BAYRAKLI İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ
Bayraklı Hakkında, Bayraklı İlçesi Hakkında Bilgi, Bayraklı Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Bayraklı Hakkında Herşey, Bayraklı Hakkında Bilgi, Bayraklı Hakkında Şiirler, Bayraklı Hakkında Kısa Bilgi, Bayraklı Hakkında İngilizce Bilgi, Bayraklı Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Bayraklı Tarihi Yerler, Bayraklı Hakkında Yazılar, Bayraklı Hakkında Genel Bilgiler, Bayraklı Gezilecek Yerler, Bayraklı Mahalleleri, Bayraklı Köyleri, Bayraklı Hakkında Bilinmeyen, Bayraklı İlçesi Hakkında, Güzel Bayraklı’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.


  BAYRAKLI İLÇESİBAYRAKLI HAKKINDA BİLGİLER


İzmir Metropolünü oluşturan on bir ilçeden biri olan Bayraklı; İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde yer alır. Yamanlar Dağ Grubu'nun güney yamaçlarını da içine alan Bayraklı'nın doğusunda Bornova İlçesi, batısında İzmir Körfezi ve Karşıyaka İlçesi, kuzeyinde Karşıyaka ve Bornova İlçeleri, güneyinde ise İzmir Körfezi ve Konak İlçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 3700 hektardır. İlçede 1 belediye (Bayraklı Belediyesi) teşkilatı, 1 köy ve 23 mahalle bulunmaktadır.


Bayraklı Nüfusu: İlçe nüfusu, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında  ilçesinin nüfusu 4.223.545 kişidir.  Nüfus bakımından Karabağlar, Buca, Bornova, Konak, ilçelerinden sonra 5.büyük ilçesidir.


BAYRAKLI ADI NEREDEN GELİYOR? 


Bayraklı adı hakkındaki söylencelerden ilki; Batı Anadolu kıyılarını kendilerine insan kaynağı olarak seçen Türk korsanlar ile ilgilidir. O dönemde Akdeniz’e hakim olan denizciler her yıl İzmir’e gelip, bayraklar açarak gönüllü asker çekmeye çalışılır. Bayraklar, günümüzdeki Bayraklı’nın bulunduğu yerde açılmakta ve gönüllüler orada yazılmakta olduğu için yörenin adı yıllar içinde Bayraklı olarak kalır.

İkinci söylenceye göre; XIX. Yüzyıl’da yöreden geçen tüccar kervanlarını soyan ama kimsenin canını yakmadan yalnızca işlerine yarayacak malı alan soyguncular, her soygundan sonra Tantalos’un mezarının bulunduğu tepeciğe bayrak asmaktadır. Bu nedenle bu soygunları yapanlara da “Bayraklı Eşkıya” adı verilir. Yörenin adı bu deyimden bozma “Bayraklı” olarak kalır.

Üçüncü söylencede ise; Türklerin İzmir çevresine yerleştikleri dönemde elleri bayraklı 7 Türk savaşçı günümüzdeki Laf Deresi yakınında düşman askerleriyle çarpışır ve biri orada şehit olur. Bu nedenle o bölgenin adı “Bayraklı” olarak anılmaya başlar.

Bazı kaynaklarda da ilçenin adının “Bayraklı” adlı aşiretten geldiğini de öne sürülmektedir.


COĞRAFİ KONUMU


İzmir metropolünü oluşturan 11 ilçeden biri olan Bayraklı; İzmir kent merkezinde, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde yer alır. Yamanlar dağ grubu'nun güney yamaçlarını da içine alan Bayraklı’nın doğusunda Bornova İlçesi, batısında İzmir Körfezi ve Karşıyaka İlçesi, kuzeyinde Karşıyaka ve Bornova İlçeleri, güneyinde ise İzmir Körfezi ve Konak İlçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 3700 hektardır. İlçede 1 belediye (Bayraklı Belediyesi) teşkilatı, 1 köy ve 23 mahalle bulunmaktadır.


BAYRAKLI’NIN TARİHÇESİ


İzmir'in kuruluş tarihi ve yeri konusunda bilgiler tartışmalı olmakla birlikte, bugün Bayraklı semtinde yer alan ve Tepekule olarak tanınan ören yerinin, eski İzmir'in kuruluş yeri olduğu kabul görmektedir. Eski İzmir'in kuruluş tarihi ve kurucularının kim olduğu hakkındaki bilgilerimiz bir kaç kategoride toplanabilir. Bu söylencelerden birisi, İzmir'in ilk kurucularının Amazonlar olduğuna ilişkindir. Bir diğeri ise, efsanevi Frigya kralı Tantalos'un ismi etrafında gelişir. Söylencelerdeki bir başka anlatıda ise, kentin kurucularının Lelegler olduğu dile getirilmektedir.


Bayraklı'da yapılan kazılarda elde edilen buluntular, İzmir'in kuruluşunun  8500 yıl öncesine kadar indiğini açıklamakta; yapılan araştırmalar, İzmir'in bir Aiol kenti olduğunu göstermektedir. Bir dönem Hitit İmparatorluğu'nun nüfuz alanı içine girse de (İ.Ö. 2000-1200), Aiol kenti olma özelliğinin İonialıların kenti ele geçirmelerine kadar sürdürdüğü bilinmektedir. İ.Ö. 800 dolaylarında ticari faaliyetlerini İzmir Körfezi'nin son noktasına kadar yaymak isteyen İonialılar sınırlarındaki bu Aiol kentini ele geçirdiler. Deniz ötesi kolonileri aracılığıyla iyi işleyen bir ticaret ağına sahip olan İonialıların İzmir'i ele geçirmeleri, kentin tarihinde hızlı bir dönüşüme neden oldu. Kent, ticaret aracılığıyla kısa sürede zenginleşti ve gelişti.


Kentin zenginliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. İÖ. 610-600 yıllarında Lydia orduları, kenti ele geçirmeyi başardı. Lydialılar daha sonra kenti yıkıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers ordularının saldırısı sonucu, İ.Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra, Bayraklı’daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim oluşamadı. İzmir'in bu ilk döneminden geriye kalan en önemli miras, kentin kendisidir. Bayraklı’da bulunan ören yeri, yapılan kazılarla her geçen gün biraz daha açığa çıkartılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kentin ızgara planlı, (birbirini dik kesen sokaklarla örülü bir yapıda) olduğu anlaşılmıştır.


En parlak dönemini İonlar döneminde yaşadığı ifade edilen Bayraklı bölgesi M.Ö. 334 yıllarında Büyük İskender, M.Ö. 133 yılında ise Romalıların hâkimiyeti altına girmiştir.


M.S. VII. yy. da Arap akınlarına maruz kalan bölge 14. yy da Aydınoğulları, daha sonra ise Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. Cumhuriyet Döneminde 1920’li yıllarda 475 nüfuslu bir mahalle olan Bayraklı, o dönemlerde bir sayfiye yeri niteliğindeydi.

BAYRAKLI’NIN TARİHİ YERLERİ


Smyrna Antik Kenti ve Tepekule Höyüğü:


Smyrna, İzmir Bayraklı’daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık 100 dönüm olan Bayraklı Höyüğü, bir düzlük üzerinde kurulu küçük bir tepeciktir. Smyrna Kenti, bu tepecik üzerinden ovaya doğru geniş bir alana yayılır.Bayraklı Höyüğündeki ilk bilimsel çalışmalar Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal ve Prof. Dr. John M. Cook tarafından İngiliz Türk üyelerden oluşan bir heyet ile 1948-1951 arasında gerçekleştirilmiştir. 1948 den itibaren yapılan çalışmalar M.Ö. 11. Yüzyılda bir Aiol şehri olarak kurulan Smyrna’nın, özellikle M.Ö. 700-550 tarihleri arasında, mimarlık alanında büyük bir atılım gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Gyges’in tahta çıkışından (M.Ö. 680) sonraki ve özellikle Alyattes zamanındaki Lidya saldırıları (M.Ö. 600) Lidyalıların Smyrna için her zaman tehlike oluşturduklarını gösterse de Smyrna, en parlak dönemini bu süreçlerde yaşamıştır. Kenti çevreleyen suru, çok odalı, banyolu evleri, kutsal yapısı, kamu hizmeti veren çeşmesi ve geometrik dokulu kent planı ile Smyrna, Batı Anadolu'da Arkaik Dönem için ideal bir kent örneğidir. Bayraklı buluntularında ortaya çıkan evler genellikle tek odalı olup, duvarların alt kısımları taştan, üst kısımları kerpiçten, tavanları ise ahşaptandır. Evlerin her biri rutubetten korunma ve mülkiyet gereği olarak 60cm. mesafelerde kurulmuştur. Hemen her evde banyo tekneleri ile zahire ve su koymaya yarayan büyük küpler bulunmuştur. Şehrin surları üstün bir işçilik göstermektedir.


Batı ve güneyden denize açık, kuzeyde dağlarla, doğuda ova ile çevrili Smyrna, Batı Anadolu'da şimdilik savunma sistemi en iyi ortaya çıkarılmış kenttir. Ancak kenti çevreleyen M.Ö.9. yüzyıl erken kerpiç surun ve 7. yüzyıl başı Erken Arkaik Dönem taş surunun batıda, yani deniz tarafında ortaya çıkarılması, buralardaki modern yapılaşma yüzünden şimdilik olanaksızdır.


Kazılar, burası için çok önemli bilimsel sonuçlar ortaya koymaktadır. Bunun en başta geleni Hellen göçünün 1050 tarihlerinde gerçekleşmesi ve kentteki tapınağın, Anadolu’da bulunan en eski Hellen tapınağı olmasının keşfidir.

Ayrıca bugünkü Turan'ın üst tarafından ve 365 m. yüksekliğindeki tepenin üzerinde uzunlamasına bir duvarla ikiye ayrılan dörtgen şekilli Akropol bulunmaktadır. İçinde evler bulunmadığından buranın savunma amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.Ekrem Akurgal 1966 yılında Smyrna kazılarına tekrar başlar. 1992 ye kadar yaptığı çalışmalarla Bayraklı Höyüğü’nde Geometrik, Arkaik ve Klasik dönemlere ait yerleşme katlarını gün ışığına çıkarır. Akurgal, M.Ö. 11. - 4. yüzyıl arasına tarihlediği kesintisiz on yerleşme katının verdiği sonuçlarla, Smyrna’nın M.Ö. 7. Yüzyıldan başlamak üzere 3 yüzyıl boyunca ticari ve siyasi faaliyetin toplandığı bir merkez olduğunu ortaya koymuştur. 1966-1992 yılları arasında Athena Tapınağı’nın kazısını tamamlar. Tapınak ve terasların restorasyonu yapılır.

Smyrna’nın M.Ö. 7. yüzyıl sonundan itibaren M.Ö. 4. Yüzyılda dâhil olmak üzere kullanılan, Athena Tapınağı' önünden başlayıp, batıda, limanda son bulan ana caddesini ve ana caddeye dik olarak ulaşan birbirlerine paralel sokaklarını günışığına çıkarır. Bu geometrik dokunun, Hippodamos’un kent planının ilk aşaması olduğuna dikkati çeker. M.Ö. 4. yüzyıla ait yerleşme kalıntılarını da höyüğün en üstünde küçük bir alanda bulur.Sonraki yıllarda sürdürülen çalışmalar kent içi ve kent surları olmak üzere iki alanda yoğunlaşmıştır. 1948-1951 yılları arasındaki çalışmalarda ortaya çıkarılan, yıllardır su içinde yatan antik çeşmenin korunması ve restorasyonu için çevresinin kazısı yapılmıştır. Athena kutsal alanı ile ilgili yeni tüf taşı mimarlık elemanları gün ışığına çıkarılmıştır. Çifte Megaron’un batısından başlayarak Athena Caddesinde son bulan, M.Ö. 7. yüzyılın 2. yarısının başına tarihlenen İon Dünyasının en eski taş döşeli yolu bütünüyle restore edilmiştir.

Kazılar son on yıldır höyüğün doğu ve güney eteklerinde sürdürülmektedir. Höyüğün kuzeydoğu köşesinde, kentin ana girişi saptanarak çalışmalar burada yoğunlaştırılmıştır. Kent girişinde ana karadan içeri doğru iki adet kapı yer almaktadır. Kent girişi şimdilik ele geçen verilere göre M.Ö.7. yüzyılın ilk yarısından itibaren, M.Ö. 6. yüzyıl ortasına kadar kullanılmıştır. Kentin ana girişi önünde klasik döneme ait taştan bir sunak, bunun kuzeyinde de Roma Dönemi’ne ait stuckolu iki yapı kalıntısı ile aralarındaki paye ortaya çıkarılmıştır. Burada bulunan yüzlerce kandil ve iki adet “tabula ansata” buranın Roma Dönemi’nde de kutsal bir kimliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Smyrna turizm yönünden henüz çekici bir örenyeri olmamasına karşın, modern kentin tarihi kimliğini sergileyen bir açık hava müzesidir.

Tantalos’un Mezarı:

Yamanların Bornova eteklerine inen eğiminde bulunan 30-40 dolayındaki Tümülüs, bir bakıma eski İzmir'in mezarlık kalıntılarıdır. Bayraklı'nın üst kesimindeki 205 metre yüksekliğindeki burun üzerinde Tantalos'un Mezarı olarak bilinen yapı bulunmaktadır. 29-60m çap ve 27-60m yüksekliğindeki bu yapının M.Ö.7. yüzyıla tarihlendiği belirlenmiştir.
BAYRAKLI İLÇESİ SEMT MERKEZLERİ
S.NO

SEMT EVİ ADI

ADRES

TELEFON

1

ADALET SEMT MERKEZİ

MANAS BULVARI NO:78

341 43 48

2

ALPASLAN SEMT MERKEZİ

1620/1 SOK.NO:20/A

371 76 03

3

BORGÜÇ KURS MERKEZİ

243 SOK.NO:17 K:1 D:7

347 11 17

4

CENGİZHAN SEMT MERKEZİ

1615/17 SOK.NO:30

371 55 83

5

ÇAY SEMT MERKEZİ

2108/8 SOK.NO:12

371 55 03

6

ÇİÇEK SEMT MERKEZİ

1637/17 SOK.NO:53/1A

345 60 63

7

DOĞANÇAY SEMT MERKEZİ

7190 SOK.NO:49

363 61 22

8

EMEK SEMT MERKEZİ

7290 SOK.NO:112/B

353 09 51

9

F.EDİP BAKSI SEMT MERKEZİ

ZEKİ YAVAŞ SOK.NO:46/B

345 28 51

10

GÜMÜŞPALA SEMT MERKEZİ

7019 SOK.NO:50

365 55 09

11

M.ERENER SEMT MERKEZİ

2169 SOK.NO:17/A

363 43 31

12

MANAVKUYU 1 SEMT MERKEZİ

238 SOK.NO:3

373 78 28

13

MANAVKUYU 2 SEMT MERKEZİ

279 SOK.NO:3

348 50 57

14

MANSUROĞLU SEMT MERKEZİ

260/1 SOK.NO:1(ESKİ PTT)

348 70 93

15

NAFİZ GÜRMAN SEMT MERKEZİ

KUBİLAY CAD.NO:73

363 60 58

16

ONUR SEMT MERKEZİ

7370 SOK.NO:23

363 77 89

17

OSMANGAZİ SEMT MERKEZİ

616 SOK.NO:25

345 00 48

18

POSTACILAR SEMT MERKEZİ

7620/1 SOK.NO:20/A

363 59 03

19

R.ŞEVKET İNCE SEMT MERKEZİ

2162 SOK.NO:10/A

371 55 85

20

SOĞUKKUYU SEMT MERKEZİ

1847 SOK.NO:13/3C

372 60 68

21

YAMANLAR SEMT MERKEZİ

7305 SOK.NO:2

382 70 76


 
IZMİR / BAYRAKLI - BAYRAKLI'DA ULAŞIM
 

Bayraklı ilçesi İzmir İl merkezine uzaklığı 2 km dir. İlçeye ulaşım gün boyu toplu taşıma araçları olan otobüs, minibüs, İzban ve Metro ile sağlanmaktadır.
 

Evka3 –Bornova ya da Fahrettin Altay yönünden metro ile Halkapınar ya da Hilal aktarma Merkezlerinden Aliağa ve Menemen yönüne giden İZBAN’ı kullanarak Bayraklı’ya ualaşabilirsiniz.847 Bayraklı Evleri - Karşıyaka hattının yanı sıra; Konak ve Halkapınar Akatarma Merkezi yönünden Karşıyaka, Çiğli ve Örnekköy tarafına giden hatların büyük çoğunluğu Bayraklı güzergahını kullanmaktadır.
Eğer tercihiniz şehir içi dolmuşlarından yana olursa da ; Bornova- Karşıyaka ve Bornova – Çiğli Egekent, Karşıyaka- Yenigaraj , Karşıyaka- Atatürk Mahallesi, Yenigaraj- Menemen, Yenigaraj – Alpaslan dolmuş hatlarını kullanarak Bayraklıya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.


   İZMİR BAYRAKLI İLÇESİ HARİTASI
Etiketler: Bayraklı, İzmir İli Bayraklı İlçesi, Bayraklı Hakkında Bilgi, Bayraklı, İzmir Bayraklı Nerede, Bayraklı Belediyesi Telefon, Bayraklı Hakkında, Bayraklı Hakkkında Bilgi, İzmir Bayraklı Haberleri, İzmir Bayraklı Kiralık Daire, Bayraklı Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Bayraklı Nöbetçi Eczane, İzmir Bayraklı Satılık Daire, Bayraklı Hakkında Uzun Bilgi, Bayraklı Belediyesi Nerede, İzmir Bayraklı Adliyesi, Bayraklı Mahalleleri, Bayraklı Köyleri, Bayraklı Sokakları, Bayraklı Satılık Daire, Bayraklı Kiralık Daire, Bayraklı İlçesi Hakkında Bilgi ,Bayraklı Gezilecek Yerler , Bayraklı Haber , Bayraklı Mahalleleri , Bayraklı Belediyesi , Bayraklı Kaymakamlığı , Bayraklı Canlı , Bayraklı Rehberi , Bayraklı Hastanesi , Bayraklı Gezilecek Yerler, Bayraklı İlçesi Hakkında Bilgi, Bayraklı İlçesi Sınırları, Bayraklı Nereye Bağlı, Bayraklı İlçesi Haritası, Bayraklı Belediyesi Burs , Bayraklı Belediyesi İş İlanları ,Bayraklı Eleman Arayanlar "


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net