ÇEŞME HAKKINDA BİLGİ


Çeşme Hakkında, Çeşme Hakkında Bilgi, Çeşme İlçesi Hakkında BilgiÇeşme Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Çeşme Hakkında Herşey, Çeşme Hakkında Kısa Bilgi, Çeşme Hakkında Şiirler, Çeşme Hakkında Kısa Bilgi, Çeşme Hakkında İngilizce Bilgi, Çeşme Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Çeşme Tarihi Yerler, Çeşme Hakkında Yazılar, Çeşme Hakkında Genel Bilgiler, Çeşme Gezilecek Yerler, Çeşme Hakkında Bilinmeyen, Çeşme İlçesi Hakkında, Güzel Çeşme’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  ÇEŞME İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLERÇeşme İlçesi Türkiye’nin batısında üç tarafı denizlerle çevrili kendi adını taşıyan yarımadanın üzerinde ve en ucunda kurulmuş güzel bir ilçedir. Toprakları doğudan Urla İlçesine, güney ve batıda Ege Denizi, Kuzeyde Karaburun İlçesi ile çevrili olan Çeşme İzmir’e 80 Km. Yunanistan’ın Sakız Adasına da 8 mil uzaklıktadır.Kadastro verilerine göre İlçemizin kıyı sahil şeridi uzunluğu 133 km’dir.

İlçenin yüz ölçümü 260 kilometre karedir. Gerek iç ve gerekse dış turizm yönünden Türkiye’nin sayılı plajlarına sahiptir. Sayısız koyları, berrak denizi, güneşi ince kumu ve deniz içinde kaynayan kükürtlü suları ile doğal turistik olanaklara sahip plajları yarımadanın 29 km'ye varan çeşitli koyları arasında dağılmıştır. Çeşme İlçesinin nüfusu 35.965'tir. 

ÇEŞME ADI NEREDEN GELİYOR

Çeşme, şifalı sıcak suları, olağanüstü sayılabilecek kalitede kumun, güneşin ve berraklığın kucaklaştığı şirin bir tatil beldesidir. Çeşme İzmir'in 94 km. batısında, kendi adını taşıyan yarımadanın en ucunda kurulmuştur. Gemiciler tarafından küçük liman diye adlandırılmıştır. Fakat Çeşme ve civarında kaynak suları bol olduğundan ve zamanla çoğalan ve buz gibi suların aktığı çeşmelerinden dolayı da yöreye Çeşme denilmiştir. Sürekli akan bu kaynakların etrafında çeşme yaptırmak günümüzde olduğu gibi, eski geleneklerimiz arasında da yer almıştır. Çeşme adını, bir zamanlar yüz kadar olduğu söylenen bu çeşmelerden almıştır. Bu çeşmelerin hepsinin kendisine özgü bir özelliği ve mimarisi bulunur.

Bu çeşmelerin bir kısmı yüzyıllara meydan okurcasına hiç bozulmadan kaldığı gibi, bazıları da restorasyonlar sayesinde günümüze kadar ulaşmışlardır. Yol genişletme çalışmaları sırasında bulundukları yerlerden başka yerlere taşınmak zorunda kalanlar olduğu gibi, kaynağının kuruması, doğa olayları veya başka nedenlerden dolayı da birçoğu kaybolmuştur


İLÇEYE BAĞLI MAHALLELER 

1- İsmet İnönü    

9  - Karaköy

    

17 - Germiyan 

   

25 - Ildır  

2- Fahrettin Paşa10- Üniversite 18 - Şehit Mehmet  
3- Çakabey 11- Dalyan  19 - Reisdere  
4- Sakarya 12- Ilıca 20 - Şifne  
5- Boyalık 13- Celal Bayar 21 - Yalı  
6- Altınyunus 14- Ardıç22 - 16 Eylül   
7- Cumhuriyet 15- Çiftlik 23 - Musalla  
8- Ovacık
16- Altınkum24 - Alaçatı  

ÇEŞME TARİHİ

Çeşme Anadolu’nun batısında,Ege Denizi içine girmiş bir yarımadanın ucunda yer alan bir liman ve yerleşim  birimidir.Urla veya Çeşme Yarımadası diye anılan bu yarımada asıl kütlesi kuzey-güney istikametinde uzanmakta olup,kuzey kısmına Karaburun denilmektedir..Bu kütle ile hemen aynı istikamette  yarımadanın batısında Sakız adası uzanmaktadır. 

Urla Yarımadası tarihi ile doğrudan bağlantılı olan Çeşme’nin tarihi kesin olmayan bilgilere göre,Milattan 5000 yıl öncesine kadar uzanır.Çeşme yöresi,M.Ö. 3000’li yıllarda Erythoros komutasındaki kolonistler tarafından keşfedildi ve yerleşim yeri oldu.Erythrai ismini alan yerleşim bölgesi,bugünkü Çeşme’ye27 km. uzaklıkta bir koyda kurulmuştu.Şehir,ilk dönemlerinde krallıkla yönetiliyordu.Cyssus adıyla anılan Çeşme,o dönemde Erythrai’nin en güvenli ve korunaklı limanlarından biriydi.Erythrai, Chios (Sakız) adasıyla birlikte köle ve şarap ticaretinden önemli bir pay alıyordu.M.Ö 494’te şehir,Pers’lere karşı yapılan ve yenilgiyle sonuçlanan Lade Deniz Savaşı’na katıldı. Ardından Antik-Delon Deniz Birliği’ne üye oldu.

M.Ö. 334 yılında Büyük İskender , Erythrai’yi alarak şehre bağımsızlığını verdi. Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanmasından sonra Bergama Krallığı’nın , M.Ö. 130’da Bergama Kralı Atlalas’ın ölümü ile Roma İmparatorluğu’nun hakimiyetine geçmiştir. Roma İmparatorluğu bölününce Erythrai, Doğu Roma (Bizans) topraklarında kalır. 

Çeşme ile ilgili otantik bilgiler, M.Ö. 190 yılında Romalı’ların 3. Antiokhos’un donanmasını bu sularda mağlup etmeleri ile başlar. Bu zafer üzerine Romalılar’ın Anadolu ve Yakın Doğu’nun işgaline ,Çeşme Yarımadası’nda başladıkları kabul edilmektedir. 

İyoniyen dönemden ,Çeşme Yarımadası’nda üç önemli şehir günümüze kadar mevcudiyetini korumuştur. Bunlar Klazomenai (şimdiki adı Kilizman veya Urla),Eritrai(şimdiki adı Ildır) ve Teos (şimdiki adı Seferihisar)dur. 

Çeşme yöresinde Türk Egemenliği, Alparslan’ın 1071’de Malazgirt’te Bizans İmparatoru Romenos Diogenes’i mağlup ve esir etmesi ile başlar. Bu zafer ile bütün Anadolu Türk hükümdarlığına açılmış ve Türk’ler zaman kaybetmeden Anadolu’ya yayılmış ve bu arada, Selçuk Komutanı Kutalmışoğlu Çeşme’ye ulaşmıştır. 

M.S 1080’de Çeşme Yarımadası Türklerin mutlak hakimiyeti altındadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu yöreye hakimiyetinden önceki dönemde, iki büyük Türk Beyi çok önemli faaliyetleri ile bölgeye yeni bir hayat getirmişlerdir: Çaka Bey ve Umur Bey. 

Alparslan’ın komutanlarından Çaka Bey, Ege Denizi’ne açılan İlk Türk komutanı’dır. İzmir’de inşa ettirdiği hafif filo ile (1085)Ege adalarına akınlar yapmış ve Bizans deniz hakimiyetine karşı başarılı deniz savaşları vermiştir. 

Bu deniz harekatında Çaka Bey Çeşme’yi üs olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, Türkler’in Ege Denizi harekatında Çeşme’nin önemli bir yeri vardır. Ancak bu önem tamamen askeri amaçlı ve stratejiktir.  Bu askeri ve stratejik nedenler,Çeşme’nin bir yerleşim merkezi olarak da gelişmesine yol açmamıştır. 

Çaka Bey’in yaklaşık on yıl süren başarıları,ölümü ile büyük güç kaybetmiş, yerine geçen kardeşi Yavaş Bey yöreye Bizans’ın yeniden hakim olmasını önleyememiştir. 

Umur Bey’in zamanında Aydınoğulları, deniz ticaretinin ye dolayısı ile liman şehirlerinin önemini kavramışlar ve İç Anadolu ile ticaretin gelişmesi için ciddi girişimlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde çeşitli nedenlerle Efesos ve Miletos’un önemlerini kaybetmeleri, İzmir’in ve Çeşme yöresinin gelişmesini hızlandırmıştır. 

Umur Bey, büyük bir ileri görüşle, deniz ticaretini ellerinde tutan Cenevizliler ile anlaşmış, Cenevizlilerin Sakız Adası’nda yerleşmelerini ve buradan Anadolu ile ticari ilişkilerini devam etmelerini kabul ve himaye etmiştir(1328). Sakız Adası’nın bu suretle Batı’ya açılan bir ticaret merkezi durumuna gelmesi, Çeşme’nin süratle gelilmesinde büyük bir etken olmuştur. Çeşme askeri ve stratejik önemi yanında, ilk kez, ticari bir önem kazanmıştır.Bunun sonucu olarak XIV. Yüzyıl ortalarından itibaren Çeşme’de bir yerleşim merkezi oluşmaya başlamıştır. 

1348’de Umur Bey’in şehit düşmesi Türklerin Ege Denizi’ndeki uzun mesafeli faaliyetlerini durdurmuştur. Ancak yöre Türkleri denizle ilgili bilgi ve tecrübelerini denizlerde kullanmaya devam ettiler. 

XIV. yüzyıl sonlarında Yıldırım Beyazıt Çeşme’yi işgal ederek Osmanlı İmparatorluğu’na katmıştır. Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt mağlup olup Timur’a esir düşünce, 1402 de Timur’un kuvvetleri İzmir Liman Kalesi’ni zapt etmişlerdir. Bu nedenle deniz harekâtı, tekrar Çeşme’ye kayarak, devam etmiş, İzmir’in düşmesi bir kere daha Çeşme’nin gelişmesine neden olmuştur.   

Çeşme’de (Paşa Limanı, Ildır ve yöresi dâhil) gemiler su ikmallerini yaparlar, personel çamaşır yıkar, hamam yapar temizlenir ve buradan harekât bölgesine intikale geçilirdi. Bu düzen çok uzun yıllar süre gelmiştir. Çeşme adı da muhtemelen özelliğinden gelmektedir. 

Çeşme’nin Türk Deniz Harp Tarihi’nde bir de büyük ve acı anısı vardır. Türk denizciliği üzerinde büyük etkileri olan “Çeşme Deniz Savaşı” 1770 yılında Çeşme Limanı’nda Osmanlı Donanması’nın ateş gemileri marifetiyle yakılmasıyla sonuçlanmış ve hitamında kale ve şehir Rus ve Yunanlılar tarafından yağmalanmıştır. 

Ama asıl ilginç olan husus daha sonraları dört sene boyunca Ege Denizi’nde kalacak olan Rus Donanması’nın 2 Kasım 1772 ve 9-10 Haziran 1774 tarihlerinde iki kez daha Çeşme Limanı’na gelerek kaleyi ve şehri topa tutmalarıdır. Çünkü dört senelik süre zarfında Ruslar Anadolu kıyılarında sadece Çanakkale’yi ve Bodrum’u birer kez topa tutmuşlarıdır. Onlarca liman ve şehri bulunan Ege’de diğer yerler dururken neden üçüncü defa Çeşme’nin bu şekilde tahrip edilmek istendiği hususa da, tarihçilerin strateji uzmanlarının üzerinde derinlemesine tartışmaları gereken bir konudur.

ÇEŞME KALESİ 

Çeşme’de adını taşıyan  ilk yerleşim yeri (Çeşmeköy) kıyıdan 3 km. kadar içeride bulunuyordu. Çeşme ve çevresinin durumuna dair ilk ve kesin bilgi veren 1466 ve 1468 yıllarına ait belgelerin hemen arkasından 1472’de, Venedik Donanması’nın Çeşme Limanına saldırmasıdır.1472 saldırısı,Çeşmenin bu yıllarda artık Batı Anadolu’daki önemli limanlardan birisi olduğunu açıkça göstermektedir.Çeşmenin gelişmesi devam ederken,II.Beyazıt devrinde Venedik ile 1499 da başlayan savaşta Osmanlı Adriyatik kıyılarında önemli başarılar kazanmış,Venedik ise Çeşme’ye 1501 yılında 2.defa saldırarak buna cevap vermişti.Çeşmede 30 yıl ara ile yapılan bu 2 saldırı  aynı zamanda Çeşmenin bu yıllardaki büyük ekonomik önemini de göstermektedir.Bu dönemde  Çeşmede halen bir kale veya benzeri bir savunma tesisi yer almamaktadır.Çeşmenin sık sık düşman saldırısına uğraması Türk Devlet adamlarını savunma için çare aramaya sevk etmiş olmalıdır. 

Sonunda kalenin yapımı için çalışmalar başlamıştır.Mir Haydar’ın yaptığı hisar,1508 ile 1509 arasında tamamlanmıştır. Kalenin mimar kitabesinde, kalenin mimar Mehmed bin Ahmed bin Muallim tarafından bina edildiği belirtmekte olup kitabenin tarihi  yoktur. 

Çeşme Kalesi’nin, kitabesinden daha kesin tarihli yapılış kayıtları, II.Beyazıt devrine ait bir in’amat, defterinde bulunmaktadır. Gerek kitabesi, gerekse II. Beyazıt devrine ait defter kayıtları, Çeşme Kalesi’nin yeni bir Türk eseri olduğunu açıkça göstermektedir.Çeşme kalesi , Türk devrinde oluşan şartların ortaya çıkardığı, yeriş ve öteki özellikleri ile yepyeni bir inşaattır. Yapılışı da Türk mühendis, mimar ve işçisinin eseridir. Çünkü bu devirde yörede Türk nüfusu tam bir çoğunluğa sahip bulunuyordu. 

Kalenin Çeşme Limanı’na sağladığı emniyetin etkisi önemlidir. Güvenliğin sağlanması ile Çeşmede’ki ticaret çok daha büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Çeşme Kalesi, Anadolu’da Türk devrinin şartlarının ortaya çıkardığı bir Türk eseridir. Fatih S.Mehmed devrinin sonlarında başlayan Anadolu kıyılarında kaleler yapılması, Kanuni S.Süleyman Han’ın ilk döneminde de devam etmiştir. Baba-kale,Çandarlı,Foça,Çeşme,Sığacık ve Güneydeki Kuşadası Kaleleri bu kale inşaatının değişik zamanlarında görülen örnekleridir. İzmir liman kalesi 1472’lerde, Sancak-kale 1657’lerde, Sığacık Kalesi 1520’lerde yapılmıştı. Çeşme Kalesi de 1508 senesinde tamamlanan, her şeyi ile Türk bir yapıdır. 

ÇEŞMEDE GÖRÜLMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Yapmadan dönme...

Çeşme'ye geldiğinizde; Ilıca ve Şifne'de kaplıca keyfi yaşamadan,incecik kumlu,doğal plajlarda (Ilıca, Pırlanta, Altınkum...) denize girmeden,Alaçatı'da rüzgar sörfü yapmadan, ünlü Çeşme Kalesi ve müzesini gezmeden,Osmanlı Döneminden kalma çeşme ve camileri, Ildırı Köyündeki Erythrai antik kentini, Çeşmeköy'ü ve Bağarası bölgesindeki tarihi kalıntıları görmeden, deniz ürünlerini,çeşme kumrusunu ve sakız reçelinin tadına bakmadan, Dalyan'da balık keyfi yapmadan,  dönmeyin ...

Don't leave without having ...

Enjoyed the thermal waters of Ilıca and Şifne,swim at the natural beaches of fine sands (ılıca,pırlanta,altınkum...) ,wind surfed at Alaçatı,visited the famous Fortress and Çeşme Museum,seen the fountains and mosques that reflect the Ottoman Period, and tasted the seafood,Çeşme Kumrusu and gum mastic jam

ÇEŞME OTELLERİ

SINIFI / CLASSADI / NAMEADRESİ / ADRESS
*****Altın Yunus Resort & Termal HotelBoyalık Mevkii, Kalem Burnu ÇEŞME
*****Boyalık Beach OtelBoyalık Mah.3200 Sokak No: 1/ A ÇEŞME 
*****Ilıca Spa Wellness Termal ResortBoyalık Mevk 3447 Sok No:31 ÇEŞME
*****Ontur II OteliCumhuriyet Mah 4310 Sokak No:1 ÇEŞME
*****Radisson Blu Resort & Spa ÇeşmeAltınyunus Mah. 3435 Sok No:25 ÇEŞME
*****Sheraton Çeşme Resort&SPAIlıca Mevkii ÇEŞME
****Babaylon OteliAltınkum Mah. 200 Sk. N:12 ÇEŞME
 ****Kaya Prestige SunshineNarlıca-Dolaplıkuyu Mevkii Ildır- Alaçatı ÇEŞME
 ****Pırıl Otelİnönü Mah.2122 Sokak No: 28/ A ÇEŞME
****Sisus OtelDalyan Mah.4137 Sokak No: 1 ÇEŞME
 ***Albano OtelÇevre Yolu, Deniz Cad.No:35 ÇEŞME
 ***Antmare OtelHacımemiş Mah.8000 Sk No: 28/1 ÇEŞME
 ***Çeşme Otel Yeniİnönü Caddesi 2053 Sokak No: 15/ A ÇEŞME
 ***Scala Nuova İnkim Hotelİzmir Cad.Ilıca Mevkii ÇEŞME
 ***Kalinda Inn Ilıca ÇeşmeIlıca Mah.5136 Sokak No: 2 ÇEŞME
 ***Port Alaçatı OtelHacı Memiş Mah.Liman Mevkii Alaçatı ÇEŞME
 **Ali Doruk OteliDalyan Caddesi No:23 ÇEŞME
 **Kabasakal OteliYıldız Burnu Mevkii Ilıca ÇEŞME
 **My Solmaz Otelİsmet İnönü Mah. 2122 Sok. No:5/1 ÇEŞME
**Pasifik Otel16 Eylül Meydanı Dalyan 3011 Sok. No:11 
 **Rıdvan OteliCumhuriyet Meydanı No:11 ÇEŞME
**Scala Nuova Anex HotelIlıca Mah. 5136 Sokak No:6/A ÇEŞME

 

ÇEŞME'YE ULAŞIM


Izmir / ÇEŞME - Çeşme'ye Ulaşım

İzmir'in Çeşme İlçesi İl merkezine uzaklığı 86 km uzaklığındadır. Çeşme Kara, hava ve deniz yoluyla gelen turistler önce İzmir’e oradan da otobüslerle Çeşme ve Ildırı’ya ulaşırlar. İzmir Yenigaraj’dan ve Fahrettin Altay’daki Üçkuyular Semt Garajı’ndan hareket eden otobüs seferleri turizm mevsiminin en kalabalık günlerinde dahi ihtiyacı rahatlıkla karşılar.

Çeşme'ye yine fahrettin Altay’dan Çeşme’ya şehir içi ESHOT otobüslerini kullanarak

725 URLA-F.ALTAY

760 ÇEŞME-URLA hatlarıyla aktarmalı olarak ulaşmak mümkündür. Çeşme ilçe merkezi, otobüs ve minibüslerin son durağıdır. İlçenin Çiftlik, Dalyan, Alaçatı, Reisdere, Ovacık ve diğer plajlarına minibüs ve belediye otobüsleri çalışmaktadır.Çeşme-Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenlenmektedir. Yunanistan’dan Çeşme`ye deniz yoluyla giriş yapan turistler Sakız Adası (Chios) - Çeşme arasında çalışan Türk ve Yunan feribotlarıyla taşınır.

İzmir merkezden: 302 KONAK- OTOGAR hattı ile Yenigaraj’a , Metro banliyö sistemi ile de Fahrettin Altay’a ulaşmanız mümkündür. Metropol ilçelerden Fahrettin Altay’a ulaşmak için:

879 F.ALTAY AKT. - GAZİEMİR SEMT GARAJI

10 F.ALTAY AKT. - KONAK

969 BALÇOVA - F.ALTAY AKTARMA

12 - 581 F.ALTAY AKTARMA - HALKAPINAR METRO

671- 690 TINAZTEPE - F.ALTAY

8 GÜZELBAHÇE - F.ALTAY AKTARMA hatları ile ualaşabilirsiniz.

Fahrettin Altay Aktarma Merkezinden ulaşım sağlayabileceğiniz diğer hatlar.

971 NARBEL - F.ALTAY AKTARMA

209 ZEYTİNALANI - F.ALTAY AKTARMA

17 UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - F.ALTAY AKT.

24 KAVACIK - F.ALTAY AKT.

25 OYUNLAR KÖYÜ - F.ALTAY AKT.

82 SİTELER - F.ALTAY AKT.

167 BALÇOVA KABRİSTAN - F.ALTAY AKTARMA

305 2. İNÖNÜ MAH. - F.ALTAY AKTARMA

311 İNCİRALTI - F.ALTAY AKTARMA


ÇEŞME HARİTASI


 

Etiketler: Çeşme , Çeşme Hakkında Bilgi, Çeşme Forum, Ege Üniversitesi, Çeşme Trafik Hastanesi,  İzmir İli Çeşme İlçesi, Çeşme İlçesi Hakkında Bilgi, Çeşme  İlçesi Sınırları, Çeşme Nereye Bağlı, Çeşme  İlçesi Haritası, Çeşme Belediyesi Burs , Çeşme, İzmir Çeşme Nerede, Çeşme Belediyesi Telefon, Çeşme Hakkında, Çeşme Hakkkında Bilgi, İzmir Çeşme Haberleri, İzmir Çeşme Kiralık Daire, Çeşme Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Çeşme Nöbetçi Eczane, İzmir Çeşme Satılık Daire, Çeşme Hakkında Uzun Bilgi, Çeşme Belediyesi Nerede, İzmir Çeşme Adliyesi, Çeşme Mahalleleri, Çeşme Köyleri, Çeşme Sokakları, Çeşme gezilecek yerler, İzmir Çeşme köyleri, Çeşme belediyesi hangi partiden, İzmir Çeşme kaç km, İzmir Çeşme satılık evler, İzmir Çeşme kaymakamlığı, Çeşme Nerede Haritası ve Çeşme Mahalleleri, İzmir Çeşme Ekşi, Çeşme Harita, İzmir Çeşme Belediyesi, Çeşme Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, İzmir Çeşme Gezilecek Yerler, Çeşme Tren İstasyonu, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi İş İlanları ,Çeşme Hakkında Bilgi, Çeşme Hakkında Kısa Bilgi, Çeşme Hakkında Herşey, Çeşme Tarihi, Çeşme Gezilecek Yerler, Çeşme İzle, Çeşme Eleman Arayanlar " Çeşme hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net