf tutulmuştur. Osmanlı döneminde binden fazla olan çark sayısı, 1951 yılındakitaplarda 600 çark olarak geçmekte iken günümüze 50 çark kalmıştır.


KEÇECİLİK: El sanatları içindeyorucu ve beceri isteyen bir sanat dalıdır. Koyun ve kuzu yününden yapılan keçelerde , egemen olan renkler kırmızı ve laciverttir. Koyunların ikinci kırkım ayı olan Ağustos kırkımından elde edilen yünler , keçe yapımı için en uygun yünlerdir.Tanınmış başlıca motifler: Kafes, Dama, Baklava, Göbek, Kertik, Gülbadem ve Keçiboynuzudur.

NALINCILIK: Günümüz de Tire'ye gezmeye gelenyabancıların, hediyelik eşya olarak seçtiklerinalınlardiğer el sanatları içinde farklı bir yoruma sahiptir. Nalınlar, Tire'de bir bakıma kültürel simge durumundadır. İster sade, ister telli veya sedefli olsun kadın erkek yüzyıllar boyu bir gereksinim aracı olarak kullanılmıştır. Anadolu'nun diğer kentlerinde nalınlar, ceviz ve gürgen gibi dayanıklı ağaçlardan yapıldığı halde Tire'de mevsimlerin yağışlı, kentin eğimli olması nedeniyle, ıslandığında etkilenmeyen, tabanın da pürüzlermeydana getiren kavak ağacı kullanılır.

BELEDİ DOKUMA: Dünyadaki jakarlı dokumanın atasısayılan beledi, Tire'de 16.yy'dan bu yana üretilmektedir. 13 ayaklı olarak kurulan, çözgüleri bir hafta 10 günde hazırlanan Beledi Dokuma tüm gün çalışılarak en fazla üç metre dokunabiliyor. Bu yönüyle bir aile işidir ve ortaya çıktığından bu yana tezgâhlar hep evde kurulmuştur. En önemli özelliklerinden bir kumaşın iki yüzünün de dokunması ve çift taraflı kullanılabilmesidir. Diğer önemli özelliği ise; 60 c. Eninde dokuma tezgâhında kumaşın boyunun uzatılmasıyla sınırsız sayıda desen oluşturulabilmesidir.

Tire’de Tarım ve Hayvancılık

Tire ekonomisinin gücünü tarımsal potansiyeli teşkil eder. Çiftçisi bilinçli üretim yapar ve modern teknik ve tarım yöntemlerini kullanır. Tire, sahip olduğu coğrafi özellikler nedeniyle tarımsal üretim ve hayvancılık açısından ayrıcalıklı ve avantajlıdır


Ilıman iklimin etkin olduğu Tire'de polikültür tarım yapılmaktadır. Tire, muz, fındık ve çay dışında her türlü kültür bitkisi tarımının da yapılabildiği bir  ekolojiye sahiptir. Bunun yanı sıra sahip olduğu coğrafi özellikler nedeniyle aynı araziden yılda üç ürün alınabilmesi  de mümkün olmaktadır. İlçe nüfusunun %80'i tarımdan gelir elde temektedir. 

Tire’de Tarım Ürünleri

Tire'de üretilen başlıca tarım ürünleri buğday, pamuk, sılajlık mısır, tütün, susam, arpa ile  şeftali, karpuz, kavun gibi yaş meyve ve  domates, biber, enginar  türü yaş sebzelerdir...

Bunların yanı sıra bazı tarım ürünlerindeki Tire kalitesi oldukça ön plana çıkmaktadır. Örneğin incir, zeytin, kestane, nar, ceviz, kiraz, karadut, gibi tarım ürünleri  kalitesi ile Tire tarım ürünlerinin en tanınmışları arasında yer almaktadır.          

Tire’de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin önem ve özellikleri şu şekildedir.

Karadut: Karadut, Ege Bölgesinde en yoğun Tire'nin Cambazlı Köyü'nde yetiştirilmektedir. Tire'de  elde edilen karadut yılda ortalama 100 ton civarındadır. Şifalı bir meyve olan karaduttan; şurup, reçel ve karadut ekşisi yapılmaktadır. Karadut şurubunun; tabii antibiyotik özelliği olduğu, dil üstündeki yaralarda ve cilt hastalıklarının ilacı olarak hücre yenileyici etkisinden faydalanılarak tedavi amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

Karadut, halk hekimliğinde yer alan mellit yapımında  da kullanılmaktadır. Mellit, başta soğuk algınlığı olmak üzere, bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra Karadut; reçel ve pekmezinin mide ve bağırsak hastalıklarında son derece etkili bir tedavi edici özelliğe sahip olduğu bilinmektedir. Hatta Tireliler tarafından karadutun kansere karşı da  etkili olduğu söylenmektedir.

İncir: Tire'nin merkeze en uzak köylerinden biri olan Başköy'de yetiştirilen incirlerin dünyanın en kaliteli incirleri olduğu bilinmektedir. Tire incirleri vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir gıdadır. Yüksek oranda kalsiyum ve demir içerdiğinden kansızlık ve kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir. Ayrıca kuru incir de çok değerli bir besin kaynağı olup bağırsaklardan toksik maddelerin atılması kandaki kollestrol seviyesinin düşürülmesi gibi tedavilerde tavsiye edilmektedir.

Kestane: Kestanenin, antik çağda kutsal sayıldığı için saraylarda verilen büyük şölenlerin değişmez lezzeti olduğu biliniyor. Tire dağlarında yetiştirilen kestaneler besin ve ürün kalitesi nedeniyle özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçıları tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir. Tire'de sadece Cambazlı Köyü’nden elde edilen yıllık kestane miktarı 250 tonu bulmaktadır. Kestanedeki besin değerlerinin özellikle kış şartlarında yorgunluğu giderici bir etkisi bulunmaktadır.

 

Ceviz: Tire dağlarında üretilen cevizlerin kabuk ve yapraklarının tıpta kullanıldığı bilinmektedir. Serin ve sulak yerlerde yetişen ceviz ağaçlarından Tire dağlarında oldukça kaliteli ve bol ürünler alınabilmektedir. Cevizin kansızlığı gidererek, temizlediği, deri çatlamalarına karşı deriyi beslediği, raşitizm hastalıklarında tedavi edici özelliğinden faydalanıldığı ayrıca verem ve şeker hastalıklarında tavsiye edildiği bilinmektedir.

Tire’de Hayvancılık

Tire'deki hayvancılık işletmelerinin çoğunluğu ova arazileri bulunan köyler ve merkez ilçe ovalarında bulunmaktadır. Türkiye'nin en büyük süt toplama kooperatifinin de faaliyette olduğu Tire'de süt sığırcı-lığının bugünkü durumu oldukça gelişmiştir.

Son yıllarda Tire'deki süt sığır işletmeleri yapısal açıdan değerlen-dirildiğinde aile işletmeciliğinden ticari işletmeciliğe doğru değişim içerisine girdiği gözlenmektedir. Bu bağlamda Tire'de 100 baş ve üzeri süt sığırı yetiştiren yaklaşık 30 işletme bulunmaktadır.

Tire'de süt hayvancılığına paralel olarak 7.711 hektar çayır ve mera alanı mevcuttur. Bu yönüyle de Tire toprakları büyük ve küçükbaş hayvancılığın verimli bir şekilde yapılmasına ortam sağlamaktadır.

Tire'de günlük ortalama 250 tonu bulmaktadır. Bu üretimin bir kısmı yerel mandıralar tarafından işlenerek peynir, tereyağı, yoğurt, ve ayran olarak tüketime sunulmaktadır.  Üretilen sütün önemli bir kısmı Türkiye’nin en büyük süt kooperatifi olan Tire Süt Kooperatifince toplanarak Türkiye'nin önde gelen süt ürünleri üreten firmalarına pazarlanıyor.


Tire Süt Kooperatifi 1800 ortağı ve günlük 140 ton süt toplama kapasitesi ile Tire hayvancılığının lokomotif gücü olarak dikkatleri çekmektedir.

Tire’de süt ürünleri imalatı yapan firmalar yılda yaklaşık 600 ton beyaz peynir, 350 ton tulum peyniri, 40 ton lor peyniri ve 60 ton tereyağı üretmektedir.

Ayrıca Tire’de yapılan hayvancılık kapsamında yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar et ürünleri sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarınca pazarlanmaktadır.

 

TİRE KÜLTÜRÜ


YEMEKLERİMİZ

Günümüzde Tire mutfağı denince öncelikle zeytinyağı geliyor akla. Sonra da çeşit çeşit otlar…

Tire, Kaystros (Küçük Menderes) ırmağının binlerce yıldır suladığı verimli ovası ve sırtını yasladığı Aydın Dağları ile bir ot cennetidir adeta. Hemen hemen her köyde aynı otun değişik adlarıyla karşılaşmak mümkündür.

Sarmaşık, tilkicek, ebegümeci, iğnelik, şıngıldak, ısırgan, cibez, turp otu, kenger, şevketi bostan, helvacık, ballık, radika, labada, urgancık, tiksincik, kapurcuk, arapsaçı, sinir otu, hindiba, hardal, sirken, it üzümü, gaymecik, pazı, eşek helvası, melengeç, zil can, semizotu, tere, dereotu, gerdeme ve daha niceleri Tirelinin tükettiği otlar arasında yer alır.

Tireliler bu otların karışımından zeytinyağı ve salça kullanarak kavurmalar yapar. Karışık ot kavurması emek isteyen bir iştir. Bu otlar, yol kenarlarından olmamak koşulu ile toplanır, yıkanır, soğan, pırasa ve salça ile birlikte zeytinyağında kavrulur. Tireli, ayrıca otların bazılarını haşlayıp çiğden zeytinyağı, limon, sarımsak ve tuz karıştırıp tüketir. Bunlardan biri de turp otudur.


Tireliler, turp otunu özellikle kışları haşlayıp üzerine zeytinyağı ekşi ve tuz dökerler. Kışları tarlalar bahçeler turp otuyla dolar. Ancake eskiler; lezzeti için kırağı yemesini şart koşarlar. Tire'de turp otunu kavuran aileler de vardır; ama o genellikle haşlaması ile anılır. Turp otu gibi haşlanıp sosla yenen lahana cücüğü, karnabahar çiçeği, radika, pancar sayılabilir.

Şevketi bostan, ilkbahar başında kuzu eti, nohut ve kengerin yakın akrabası olan bu bitkinin kökü ile yapılan leziz bir yemektir. Şevketi bostanın kökü topraktan çıkarılıp kabuğu soyularak doğranır. İçine zeytinyağı, soğan ve salça ilavesi ile pişirilir.

Nisan aylarında melengeç (çitlenbik) ağacının taze filizleri kırılır, haşlandıktan sonra zeytinyağı, ekşi ve sarımsak dövülüp karıştırılarak tüketilir. Eskiden çitlenbik ağacının meyveleri hem çiğ hem de kavrulup yenirdi. Keza taze sürgünler çiğ olarak da tüketilebilir. Melengeç; yeme esnasında ağızda hoş bir ferahlık bırakır. Hele üzerine içilen bir bardak su sanki şerbet tadındadır. Onun için de melankoli veya melenk olma yani hoş olma ifadelerinin melengece dayandırıldığı söylenmektedir. Ege bitki örtüsünün tipik elemanlarından olan melengeç ağaçları, ne yazık ki, son yıllardaki tarla açma ve yapılaşma gibi nedenlerden ötürü ciddi tehdit altında bulunmaktadır.

Tire'de salata, sanki yardımcı bir yemektir. Tireli, salatasız yemeğe oturmaz. İçine koyduğu sebze çeşidinde de oldukça özgürdür. Ekşi için salatada koruk ekşisi, karadut ve limon kullanılır. Salata deyip geçmemeli zira görülmeye ve tatmaya değerdir. Salatanın içine bu da konur mu dedirten ve tümü de Küçük Menderes Ovası’nın verimli topraklarında yetişen sebze ve meyvelerin bazıları şunlardır: marul, roka, tere, dereotu, yeşil soğan domates, kırmızı lahana, havuç, salatalık, pırasa, beyaz lahana, yeşil elma, ayva, asma filizi… Tabii ki ayrıntılarını oluşturur. Salatada önemli bir ayrıntı da sebzelerin hacmine oranla yüzey gerilimini azaltıcı yönde iri parçalar halinde doğranmasıdır. Bu salatanın besin değerinin mümkün olduğunca korunmasını sağlar. Salatanın vazgeçilmezi zeytinyağıdır. Baharda, akasya ya da erguvan çiçekleri salatanın göze hitap eden ayrıntılarını oluşturur.


Yörede Okma diye bilinen ve domatesin, kuru soğanın iri iri doğrandığı, çökelek, zeytinyağı konarak zenginleştirilen bu salata gibi yemek, Kısa zamanda yapılışı ve taze tüketilmesi ile Tire mutfağının bir diğer vazgeçilmezidir. Okma, tam bir yaz yiyeceğidir. Tire'nin eskileri ısrarla Okma'ya konulacak domatesin elde ovkularak suyunun çıkarıldığını, çökeleğin de kaşıkla ezilmesi gerektiğini söylemektedirler. Bu karışıma zeytinyağı, kuru soğan, nane, kekik, limon suyu, maydanoz, salatalık ve tuz ilavesiyle, banılarak yenilecek bir yemek karşımıza çıkmaktadır. Tire'de bu yemeğe gariban pilavı da denmektedir.

Bugün Tire mutfağı, küresel baronların dünyaya dayattığı tüketim ekonomisi esaslı ayaküstü beslenme alışkanlıklarına karşılık direnen coğrafyası, zengin bitki örtüsü ve tarihsel arka planından gelen kültürel çeşitliliğinin bir sonucu olarak  “Açıcılar, Doyurucular, Tatlandırıcılar” adı altında üç ana grup ve bu grupların yüzlerce örneği ile araştırılmayı beklemektedir.

Tireliler için bu anlamda hala bir sorun yoktur, zira her anne çocuklarına aşağıdaki yemek çeşitlerini kime ait olduğunu sorgulamadan sunabilmektedir.

Sura, Kapama,Gıylangı, Mustafa Çorbası, Heybeli Çorba, Posalı Kavurma,Kol Böreği,Arnavut Ciğeri,Gazel Aşı,Keppat Reçeli ve daha niceleri…

LOKANTA VE RESTAURANTLARRestaurantlar (Şehir Civarı) 
Toptepe Belediye Restoran Toptepe Mevkii: 0232 512 28 78
Dağ Restoran Kaplan Köyü: 0232 512 66 52
Çam Restoran Kaplan Köyü: 0232 512 79 61
Değirmen Restoran Akçaşehir Köyü: 0232 529 00 66
Değirmen Şelale Restoran Akçaşehir Köyü: 0232 529 02 77
Efe Restoran Cambazlı Köyü: 0232 512 75 05
Total Restoran Selçuk Yolu Üzeri: 0232 511 25 34

Şehiriçi Lokantalar:
Küçük Köşk Lokantası Gümüşpala Cad. No:27 Tire 0232 500 46 46
Ihlamur Lokantası Kurtuluş Mh. İsmail Taşlı Cd. No:4/A: 0232 511 29 30
Behçet Lokantası Yeni Mh. Belediye Hanı Cd. No:24: 0232 511 11 66
Zincirci-İmren Aşçısı Atatürk Cd. No:38:  0232 512 20 70
Nefis Pide Lahmacun Gümüşpala Cd. No:85/D: 0232 512 09 63
Yeşil Tire Pide Salonu Gümüşpala Cd. No:68: 0232 512 31 67
Onur Pide Gümüşpala Cd.: 0232 512 17 99

Kuyu Kebabı – Taktak - Tandır Lokantaları:
Babaoğlu Kuyu Kebapı Hasır Pazarı Sk. 16: 0232 512 01 16
Meşhur Kuyu Kebapçısı Mithat Usta Doktorlar Sitesi Yanı: 0232 512 93 88    
Meşhur Kuyu Kebapçı Ali Usta Atatürk Cd No:45: 0232 51127 73 

Tire Köfte Lokantaları:
Küçük Köşk Lokantası Gümüşpala Cad. No:27 Tire 0232 500 46 46
Hacıoğlu Mangal İş Bankası Altı: 0232 512 95 21 
Hacı Baba Tire Köftesi Portakal Pazarı: 0232 511 38 53 
Hacıoğlu  Tire Şiş Köfte Mektep Cad. No:2: 0232 512 07 84
Kebapçı Faik Türkocağı Cad. No:13/A: 0232 512 33 71
Tire'ye özgü köfte ve yemek çeşitlerini tadabileceğiniz birçok lokantayı şehir içinde gezinirken bulabilirsiniz.

Kafeteryalar Ve Çay Bahçeleri:
Tire Belediyesi Ortapark Kafeterya Cumhuriyet Meydanı: 0232 512 94 10
Öğretmenler Lokali Bahçesi Cumhuriyet Meydanı: 0232 512 63 42
Atatürk Parkı Havuzlu Çay Bahçesi Cumhuriyet Meydanı 

Pastaneler: 
Görgülü Pastaneleri İstasyon Altı: 0232 511 64 77
Pelit Pastanesi Gümüşpala Cd.: 0232 511 44 22
Kervansaray Pasta Salonu Gümüşpala Cd. No:110/B:     0232 512 44 50
Osman Efendi Pastanesi Gümüşpala Cd. No:53: 0536 627 45 49
Damla Pastanesi İbn-i Melek Cd. No:21/A
Lale Pastanesi Gümüşpala Cad. No: 128 

Tire Belediyesi Toptepe Aile Gazinosu 
Tire’nin Duatepe Mahallesi Toptepe mevkiindedir. İlçeye özgü yemekleri ve şehre hakim konumu ile dikkat çekicidir. Tamamı çam ağaçları ile kaplı olup; Tire, Bayındır, Ödemiş ovalarına bakar. Ot kavurması, soğuk mezeler, keşkek, tandır, tereyağlı şiş köfte, kiremitte köfte ve Tire’nin özel tatlarının bulunduğu bir mekândır. 

Tire Belediyesi Ortapark Kafe
Tire’nin gözde mekânlarından biri olan Ortapark Kafe Tire Belediyesi tarafından işletilmektedir.  Her türlü hava şartlarında gerek açık havada dış mekânda, gerekse kapalı ve soğuk havalarda büyük camlarla çevrili kapalı bölümde günün yorgunluğunu atabilirsiniz. 

GELENEK ve GÖRENEKLERİMİZ


DOĞUM


Gelin evlendikten sonra soyun devamı için bir an önce çocuğa kavuşması istenir.

Gelin hamile (yüklü) kaldığında çocuğu gamzeli olsun diye ayva yer, güzel olsun diye aya bakar; balık ağızlı olmasın diye balık yemez.

Doğumdan sonra çocuk okusun diye “eşi” ya da “göbek bağı” okul bahçesine, dinine bağlı olsun diye cami avlusuna gömülür.

Kırk gün içinde çocuk ve anne “kırklanır”. Kırklanmadan sonra bebek “kırk gezmesine” götürülür. Bu arada bebeği görmek için “loğusa ziyareti” olur, bebeğe ve annesine hediyeler getirilir.

SÜNNET

Tire’de geçiş dönemleri sünnet merasimleridir. Aileler evlatlarını zamanı geçmeden sünnet ettirmek isterler.

Düğün özellikleri taşıyan sünnette çocuk 7-11 yaşları arası sünnet edilir. Sünnet törenleri çok çeşitlidir; ancak yaygın olanı ailenin kendi evlerininin önünde yakınlarına sabah 9.30 ile öğle arası yemek vermesidir.


Sünnetten önce sünnet çocuğu atla veya arabalarla sünnet konvoyu şeklinde şehrin içinde gezilir. Eve getirildiğinde mevlit okunur. Sünnet işlemi tamamlanır tamamlanmaz sünnet evinden bahçedeki çocuklara ceviz, şeker atılır.

EVLENME

Evlenme aşamasında  “görücü usulü” ile ya da “anlaşarak evlenme” yoluyla eşler birbirini seçerler. Tire’de kaçarak evlenmeye pek rastlanmamaktadır.

Kızın ya da erkeğin evlenebilmesi için öncelikle kısmetinin açık olması lazımdır.

Kız bakmaya haberli habersiz pazartesi veya hayırlı kabul edildiğinden perşembe günleri gidilir.

Gelinlik kızın kahve ikram etmesi kızı görmek için bahanedir. Bazen kız bakma olmadan, sadece kız istemeye gidilir. Kızın istendiği gece bir aile büyüyü “Allahın emri Peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz .“ der. Kız verilirse söz, nişan tarihleri kararlaştırılır.


Nişandan önce aileler nişan alışverişine çıkar  ve ”yandaşı hazırlığı” yaparlar. Bu yandaşılar karşılıklı gönderilir. Nişan isteğe göre ya aile arasında veya eğlence şeklinde tertip edilir. Nişanla düğün arasında çeyizler hazırlanıp serilir. Bu arada bayram varsa “İki bayram arası düğün olmaz “ denilir ve düğün bayramdan önce ya da sonra yapılır.

Düğünden önce kına gecesi düzenlenir. Kadınların katıldığı gecede eğlencenin bir bölümünde kıza kına yakılır, önce kızın başına uğur getirsin diye kırmızı örtüyle örtülür. Sonra genç kızlar mumlarla süslü kına tepsisiyle kızın etrafında oynayarak dönerler. Başı düzgün (evliliği yolunda giden ) biri kızın kınasını yakar, eli bereketli olsun diye avucunun içine para ya da altın koyar, sonra elini kına eldiveni veya  mendili ile bağlar.

Düğün töreninden veya nikahtan önce kız alma olur. Eskiden “atlı göçürme” varken şimdi gelin, süslenen arabalarla alınır. Erkek evine getirildiğinde gelinle damadın başından şeker, darı, buğday, bozuk para atılır. Bekarlar için kullanılan “darısı başına “ deyimi buradan gelmektedir. Dînî nikâh çoğu zaman bu arada olur.

Düğün “Harman yellen düğün ellen “sözünü doğrular niteliktedir. Özellikle oğlan evinin kapısının önünde yakınlarına verdiği yemekteki gibi, Tire'de “Keşkeksiz düğün olmaz.” denilir. Çoğu zaman bu anlayışla düğün yemeği tertip edilir. Bu yemekte çorba, keşkek, etli nohut, pilav, salata, helva, şerbet, Tire köftesi gibi ikramlarda bulunur.

Düğünden bir hafta sonra “Oğırlandı”, ”kızardı” yapılır. Aileler karşılıklı birbirlerini yemeğe alırlar. Gelin evinde “kapı açması” vardır, yakınlar gelin tebriğine gelirler ve hediyeler getirirler, isteğe göre bu arada “gelin mevlidi” de yapılır.

ÖLÜM

Tire’de “Gelin görmedik ev olur, ölüm görmedik ev olmaz” denir ölüme karşı çaresizlik anlatılırken.

Baykuş ötmesi, köpek uluması, eşyaların gece geç vakitte kırılması, gece evden kara renkli bir şeyler verilmesi, yıldız kayması,  rüyada çiğ et yenmesi gibi durumlar ölüm haberi sayılmaktadır.

Ölüm olduğunda, ölüm evden gitsin diye pencereler açılır, ölünün yattığı yer aydınlık olsun diye mum yakılır. “Acı haber tez duyulur” denir ve vefat, sela ya da belediye hoparlöründe ki anonsla duyurulur.

Vefat edenin defnedilmesinden sonra ölü evinde üçüncü, yedinci, kırkıncı günlerde dualar okunur, yemek verilir ya da helva lokma dağıtılır. Bu sırada yas evine baş sağlığına gidilir.

KARAMBOL OYUNU

Beş bin yıllık tarihi birikimi olan Tire şehri Batı Anadolu'nun kültürel miras yönünden en zengin şehirlerinden biridir. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik yapan şehirde bugün bile hala o zenginliği görmek mümkündür.

Yalnızca Tire'de oynanan karambol oyunu bu zenginliğin bir parçasıdır. Bu oyunun tarihi İspanya'ya kadar gider. Türk İslam kültür medeniyeti içinde rastlamadığımız bu oyun türü Tire’ye İspanya’dan tehcir edilen Musevi vatandaşların getirdiği bilinmektedir. Bu konuda II.Beyazıt Şeyhülislamı Tireli alim, Molla Arap lakabıyla bilinen Ali Arabi devrin padişahı üzerinde son derece etkin roller üstlenmiş bir şahsiyet olarak tarihteki yerini almıştır. İspanya'dan II.Beyazıt'ın fermanıyla ülkemize kabul edilen Musevi vatandaşların çoğunlukla yerleştirildiği yerlerin başında Aydın vilayetinin o dönem sancak merkezliği görevini 19.yy başına kadar sürdüren Tire gelmektedir.


Tire'ye II. Beyazıt döneminde gelen Musevi nüfus, yıllar boyunca Tire'de bu oyunu açık alanlarda oynamışlardır.

Bugün şehrin özellikle orta yaş grubundaki insanlarının Alay Parkındaki karambol sahasında günün her saatinde bu oyunu büyük bir ciddiyetle oynadıkları görülür. Geçtiğimiz yüzyılın başında birçok kahvenin bahçesinde yer alan karambol sahaları bugün şehirde yalnızca üç kahvede kalabilmiş. Bunlardan en aktifi Alay Parkındakidir.

Oyunda toplar parmaklar kullanılarak geliştirilmiş özel bir vuruş tekniğiyle hedefe yönlendiriliyor. “Meşe” adı verilen topların en makbulü şimşir ağacından imal edileni çünkü şimşir ağacı çok sağlam bir ağaç olduğundan bir meşe yaklaşık olarak 50-60 yıl kullanılabiliyor. Bir de dört adet “lek” denilen tahtadan imal edilmiş ve sahaya belirli aralıklarla dikilen küçük hedefler kullanılıyor.            Oyuncular meşelerini zaman zaman kadife bir bez ile parlatarak ya da zeytin yağında birkaç gün dinlendirerek bakım yapıyorlar.

"Saha” denilen 4x12 metrelik parlatılmış beton zemin üzerinde oynanan karambol, ikili ya da eşli olarak dört kişi tarafından oynanıyor. Oyuncular sıra ile saha kenarındaki başlama bandından meşesini lekleri vurmak için fırlatmak suretiyle oyuna başlıyorlar. Oyunun amacı leklerden birini vurarak oynama sırasını sürekli kendinde tutmak üzerine kurulu.

Başlama atışlarında oyuncular sıra ile birer atış yapıyorlar; leklerden birini son vuran oynama üstünlüğünü   elinde geçirmiş oluyor. Lekleri hiçkimse vuramaz ise oyun başlama  sırası değişmeksizin devam  ediyor. Oyuncular veya takımlar ya hiç sıra kaptırmaksızın bütün lekleri vurarak oyunu kazanmış oluyorlar ya da rakiplerin karşılıklı olarak lek vurabildikleri oyun içinde yerde en az bir lek bırakmak şartıyla rakiplerinin meşelerini vurarak oyun sayısını elde ediyorlar.

Bu oyunda vurulan meşenin sahibi oyundan diskalifiye olması kuralı işliyor. Oyuncular  eğer yerde birkaç lek bulunuyorsa yakınında bulunan leki vurarak rakip oyuncunun meşesine yaklaşmak suretiyle vurma olasılıklarını artırabiliyorlar. Bu arada aynı bilardo da olduğu gibi oyuncu, bantları da kullanabiliyor; bantlar kaliteli bir tahta ile çevrilmiştir.

Bunlara ilaveten Tireli karambolcülerin kendi aralarında çok iyi ilişkiler kurdukları ve bu oyunun getirdiği arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini başka hiçbir yerde bulamadıkları da gözlerden kaçmıyor.

 

TİRE'DE TURİZM

       

Turizm; bir ülkeye veya bir şehre dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilerdir. Bu geziler insanların sadece bir yerden bir yere gitmesi değil; kültürel, ekonomik, toplumsal olarak da iletişim içinde olması demektir. Ülkemiz turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Doğal zenginlikleriyle, anıtlarıyla, tarihi kalıntılarıyla, müzeleriyle ve güneşi, denizi, kaplıcalarıyla sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayan güzelliklerdir. Ki Yeşil Tire’miz de muazzam doğasıyla turizm de bir yer sahibi olmuştur.

 

Tire; İzmir’e 80 km uzaklıkta, sırtını Güme Dağları’na dayamış güzel bir ilçedir. Sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle yeşil Tire insanların gönüllerine huzur veriyor. Tarihi mekânları, mesire yerleri, yöresel yemekleri ve aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Türkiye’nin en büyük açık hava pazarı olan Salı pazarıyla gizli bir cennet olan Tire’nin turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar Belediye Başkanımız Tire sevdalısı olan Sayın Tayfur Çiçek sayesinde hızlı bir şekilde devam etmektedir. Daha önceki yıllara göre büyük başarılar sağlanmıştır.

 

Tire’nin Turizm kitlesi;

Kuşadası’na gelen yabancı turistlerin Tire Salı Pazarını ve el sanatları çarşısını (keçeci, nalıncı, urgancı, beledi dokuma) ziyareti İzmir ‘den acentelerin günübirlik organizasyonlarıyla yapılan geziler Üniversitelerden tez çalışmaları için gelen öğrenci grupları TV belgesel program ekipleri İzmir’den derneklerin bir grup oluşturup ziyaretleri şeklindedir.

 

Bu grupların birçoğu Tire belediyesine ulaşıp rehber istemektedir. Başkanın öncülüğünde Tire Belediyesi'nin Turizm birim yaklaşık olarak 2 yıldır bu hizmeti vermektedir. Şehr-i Muazzam Tire’mize gelen misafirlerimiz böyle bir birimin olmasından çok memnun kalmaktadır. Bu iyi dileklerini sosyal medyada ve maillerle belirtmektedirler. En yoğun dönemi bahar ayında yaşamaktayız. Derekahve’nin eşsiz doğasına kahvaltıya gelen misafirlerimiz ve onun yanında Türkiye’de bir eşi olmayan Mescit ve Ayazma ikilisini görmeye gelenler teşkil etmektedir. (Derekahve’nin karşı yakasında altı ayazma üstü mescit olan Şems-i mescidi yer alır. Bu mescit 13.yy da yapılmıştır. Ayazma kısmı Aziz Jean ve Meryem Ana adına adanarak yapılmıştır.) Birimimiz burada onlara Yeşil Tire’mizi tanıtıp, broşürler sunuyor ve isteyen gruplara gün boyunca Tire gezilerinde eşlik edip Tire’nin gizli kalmış olan tarihi yerlerini gezdiriyorlar. Gizli cennet olan şehrimizin Salı pazarını, el sanatları çarşısını, türbelerini, tarihi mekânlarını ( hanlar, hamamlar, camiiler ve külliyeler) görüp ve yöresel yemeklerini tadan misafirlerimiz gönüllerini burada bırakıp tekrar geleceğiz sözleriyle ayrılıyorlar.

TİRE'DE NE YENİR

İzmir iline bağlı Tire ilçesinin yemek kültürü son derece zengindir. Zeytin yağlı yemeklerin ağırlıklı olarak yapıldığı Tirede  Verimli topraklara ve müsait bir iklime sahip olan Tirede bu sayede sofralarında çeşit çeşit yeşillik ve sebze görmek mümkündür. Bunun yanı sıra et yemekleri de meşhurdur.Özellikle sabahın erken saatlerinde yenilen Tire Kuyu Tandırı (Tak Tak Kebabı) Tireye gelen misafirlerin mutlaka tatması gereken bir lezzettir.


Tireye uğrayanların tadına bakmadan gitmedikleriTereyağlı Tire Köfte Tire yemekleri içinde en çok bilinenidir. Düğün ziyafetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan Keşkeğin yanı sıra Kabak Çiçeği Dolması, Patlıcan Okması, Ekmek Dolması yemekleri yanında Ebegümeci, Turp Otu, Radika, Isırgan Otu ve Sarmaşık Kavurmaları gibi pek çok yemek çeşidi Tireye özgü tatlar arasında sayılabilir. Tüm bunların üstüne tuzsuz lor peyniri ve kara dut reçelinden yapılan hafiftatlıTirenin vazgeçilmezleri arasında yerini alır. .Afiyetler Olsun.


TİRE GEZİP GÖRÜLECEK YERLER 

 ABDÜSSELAM (ALİ EFE) HANI

 ALAMADAN DEDE TÜRBESİ

 ALİ BABA TEKKESİ

 ALİ HAN MESCİDİ

 BALIM SULTAN TÜRBESİ

 BUĞDAY DEDE MESCİDİ

 ÇANAKÇI MESCİDİ

 ESKİ YENİ HAMAM

 GUCUR CAMİ (ZAVİYE)

 HAFSA HATUN CAMİ

 İBN-İ MELEK VE SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

 KARA HASAN CAMİ

 KARAKADI MECDETTİN CAMİ

 KAYISTİROS KAYA MEZARLARI

 KURŞUNLUHAN (BAKIRHAN)

 KURT VE DOĞANCIYAN ZAVİYESİ

 KUTU HAN

 MEHMET BEY CAMİ

 MOLLA ARAP CAMİ

 NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ

 PAŞA CAMİ

 SİRE (SIR) HATUNLAR MESCİDİ

 ŞEMSİ MESCİD VE AYAZMA

 TAHTAKALE CAMİ

 TAHTAKALE ÇARŞISI

 TAHTAKALE HAMAMI

 THEOS MOZOLESİ

 TİRE PAZARI

 ULU CAMİ

 YAHŞİBEY (YEŞİL İMARET) CAMİ

 YALINAYAK CAMİ

 YALINAYAK HAMAMI

 YENİ (MATHİUS) HAN

 YENİ CAMİ

 YOĞURTLUOĞLU KÜLLİYESİ

 TİRE MÜZESİ

TİRE KONAKLAMA

 

Tire'yi ziyaretiniz sırasında konaklayabileceğiniz dört yer bulunmaktadır. Bunları Otel Tirem, Tire Öğretmen Evi, Otel Koç ve Gülcüoğlu Konakları olarak sıralayabiliriz. İlçemizde konaklamak için yeni mekanlar açıldıkça bu sayfalarımızda yeni mekanlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz.

Aşağıdaki linklerden konaklama yerleri ile ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tire'yi ziyaretiniz sırasında konaklayabileceğiniz dört yer bulunmaktadır. Bunları Otel Tirem, Tire Öğretmen Evi, Otel Koç ve Gülcüoğlu Konakları olarak sıralayabiliriz. İlçemizde konaklamak için bu 4 mekanın yanında daha ufak  8 otel daha mevcuttur.


Otel Koç
Gülcüoğlu Konakları

Alamescit'ten Suratlı'ya giden güzergâh üzerinde bulunan Gülcüoğlu Konakları Tire Belediyesi'ne turizme hizmet etmek amacı ile kullanılmak üzere devredildikten sonra  yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Eylül 2007’de butik otel olarak hizmete açılmıştır. Otel olarak hizmet veren bina aynı zamanda özel toplantı ve yemek organizasyonları için de rezervasyon kabul etmektedir.
Adres: Türkocağı Cad., Tire - İzmir.
Telefon: (0232) 511 06 14
Faks: (0232) 512 51 83
E-posta: gulcukonak@tire.bel.tr - gulcukonak@tire.bel.tr

Tirem Otel'in ikinci oteli olan "Otel Koç" Lütfi Paşa Caddesi'nde hizmet vermektedir. 
Kapasite: 24 oda, 45 yatak
Odalar: Merkezi ısıtma sistemi, klima, emniyet kasaları, televizyon, kablosuz internet
Adres: Lütfi Paşa Cad., Hükümet Konağı Yanı Tire - İzmir.
Telefon: (0232) 511 31 00
Faks: (0232) 511 31 12

Tire Öğretmen Evi
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir diğer konaklama yeri olarak hizmet veren Tire Öğretmen Evi, öğretmenlere indirim ayrıcalığı sağlamakla birlikte herkesin rezervasyon yaptırarak konaklayabileceği bir mekan. Özellikle geniş bahçesi ile  kafe ve restoran olarak da hizmet veren Tire Öğretmen Evi, konaklamak için hem hesaplı hem de konforlu bir alternatif sunuyor. 
Kapasite: 30 yatak.
Odalar: Paylaşımlı
Restoran: Çeşitli yemekler ve ızgaralar, alkol servisi var, misafirhane müşterileri haricinde diğer konuklara da hizmet veriyor, içeride ve dışarıda salona sahip
Kafeterya: Geniş bahçe içerisinde sakin ve hoş bir ortam.
Diğer: Dinlenme ve oyun odası
Adres: Cumhuriyet Meydanı, Tire - İzmir.
Telefon ve Faks: (0232) 512 63 42

Otel Tirem
Tire'nin girişindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Otel Tirem, teras manzarası ile Tire'yi kuşbakışı gören bir mekan. Otel Tirem ile ilgili bazı detayları aşağıda bulabilirsiniz.
Kapasite: 30 oda ve 5 süit.
Kaç Yıldızlı: 3
Odalar: Klimalı, balkonlu ve manzaralı
Restoran: 300 kişi kapasiteli, yöresel yemekler, otel müşterileri haricinde diğer konuklara da hizmet veren otel ayrıca 200 kişilik Cafe-Bar'a da sahip.
Diğer: El sanatları ile döşenmiş şark odası ve kafeterya mevcuttur.
Adres: Cumhuriyet Meydanı, Tire - İzmir.
Telefon: (0232) 512 23 14 - 511 02 00
Faks: (0232) 511 02 06

TİRE İLÇESİNE ULAŞIM

İzmir iline bağlı Tire İlçesine ulaşım kara ve demir yolu ile sağlanmaktadır. Tire ilçesi İzmir  Aydın otoyoluna 35 km' mesafededir. İzmir Adnan Menderes Havaalanı ise  ilçenin 70 km kuzeyinde yer almaktadır. İzmir ve Kuşadası limanları Tire ilçesinin deniz ulaşımını ve deniz  taşımacılığı bağlantılarını oluşturmaktadır.Karayolu ile Ulaşım

Şahsi Araç ile Ulaşım

İzmir-Tire arasında güzel ve yeşil manzaralı yol yaklaşık 1 saat sürecektir. İstanbul ve Ankara istikametinden yola çıkıyor iseniz İzmir'e vardıktan sonra Gaziemir istikametine doğru yol alarak Torbalı üzerinden Tire'ye gelebilirsiniz. Ayrıca Manisa Salihli üzerinden gelmeyi tercih ederseniz daha engebeli ve nispeten daha düşük kaliteli bir yolu tercih etmiş ancak bunun yanında Birgi ve Ödemiş'e de uğrama şansına erişmiş ve yemyeşil doğal güzellikler arasında yol almış olursunuz.

Otoyoldan Tire'ye ulaşmak için İzmir'den Aydın istikametine seyrederken Selçuk sapağından çıkarak otoyolun, Devlet Karayolu ile bağlantı noktasına varınca karşılaşacağınız ilk kavşaktaki Ödemiş-Tire-Belevi tablelalarını takip ederek Tire'ye ulaşabilirsiniz.

Alternatif olarak Devlet Karayolu'nu tercih ederseniz, İzmir-Aydın karayoluna girdikten sonra Gaziemir yönünden şehirden çıkarak Adnan Menderes Havaalanı yanındaki yoldan Torbalı-Aydın-Denizli tablelalarını takip etmelisiniz. Torbalı ve Çaybaşı'nı geçtikten sonra Pamukyazı köyünün çıkışındaki dönemeçten Ödemiş-Bayındır-Tire istikametine devam etmelisiniz. Yol üzerindeki tabelaları takip edebilirsiniz.

 

İzmir'den Otobüs ile Ulaşım
S.S. Tire Otobüsleri Yolcu Taşıma Kooperatifi tarafından İzmir Otogar ve Gaziemir'den Tire'ye sık aralıklarla olan otobüs seferleri ile seyahatiniz yaklaşık 1,5 saat sürecektir. hergün düzenli aralıklarla otobüs seferleri düzenlenmekte.

Diğer İllerimizden Otobüs ile Ulaşım      
İzmir Turizm'in otobüs seferleri ile İstanbul, Ankara ve Alanya'dan karşılıklı olarak her gün Tire'ye ulaşım mümkün olmaktadır.

 

Demiryolu İle Ulaşım 
İzmir (Basmane) - Tire arasında demiryolu ulaşımı Çatal istasyonundan aktarmalı olacak şekilde sabah ve akşam saatlerinde mevcuttur. Yaklaşık 1,5-2 saat süren tren seferleri, istasyonlar ve hareket saatleri ile igili detaylı bilgiyi Devlet Demiryolları internet sitesinde bulabilirsiniz.

TİRE İLÇESİ HARİTA

Etiketler: Tire, Tire Hakkında Bilgi, İzmir Tire Gezilecek Yerler, İzmir Tire Arası Kaç Km, İzmir Tire Otobüs, Tire Belediyesi, İzmir Tire Tren, İzmir Tire Harita, Tire Türkiye Turistik Yerler, İzmir Tire Nüfusu, Tire Forum, Tire Hastanesi, İzmir İli Tire İlçesi, Tire İlçesi Hakkında Bilgi, Tire Rehberi, Tire İlçesi Sınırları, Tire Nereye Bağlı, Tire İzmir, Tire hakkında, İzmir Tire Otelleri, Tire Türkiye Otelleri, Tire Pansiyon,  Tire İlçesi, İzmir Tire Belediyesi, İzmir Tire Köyleri, Tire Gezilecek Yerler, İzmir Tire Satılık Ev, İzmir Tire Haritası, Köyü Satılık Ev, Tire Köyü Satılık Arsa, Tire Satılık Bahçe, Tire Köyleri Harita, Tire, Tire Köyü Satılık, Dolmuş Saatleri, Tire Köyü Muhtarlığı, İzmir Merkez satılık ev Satılık Evler, Tire Nüfusu, Tire Gezilecek Yerler, Tire Nedir, , Tire Koyları, Tire Plajları, Tire Köyleri, Tire Harita, Tire İlçesi Haritası, Tire Belediyesi Burs, Tire, Tire kurtuluş günü, İzmir Tire Nerede, Tire Belediyesi Telefon, Tire Hakkında, Tire Otogar, Tire Ünlüleri, Tire Kuruluş Tarihi, Tire Hakkında Bilgi, İzmir Tire Haberleri, İzmir Tire Kiralık Daire, Tire yangın, İzmir Tire Kiralık, Tire Belediyesi Etkinlikleri, Tire Gezilecek Yerler, İzmir Tire Birgi, İzmir Tire Nüfusu, İzmir Tire Kaç Km, İzmir Tire Köyleri, Tire Harita, Tire Nüfusu 2017, Tire Türkiye Otelleri, İzmir Tire Satılık Ev, İzmir Tire Gezilecek Yerler, Tire Rehberi, İzmir Tire Rehberi, Tire Postta Kodu, Tire Kaymakamı Kimdir, Tire Belediye Başkanı Kimdir, Tire Kurtuluşu, Tire Adı Nereden geliyor, İzmir Tire Haritası, Tire Balık, Tire Okulları, Tire Türkiye Otelleri, Tire Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Tire Nöbetçi Eczane, Tire İzmir, Tire Hangi İlin İlçesidir, Tire Öğretmenevi, Tire Eğitim, Tire Hava Durumu, Tire Fotoğrafları, Tire İzmir İlindedir, Tire Hayvancılık, İzmir Tire arası kaç Km'dir?, Tire Nereye Bağlı, İzmir Tire Satılık Daire, Tire City Guide, Tire adını nereden alır, Tire Hakkında Uzun Bilgi, Tire Belediyesi Nerede, Tire hakkında Bilgi, Tire nereye Bağlı, İzmir Tire İlçesi Posta Kodu, İzmir Tire Adliyesi, Tire Mahalleleri, Tire Fırsatları, Tire Sağlık, Tire Köyleri nelerdir, Tire Resimleri, Tire Eğlence Mekanları, Tire'da Gezilmesi Gereken Yerler, Tire'da Gezilmesi Görülmesi Gereken Yerler, Tire Sokakları, Tire Eğlence Yerleri, Tire gezilecek yerler, İzmir Tire köyleri, Tire belediyesi hangi partiden, Tire Turizm,  İzmir Tire kaç km, İzmir Tire satılık evler, Tire'da Yapılacak Şeyler,Tire'da Ne Yapmalı?,Tire'ın Tarihi Yerleri, İzmir Tire kaymakamlığı, Tire Resimleri, Tire Camileri,  Tire Nerede Haritası ve Tire Mahalleleri, Tire Canlı İzle, Tire Hakkında, Tire İlçesi Hakkında BilgiTire Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Tire Hakkında Herşey, Tire Hakkında Kısa Bilgi, Tire Hakkında Şiirler, Tire Nerede, Tire Hakkında Kısa Bilgi, Tire Hakkında İngilizce Bilgi, Tire Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Tire Fotoğrafları,    Tire Tarihi Yerler, Tire Hakkında Yazılar, Tire Hakkında Genel Bilgiler, Tire İlçesi Gezilecek Yerler, Tire Köyleri, Tire Mesire Alanları, Tire Piknik Alanları, Tire Hakkında Bilinmeyen, Tire İlçesi Hakkında, Tire Kampanyaları, İzmir Tire Kampanyaları, Tire Fırsatları, Tire İndirimleri, Tire Ucuzluk Pazarı, Tire Canlı Kamera,  Tire Fotoğrafları, Tire Mobese, Tire Gezip Görülecek yerler, Tire kalınıcak yerler, Tire Hava Durumu, Tire Gezi Rehberi, Tire Mobesa, Tire Ulaşım Rehberi, Tire Nüfusu,  Tire gezilecek noktalar, Tire Etkinlikleri, Tire Pazarı, Tire Sağlık, İzmir Otogar Tire Arası Kaç Km, İzmirden Tire'ye Nasıl Gidilir, Tire Rehberi, Tire Sokakları, Tire'da Gezilecek Yerler, İstanbul İzmir Tire Kaç Kilometre, İzmir Havaalanı Tire Arası Kaç Km, İzmirle Tire Arası Kaç Km, İzmir Tire Konak Arası Kaç Km, Tire Alsancak Arası Kaç Km, İzmir Narlidere Arasi Kac Dakika, Tire Ulaşım, Tire Seyahat, Tire Marketleri, Tirete Ne Yenir, Tirete Nereye Gidilir, Tire Yemekleri, Tire Yöresel Yemekleri Nelerdir, Tire Köfte, Tire kahvaltı yerleri, Tire Turizm, Tire AVM, İzmir Tire Ekşi, Tire Haritası, Tire Yol Tarifi,  İzmir Tire Belediyesi, Tire Kaplıcaları, Tire Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, Tire Kiliseleri, Tire Haritası, İzmir Tire Gezilecek Yerler, Tire Alışveriş Merkezleri, İzmir Tire Mahalleleri, Tire Efes, Tire Meryem Ana Evi,  Tire Tren İstasyonu,  Tire Kaymakamlığı, Tire Nasıl Gidilir, Tire Sağlık Rehberi,   Tire Eğitim Kurumları, Tire'da Ne Yapılır?, Tire'da Ne Yapılır?, Tire'da Nereye Gidilir?, Tire Sinagogları, Tire Kamu Kurum ve Kuruluşları, Tire belediyesi iftar çadırı, Tire Belediyesi İş İlanları, Tire Haber, Tire Posta Kou, İlçe Kodları, Tire Eleman Arayanlar,  Tire İlçesi Mahalle Listesi ve Mahalle Haritaları, Tire Son Dakika, Tire ilçesi nereye bağlı " Tire hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net