BUCA HAKKINDA BİLGİ

Buca Hakkında, Buca Hakkında Bilgiler, Buca Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Buca Haritası, Buca Hakkında Herşey, Buca İlçesi Hakkında Bilgi, Buca Hakkında Şiirler, Buca Hakkında Kısa Bilgi, Buca Hakkında İngilizce Bilgi, Buca Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Buca Belediyesi, Buca Eğitim Fakültesi, Buca Kaymakamlığı, Buca Tarihi Yerler, Buca Hakkında Yazılar, Buca Nerede ?, Buca Satılık Daireler, Buca Kiralık Daireler, Buca Hakkında Genel Bilgiler, Buca Gezilecek Yerler, Buca Hakkında Bilinmeyen, Buca İlçesi Hakkında, Güzel Buca’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.
  BUCA İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLERİzmir in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuş olan Buca, Nif Dağı nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yüzölçümü 180 kilometrekare, denizden yüksekliği 38 metre olup kuzeyinde Yenişehir, kuzeydoğusunda Torbalı, batısında Karabağlar bulunmaktadır. Yayvan görünüşlü arazi ile çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Buca düz ve verimli topraklara sahiptir. Tıngırtepe, Zeytintepe, Koşutepesi ve Karacaağaç gibi tepeleri de vardır. Nif Dağı’ndan doğan Şirinyer den geçen ve Halkapınar da denize dökülen Melez Çayı bugün kurumuş dere yatağıdır.


Buca, 4 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3392 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Buca da 1 İlçe belediyesi ve 4 köy (Orman köyü) bulunmaktadır.
Buca Köyleri; Belenbaşı Köyü, Doğancılar Köyü, Karacağaç Köyü, Kaynaklar Mahallesi, Kırıklar Köyü'dür. Belediye sınırları içindeki mahalle sayısı 43 ‘tür.


BUCA ADI NEREDEN GELİYOR?

Buca adının orijini hakkındaki bilgiler ise birer hipotezden öteye gidememektedir. Kararas’ın Iconomos’tan naklen kaydettiğine göre 1235 te İzdik Devleti (Dukas Vatidis) Kralı İoyanis Lenvon Manastırı sınırlarını tesbit ettirirken KOHİ denen ve Kral yolu yakınında bir yerleşme adı geçmektedir. Iconomos’a göre burası sonradan Buca adını alan yerdir. KOHİ eski Yunancada bir kapalı açının iç tarafı, dibi anlamına gelmektedir. Yeni Yunancada KOHİ, GONİA olmuş, daha sonra BUGİA ve giderek BUCA ya dönüşmüştür. (Kararas: s. 8, Iconomos: s.8) Aristotalis Foutrier, Le monastre de Lembos isimli arkeolojik incelemesinde ise bu manastıra ait belgeleri incelerken RUZA adında bir köyün sözü geçtiğini, bunu BUCA olabileceğini kaydetmektedir. Bir başka varsayım da son Bizans döneminde bu yörede büyük toprak sahibi olan VUZA yasa Vuzas isimli kişinin adının kaynak olabileceği yolundaki görüştür.

Buca sözcüğü Batı literatüründe değişik şekilde yazılmıştır: BOUDJA, BUDJIA, BOUGIEH, BORJA gibi, Bunlardan ilki en yaygın kullanılmış olanıdır.Buca adı ilk olarak Fransız Konsoloshanesinin deprem dolayısıyla Buca ya nakledildiği 1688 yılında, Konsoloshane kayıtlarında görülmektedir. (A. Yamandopulos’un Anadolu Kronikleri Dergisindeki makaleden, c. 1, s. )BUCA TARİHÇE ve COĞRAFYASI

İznik Devleti Kralı İoyanis’in 1235 yılında Kohi denen ve Kral Yolu yakınında bir yerleşim alanından bahsettiği yerin Buca olarak değiştiği, Kohi adının daha sonra Gonia, Bugia ve Buca’ya dönüştüğü sanılmaktadır. Bizanslılar döneminde ise bugünkü yerleşim yerinde Vuza, Uza ya da Vuzas isimli bir toprak sahibinin yaşadığı, yerleşim yeri isminin değişerek zamanla Buca olduğu varsayımı da vardır.

Buca’da antik çağdan bu yana bir yerleşimin olduğu bilinmektedir. 1868 yılında Buca’nın kuzeydoğusunda antik döneme ait büyük bir kadın büstü ortaya çıkarılmış olup, bu büst halen Londra’daki İngiliz Müzesi’nde sergilenmektedir.Buca M.Ö 130’ lara uzanan tarihi, birçok uygarlığa tanıklığı ile bir kültür ve tarih beldesidir. Zengin doğa ve kültür mirasını, nüfus artışına ve günümüz yaşam biçiminin ortaya çıkardığı tüm etkenlere karşı koruyabilmiştir. Bu nedenle, bugün Buca’da geçmişten günümüze kadar gelen bir tarihi görüntü sergilenmektedir. Buca’da yaşam, her şeyden önce zengin bir tarih, kültür ve doğa mirası ile iç içe bir yaşam olarak nitelendirilmektedir. Buca, tarihsel geçmişi ile bünyesinde çok önemli ve günümüzde de yaşayan eserler barınağıdır.

9 Eylül 1922’de İzmir dolayısıyla Buca, Yunanlılardan geri alınınca buradaki Rumlar bölgeyi terk etmiştir.

1922 yılına kadar Buca’nın nüfusu genellikle İngiliz, Rum ve Hollandalılardan oluşmakta idi. Buca, Cumhuriyet döneminde çok hızlı bir gelişme göstermiş ve bu dönemde göçmen kitlelerinin ilçede yerleşimi devam etmiştir.

İzmir’in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuş olan Buca, Nif Dağı’nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yüzölçümü 221 kilometrekare, denizden yüksekliği 38 metre olup kuzeyinde Yenişehir, kuzeydoğusunda Torbalı, batısında Karabağlar bulunmaktadır. Yayvan görünüşlü arazi ile çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Buca düz ve verimli topraklara sahiptir. Tıngırtepe, Zeytintepe, Koşutepesi ve Karacaağaç gibi tepeleri de vardır. Nif Dağı’ndan doğan Melez Çayı, Şirinyer’den geçer ve Halkapınar’da denize dökülür.

Buca, Akdeniz ikliminin tipik özelliğini taşır. Kışları bol yağış alır, yaz ayları ise sıcak geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 26-27 derecedir. Buca ilçesinin uzun yıllar yağış ortalaması 684,6 kg/m2 ‘dir.


Buca İlçesinin Kuzeyinde Kemalpaşa ve Bornova ilçeleri, Batısında Karabağlar ilçesi, güneyinde Menderes ilçesi, Doğusunda da Torbalı İlçesi bulunmaktadır. 

Sultan IV.Murat’ın Bağdat Seferi sırasında kendisine yardımda bulunan ve faydası  görülenleri beraberinde getirmiş ve bunlardan bir kısmına Batı Anadolu’da topraklar vermiştir. Bunlardan Abdülkerim Ağa’ya, Buca yöresini bağışlamıştır. Abdülkerim Ağa’nın ölümünden sonra toprakları oğulları arasında paylaşılmış ve Çelebi Bey ile Ali Ağa’ya bugünkü Buca yöresi düşmüştür. Ali Ağa, burada büyük bir çiftlik kurmuş ve yöre bu isimle tanınmıştır.

Başka bir hikâye de şöyledir: Çiftliğin sahibi Ali Ağa, bir suç işler İstanbul’da ve ölüme mahkum edilir. Avusturalyalı Baltacı Edwars (sonradan Müslüman olmuş ve Kenan adını almıştır) tarafından bu cezadan kurtarılmıştır. Bunun üzerine Ali Ağa, adını değiştirmemek şartıyla, çiftliğini Edwars'a bırakır. Edwars, buraya üç katlı bir malikâne yaptırır. Buca'nın ilk yapısı budur. Bu bina;

1922 yılında kıyıyı top ateşine tutan İngilizler tarafından bu binanın üçüncü katı yıkılır.    
1933 yılında İzmir Valisi kazım Dirik tarafından bu malikâne ilkokul haline getirilmiştir. 
1972'de yapı yıkılarak yerine Atatürk İlkokulu yapılmıştır.

Ali Ağa’nın soyundan gelen, Çelebi Ağa, Kerim Ağa, Kuzu Bey, Hüseyin Ağa (Hasan Ağa soydan kalan tek kişidir.) sülaleleri Bergama, Bölcek Köyü, Turanlı, Alibey ve Çandarlı gibi yerlere dağılmıştır.

BUCA GEZİLECEK YERLER


Buca’daki Rekreasyon ve Piknik Alanları

 

1- YEDİGÖLLER

Yedigöller Buca

Buca’da Bolu Abant'taki Yedigöllerden esinlenerek İzkent ile Evka' nın arasındaki kurumuş dere yatağında 100 Bin m2 Doğal Vadiye Yedigöller yapılmıştır.Yapımına Mart 2000 tarihinde başlanan vadide; 1033 m2'lik iç alanlı kafetarya,2185 m2'lik iç alanlı restaurant,324 m2'lik Güzel sanatlar sokağı,360 m2'lik Gösteri Merkezi, İzkent ve Evka' yı birbirine bağlayan 70 m Uzunluğunda kule köprü, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre Heykelleri, Halk için dinlenme, izleme ve oturma grupları, Dekoratif aydınlatma elemanları, Yaklaşık 15.000 m2 7 adet göl, 7 Gölü birbirine bağlayan şelaleler, Seyir terasları, Yel ve su değirmenleri, nostaljik su kuyusu, Çocuk oyun alanları, çeşitli hayvan figürleri, Açık hava diskosu, Kayraktaşı yürüme yolları, Çim, çiçek ve palmiye ağaçlarıyla bezenmiş yeşil alanlar bulunmaktadır. Kentin ortasında soluk alabileceğiniz bir alan yaratılmıştır.

2- BUCA GÖLET

Buca Gölet

Buca Gölet, Ege bölgesinin ve İzmir'in en gözde dinlence ve eğlence merkezlerindendir. Buca Gölet, 167 Bin m2 alan üzerinde kurulmuştur. Buca Belediyesi tarafından 1998 Nisan ayında yapımına başlanan Buca Gölet Regreasyon Alanı yaklaşık bir sene sonra, 1999 yılı Mart ayında halkın hizmetine sunulmuştur.


İçerisinde 300 kişilik Balık Restoran, 600 kişilik Et - Fast Foot, 200 kişilik kafeterya, Amfitiyatro, Piknik Alanı, Gölet Bar, Hobi Bahçeleri, Seyir Terasları, Çocuk Oyun Setleri, Market, Hayvan Padoğu ve Otopark yer almaktadır. Bahar ve Yaz aylarında binlerce vatandaşla dolup taşan Gölet'de konser, tiyatro ve diğer etkinliklere mekân olan amfi tiyatro, piknik alanı, şehrin bunaltıcı havasından uzaklaşmak isteyenlere sunulan hobi bahçeleri, seyir terasları ile halkın hizmetindedir.

 

3- MEVLANA HEYKELİ

Mevlana Heykeli ve piknik alanı

Dünya'nın III. büyük heykeli olan Mevlana heykeli Buca'nın en yüksek yeri olan Tıngır Tepe’de, 20 dönümlük arazide, kaidesiyle birlikte 25 mt yüksekliğinde yer almaktadır. Dikildiği tepeyle birlikte yer seviyesinden 75 metre yüksekliğe ulaşan Mevlana Heykeli İzmir'in büyük bir kesiminden görülebiliyor. İzmirli heykeltıraş Eray OKKAN tarafından yaklaşık 7 ayda hazırlanan heykel çelik konstrüksiyon üzerine fiberglasla şekillendirilerek 25 ton bakırla kaplanmıştır.Yamaçlarda semazenler yerleştirilen rekreasyon alanı içinde ayrıca, kafeterya, yürüyüş yolları ve oturma grupları yer alıyor. Geceleri de lazer ışıklarıyla aydınlatılan Mevlana Heykeli, Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.İzmir Konyalılar Derneği ile ortaklaşa, semazen gösterileri de düzenlenen mekân Konyalılar vakfı tarafından işletilmektedir.

4- HASANAĞA PARKI

Hasanağa Parkı Buca

Buca'da bulunan, İtalyan asıllı Levanten işadamı Aliotti'nin ölümü üzerine, mülk varisleri tarafından satılığa çıkarılmış ve 1926 yılında Ödemiş eşrafından Sarıgöllü Hasan Ağa tarafından satın alınmıştır. Hasan Ağa, biri bahçenin kuzey, diğeri güneybatı köşesinde iki konut inşa ettirmiş, esas köşk ile diğer servis lojmanlarını ve bağ köşkünü konut olarak kiraya vermiştir. 1930'lu yılların başlarında sigortalı olan köşk yanmıştır. Bahçe, Hasan Ağa ailesinin mülkiyetinde bulunduğu sürede halka açık tutulmuş, Bucalılar için bir mesire yeri olarak kullanılmış ve Hasan Ağa Bahçesi olarak adlandırılmıştır.1930'lu yıllarda Verandalı müstakil bir ahşap konut, hizmetliler için tek katlı konutlar dizisi, bir bağ köşkü, konut büyüklüğünde bir kuş kafesi, çimento ve demir kullanılarak taş ve ahşap taklit edilerek yapılmış stalaktitli grottolar, kaskatlar içeren çok özenli bir havuz kompozisyonu, kameriyeler, havuzlar dikkatle planlanmış bahçe düzeni içine dağıtılmıştır. Çoğu çam olan ağaçların yerleştirilmesinde de aynı dikkat gözlenmektedir. Bahçeyi batıdan doğuya kesen çizgisel bir yolun iki yanındaki dut ağaçlarının özel yetiştirilmesi ile yarı saydam bir tünel şeklindeki promenada dönüştürülmüş dut ağaçları günümüzde mevcut değildir.

İlk adı Aliotti bahçesi olan Hasan Ağa Bahçesi'nin ilk genel düzeninde Latin Avrupa anlayışı egemendir. Çizgisel dolaşım aksları, doğal malzemeden yapay düzenlemeler veya yapay malzemeden doğal görünüm arayışları bu anlayışın yansımaları olarak kaydedilebilir. Benzer türde bahçe düzeni anlayışına İstanbul Emirgan korusunda rastlanmaktadır.

Aliotti'nin bu geniş araziyi doğal çevre görünümünde bir hayvanat bahçesi haline getirdiği, geyik, tavus v.b. gibi hayvanların yüksek duvarlarla çevrili bahçe içinde serbestçe dolaştıkları ve 1930'lara kadar bahçenin bu hâlini muhafaza ettiğini eski Bucalılar hatırlamaktadır.Günümüzde halabuz pateni, kafeterya, piknik alanı, çocuk parkları, kütüphane, nikâh salonu, mini hayvanat bahçesi, yapay şelale ve izci merkezi gibi çok amaçlı oluşturulmuş bir alan olarak kullanılmaktadır.BUCA'YA ULAŞIM

Izmir / BUCA - Buca'da Ulaşım

 

İzmir'in Buca İlçesi, İzmir Kent merkezi Konak’a 10 km uzaklıktadır. Buca’ya Raylı sistemi kullanarak ulaşmak isterseniz İZBAN Şirinyer istasyonundan aktarma Buca’nın farklı bölgelerine ulaşmanız mümkündür.

  

BUCA TOPLU KONUTLARI - ŞİRİNYER AKTARMA

878 – 476- 676- 690 TINAZTEPE - ŞİRİNYER AKTARMA

 

Metropol ilçelerden Buca’ya ESHOT şehir içi otobüsleri ile

 

940 BUCA – KONAK

104-171-304 TINAZTEPE - KONAK

353 GAZİEMİR - TINAZTEPE

277 OTOGAR - TINAZTEPE

290 BOSTANLI İSKELE - TINAZTEPE

390- 415 - TINAZTEPE - BORNOVA METRO

490 TINAZTEPE - ÜÇYOL

671- 690 TINAZTEPE - F.ALTAY hatlarıyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Ayrıca Buca İlçesine Bornova, Gaziemir, Yeşilyurt, Kemer ve Yenigaraj’dan dolmuş seferleri de mevcuttur.BUCA HARİTASIEtiketler: Buca , Buca Hakkında Bilgi, Buca Forum, Ege Üniversitesi, Buca Trafik Hastanesi,  İzmir İli Buca İlçesi, Buca İlçesi Hakkında Bilgi, Buca  İlçesi Sınırları, Buca Nereye Bağlı, Buca  İlçesi Haritası, Buca Belediyesi Burs , Buca, İzmir Buca Nerede, Buca Belediyesi Telefon, Buca Hakkında, Buca Hakkkında Bilgi, İzmir Buca Haberleri, İzmir Buca Kiralık Daire, Buca Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Buca Nöbetçi Eczane, İzmir Buca Satılık Daire, Buca Hakkında Uzun Bilgi, Buca Belediyesi Nerede, İzmir Buca Adliyesi, Buca Mahalleleri, Buca Köyleri, Buca Sokakları, Buca gezilecek yerler, İzmir Buca köyleri, Buca belediyesi hangi partiden, İzmir Buca kaç km, İzmir Buca satılık evler, İzmir Buca kaymakamlığı, Buca Nerede Haritası ve Buca Mahalleleri, İzmir Buca Ekşi, Buca Harita, İzmir Buca Belediyesi, Buca Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, İzmir Buca Gezilecek Yerler, Buca Tren İstasyonu, Buca Kaymakamlığı, İzmir Buca Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca belediyesi iftar çadırı 2018, Buca Belediyesi İş İlanları ,Buca Eleman Arayanlar " Buca hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net